Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog bitew Powstania Styczniowego
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przejdź do bazy powstańców
Pełny wykaz bitew i potyczek powstańczych 1863-1865
(Trwają prace na uzupełnianiem opisów, grafik i lokalcji)

Szukaj bitwy:
wg daty (rrrr-mm-dd):

Dzisiaj jest rocznica następujących walk

Grzybowa Góra - 19 kwietnia 1863 (Niedziela)
ID bitwy w katalogu: 508
Region historyczny: Sandomierskie
Inne nazwy: Mircze, Mirzec, Wąchock
W Grzybowej Górze oddział Kononowicza, dowodzony przez Ludwika Michalskiego (ponieważ Kononowicz oddalił się był z oddziału), spotkał się z kolumną moskiewską trzy razy liczniejszą. Ogień moskiewski wśród ciemnej nocy oświecił powstańcom drogę i ukazał z ilu mają do czynienia. Strzelcy na komendę Michalskiego rzucili się przez płoty wioski i za chałupami biegnąc, z za budynków zaczęli celnymi strzałami razić ściśniętą kolumnę nieprzyjacielską. Kapitan Michalski po ustąpieniu strzelców, mając plac otwarty do ataku, rzucił się wraz z ks. Agrypinem Konarskim z kosynierami do ataku. Z atakującego widząc się atakowanym, do tego z trzech stron masakrowany kosami, nieprzyjaciel zaczął się spiesznie cofać. Gdy zaś dowodzący podpułkownik padł raniony, cofanie to zamieniło się w bezładną ucieczkę do Radomia. Michalski zabrawszy broń po
moskalach, wyszedłszy zwycięsko z rozprawy z trzykroć liczniejszym przeciwnikiem, szczęśliwie doprowadził oddział do Czachowskiego, do którego niebawem przybył także Kononowicz.

Uczestnicy bitew w tym miejscu (wyszukiwanie przybliżone)
Osoby związane z tym miejscem (wyszukiwanie przybliżone)

Jastrzębna - 19 kwietnia 1863 (Niedziela)
ID bitwy w katalogu: 509
Region historyczny: Augustowskie
Inne nazwy: Lipsk, Augustowskie lasy, Giedzie, Zaletniki
Zanużywszy się w lasy sztabińskie, rozbił Ramotowski ze zmniejszonym do polowy oddziałem obóz w okolicy miasta Lipska, w miejscowości zwanej Kozi Rynek, a stanowiącej podobnie jak Płaska Góra pod Drążdżewem, naturalną fortecę. W tym czasie Andruszkiewicz po starciu pod Lokajciami zwrócił się ku południowi i przybył również w te strony. Wawer w czasie kilkutygodniowego pobytu w Kozim Rynku, wzmocniony świeżymi ochotnikami, niebawem miał znowu do 250 powstańców pod swoją komendą, a złączony z Andruszewiczem w łączącej sile 400 ludzi, starł się między Jastrzębą a Lipskiem z kolumną 3 rot piechoty i pół szwadrona ułanów, wysłaną z Grodna pod dowództwem pułkownika Pęcherzewskiego. Piechota moskiewska rozsypawszy się w tyraliery, mając za sobą jazdę nieczynną w tej walce, starała się okolić lewe i prawe skrzydło powstańcze. Ustawieni za drzewami, niedostępni byli moskale działaniu kosynierów, zato strzelcy przez dwie godziny utrzymywali ciągły ogień z lichej swej broni — jeden tylko był karabin nowoczesny, z którym niejaki Szulc, prusak, zbiegł był z wojska pruskiego do powstańców. Mimo przewagi liczebnej i doskonałości broni, moskale ostatecznie musieli odstąpić. Po stronie polskiej rannych było 5, a 3 poległo : dowódca strzelców Górski, dowódca kosynierów Iwaszkiewicz, tudzież szeregowiec Racisz.

[Dziennik Poznański 13.05.1863]
Dnia 19 kwietnia pułkownik Andruszkiewicz pod osadą leśną Giedzie. w leśnictwie Hańcza w powiecie Augustowskim, zaatakowany był przez cztery roty moskiewskićj piechoty. Da wały one z poza drzew ognia do naszych, kawalerya cofnęła się w tył tym sposobem kosyniery działać nie mogli; nasi strzel cy przez dwie godziny utrzymywali ciągły ogień, po którym Moskale cofnęli się. Zabitych Moskali jest 36 rannych 40. Myśmy stracili dwóch kapitanów, dowódzcę strzelców Górskiego i dowódżcę kosynierów Iwaszkiewicza, oraz dzielnego żołnierzk Racisa, rannych mamy 5. Moskwa nieprzestaje na każdem miejscu dopuszczać się barbarzyńskich okrucieństw i gwałtów. Strzelec miejscowy Gorlewski, przed chałupą swoją zbity kolbami, a następnie bagnetami zamordowany i obdarty został. Całe ciało pokryte tylko ranami, niedozwalało nawet rozpoznać postaci człowieka, chałupę zrabowano, tak że tylko próżne ściany budowli pozostały.

[Dziennik Poznański 13.05.1863 (j.w.)]
Dnia 19 kwietnia oddział pułkownika Ramotowskiego, z 260 łudzi złożony, stoczył bój z batalionem strzelców pieszych, szwadronem ułanów z jedną armatą w Augustowskich lasach. Moskiewska piechota rozsypała sią w łańcuch tyralierów stara jąc się prawem i lewem skrzydłem okolić nas. Armata dała dwukrotnie ognia knrtaczami, ale nie uszkodziła nikogo. Mo skali zabito 14 ludzi i jeden oficer ranny, myśmy stracili 2 za bitych i 2 rannych

Uczestnicy bitew w tym miejscu (wyszukiwanie przybliżone)
Osoby związane z tym miejscem (wyszukiwanie przybliżone)

Naliboki - 19 kwietnia 1863 (Niedziela)
ID bitwy w katalogu: 510
Region historyczny: Wileńskie
W okolicy miasta Stołowicz w Nowogródzkiem zorganizował się oddziałek 46 powstańców, który na podwodach podążył w Oszmiańskie, aby się złączyć z tamtejszymi powstańcami. Pod Nalibokami zeszło się kilka drobnych partyi, z tych najsilniejsza, 60 ludzi licząca, była to partya księdza Łaszkiewicza, który z Niesiutycz idąc 18. kwietnia wkroczył do powiatu oszmiańskiego. Za pierwszą partyą, z pod Stołowicz, rzucił się w pościg z Nowogrodu major Śleszyński z 1 rotą strzelców i 10 kozakami, a zabierając po drodze do Mira dwóch braci Kokowskich Konstantego i Wawrzyńca i Szalewicza, zbliżył się 19. kwietnia pod Naliboki, gdzie już się było zebrało około 150 powstańców. Moskale, naprowadzeni przez leśnika rządowego, niespodzianie uderzyli na oddział. Niedoświadczeni powstańcy w pierwszej chwili rzucili się naprzód, lecz pod gęstym ogniem karabinowym zmuszeni byli uchodzić do lasu, zostawiając na placu 20 zabitych i 5 wziętych do niewoli, w tem syna obywatelskiego Pusławskiego. Wziętych do niewoli mordowano okrutnie, przyczem odznaczył się kapitan moskiewski Masalski. Przy pomocy chłopów pochwycili moskale jeszcze przeszło 30 rozbitków. Ks. Łaszkiewicz z rozbitkami ruszył w Grodzieńskie.

Uczestnicy bitew w tym miejscu (wyszukiwanie przybliżone)
Osoby związane z tym miejscem (wyszukiwanie przybliżone)

Radkowice - 19 kwietnia 1864 (Wtorek)
ID bitwy w katalogu: 269
Region historyczny: Sandomierskie
Inne nazwy: Rakowicki las, Wąchock
W lasach radkowickich pewien czas jeszcze ukrywał się oddziałek Szemiota, aż go nie wykrył i nie zniósł major Bergman. W starciu tem poległ Szemiot wraz z czterema oficerami, z których 2 miało być Francuzami.

Uczestnicy bitew w tym miejscu (wyszukiwanie przybliżone)
Osoby związane z tym miejscem (wyszukiwanie przybliżone)Dlaczego teksty pisane są czasem dziwnym językiem? Dlaczego brak niektórych informacji? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.