Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Zieliński związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Zielińska
Id rekordu informacji: 26497
Z Dzierzbic w pow. włocławskim. Brała udział w poczcie powstańczej - przekazują m.in. Obligacje Pożyczki Przymusowej. Aresztowana w grudniu 1864 gdy paczka została znaleziona a droga poczty odkryta.
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]


Otylia Zielińska
Id rekordu informacji: 26490
Właścicielka dworu w Nowej Wsi. Przyniesiono jej mężowi Obligacje Pożyczki Przymusowej - ale jego nie było w domu. Zielińska sama więc przewiozła owe obligacje do p. Logowej do Zagórzyc.Paczka wędrowała dalej lecz gdy Traugutta aresztowano paczka została ukryta. Znaleziono ją w grudniu 1864 kiedy aresztowano Dąbskiego który paczkę ukrył. Żandarmeria całą drogę odkryła i wszystkich - w tym Zielińską - aresztowano.
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]


Stanisława Zielińska
Id rekordu informacji: 52524
wydano list gończy nr 7893 głoszący, że poszukuje się Stanisławę Zielińską z Warszawy, która brała udział w powstaniu z bronią w ręku, osadzona w Ołomuńcu, zbiegła w lipcu 1863
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Zieliński
Id rekordu informacji: 26459
Chorąży w oddziale Czechowskiego. Walczył w bitwie pod Potokiem Dolnym
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]


Zieliński
Id rekordu informacji: 23298
dowódzca powiatu Taraszczańskiego, były oficer moskiewski, wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Kijowie dnia 30. maja 1863 r.
źródło: [StupSP]


Zieliński
Id rekordu informacji: 23299
obywatel podolski, zamordowany przez Moskali w r. 1863.
źródło: [StupSP]


Zieliński
Id rekordu informacji: 43235
Powstanie Styczniowe, podobnie jak poprzednie zrywy wolnościowe, podzieliło mieszkańców miasta. Szczególnie niechętną postawę wobec powstania za cenę ustępstw ekonomicznych zaprezentowali rypińscy Żydzi. Po uwięzieniu dowódcy oddziału partyzanckiego, który 4 lutego 1863 zdobył Rypin, Waleriana Ostrowskiego, dwaj Żydzi z tego miasta - wspomniany już karczmarz Abram Uryn i Jakub Szulman wnieśli skargę do gubernatora płockiego. Donieśli w niej, że podczas pobytu Ostrowskiego w Rypinie powstańcy napadli i obrabowali karczmę Uryna, a ze sklepu Szulmana zabrali wszystkie kosy. Żydzi obliczyli swoje straty na 500 rubli. Wysłana do Rypina przez płockiego gubernatora specjalna komisja pod przewodnictwem mjra Drozdowa z Lipna szkody wspomnianych Żydów oszacowała zaledwie na 82 ruble. Ponieważ w skardze rypińskich Żydów wymienione były nazwiska mieszkańców Rypina, mjr Drozdow przy sposobności aresztował wiele osób. Wśród nich byli:
majster Zieliński, szewc Kulwicki, szewc Jackowski, Henryk Grunwald
źródło: nad. Jarek, za: Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej - Instytut Wydawniczy Zw. Zawod.


Zieliński
Id rekordu informacji: 26407
rodem z Warszawy, zginął pod Gacami w wyprawie majora Dunajewskiego, znaleziony przy nim zegarek srebrny jest złożony u p. Darskiego w Dąbrowie pod Tarnowem w Galicyi.

(tak samo w Zbiorach Sauczeya [CDIAL])
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Zieliński
Id rekordu informacji: 26508
Rządca w Woli Wodyńskiej. W maju 1864 ukrywała się u niego Antonina Konarzewska
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]


Zieliński
Id rekordu informacji: 26408
syn profesora z Puław, zginął pod Kobylanką dnia 6 Maja 1863 r., służył w odziale Jeziorańskiego.

(tak samo w Zbiorach Sauczeya [CDIAL])
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Zieliński
Id rekordu informacji: 26409
wieku lat 23, rodem z Łomżyńskiego, wachmistrz kawaleryi Kobylińskiego, bral udział w potyczkach mianowicie pod Waliłowem, Kambrowem, zginął pod Księżpolem i Piskami 12 Października 1863 r. (R. P. podaje, że potyczka ta miała miejsce we Wrześniu t. r.)

(tak samo w Zbiorach Sauczeya [CDIAL])
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Zieliński
Id rekordu informacji: 54978
włościanin z Radomskiego, zginął pod Kobylanką 6 maja 1863 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Zieliński
Id rekordu informacji: 35490
zm. 1863.06.13, Kijów, rozstrzelany
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.07.12 R. 5 nr 156, k 2


Adam Zieliński
Id rekordu informacji: 34710
(1834—1906), kpt. armii ros., w powst. ppłk, od marca do listopada 1863 r. walczył na Podlasiu, Mazowszu i w Lubelskiem, następnej zimy organizował nowy oddział w Galicji Zach. Po powstaniu urzędnik Wydziału Krajowego we Lwowie
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Adam Zieliński
Id rekordu informacji: 21700
1834-1906 podpułkownik, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP


Adam Zieliński
Id rekordu informacji: 33238
h. Jelita, ur. 1834, pułkownik, zm. 1906, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Adam Andrzej Zieliński
Id rekordu informacji: 22951
(1834 - 1906) - ur. w Konstantynowie, syn Stanisława. Były podporucznik piechoty armii rosyjskiej. Początkowo oficer w partii Jankowskiego, potem dowódca samodzielnego oddziału i naczelnik wojenny woj. podlaskiego, a następnie mazowieckiego. Po powstaniu emigrował do Francji (Bordeaux)
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Nota biograficzna: Adam Andrzej Zieliński


Adam Andrzej Zieliński
Id rekordu informacji: 57578
Dowodził na Podlasiu i dzielnie trzymał się jeszcze nad Bugiem w powiecie janowskim guberni lubelskiej w początkach roku 1864 r. Urodzony w 1834 r. w Konstantynowie. Oficer wojsk rosyjskich, służył jako podpułkownik. Naczelnik sił zbrojnych województwa podlaskiego i jako dowódca oddziału walczył pod Wielgoborzem, Dachnowem, Kardawem, Otwockiem, Więzowną, Radzyminem, Miłosną, Osiekiem, Garwolinem, Mysłowem, Białką, Lublinem, Rozniszewem, Brzozą, Żyrzynem, Radomiem, Siedlcami, Piasecznem, Kockiem, Nowomińskiem, Włodawą, Kuflewem i w innych. PO powstaniu urzędnik Wydziału Krajowego we Lwowie.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Adam Andrzej Zieliński
Id rekordu informacji: 21548
Naczelnik wojskowy woj. podlaskiego.Uniknął rosyj­skiej niewoli - po powstaniu był urzędnikiem we Lwowie.
źródło: Historia Białki woj.Lubelskie


Adam Andrzej Zieliński
Id rekordu informacji: 42662
Podpułkownik
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Adam Andrzej Zieliński
Id rekordu informacji: 45668
uczestnictwo w potyczkach: podlaskie: Dziecinów 18.03.1863, Zambrzyków 18.03.1863, sandomierskie: Jedlnia 20.04.1863, Limierze 3.05.1863, Jeziorki 4.05.1863, Rze­czniów 5.05.1863, Rozniszew 14.05.1863, mazowieckie: Rudka 25.05.1863, Michałów 28.05.1863, podlaskie: Korytnica 10.06.1863, Żelechów 11.06.1863, lubelskie: Wielka Bukowa 6.07.1863, Urszulin 7.07.1863, (grodzieńskie: Domaczew 11.07.1863), podlaskie: Sławetycze 11.07.1863, lubelskie: Częstoborowice 30.07.1863, Żyżyn 8.08.1863, podlaskie: (Żelazna 25.08.1863), Białka 1.09.1863, Mysłów 4.09.1863, mazowieckie: Mienia 4.11.1863, (podlaskie: Finkówka 8.11.1863) patrz w przy­pisach do Jadowa 15.07.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Adam Andrzej Zieliński
Id rekordu informacji: 30377
ur. r. 1834 w Konstantynowie, oficer wojsk rosyj., służył jako podpułk. naczeln. sił zbrojnych wojew. podlaskiego i jako dowódca oddziału przez cały przeciąg powst, i walczył pod Wielgoborzem. Duchnowem, Karczewem, Otwockiem, Wiązowną. Radzymi
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Adam Łukasz Zieliński
Id rekordu informacji: 45670
(Łukjan Wola, Wola), uczestnictwo w potyczkach: Ukraina: Łuka 10.05.1863 dostał się do niewoli
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Adam Łukasz Zieliński
Id rekordu informacji: 42663
stracony 30.5.1863 w Kijowie
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Aleksander Zieliński
Id rekordu informacji: 43398
Adiutant w oddziale Komorowskiego w październiku 1863
źródło: nad. DHRP, za: Grzegorzewski S., Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku, Lwów 1903, za: BC MTG


Aleksander Zieliński
Id rekordu informacji: 42028
Iwanow, mężcz. austriacki poddany, zesłany na osadzenie, przebywał w Tobolskiej gub. Tobolskom okręgu
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5727. Ł. 105 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Aleksander Zieliński
Id rekordu informacji: 21509
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Aleksandr Janow Zieliński
Id rekordu informacji: 12699
obywatel Austrii
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Andrzej Zieliński
Id rekordu informacji: 27272
Żelazno - Parobek, ochotnik.
źródło: Rosiński R., Uczestnicy powstania styczniowego z Krajny, w: kwartalnik OBOK, 2010


Anton Zieliński
Id rekordu informacji: 42033
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tarskom okręgu, w 1869 r. zmarł, rodziny nie posiadał, żonaty
GUTO GA w r. Tobolskie. F. 152. Op. 6. d. 696. Ł. 5-9, 50-52, 61-62.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Anton Stanisławowicz Zieliński
Id rekordu informacji: 11442
Handlowiec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Zieliński
Id rekordu informacji: 16844
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Zieliński
Id rekordu informacji: 58390
Herbu Leliwa. ur. w r. 1842 w Tarnopolu, uczeń kursu pedagogicznego akademii krakowskiej, służył jako sierżant w żuawach Rochebruna, w oddziałach Kurowskiego i Langiewicza. Walczył pod Miechowem, Chrobrzą i Grochowiskami. Ranny w rękę. Po powstaniu profesor szkoły wydziałowej.
W pamiętniku swym podaje Zieliński następujące szczegóły: »W grudniu pamiętnego roku zaprzysiężono nas wszystkich i mieliśmy wszyscy wyruszyć w pole, czekaliśmy tylko na wezwanie. By nie zwrócić na siebie niczyjej uwagi, chodziliśmy dalej pilnie na wykłady, ale czas wolny poświęcaliśmy nie nauce, lecz pracy wśród młodzieży rękodzielniczej, każdy z nas bowiem miał obowiązek dostarczyć przynajmniej dziesięciu ludzi. Agitacya szła łatwo, młodzież rękodzielnicza paliła się do walki. Ze wsi okolicznych nadciągało grupkami włościaństwo, by zaciągnąć się w szeregi. Szli - wiedzeni zapałem — nie wiedząc nawet na kogo, byleby tylko im dano broń do ręki na Moskala. Raz kiedy szedłem na wykłady, przystępuje do mnie kilku włościan i pyta: »A pan nas? "— >Tak« odpowiedziałem. — »No to dobrze! a gdzie to Panie przystaje się do Ojczyzny?« Zaprowadziłem ich tam, gdzie przystaje się do Ojczyzny i zaraz zaprzysiężono ich, by z najbliższym transportem odesłać w pole«.
»Dnia 1. lutego otrzymałem rozkaz do pochodu. Zabrawszy trochę prymitywnych prowiantów, wyruszyłem. O godz. 7. wieczorem stanąłem pod Floryańską bramą, gdzie wnet zebrała się spora kupka naszych. Na wózkach ruszyliśmy do Chrzanowa, gdzie stanęliśmy późną nocą, skąd mieliśmy się przeprawić przez granicę. W Chrzanowie zastaliśmy smutną wieść, że ruszyć nie możemy, bo niema broni dla nas. Przykrym był ten pierwszy zawód, trzeba było wracać do Krakowa, gdzie w dwa dni otrzymaliśmy znowu rozkaz do wymarszu. Wybraliśmy się już inną drogą, mianowicie przez błonie na Łobzów do Ojcowa, gdzie gromadzono liczniejsze zastępy.
»Pod Ojcowem zastaliśmy cały obóz. Kilka dni poświęcono na nauczanie nowozaciężnych zasadniczych rzeczy z zakresu sztuki wojennej, poczem mieliśmy wyruszyć, czekano tylko na broń, bo tej ciągle jeszcze nie było. Rozdzielono tymczasem przybyłych bo rozmaitych znaków, mnie przybzielono bo pierwszej kompanii żuawów. Wkońcu po sosnowieckiej wyprawie przywieziono nam trochę starej broni palnej, ale ta była prawie nie bo użytku, bo każby karabin był inny. Pomimo braku broni otrzymaliśmy rozkaz wymarszu bo Olbroma i Skały, żuawi mieli ubać się bo Skały. Z polecenia mego komendanta Rochebruna pozostałem jeszcze w Ojcowie, by zaciągnąć nowych lubzi i uzupełnić nimi brugą kompanię żuawów. Spełniwszy polecenie wybrałem się z zebranymi lubźmi bo Skały. Zamieć śnieżna i uciążliwa broga zmęczyły nas tak strasznie, że cieszyliśmy się na obpoczynek w naszych kwaterach. Skoro jebnak przybyliśmy do Skały i ułożyliśmy się na spoczynek rozległ się alarm. To Moskale ze Słomnisk podsuwali się pod nasze pozycye, spodziewając się, że zaskoczą nas nieprzygotowanych do walki. W kilku chwilach jednak stanęliśmy gotowi do niej a silny ogień przeciw przednim strażom moskiewskim skierowany, powstrzymał ich w pochodzie*.
>Na drugi dzień otrzymaliśmy rozkaz wyruszenia pod Miechów, gdzie miała nastąpić potyczka z Moskalami. Smutnym był widok tego pochodu. Młodzież wycieńczona ledwie się wlokła, żołnierz niewyćwiczony szedł bezładnie wywołując często niepotrzebny tumult. W drodze odpoczywaliśmy tylko kilka
godzin w Czaplach«.
»Nad ranem podsunęliśmy się pod Miechów. Moskale spostrzegli nas a kilka rakiet puszczonych przez nich zaalarmowało załogę. Wnet rozpoczął się obustronny ogień. Zagrzani zachętą Rochebruna, zaatakowaliśmy górkę, obsadzoną przez Moskali i zdobyliśmy ją a potem cmentarz. Z cmentarza wpadliśmy w wązką uliczkę, wiodącą do rynku. Tu rozegrała się prawdziwa rzeź, bo Moskale bronili się zaciekle. Żuawi, jako aryergarda, walczyli jak wściekli, pomni, że im wolno iść zawsze tylko naprzód, bo żuaw nie cofa się przed wrogiem. Po dłuższej walce słychać było z naszej strony coraz rzadziej odgłos padających strzałów, podczas kiedy Moskale prażyli prawie bez przerwy gęstym ogniem. Polakom brakowało amunicyi... Musiano dać hasło do odwrotu. Ze stu sześćdziesięciu żuawów pozostało przy życiu około trzydziestu, przeważnie rannych. Kwiat młodzieży i inteligencyi zasłał krwawe ulice Miechowa. Pozostała przy życiu garstka poszła w rozsypkę
wałęsając się po okolicznych wsiach i lasach.
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913


Antoni Zieliński
Id rekordu informacji: 32546
powstaniec styczniowy, poch. Gródek Jagielloński
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Antoni Zieliński
Id rekordu informacji: 54538
Powstaniec. 1916 Gródek Jagielloński, odznaczony honorowym odznaczeniem II klasy Czerwonego Krzyża, za niestrudzoną pracę na niwie narodowej i oświatowej. W czasie inwazji w 1914 prowadził wraz z córkami szpital dla rannych żołnierzy.
źródło: nad. GP, za: Kuryer Lwowski, 16.09.1916


Antoni Zieliński
Id rekordu informacji: 2139
ppro. (1839) Gró dek Jagielloński
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Antoni Zieliński
Id rekordu informacji: 55080
Zmarł we Lwowie, żołnierz polski z r. 1863 w 63 roku życia.
źródło: nad. GP, za: Kuryer Lwowski, 23.12.1889


Dominik Zieliński
Id rekordu informacji: 54258
mecenas, uwięziony w cytadeli warszawskiej, z planowaną przez Moskali zsyłką do Kostromy, 2.12.1863
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 250, 8.12.1863


Edward Zieliński
Id rekordu informacji: 25705
z Wołynia, zginął pod Poryckiem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Franciszek Zieliński
Id rekordu informacji: 43603
syn właściciela ziemskiego z Płockiego. Powstaniec, bezżenny zesłaniec w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Franciszek Stiefanowicz (Zalenskij) Zieliński
Id rekordu informacji: 13562
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Heronim Zieliński
Id rekordu informacji: 2140
ppro. (1840) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Ignacy Zieliński
Id rekordu informacji: 26672
Mieszczanin, był żandarmem wieszającym, 19 czerwca 1864 r powieszony w Brześciu Litewskim.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Jakow Zieliński
Id rekordu informacji: 42031
Jakowlew, mężcz. żytiel Kowieńskiej gub., zesłany na służbę wojskową, przebywał w I liniejnom bat., potem 1868 r. pieriewiedien w grażdanskoie wiedomstwo
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8948. Ł. 4, 5 ob.-6.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jakow Zieliński
Id rekordu informacji: 15400
szlachcic Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jakow Jakowlew Zieliński
Id rekordu informacji: 12427
Mieszkaniec Kowna prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jakub Zieliński
Id rekordu informacji: 25706
Wojciech, porucznik szeregów powstańczych, umarł z ran w Kępie Źabickiej nad Wisłą 18 Czerwca 1863 r. (Czas Nr. 144).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Jan Zieliński
Id rekordu informacji: 11541
Handlowiec Warszawa woj.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Zieliński
Id rekordu informacji: 44108
Lat 25, powstaniec z oddziału mjr Roberta Skowrońskiego, kpt. Roberta Szumlańskiego, poległ 10.09.1863 pod Dalikowem. Pochowany w zbiorowej mogile 55 powstańców na cmentarzu w Dalikowie (woj. łódzkie)
nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...
źródło: nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...


Jan Zieliński
Id rekordu informacji: 42032
mężcz. 22 lat, mieszczanin Warszawskiej gub., zesłany na zamieszkanie, z 1866 r. przebywał w Omskie
GUGAOO. F. 3. Op. 6. d. 7918. Ł. 52 ob.-53, F. 14. Op. 1. d. 520.Ł. 22 ob.-23.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Zieliński
Id rekordu informacji: 23385
oficer wojsk moskiewskich, wziąwszy udział w powstaniu polskiem, znalazł śmierć na polu walki.
źródło: [StupSP]


Jan Zieliński
Id rekordu informacji: 2141
ppro. (1843) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Jan Zieliński
Id rekordu informacji: 32774
zm. 1875, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Jerzy Zieliński
Id rekordu informacji: 2142
ppro. (1840) Krasnystaw
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Jgnacy Zieliński
Id rekordu informacji: 55136
l. 17, z Krakowa, pojmany pod Małogoszczem (być może w bitwie z 24 II 1863 r), ranny, pojmany, przebywał w Lazarecie w Żarczycach. Przeżył.
Pisownia imienia zgodna z zapisem w źródle.
źródło: nad. Grzegorz Dąbrowski , za: AP Kielce, Naczelnik Powiatu Kieleckiego sygn. 56 k. 458


Józef Zieliński
Id rekordu informacji: 48620
(1831 - 1897). ur. w 1845 r. w Szyszynach. powstaniec, urzędnik Pov\ iatowej Kasy Oszczędności w Wieliczce.
źródło: nad. Jadwiga Duda, za: 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012


Józef Zieliński
Id rekordu informacji: 37515
(1831 – 1897), uczestnik walk o niepodległość w 1848 r., uczestnik Powstania Styczniowego, urzędnik Powiatowej Kasy Oszczędności w Wieliczce. Spoczywa w Wieliczce w kwaterze I
źródło: Tablica na cmentarzu w Wieliczce, oraz inf. za stroną Biblioteki Wielickiej www.biblioteka.wieliczka.eu


Józef Zieliński
Id rekordu informacji: 42029
Iwanow, mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Omskim okręgu, potem w Omskie, powar
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 7882. Ł. 138-141, d. 8455. Ł. 9, Op. 9. d. 15136. Ł. 5 ob., 27, 27 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Józef Zieliński
Id rekordu informacji: 54053
lat 18, prawd. z pow. jasielskiego. Służył w oddziale Czachowskiego, a potem w korpusie Hauke-Bosaka.
źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997


Józef Zieliński
Id rekordu informacji: 51543
Z Krakowa
Lista więźniów moskiewskich z Galicji, którzy mają zostać zwolnieni. Na liście występuje kilku potwierdzonych powstańców, reszta to prawdopodobnie również powstańcy. Listę tę miał też jako wycinek w archiwum ks. Ruczka
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.11.1866


Józef Janow Zieliński
Id rekordu informacji: 17921
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


JulianWalenty Zieliński
Id rekordu informacji: 33949
1836-1916, poch. Lublin, cm. przy ul. Lipowej
źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl


Kajetan Zieliński
Id rekordu informacji: 25707
wieku lat 21, syn obywatela z Piotrkowskiego powiatu, służył w kawaleryi Parczewskiego, zginął dnia 10 Września, zarąbany przez huzarów w bitwie pod Dalkowem, w powiecie Łęczyckiem, pochowany tamże.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kazimierz Zieliński
Id rekordu informacji: 2143
ppro. (1834) Ruda
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Konstanty Zieliński
Id rekordu informacji: 58002
ur. w 1846 roku Łukowie. W czasie powstania walczył jako szeregowiec w oddziale Kazimierza Kobylińskiego. Długi czas przebywał pod nadzorem policji. Po powstaniu inżynier technolog. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 1749/1924. W latach 20. mieszkał w Augustowie. Zmarł 2 października 1927 roku i został pochowany na warszawskich Powązkach w kwaterze 91. Spoczywa wspólnie z żoną Elizą z Korkozowiczów, zmarłą 28 października 1926 roku
źródło: nad. GP+, za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)


Michał Zieliński
Id rekordu informacji: 42664
pułkownik
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Michał Zieliński
Id rekordu informacji: 46465
uczestnictwo w potyczkach: kaliskie: Pątnowo 22.03.1863, mazowieckie: Ruszkowo 10.04.1863, Nowa Wieś 26.04.1863 ranny, (Brdów 29.04.1863), kaliskie: Kleczew 10.06.1863, mazowieckie: Kołacin 28.07.1863, Ciepliny 12.09.1863, Żdżary 23.09.1863, Gałków 25.09.1863, Skoszewy 25.09.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Michał Zieliński
Id rekordu informacji: 46466
uczestnictwo w potyczkach: patrz w przypisach do Radkowie 20.01.1864 sandomierskie
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Mieczysław Zieliński
Id rekordu informacji: 46477
uczestnictwo w potyczkach: płockie: Księżopole 12.11.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Roman Zieliński
Id rekordu informacji: 48621
(...-...) - nauczyciel, kierownik Sz. P. nr 2 w Wieliczce w I. 1872-1901.
źródło: nad. Jadwiga Duda, za: 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012


Stanisław Zieliński
Id rekordu informacji: 33042
powstaniec styczniowy, poch. Rożubowice
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Stanisław Zieliński
Id rekordu informacji: 48666
właściciel Grodkowic. Więziony lub karany pieniężnie za wspieranie powstania
źródło: nad. Jadwiga Duda, za: 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012


Stanisław Zieliński
Id rekordu informacji: 26892
Zarządzający majątkiem Swiniary gostyńskiego powiatu, szlachcic, współczując powstańcom, wydał im dla powieszenia włościanina pomienioncgo majątku, Majewskiego, 21 marca 1864 r powieszony w Gombinie.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Tomasz Zieliński
Id rekordu informacji: 46704
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Wola Cyrusowa 4.04.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Tomasz Zieliński
Id rekordu informacji: 44080
Z poznańskiego, lat 44, powstaniec z oddziału mjr Roberta Skowrońskiego, kpt. Roberta Szumlańskiego, poległ 10.09.1863 pod Dalikowem. Pochowany w zbiorowej mogile 55 powstańców na cmentarzu w Dalikowie (woj. łódzkie)
źródło: nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...


Wawrzyniec Zieliński
Id rekordu informacji: 34013
(26.7.1843-6.10.1917) poch. Pabianice, kwatera 21-E-3 tablica usunięta w 1955r przez rodzinę z mogiły została wmurowana w południowa ścianę kaplicy cmentarnej
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Dopart A., Stary Cmentarz Katolicki w Pabianicach..., oraz dokładne daty spisane z mogiły osobiście


Wicienti Zieliński
Id rekordu informacji: 12280
mieszczanin Płockiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wincenty Zieliński
Id rekordu informacji: 19072
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wincenty Zieliński
Id rekordu informacji: 50029
gmina/wieś Zambrów Wierzbowo, kara: zesłany na Syberię, przestępstwo: za przestępstwa polityczne, data zarządzenia: 27.11.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wincenty Zieliński
Id rekordu informacji: 42030
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Omskie, sodierzał stolarnju
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8455. Ł. 9.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Wincenty Fiłdiepowicz Zieliński
Id rekordu informacji: 11410
Handlowiec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Zieliński
Id rekordu informacji: 36866
z Rudenka , 23 l. rządca dóbr, udział w uzbrajaniu i wyprawianiu korpusu Miniewskiego, skazany na 7 miesięcy więzienia za zbrodnie zaburzenia spokojności publicznej według par.66. przez Sąd wojenny we Lwowie, w miesiącu czerwcu 1864.
Sąd ten w przeważającej większości sądził powstańców.
źródło: Czas 1864 nr. 89


Wojciech Zieliński
Id rekordu informacji: 42162
Poległ w bitwie pod Koziołkiem (koło Skępego) 16 IV 1863r. Pochowany został w Ligowie przez miejscowego proboszcza - ks. Ignacego Małkiewicza.
źródło: nad. kujawiak, za: Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej


Wojciech Zieliński
Id rekordu informacji: 23506
umarł dnia 20. czerwca 1863 r. w Kępie Żabieckiej nad Wisłą z ran odniesionych w walce z Moskalami pod Gaczą.
źródło: [StupSP]


Wojciech Zieliński
Id rekordu informacji: 102
zamieszkały w Płocku
http://www.ligowo.comyr.com/historia/powst_st_ligowo.html
źródło: Powstanie Styczniowe (1863) na ziemiach Ligowa i okolic


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Zieliński
Genealogia rodziny Zieliński


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.