Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Zdanowicz związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Zdanowicz
Id rekordu informacji: 47192
"Dymisjonowany porucznik Zdanowicz , były burmistrz Markuszowa (w gub. lubelskiej) mając sobie dowiedzionem, że nie tylko brał udział w buncie , lecz że był przywódcą w części południowej guberni lubelskiej i dowodził buntownikami w bitwie pod Słupczą (niedaleko Zawichosta), został skazany na sąd wojenny na karę śmierci. Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę Namiestnik, zważywszy że porucznik Zdanowicz sam oddał się w ręce władzy, raczył zniżyć karę o dwa stopnie, łagodząc ją na 20 lat ciężkich robót"
źródło: nad. DHRP, za: Gazeta Lwowska, 1863, nr 121-122 za: Dziennik Powszechny, w: JBC


Zdanowicz
Id rekordu informacji: 23760
Dowodził oddziałem zorganizowany przez Leona Frankowskiego z uczniów Puławskiego Instytutu. Opanował Kazimierz nad Wisłą w nocy z 22 na 23 stycznia, potem zajął Zawichost. Ścigał go pułkownik Miedników, który po drodze złupił Sandomierz i pobił Zdanowicza po Słupczą. Frankowski dostał się do niewoli i został rozstrzelany w Lublinie. Zdanowicz poddał się Chruszczowowi.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Zdanowicz
Id rekordu informacji: 45405
udział w potyczkach: grodzieńskie: Głęboki Kąt 30.08.1863 r
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Zdanowicz
Id rekordu informacji: 26398
z powiatu Słonimskiego, oficyalista w fabrykach należących do Hr. Pusłowskiego, następnie jako żołnierz w oddziale Młotka, zginął w bitwie pod Głębokim Kątem 1863 r.

(tak samo w Zbiorach Sauczeya [CDIAL])
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


A Zdanowicz
Id rekordu informacji: 47184
Weteran, mieszkający w przytulisku dla weteranów w Krakowie przy ul. Biskupiej. Zm. 1901
źródło: nad. DHRP, za: Gazeta Narodowa 1902, nr 282 - za: JBC


Aleksadner Zdanowicz
Id rekordu informacji: 54599
zm. 1868.l Ojciec Ignacego
źródło: nad. Mariusz Krawczyk, za: nagrobek


Aleksander Zdanowicz
Id rekordu informacji: 47433
1867 figuruje na liście wychodźców politycznych
źródło: nad. DHRP, za: Akcja Katolicka Parafii Kazimierz Dolny (oprac) Powstanie Styczniowe w Kazimierzu Dolnym 147. rocznica wybuchu, na: wkazimierzudolnym.pl


Aleksander Zdanowicz
Id rekordu informacji: 45708
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Pieskowa Skała 4.03.1863 ranny, lubelskie: Radków 31.10.1863, Ciotusza 11.11.1863 ranny, dostał się do niewoli
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Aleksander Zdanowicz
Id rekordu informacji: 50568
Ur. 1838, zm. 1921, poch. Stebnik
źródło: nad. GP, za: fotogrfia GP


Aleksander Zdanowicz
Id rekordu informacji: 31346
ur. r. 1839 w Zdanówce, uczeń szkoły wojsk, w Genui, służył jako porucz. kosynierów, następnie strzelców w oddz. Cieszkowskiego (pod Sosnowcem), Jeziorańskiego i Langiewicza (pod Małogoszczą), Mierosławskiego (pod Igołomią) i Alladara (pod Ciotuszą). Ranny kulą w ramię w Skale, kulą w nogę pod Igołomią i 22 razy od lanc i pałaszów pod Ciotuszą. Po powst. publicysta i urzędnik prywatny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Antoni Zdanowicz
Id rekordu informacji: 57576
Były żołnierz z 1831 r. i uczestnik powstania z 1863 r. Zmarł w Krakowie w sierpniu 1901 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Antoni Zdanowicz
Id rekordu informacji: 54961
dowódca oddziału w Lubelskiem, wskutek jego nieporadności oddział został rozbity pod Słupczą, w której Leon Frankowski, komisarz województwa lubelskiego dostał się do niewoli.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Antoni Zdanowicz
Id rekordu informacji: 34709
por. armii ros., następnie burmistrz Markuszowa, w styczniu 1863 r. naczelnik sił zbrojnych woj. lubelskiego i dca oddziału, przeszedł na stronę ros. Zmarł na zesłaniu na Syberii
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Antoni Zdanowicz
Id rekordu informacji: 42659
Powstaniec
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Antoni Zdanowicz
Id rekordu informacji: 45784
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: (Kurów 24.01.1863), Kazimierz 6.02.1863, sandomierskie: Za­wichost 8.02.1863, Słupcza 8.02.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Dorota Zdanowicz
Id rekordu informacji: 17034
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Dorota Zdanowicz
Id rekordu informacji: 42013
54 lata na 1868 r., zesłana na osadzenie, z 1864 r. znajdowała się w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3 Op. 6. D. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Eduard Zdanowicz
Id rekordu informacji: 42014
mężcz. 19 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał, kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 6. D. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Edward Zdanowicz
Id rekordu informacji: 17042
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Grigori (Gilarij) Zdanowicz
Id rekordu informacji: 13571
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Hilary Zdanowicz
Id rekordu informacji: 16650
Ze szlachty Mohylewie prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ignacy Zdanowicz
Id rekordu informacji: 58774
Powstaniec, powieszony w Wilnie. Jego ojciec Aleksander organizował w soboty wieczorki literackie na których zbierali się liczni nauczyciele Polacy. Bywał tam Jundziłł, Kondratowicz (Srokomla), Muchliński, Kamila Osmólska, Grasylda Malinowska (panie nie zabierały głosu). Wieczorek rozpoczynał się o 7 wieczorem, następowała jakaś prezentacja po której były dyskusja. Nazajutrz przynoszono różne recenzje. Ignacy wg słów Grasyldy był młodzianem bardzo rozumnym i patryotą.
źródło: nad. GP+, za: Malinowska G., Pamiętnik Kresowej Nauczycielki z lat 1833-1921, (oprac. Wanda z Dziewulskich Ginkowa), wyd. 1995


Ignacy Zdanowicz
Id rekordu informacji: 37939
stracony Wilno 2.1.1864
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno


Ignacy Zdanowicz
Id rekordu informacji: 27218
syn Aleksandra, szlachcic gub. Wileńskiej, Kandydat Praw St.-Petersburskiego Uniwersytetu. Skazany na mocy konfirmacji Dowódcy wojsk Wileńskiego Okręgu Wojennego. Powieszony w Wilnie 21-go grudnia 1863 roku za należenie do składu Organizacji Rewolucyjnej w m. Wilnie, w charakterze kasjera miasta, rozporządzanie rewolucyjnemi władzami w Wilnie i upór w zeznaniu tych przistępnych jego działań.
Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym
źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]


Ignacy Zdanowicz
Id rekordu informacji: 15382
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ignacy Zdanowicz
Id rekordu informacji: 15381
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ignacy Zdanowicz
Id rekordu informacji: 54460
Ur. 1.1.1840, syn Aleksandra i Emilii Piaseckiej. Powstaniec, stracony ok. 23.12.1863. poch. Wilno cm. Bernardyński
źródło: nad. Mariusz Krawczyk, za: nagrobek


Ignacy Zdanowicz
Id rekordu informacji: 23565
wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego za udział w organizacji powstania na Litwie, powieszony w Wilnie dnia 10. sierpnia roku 1864.
źródło: [StupSP]


Ignacy Zdanowicz
Id rekordu informacji: 54962
wyrokiem sądu moskiewskiego za udział w organizacji powstania na Litwie powieszony w Wilnie 16 sierpnia 1864 r.
Syn profesora, należał do organizacji cywilnej na Litwie, gdzie bardzo pracował nad jej rozszerzeniem. Przybywszy do Wilna w końcu 1863 r. w celu organizowania władzy wykonawczej został schwytany i powieszony w Wilnie na placu Łokiszki 2 stycznia 1864 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Kazimierz Zdanowicz
Id rekordu informacji: 2128
of. wet.(1837) Płock
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Osip Zdanowicz
Id rekordu informacji: 19449
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Osip Zdanowicz
Id rekordu informacji: 42012
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tomskiej gub., w 1865 r. zmarł
GU GAOO. F. 3 Op. 4. d. 5745. Ł. 56 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Paweł Zdanowicz
Id rekordu informacji: 54963
uwięziony w Mińsku Litewskim, uprzedzając wyrok śmierci sam sobie życie odebrał przez powieszenie w 1865 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Tofila Zdanowicz
Id rekordu informacji: 59590
patrz: Teofila Żakiewicz
źródło: nad. GP+, za: uzupełnienia


Wiktor Zdanowicz
Id rekordu informacji: 54964
porucznik wojsk węgierskich, przybył do Krakowa z Kalitą i służył w jego oddziale.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Wiktor Zdanowicz
Id rekordu informacji: 46746
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Radków 31.10.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Zdanowicz
Genealogia rodziny Zdanowicz


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.