Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich
Baza administratorów dóbr ziemskich - informacje
Materiały do historii rodów polskichInformacje ogólne
 • Administratorzy, dzierżawcy, oficjaliści - to grupa osób będąca najważniejszym pomostem między właścicielami a osobami pracującymi na roli, między ludźmi tworzącymi idee, kulturę, zasady życia społecznego a tymi którzy przekuwali je w czyn w codziennej fizycznej pracy. To także ludzie którzy realne przyjmowali i proponowali rozwiązania tym którzy jako właściciele podejmowali decyzje na forum całego kraju. Administratorzy i oficjaliści to jednocześnie grupa najbardziej nieuchwytna genealogicznie, najmniej poznana, najczęściej zmieniająca miejsce pracy, mieszkania. Najszybciej też podlegająca zmianom majątkowym, degradacji lub awansowi społecznemu. Liczne powstania i szykany zaborców tylko pogłębiały ten stan.

 • Z tych powodów podjęliśmy ideę stworzenia bazy uzupełnianej przez każdego zainteresowanego. Szczególnie zależy nam zebraniu informacji zawartych w rodzinnych wspomnieniach, pamiętnikach, monografiach wydawanych na wąskie potrzeby jednej rodziny. Takie dane mogą służyć wielu osobom. Zbieramy tu dane o administratorach bezpośrednio podległych właścicielowi, ale wpisujemy także innych urzędników prywatnych. Były to wszystko osoby na ogół dobrze wykształcone, z bogatym doświadczeniem. Grupa o której prawie nic nie wiadomo, a bez której praktycznie nie było by Polskiej tożsamości.

 • W bazie prezentowane są więc wyniki zebrane z wielu publikacji, materiałów naukowych a także informacji prywatnych, rodzinnych, pamiętników, archiwów, aktów metrykalnych. Należy pamiętać iż mogą one być obciążone sporymi błędami narosłymi w czasie dziejów. Np. osoby zamordowane w Rzezi Galicyjskiej są notowane na ogół w miejscu śmierci, co nie znaczy, że tam pracowały. Pamiętnikarze często mylą nazwiska, imiona, miejsca. Uczniowie czasem podawali błędne dane dot. rodziców. Powstańcy ukrywali miejsce pochodzenia. Pomocą jednak mogą być porównywania zapisów dot. miejsc, czy wszystkich spisów danego nazwiska. Dlatego staramy się umożliwiać takie porównania w bazie.


Struktura rekordów
  • Imię (imiona) Nazwisko
   stanowisko - miejsce - właściciel - data
   źródło - uzupełnienia i uwagi


  • Kazimierz Jaroszewski
   rządca - Jaśniszcze - hr. Miączyński - ok. 1900
   inf. rodzinne - Nota biograficzna

   Kluczową informacją jest tutaj źródło "informacje rodzinne", co oznacza, że nazwisko i miejsce prawodpodobnie brzmią dobrze, ale pozostałe informacje mogą być niepewne.

  • Franciszek Fogt
   oficjalista - Rusiec, Kr. Pol. - - ok. 1866
   [SCUI]

   Wyjaśnienie skrótu znajdziesz na stronie bibliograficznej. W tym wypadku (spis studentów UJ) należy brać poprawkę na błędne odczytanie przez autora wydawnictwa ręcznych dokumentów, a także możliwe nieścisłości. Franciszek był prawd. ojcem studenta, który nie musiał podać ścisłych danych. Mógł np. mieszkać w Ruścu i być urzędnikiem skarbowym.

Nazwy, lokalizacje, źródła i in.
 • Nazwy zawodów i urzędów wielokrotnie zmieniały się i były stosowane inne w różnych częściach kraju. Oficjalista to raz karbowy a raz kasjer. Administrator to raz dzierżawca a raz ekonom. Nie sugeruj się dzisiejszymi znaczeniami. Tutaj znajdziesz słowniczek pojęć związanych z urzędami ziemskimi.

 • Lokalizacje miejsc znajdziesz w Lokalizatorze miejscowości przedrozbiorowych, a opisy w Słowniku Historyczno-Geograficznym

 • Jeśli informacja posiada jako źródło "nad. xxxxxx" to prawd. jest to użytkownik Forum - i tam można się z nim skontaktować. Najpewniej można znaleźć wpis i szersze informacje w temacie dot. tej bazy.

 • Jeśli informacja została podana na forum staramy się umieścić linki rozszerzające wiedzę. Tam można bezpośrednio dyskutować o danej osobie, miejscu, właścicielu ziemskim.

Zastrzeżenia
 • Pamiętaj, że dużo informacji jest nadsyłanych przez zwykłych użytkowników. Staramy się je weryfikować, ale nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego. Dotyczy to też wykorzystania cudzych danych bez pozwolenia. Jeśli znajdziesz tutaj informacje nieopisane prawidłowo, lub wykorzystane bez wiedzy i wbrew zastrzeżeniom - bardzo prosimy kontakt z redakcją. Wszystkie problemy będziemy wyjaśniać i usuwać. Jednocześnie przestrzegamy użytkowników aby zawsze wszystkie takie informacje weryfikowali i upewniali się o niełamaniu praw autorskich.

Prośba
 • Jeśli masz jakiekolwiek uzupełniające informacje dopisz je. Najlepiej użyj formularza lub przyślij do redakcji Herbarza. Jeśli masz takich danych więcej możesz otrzymać dostęp do panelu administracyjnego. Możesz też przesłać wszelkie uwagi na forum projektu.

 • Autorzy projektu i Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich proszą ogromnie o pomoc merytoryczną i finansową. To jedyne źródła utrzymania projektu i finansowania kosztów. Jeśli nam pomożesz wykonamy kolejne badania i powiększymy ilość wpisów.
  Jak przekazać pomoc i jakie jeszcze inne projekty prowadzimy?
Strona główna bazy Co oznaczają te dane? - Słowniczek - DODAJ DANE - Forum projektu - Lista autorów - Źródła, skróty

© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010-12
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.
";