Formaty redagowania informacji


Uwagi dla redaktorów, porady i odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. edytowania drzew genealogicznych. Redaktorem zostać może każdy kto chce się włączyć w budowę Herbarza. Dotychczas nie było systemu który by skutecznie połączył prace badaczy naukowców i tzw. amatorów. Ogromna ilość danych została już odkryta i może posłużyć innym, lecz leży w domowych archiwach. Dziś mamy możliwości techniczne aby z tego wszystkiego stworzyć jedną wielką rodzinę.SPIS TRESCI

UWAGI OGÓLNE
Ważne są wszelkie znaki, spacje, interpunkcja. Pozwala to potem automatycznie tłumaczyć drzewa na inne języki. Np. fraza ", ur. " zostanie przełumaczona automatycznie na ", b. " w angielskim. brak jakiegokolwiek znaku, przecinka, spacji, czy kropki spowoduje że system nie dokona tutaj zmiany.


Formaty drzew genealogicznych
Możliwe są dwie formy zapisu:
1. System d'Aboville (system preferowany)
2. Graficzno-tekstowy (system alternatywny)


PRZYKŁAD PREFEROWANY
1. Leon Topolnicki(?), ur. ok. 1850 + Zenobia ??, zm. 1839 Stary Sambor
1.1. Włodzimierz Topolnicki ur. ok 1883 zm. 1911, ksiądz, poch. Terszow + Stefania Szemelak
1.1.1. Leon Topolnicki, ur. 18.08.1909 Stary Sambor + Anna Czesnok
1.1.1.1. Teresa Topolnicka + ?? Garus
1.1.1.1.1. Wiktor Garus
1.1.1.2. Zenon Topolnicki
1.2. Halina Topolnicka + ?? Hospodarecki, zm. Filadelfia (USA)


PRZYKŁAD ALTERNATYWNY
1 Leon Topolnicki(?), ur. ok. 1850 + Zenobia ??, zm. 1839 Stary Sambor
|=2 Włodzimierz Topolnicki, ur. ok 1883, zm. 1911, ksiądz, poch. Terszow + Stefania Szemelak
| `=3 Leon Topolnicki, 18.08.1909 Stary Sambor + Anna Czesnok
| |=4 Teresa Topolnicka + ?? Garus
| | `=5 Wiktor Garus
| `=4 Zenon Topolnicki
`=2 Halina Topolnicka + ?? Hospodarecki, zm. Filadelfia (USA)

Boldem oznaczymy tylko imiona osób noszących dane nazwisko. Potomków córek już nie.
do spisu treści


Kolejne małżeństwa i dzieci z tych małżeństw
Małżonków umieszczamy w tej samej linijce stosując znak plusa. Dotoyczy to również kolejnych, W tym przypadku dodajemy nawias z kolejnością. Ewentualne szczegóły ślubu w kolejnym nawiasie. Dzieci otrzymują literki alfabetu zależne od małżeństwa, ich numeracja jest ciągła.

1. Julian Żabka +(1) Maria Arbuz +(2)(1715 Kraków) Julia Banach
1a.1. Marta Żabka
1a.2. Krzysztof Żabka
1b.3. Piotr Żabka


PRZYKŁAD
1 Julian Żabka +(1) Maria Arbuz +(2)(1715 Kraków) Julia Banach
|=a2 Marta Żabka
|=a2 Krzysztof Żabka
`=b2 Piotr Żabka
do spisu treści


Kolejne pokolenia córek
Strony budujemy w oparciu o drzewa potomków w linii męskiej. Wymieniamy córki i i jedno pokolenie ich dzieci.

PRZYKŁAD
1. Jan Pytołkiewicz
1.1. Iwona Pytołkiewicz + Zenon Kakatkowski
1.1.1. Marian Kakatkowski
1.1.2. Julia Kakatkowska + Krzysztof Papużka
1.2. Julian Pytołkiewicz

W powyższym przykładzie rodzina Zenona Kakatkowskiego będzie miała osobne drzewo, podobnie jak Krzysztofa Papużki.


W szczególnych przypadkach można umieścić dalsze gałęzie. Takie przypadki to np
  • Wnuk, prawnuk żeni się z osobą o nazwisku z drzewa głównego
  • Wnuk, prawnuk żeni się z jakąś wybitną osobą np. prezydent, noblista, święty.
  • Dalsze pokolenia umieszczamy też gdy są to pokolenia żyjące współcześnie, przy czym tu sugerujemy raczej ich pomijanie z uwagi na problemy z ochroną danych osobowych.
  • Wiele pokoleń córek umieszczamy też w projektach "wszystkich potomków" - np. takich jak rodzina Kazimierza Pułaskiego.
do spisu treści


Kolejność danych jednej osoby
Przy osobach staramy się podawać dane w pewnej kolejności. Jeśli jesteś redaktorem a znajdziesz na jakiejś stronie inną formę, popraw i przyślij poprawioną wersję.

numeracja / imiona / tytuł / przydomek / nazwisko / herb / data urodzenia / data śmierci / noty / małżonek / [źródła]

PRZYKŁAD z rozdzieleniem na części:
1.1.3.2.1. / Ryszard Krzysztof / hrabia / "Gondek" / Ostrowski / h. Ostoja / ur. 10.08.1716 Kraków / zm. ok. 1816 Gdańsk / podkomorzy lidzki / +(1815 Kraków) Genowefa "Halka" Ledóchowska, ojciec: Piotr; matka: Joanna Bilska [AGAD 15-54-78]
do spisu treści


Numeracja pokoleń
Numeracja - Podawana w rozszerzonym systemie d'Aboville. Poszczególne dzieci otrzymują numer kolejny po kropce rozszerzając i dodając swój do numeru rodzica. Rozszerzenie polega na umieszczaniu literek w przypadku konieczności zaznaczenia z którego małżeństwa jest dziecko

1. dziadek
1.1. ojciec
1.1.1. dziecko

Kolejne rodzeństwo piszemy po dzieciach pierwszego

1. dziadek
1.1. ojciec
1.1.1. dziecko
1.2. stryj
1.2.1. kuzyn

Literki zależne od małżeństw nie wpływają na numerację. Są podawane tylko informacyjnie.

1. ojciec +(1) pierwsza żona +(2) druga żona
1a.1. dziecko z 1 małżeństwa
1a.2. dziecko z pierwszego małżeństwa
1b.3. dziecko z drugiego małżeństwa
do spisu treści


Imiona i nazwiska - format
O ile to możliwe staramy się ustalać pisownię imion i transkrybować je na polskie współczesne (np. Jakub nie Jakób). Pomaga to w orientacji. Pisownia imion w różnych dokumentach jest bardzo różna, dlatego poprzez transkrypcję sprowadzamy je wszystkie do jednej formy. Podobnie czynimy z nazwiskami, które czasem przyjmują różne formy. Zachowujemy formy obcojęzyczne jeżeli rodzina wyemigrowała na stałe np. Przylecki - zamiast Przyłęcki. Nazwiska żon zawsze takie jak otrzymały przy urodzeniu, w wypadku zmian nazwiska inaczej niż nazwisko męża podajemy je w nawiasie np.: Joanna Kowalska (Kowalska-Nowak) + Jan Nowak
do spisu treści


Przydomek
Niekiedy herbarze podają różne formy łączenia przydomków z nazwiskami - o ile to możliwe staramy się oddzielać przydomek od nazwiska. Dzięki temu uzyskujemy czystość zapisu i łatwość odszukania osoby w bazach. Niekiedy bowiem osoba ta pojawia się w dokumentach bez przydomku. Np. Filip "Broel" Plater. Charakterystyczne jest tworzenie nazwisk podwójnych przez rodziny na początku XX wieku, gdy zniesiono stan szlachecki np.: Sas-Topolnicki. W takim wypadku również poprawną formą jest: "Topolnicki h. Sas".
do spisu treści


Małżonek
Stosujemy znak "+" na oznaczenia małżeństwa przy którym może wystąpić w nawiasie informacja o dacie i miejscu (na oznaczenie zgonu stosujemy skrót "zm.") przy małżonku o ile to możliwe podajemy rodziców Józefa Chomętowska, ojciec: Piotr; matka: Agata. Daty życia i fakty dot. małżonka podajemy po jego wymienieniu, nigdy przed. Znak "+" wybraliśmy ze względu na czytelność we wszystkich stronach kodujących znaki. Dla kolejnych małżonków stosujemy +(1) +(2) itp. Dzieci z tych małżeństw mają odpowiednio litery a, b, c ...

do spisu treści


Daty - format
Daty urodzenia i śmierci bezpośrednio za nazwiskiem (herbem). Podajemy liczbami arabskimi dzień.miesiąc.rok. np.: 14.10.1658. Nie piszemy cyfr łacińskich na oznaczenie miesięcy (gorzej rozpoznawalne przez osoby zza granicy), nie podajemy w systemach zachodnich. Dopuszczalne są formy z pytajnikami lub bez dnia. Opuszczamy skrót "r."
- 4.1645 - nieznany dzień kwietnia 1645 roku
- 2.?.1645 - drugi dzień nieznanego miesiąca 1645 roku
- Formaty błędne: 2.IV.1645, 1645.2.4., 1645.4.2., 2 kwietnia 1645 roku, 2-4-1645, 2/4/1645 itp.

do spisu treści


Miejsca - format
Staramy się zawsze podać nazwy w mianowniku. np. właściciel: Piersko (a nie właściciel Pierska, lub pan na Piersku - Forma "na Piersku" nie pozwala domyśleć się jak brzmi prawidłowa nazwa (Piersk? Piersko? Piersek?), ułatwia to też automatyczne linkowanie do map, opisów itp. Osoby nieznające dobrze Polskiego mogą nie znać odmian gramatycznych)
Ślub - Fakty dot. ślub mieszczą się w nawiasie po znaku "+" np. +(1)(15.2.1645 Chomętowo, rozwód 1678) - co oznacza że pierwsze małżeństwo odbyło się 15-tego lutego 1645 w Chomętowie. Małżonkowie wzięli rozwód w 1678. Szersze opisy ślubu można wstawiać jako opowiadania lub artykuły i linkować w tym samym nawiasie np.: +(1)(14.2.1645 Chomętowo opis ślubu)

do spisu treści


Rodzice małżonków - format
Sstosujemy formy: ojciec: ... matka: (następnie imię i nazwisko w mianowniku). Nie podajemy szczegółów dot. rodziców, niekiedy można zrobić wyjątek przy ważnych osobach ale wtedy należy podać go w nawiasie. W zasadzie wszelkie dane biograficzne teściów powinny być wstawiane na ich stronach genealogicznych. Również linki do ich biografii, zdjęć itp.
np. + Anna Krotoska, ojciec: Jan, matka: Genowefa Ulińska (wnuczka króla Francji Filipa Pięknego)
do spisu treści


Skróty
Skróty
- ur. - urodzenie
- chrz. - chrzest
- zm. - śmierć
- + - ślub
- h. - herb
- ok. - około
- hr., mrgr., - hrabia, margrabia,
- 1-v. - Primo voto - pierwsze małżeństwo (analogicznie 2-v. 3-v. ...)
- rozw. - rozówd
- nad. - nadał ... stosowane do nadesłanych źródeł

do spisu treści


Śmierć chwalebna
Dopuszczamy a nawet prosimy o stosowanie zamiast "zm." określeń "zginął" (na wojnie) lub "zamordowany" (w obozach zagłady, więzieniach SS, NKWD, PRL, w Rzezi Galicyjskiej, w Katyniu itp)

do spisu treści


Źródła
W każdym możliwym przypadku należy podawać źródła - zawsze w nawiasie kwadratowym na końcu linijki (drzewa) lub na dole postu, artykułu (Biblioteka, Baza, Lokalizator, Leksykon). Nawias kwadratowy jest stosowany TYLKO na oznaczenie źródeł więc nie trzeba już stosować dodatkowych opisów jak "źródło:". Jeśli tylko to możliwe prosimy stosować skróty które można znaleźć na stronie bibliograficznej (działa to jak "op.cit"). Opuszczamy także numery stron, lub tomów jeśli publikacja ma indeks lub jest w wersji elektronicznej. Należy natomiast podać wszelkie sygnatury gdy są to materiały nieskatalogowane. W przypadku publikacji niemających skrótu wpisujemy nazwisko i początek tytułu. Informacje rodzinne, prywatne można opatrywać imieniem tego który nadesłał. Informacje podawane w Herbarzach, sagach wpisujemy przede wszystkich u protoplasty, informacje z certyfikatu szlachectwa przy osobie dla której był on wydany. Żródła grupujemy w jednym nawiasie, po przecinkach, lub średnikach
- [Bork, Bon, Nies., Teki...]
- [Żurek W.W. Wykaz...]
- [nad. Krzysztof Pasiński]
- [certyfikat szlachectwa]
- [wykaz członków rosyjskiej Dumy Państwowej, Arch. Państ. Pozn., sygn. 4567/7 f. 2]

Kilka źródeł umieszczamy w nawiasie kwadratowym po średniku
do spisu treści


Osoby nieznane z imienia lub nazwiska
Osoby nieznane z imienia lub nazwiska
Na oznaczenie nieznanych imion, nazwisk stosujemy dwa pytajniki "??". Nie używamy skrótu "N." gdyż może ktoś o kim wiemy że jego imię zaczyna się na "N" (może Norbert ?) będzie miał taki sam skrót. Jeden pytajnik występuje w przypadku wątpliwości co do jakiegoś faktu. Oznaczenie typu "UNKNOWN" albo "NIEZNANY" "NN" są graficznie zaburzające i zbyt zwracające uwagę na rzeczy mniej istotne. Skrót "??" jest więc najprostszym i czytelnym oznaczeniem. Co więcej tak samo wygląda w różnych standardach kodowania i zrozumiały jest dla osób obcojęzycznych.

Znaki "??" występować powinny zawsze gdy nie znamy czyjegoś nazwiska lub imienia. Należy unikać pustego nazwiska lub pustego imienia. Czasem może to być mylące, i można nie wiedzieć czy znane jest imie czy nazwisko, czy przydomek. W dynastiach królewskich również podajemy nazwisko. Np. "Lotar Karoling" z dynastii królów francuskich mąż "Emergardy z Tours". W przypadku napisania samego "Lotar" lub "Lotar francuski" nie znane były by jego powiązania. A gdyby było nieznane pochodzenie było by to "Lotar ??" gdyż samo "Lotar" mogło by oznaczać kogoś z rodziny Lotarów, kogoś z którejś dynastii lotaryńskiej lub kogoś o takim przydomku.

Nie wymieniamy osób o których nie wiemy nic np.: "Józef Kłak + ??" chyba, że jest to istotne ze względu np. na zaznaczenie, że była jakaś druga żona np.: "Józef Kłak +(1) Adolfa Anix +(2) ??"

do spisu treści


Linki do stron innych rodzin
Jeśli jest zrobione drzewo (strona) innego nazwiska, można przy poprawianiu lub budowie stron, a także w bazach wstawić kod który spowoduje wyświetlenie linku. Nazwisko wstawić bez polskich znaków małymi literami.
Np. Joanna Mech wyszła za Jerzego Łętkę np.:
"Joanna Mech + [gen]letka|Józef Łętka[/gen]",
w efekcie zostanie wyświetlone:
Joanna Mech + Józef Łętka
Tekst między znakami |xxxx[/gen] może być dowolny - przyjmujemy jednak że powinno tam być imię (imiona) i nazwisko

do spisu treści


BBCody i małe sprytne linki graficzne
POPULARNE BBCODY
Przy opisie można stosować proste kody które wstawiają małe graficzki w formie linków do wątków na Forum, lub zdjęć w Archiwum. Zauważ że wątek musi być już wcześniej napisany, a zdjęcie dodane zanim zaczniesz edytować stronę. Link taki ma format:

Istnieją następujące BBCody. W miejsce xxxx wstawiamy numer wątku lub grafiki

  [b=xxxx] - Biografia - numer wątku na Forum
  [p=xxxx] - Portret - numer grafiki w Galerii
  [n=xxxx] - Nagrobek - numer grafiki w Galerii
  [z=xxxx] - Żródło - numer grafiki w Galerii


BBCODY UZUPEŁNIAJĄCE
Bardziej zaawansowi mogą używać też BBCodówy ułatwiających wprowadzanie linków do innych baz. Te same kody można stosować także w bazach takich jak Leksykon Genealogiczny, Baza powstańców, Zarządców itp. Jeden z tych kodów opisany był już powyżej - prowadzący do stron rodzin. Każdy link musi odnosić się do już istniejącej informacji, rekordu, pola. Osoby edytujące serwisy oparte na silniku Wikipedii odnajdą tu podobieństwo i stosowanie podobnego systemu - co mamy nadzieję ułatwi pracę.

Frazy wstawiamy w miejsce xxxxx lub yyyyy

[gen]xxxx|yyyy[/gen] - skok do strony innego nazwiska - [gen]topolnicki|Julia Topolnicka[/gen]
[gen]xxxx[/gen] - skok do strony innego nazwiska, tylko gdy nazwa jest tożsama ze stroną - [gen]Topolnicki[/gen]
[f=xxxx]yyyy[/f] - skok na Forum - [f]12345|Julian Kot nota[/f]
[mapa]xxxx|yyyy[/mapa] - skok do Mapy - [mapa]12345|Pcim lokalizacja[/mapa]
[[xxxx|yyyy]] - skok do Leksykonu (fragment tytułu hasła z dowolnym opisem) - [[Topór|herbem Topór]]
[[xxxx]] - skok do Leksykonu (fragment tytułu hasła) - [[Topór]]
{{xxxx|yyyy}} - skok do Leksykonu (dokładne brzmienie tytułu hasła z dowolnym opisem) - {{Topór|herbem Topór}}
{{xxxx}} - skok do Leksykonu (dokładne brzmienie tytułu hasła) - {{Topór}}
[leks]xxxx|yyyy[/leks] - skok do Leksykonu (alternatywny zapis) - [leks]Topór|herbem Topór[/leks]


KLASY LINKÓW HTML
Oprócz tego można stosować elementy w postaci html
<a href="forum/viewtopic.php?t=XXXXXX" class="AAAA"> </a> - - gdzie XXXX to numer wątku i AAAA to rodzaj graficzki
lub
<a href="foto2/displayimage.php?pid=XXXXXX" class="AAAA"> </a> - gdzie XXXX to numer zdjęcia i AAAA to rodzaj graficzki

Możliwe do użycia klasy:

  nota - Nota biograficzna
  port - Portret
  nagr - Nagrobek
  akt - Żródło graficzne
  foto - Dowolna fotografia
  herb - Certyfikat szlachectwa, rysowane drzewo genealogiczne
  tree - Link do drzewa przodków danej osoby
  info - Informacja dowolna
  powst - Informacja powstańcza
  zal - Uzupełniające dokumenty
Jak łatwo się domyślić pod obrazkiem może się kryć dowolny link. Zawsze gdy użyjemy przy nim klasy pojawi się graficzka. Oto przykład linku do strony rodzinnej z użyciem graficzki 
<a href="genealogia.php?n=topolnicki" class="tree"> </a>
do spisu treści
Inne pytanie - zadaj na forum w dziale Porady

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich od 2002