Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog bitew Powstania Styczniowego
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przejdź do bazy powstańców
Pełny wykaz bitew i potyczek powstańczych 1863-1865
(Trwają prace na uzupełnianiem opisów, grafik i lokalcji)

Szukaj bitwy:
wg daty (rrrr-mm-dd):

Dzisiaj jest rocznica następujących walk

Kraśnik - 21 stycznia 1863 (Środa)
ID bitwy w katalogu: 3
Region historyczny: Lubelskie
Pierwsza (jednocześnie z potyczką pod Płockiem) potyczka Powstania Styczniowego. Zbierający się w lasach pod Kraśnikiem poborowi opanowali pocztę wiezioną z Janowa do Lublina. Jeden powstaniec poległ a inny śmierci uniknął.

Uczestnicy bitew w tym miejscu (wyszukiwanie przybliżone)
Osoby związane z tym miejscem (wyszukiwanie przybliżone)

Płock - 21 stycznia 1863 (Środa)
ID bitwy w katalogu: 4
Region historyczny: Płockie
Pierwsza (jednocześnie z bitwą pod Kraśnikiem) bitwa Powstania Styczniowego.

„Dzieci warszawskie", młodzież poborowa, uchodząc przed branką, poszła w lasy serockie, kampinoskie i wyszogrodzkie. Niespodziane zjawienie się w Wyszogrodzkiem związkowych zaniepokoiło okolicę. Szlachta chciała widzieć w nich ludzi chroniących się przed poborem, włościanie z kolonistami niemieckimi dawali wiarę pogłoskom przez agentów moskiewskich puszczanym, jakoby szlachta spiowadziła Warszawiaków, celem ich wyrżnięcia i wymordowania. We wielu wioskach, przez które przyszli powstańcy przechodzili, włościanie, nie wiedząc jeszcze co to jest wszystko, przyjmowali ich z widoczną obawą i podejrzliwością, — noc przepędzali w lesie, w dzień tylko wracając na robotę do domów. Niemcy uzbroili się w cepy, widły i siekiery, gromadząc się w celu obrony, a do władz wysyłali deputacye o udzielenie pomocy. Dnia 22. stycznia przybył do lasów serockich wyznaczony przez Komitet Centralny na naczelnika wojennego Płockiego Zygmunt Padlewski i powiódł dzieci warszawskie w głąb województwa. W Płocku w końcu 1862 r. stały załogą 3 roty piechoty pułku morumskiego, niespełna secina wicepodoficerów i tyluż kozaków, oraz 200 ludzi miejscowej komendy inwalidów. Na pierwszą wiadomość o zbieraniu się „Dzieci warszawskich" w puszczy kampinoskiej, generał Mengden, zastępujący naczelnika wojskowego okręgu w Płocku, generała Semekę, będącego podówczas na urlopie, wysłał część tych sil w stronę Wyszogrodu, Płońska, Bielska i wsi Seceny a mianowicie : do Wyszogrodu i Płońska majora Sławina z komendą wicepodoficerów, w stronę Bielska kapitana Stefanowskiego z półkompanią piechoty, zaś do wsi Seceny majora Radjonowa, któremu dodał 40 ludzi piechoty. Co tylko wyszły owe kolumny, gdy Mengeden otrzymał wiadomość o zbieraniu się powstańców pod Ciołkowem, wysłał więc i tam pułkownika Kozlaninowa z niespełna rotą piechoty. W ten sposób pozostały w mieście: secina kozaków, rota piechoty liniowej oraz komenda inwalidów. Dnia 21. stycznia przewożono z powiatu lipnowskiego kilka osób schwytanych przez Drozdowa, naczelnika żandarmów. Organizacya miejska postanowiła ich odbić. Wyznaczeni do tego związkowi dali kilka strzałów przy rogatce, więźniów nie odbili, a napadowi, na drugą noc nastąpić mającemu, odjęli całą silę, tj. nieprzygotowanie nieprzyjaciela. Korzystając z tej przestrogi, generał Semeka rozesłał wspomniane silne patrole w okolicę.

Uczestnicy bitew w tym miejscu (wyszukiwanie przybliżone)
Osoby związane z tym miejscem (wyszukiwanie przybliżone)

Samoklęski - 21 stycznia 1864 (Czwartek)
ID bitwy w katalogu: 133
Region historyczny: Lubelskie
Inne nazwy: Kurów, Starościn
Kapitan moskiewski Biron, idąc z Kurowa w celu zajęcia Starościna, będącego własnością cwieka, starł się z oddziałkiem powstańczym 25 ludzi, z których 5 miało poledz, a 4 dostać się do niewoli.

Uczestnicy bitew w tym miejscu (wyszukiwanie przybliżone)
Osoby związane z tym miejscem (wyszukiwanie przybliżone)

Chocimów - 21 stycznia 1864 (Czwartek)
ID bitwy w katalogu: 134
Region historyczny: Sandomierskie
Inne nazwy: Kocimów
W Woli Szczygiełkowej obozował oddział miechowski, będący pod dowództwem kapitana Waltera, do którego d. 20. stycznia przybył Kurowski, udający się z polecenia Bosaka w Sandomierskie dla lustracyi tamtejszych oddziałów. Wieczorem o godzinie 10. o ćwierć mili od obozu powstańczego, stanęło na noc w Bodzentynie 4 roty piechoty, 80 dragonów i 30 kozaków. Przypuszczając, że kolumna ta uderzy na Rębaiłą, pozostał oddział na miejscu, aby odciągnąć moskali od Rębajły i dopiero o 6. zrana ruszył ku Kunowu, a za nim trop w trop moskale. Już pod Chocimowem awangarda kozacka dopędziwszy powstańców, dała ognia i cofnęła się, aby wprowadzić oddział na piechotę. Gdy manewr ten się nie udał, wystąpili dragoni. Wtedy dopiero cały oddział, zszedłszy z podwód, sformował się i w szyku bojowym dalej postępując, w samym Chocimowie dopiero na chwilę się zatrzymał i dał ognia, od którego 6 dragonów i 3 konie na miejscu padły, a następnie w największym porządku postępował dalej ku lasom iłżeckim, ciągle się odstrzeliwając. Gdy powstańcy dotarłszy do lasu, sposobili się do przyjęcia boju, kawalerya moskiewska rozpoczęła odwrót a za nią i piechota cofnęła się, kierując się ku Opatowu. Straty oddziału nie były wielkie: w zabitych dzielny porucznik Aleksander Eustachowicz i 2 szeregowych, prócz tego 1 ciężko i 15 lekko rannych. Straty moskiewskie wynosiły do 20 zabitych, nie licząc rannych, a ponadto stracili moskale 3 zabite konie i 6 w ręku powstańców pozostałych.
W potyczce tej odznaczyli się nadzwyczajną przytomnością i odwagą dowódzca oddziału kapitan Walter, kapitan I. kompanii Stanisław Nowicki, poległy w boju porucznik Eustachowicz, podporucznicy: Fiirganetz, Domański, Józef Dobor, sierżanci: Karol Krynicki i Leśkiewicz, podoficerowie: Konarski, Furyer, Szwajcarski i szeregowi: Kowalczyk, Różalski, Bober i 15-letni Adam Mazurek.

Uczestnicy bitew w tym miejscu (wyszukiwanie przybliżone)
Osoby związane z tym miejscem (wyszukiwanie przybliżone)

Lipno - 21 stycznia 1864 (Czwartek)
ID bitwy w katalogu: 135
Region historyczny: Krakowskie
Na oddziałek 20 i kilku żandarmeryi konnej powiatu kieleckiego, obozującej pod dowództwem Belardiego w Lipnie, napadł major Paszczenko i zmusił go do ucieczki. Po odejściu moskali Belardi wrócił do Lipna, gdzie ponownie atakowany przez kap. sztabowego Kołpakowa i tym razem ratować się musiał ucieczką, straciwszy podobno w obu starciach 1 zabitego, 3 rannych i 6 pojmanych, 9 koni i 6 sztuk broni.

Uczestnicy bitew w tym miejscu (wyszukiwanie przybliżone)
Osoby związane z tym miejscem (wyszukiwanie przybliżone)

Rogaczówek - 21 stycznia 1864 (Czwartek)
ID bitwy w katalogu: 136
Region historyczny: Kaliskie
Inne nazwy: Dąbrowa, Radomsk
Celem ożywienia ruchu w Kaliskiem udał się tain z rozkazu Bosaka dowódca oddziału IV. olkuskiego, major Denisewicz z 200 piechoty, a przeszedłszy Pilicę pod Małuszynem, zatrzymał się dnia 21. stycznia rano na odpoczynek we folwarku Rogaczew. Około godziny 2. po południu major Serwatowski
idący za nim z 1 rotą piechoty i kozakami od Włoszczowy, zaatakował nieprzygotowany i meprzyzwyczajony do ognia oddział, składający się przeważnie z rekrutów. Zmieszani rozpoczęli powstańcy odwrót w nieporządku, aż dopiero koło wsi Dąbrowa zdołał Denisewicz uporządkować oddział i stawić czoło nieprzyjacielowi. Moskale z początku całą swoją siłą uderzyli na centrum oddziału, ale odparci, uszii w lewo do lasu ze znacznemi stratami, mając między innymi rannego porucznika Toczałowa. W walce, która trwała 4 godziny, ubyło z oddziału 25 ludzi, między nimi podporucznik Przemyski. W starciu tem szczególnie odznaczył się Fiedor Worobijów, mianowany na miejscu z podoficera fedfeblem. — Odwrót wykonał Denisewicz ku Złotemu Potokowi.

Uczestnicy bitew w tym miejscu (wyszukiwanie przybliżone)
Osoby związane z tym miejscem (wyszukiwanie przybliżone)Dlaczego teksty pisane są czasem dziwnym językiem? Dlaczego brak niektórych informacji? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.