<<=== Powót do Katalogu Powstańców Styczniowych


Informacje ogólne
 • Powstanie styczniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń naszych dziejów, dlatego też powstało o nim wiele opracowań. Każde z nich - z powodu ograniczeń wydawniczych obejmuje pewien zakres materiału. Oblicza się, że brało w nim udział, w zależności od metody liczenia od 80-200 tysięcy osób. W Genealogii Polaków postanowiliśmy użyć nowych technologii aby zebrać to co dotychczas zostało napisane w jedną, łatwo przeszukiwalną bazę. Te nowe technologie dają zresztą dużo więcej niż tylko ułożenie listy wszystkich znanych uczestników. Kompilując publikacje mamy okazję łatwo porównywać informacje w nich zawarte, i przez owo łączenie powstaje nowy zasób informacji prowadzący do ważnych odkryć, pokazujący kierunki poszukiwań dla genealogów i naukowców. Możemy w takiej bazie dokonywać też różnych statystyk, przydatnych do poszerzenia ogólnej wiedzy o powstaniu i ludziach biorących w nich udział.

 • Styczeń 2013, 150-ta rocznica powstania był świetną okazją aby taki katalog uruchomić. Jednakże praca jest ogromna i przewidziana na lata a szybkość z jaką rośnie zależy od ilości zaangażowanych osób. Dlatego też Katalog jest otwarty dla wszystkich którzy interesują się tym wydarzeniem. Każdy kto pomoże powiększyć zasów informacji jest mile widziany, a wyniki zawsze będą udostępniane publicznie.


Struktura rekordów
  • Imię (imiona) Nazwisko
   opis - zawartość informacji ze źródła
   źródło
   uzupełnienia - dopiski, wyjaśnienia, informacje poszerzające wiedzę ze źródła

  • Lucjan de Laveaux
   ur. w Krakowie, 1814-1913, kadet wojsk austriackich, walczył pod Langiewiczem. W 1903 prosi i przyjęcie do Przyt Krak
   KEK za Akta Osobowe weteranów, AP Kraków
   link: Genealogia rodziny de Laveaux

  UWAGA: Należy pamiętać, że każdy "rekord" (wpis) to jedna jednostka wypisu - czasem jeden dokument, jedno zdjęcie, jeden cytat. Takich cytatów, źródeł dana osoba może mieć wiele. Jeśli powtarza się imię i nazwisko mogą dotyczyć jednej osoby, lub wielu tak samo się nazywających. Informacje mogą być błędne - katalog wypisów służy przede wszystkim ich porównywaniu, weryfikowaniu. W przypadku wielu wpisów dotyczących jednej osoby staramy się na ich podstawie przygotowywać noty zbiorcze, jednakże szersze materiały można znaleźć w Słowniku Biograficznym lub Katalogu Artykułów Monograficznych

Zastrzeżenia, uwagi
 • BŁĘDY - Pamiętaj, że dużo informacji jest nadsyłanych przez zwykłych użytkowników, np. rodziny, i informacje te mogą zawierać nieścisłości. Staramy się je weryfikować, ale nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego. Weryfikację natomiast będzie można prowadzić przez proces korelacji informacji w miarę rozwoju bazy.
 • POWTÓRZENIA - Jeśli jedna osoba ma kilka rekordów - to tak ma być. Katalog jest wypisem źródeł - czyli z każdego źródła przedstawiamy cytat, lub bezpośredni wniosek osobno. Pozwala to także porównywać i oceniać same źródła. Jeśli widzisz dwa lub więcej rekordów - możesz przygotować biogram na ich podstawie (lub też innych źródeł). Takie biogramy umieszcza się bądź w postaci osobnego wpisu, bądź w dziale bibliotcznym - "Słownik Biograficzny". W tym drugim przypadku wszystkie rekordy tej osoby otrzymują link do tego biogramu.
 • PRAWO AUTORSKIE - Umożliwienie nadsyłania materiałów przez każdego, niesie ze sobą ryzyko nadsyłania materiałów wykorzystujących cudze dane bez pozwolenia lub niedokładnie opisanych. Zobowiązujemy wszystkich do przestrzegania tych praw. Dokładamy wszelkich starań aby zlikwidować takie przypadki - ale jeśli znajdziesz tutaj informacje nie opisane prawidłowo, lub wykorzystane bez wiedzy i wbrew zastrzeżeniom - bardzo prosimy o kontakt z redakcją. Wszystkie problemy będziemy wyjaśniać i usuwać.
 • OPISY ŹRÓDEŁ - Zdecydowaliśmy się na krótkie opisy i skróty. Wychodzimy z założenia że najważniejsza jest czytelność danych. W dobie Internetu wystarczy jedno słowo kluczowe aby dotrzeć szybko do właściwego źródła. Dlatego w bazie stosujemy skróty a rozwinięcia znajdziesz na stronie bibliograficznej. Jest to wbrew zwyczajom nauki, jednak zgodnie z możliwościami wynikającymi z nowych narzędzi cyfrowych.
 • DANE NIENAUKOWE - Z pełną świadomością wprowadzamy do bazy informacje ze źródeł nienaukowych. Robimy to z kilku powodów. Po pierwsze - dzięki dużej liczbie danych informacje takie mogą być automatycznie weryfikowane w ramach procesu korelacji. Po drugie wiedza o błędnych zapisach jest również podstawą do naukowych spostrzeżeń na temat typowych błędów np. w opowieściach rodzinnych. Wnioski takie służą potem lepszej ocenie otrzymywanych materiałów i pozwalają dokładniej zweryfikować źródła. Oprócz wartości historycznych są to więc dane bardziej socjologiczne a nawet psychologiczne.
 • ZAKRES - Katalog został uruchomiony z okazji 150-lecia Powstania - trudno więc oczekiwać po nim zawartości wszystkich archiwaliów. Jest wiele źródeł planowanych do wstawienia wymagają one jednak ogromnej i żmudnej pracy. W zakres materiałów mogą wchodzić wypisyw z wszelkich publikacji, informacje z archiwaliów, informacje rodzinne, gazety, nagrobki, zdjęcia, portrety a nawet lokalne legendy.
 • POMOC - Mamy szansę zainwestować w rozbudowę wiedzy na temat uczestników największego polskiego powstania. Kilka lat działań przełożyło się już na potężny wzrost świadomości, poczucia wspólnoty narodowej, umiłowania ojczyzny, praw i wartości. Tę rozpoczętą pracę trzeba stale rozwijać. Każda złotówka w tym projekcie przekłada się na konkretny wzrost zasobu i możliwości. Katalog jest efektem pracy społecznej, czyli bazą na prawdę zbudowaną za darmo, dotychczas bez grantu, bez wsparcia żadnej instytucji! Żaden ośrodek naukowy nie potrafi wykonać tak wielkiej pracy w ten sposób a wsparcie nieaakdemickich badań humanistycznych jest w dalszym ciągu w naszym kraju niemożliwe. Dlatego bardzo prosimy o wsparcie naszych działań - przez pomoc osobistą lub finansową.


Prośba
 • Jeśli masz jakiekolwiek uzupełniające informacje możesz wypełnić formularz lub napisać na forum projektu. Możesz też po prostu skontaktować się z redakcją Genealogii Polaków. Jeśli masz takich danych więcej możesz otrzymać dostęp do panelu administracyjnego.

 • WSPIERAJ! - pomóż utrzymać serwer, zakupić sprzęt do kopiowania mat. archiwalnych itp.
  Prześlij darowiznę na rzecz Katalogu Powstańców
Strona główna bazy - Forum projektu - Dodaj informacje - Źródła, skróty - Wspieraj!

© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010-12
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.
";