herb Sas

Spis nazwisk h. Sas

autor: Robert Kostecki
uzupełnienia: Marcin Niewalda, Bożena Zawal


Genealogia - index
Bibliografia, uwagi

Redaktorzy strony, współpraca
Redakcja Genealogii Polaków


Informacje

Nie należy bezwględnie przypisywać nazwisk do tego herbu, gdyż istniały również rodziny nie wołoskie o tych nazwiskach, również posługujące się innym herbem. Znane są też przypadki gdy rodzina pochodzenia wołoskiego, wcześniej herbu Sas zmieniała go na inny.

Rodziny

 1. Baczyński, gn. Baczyna, pow. samborski, przyd. Ihnatowicz, Kotłowicz, Leszkowicz, Pukszyn, Tereszko,
 2. Bandrowski, gn. Bandrowa, z. przemyska, przyd. Nowosielec, Zeliszkowicz,
 3. Baraniecki, gn. Barańczyce, pow. samborski,
 4. Batowski,
 5. Bejowski, przyd. Puchacz,
 6. Bełżecki, gn. Bełzec,
 7. Berezecki, gn. Bereźce, pow. krzemieniecki,
 8. Berezowski, gn. Berezów Niżny i Wyżny, pow. kołomyjski, przyd. Bilawicz, Bodrug, Bodurowicz, Dymidowicz, Ficzyc, Genik, Hołdysz, Kossowczyc, Kunczyc, Kuzycz, Łazarowicz, Małkowicz, Mocok, Negrycz, Percowicz, Romańczyc, Szymczyc, Telepan, Tomicz, Urbanowicz, Waskół, Waskuł, Zdeczuk,
 9. Bereźnicki, gn. Bereźnica, pow. samborski, przyd. Abramowicz, Ganat, Humenowicz, Kulesza, Kupryniak, Myszka, Myszkowicz,
 10. Bieniewski, gn. Bieńków, z. halicka,
 11. Biernacki,
 12. Biliński, h. odm., gn. Bilina Wielka, pow. samborski, przyd. Grodź, Grodziewicz, Hero, Jaroszewicz, Kaczkienowicz, Kaczkienowicz Hur, Mielesiewicz, Mielesiewicz Gedz, Mieleszewicz Wołczak, Mielkowicz, Mielkowicz Fedynak, Mielkowicz Paszko, Mielkowicz Szafran, Słotyło, Szafran, Taras, Tarasowicz, Tarasowicz Kilak, Tarasowicz Łobodziak,
 13. Bitkowski, gn. Bitków, z. halicka,
 14. Błażowski, gn. Błażowo, z. przemyska, przyd. Andrzejkowicz,
 15. Boberski, gn. Bóbrka, z. sanocka,
 16. Bojarski, gn. Bojary, z. przemyska, przyd. Czarnota,
 17. Bojeniacki,
 18. Bonowski, gn. Bonów, z. przemyska,
 19. Bosadzki,
 20. Borysławski, gn. Borysław, z . przemyska, przyd. Kaniuk,
 21. Bratkowski, gn. Bratkowice, pow. stryjski,
 22. Broszniowski gn. Broszniów, pow. stryjski, przyd. Czyrko, Czyczko, Smahuk,
 23. Bryliński vel Baryliński, gn. Brylińce, z. przemyska,
 24. Brześciański, gn. Brześciany, z. przemyska,
 25. Buchowski, gn. Buchowice, z. przemyska,
 26. Buszyński,
 27. Bystryowski, gn. Bystryjowice, z. przemyska,
 28. Charewicz,
 29. Chaszczowski, gn. Chaszczów, pow. samborski,
 30. Chechłowski,
 31. Chłopecki, h. odm., gn. Chłopczyce, pow. samborski, przyd. Sudkowicz,
 32. Chocimirski,
 33. Chodakowski, gn. Chodakowszczyzna, pow. owrucki,
 34. Chodkowski,
 35. Chrustowski,
 36. Ciemierzyński,
 37. Cieszkowski,
 38. Cissowski, gn. Cisowo, z. lwowska,
 39. Cucyłowski, gn. Cucyłów, z. halicka,
 40. Czahrowski, gn. Czahrowo, z. halicka,
 41. Czajkowski, gn. Czajkowice, pow. samborski, przyd. Berynda, Daszkiewicz, Kawalec, Kunko, Romanowicz, Słoninka, Szałko, Szawko, Trojan, Trunko, Tymkowicz,
 42. Czerleniowski, gn. Czerleniowo, pow. trembowelski,
 43. Czerkawski, gn. Czerkasy, z. lwowska,
 44. Czołhański, gn. Czołhany, pow. żydaczewski,
 45. Czołowski, gn. Czołownice, pow. lwowski, przed. Łastowicz,
 46. Daniłowicz,
 47. Daniłowski, gn. Daniowo, pow. owrucki,
 48. Daniszowski,
 49. Delatyński, gn. Delawa, z. przemyska,
 50. Didkowski, gn. Didkowce, pow. owrucki,
 51. Długopolski, gn. Długopole, pow. sądecki,
 52. Dmościcki, gn. Dmościce, z. przemyska,
 53. Dniestrzański,
 54. Dobrocki, przyd. Zuzak,
 55. Dobrzański, gn. Dobra, pow. sanocki, przyd. Biłas, Częstopiacz, Demkowicz, Dziurdziewicz, Gackiewicz, Hnatusko, Hryckiewicz, Hubal, Juńczyk, Niemesycz (h. Leliwa), Niesiewicz (h. Leliwa), Nysewicz (h. Leliwa), Sokołowicz,
 56. Doliński, gn. Dolina, z. sanocka,
 57. Drohobycki,
 58. Drohomirecki, gn. Drohomirczany, pow. stanisławowski, przyd. Czepyha, Hawora, Onufrykowicz, Soroka, Sulima, Szyszka,
 59. Dubanowicz,
 60. Dubrawski, gn. Dubrawka, z. lwowska,
 61. Dubrowlański, gn. Dubrowlany, pow. stryjski,
 62. Dunajewski, gn. Dunajewo, z. lwowska,
 63. Duniecki,
 64. Duszyński,
 65. Dwernicki, gn. Dwernik, z. sanocka,
 66. Dymidecki, gn. Dymidcz, pow. kołomyjski,
 67. Dzieduszycki, gn. Dzieduszyce, pow. żydaczewski,
 68. Dziedzicki,
 69. Grabowiecki, gn. Grabowiec, pow. halicki, przyd. Bułat, Fedorokowicz,
 70. Gwozdecki,
 71. Haczyński,
 72. Hermanowski, gn. Hermanowo, z. lwowska,
 73. Hnilecki, gn. Gnilce, z. halicka,
 74. Hobgarski, h. odm.,
 75. Hołyński, gn. Hołyn, pow. stryjski, przyd. Czajka, Hurbicz, Makarycz, Redka, Ryłowicz, Szaszor,
 76. Hordyński gn. Hordynia, pow. samborski, przyd. Antonowicz, Fedkowicz, Juchnowicz, Łyżda,
 77. Horodecki, gn. Horodyszcze, pow. samborski,
 78. Horucki, gn. Horucko, z. przemyska,
 79. Hoszowski gn. Hoszów, pow. stryjski, przyd. Baranowicz, Hłochan, Hołdysz, Jurfiniec, Kubarycz, Markowicz, Misiewicz, Moroz, Petreniżycki, Sierkowicz, Stasiewicz, Stecewicz,
 80. Hubicki, gn. Hubice, pow. drohobycki,
 81. Huhernicki, gn. Huherniki, z. halicka,
 82. Humecki, gn. Humieniec, z. przemyska,
 83. Huniewicz,
 84. Husarzewski, z. przemyska,
 85. Ignaszewicz,
 86. Ilnicki gn. Ilnik, pow. turczański, przyd. Czerczewicz, Fedynicz, Hryckowicz, Hucułowicz, Hulanowicz, Janinowicz, Jaroszewicz, Kołhanowicz, Lepiech, Mankowicz, Miskowicz, Mykitycz, Ropczyc, Sieniuszkowicz, Telepianowicz,
 87. Jamiński, gn. Jamna, z. przemyska,
 88. Janiszewski,
 89. Jasienicki, gn. Jasienia, pow. samborski,
 90. Jasiński, gn. Jasień, z. sanocka,
 91. Jaworski, gn. Jawora, pow. samborski, przyd. Balowicz, Bobronicz, Cybowicz, Czerwakowicz, Czerwakowicz-Chuda, Dubik, Fajewicz, Gołdycz, Gołdycz-Leniewicz, Gołdycz-Worończak, Horoszkiewicz, Ihnaciewicz, Jusypowicz, Kotarbowicz, Leniewicz, Łyskowicz, Martycz, Mirynowicz, Ostraszewicz, Perkowicz, Pietraszewicz, Piórkiewicz, Piszkowicz, Romanowicz, Szustejowicz, Zubowicz,
 92. Kaczkowski,
 93. Kalinowicz,
 94. Kamiński, gn. Kamień, z. halicka,
 95. Kaniowski,
 96. Karbowski,
 97. Kasprzykowski, przyd. Trcina,
 98. Kędzierski,
 99. Kierzkowski,
 100. Klechniowski,
 101. Kluczyński, gn. Kluczów, z. halicka,
 102. Kłodnicki, gn. Kłonica, pow. stryjski,
 103. Kniaźdworski, gn. Kniaziodwór, z. halicka,
 104. Knihynicki, gn. Knihynin, z. halicka,
 105. Koblański, gn. Kobło, pow. samborski, przyd. Jakimowicz, Raczkoniewicz,
 106. Kobyliński, gn. Kobylnica Wołoska, z. bełska,
 107. Komarnicki, gn. Komarniki, pow. turczański, przyd. Bedenik, Błaszkiewicz, Demunczak, Drudź, Drużbic, Dudycz, Fagaracz, Fedczak, Iwaszeczkowicz, Jadczyszyc, Jaksa, Klimowczak, Pawlikowicz, Staczkiewicz, Tatarynowicz,
 108. Kopecki, gn. Kopce, pow. buski,
 109. Kopystyński, gn. Kopystno, z. przemyska,
 110. Korczyński, gn. Korczyn, pow. stryjski, przyd. Bybik, Hermanowięta, Jackowicz, Łopotycz, Senkowicz,
 111. Korosteński, gn. Krościenko (Kroszno, Korosno,Crosczyenko), nad Strwiążem z. przemyska,
 112. Kotecki, gn. Kotów, z. przemyska,
 113. Kozłowski,
 114. Kraśniański,
 115. Kraśnicki przyd. Dunicz,
 116. Krechowiecki, gn. Krechowce, pow. stryjski, przyd. Bukatko, Bukatczyc, Jacowicz, Lechnowicz, Melimuczy,
 117. Kropiwnicki, gn. Kropiwnik, pow. samborski, przyd. Chrapka, Czołożyc, Raszków,
 118. Kruszelnicki, gn. Kruszelnica, pow. stryjski, przyd. Czulewicz, Fryzowicz, Lepiszewicz, Łazarewicz, Procewicz, Stawnikowicz, Surulewicz, Zieniewicz,
 119. Kryłoszański, przyd. Turek,
 120. Krynicki, gn. Krynica, pow. samborski, przyd. Walecha,
 121. Krzeczkowski, gn. Krzeczkowo, z. przemyska,
 122. Kuiłowski,
 123. Kulczycki, gn. Kulczyce, pow. samborski, przyd. Abramowicz, Chrapka, Cmajło, Dasiewicz, Daszynicz, Gut, Hawicz, Hrycynicz, Hubiak, Hust, Klimowicz, Kołodczak, Kostyk, Makarowicz, Mielkowicz, Okopski, Poliwka, Ruczka, Smuk, Szelestowicz, Sztokajło, Szumiało, Śmietanka, Tarasowicz, Tuluk, Wacynicz, Waśkowicz, Wołczak, Zyhajło,
 124. Kunicki, gn. Kunice, z. halicka,
 125. Kuszczykiewicz,
 126. Leszczyński, gn. Leszczyn, z. lwowska,
 127. Lewandowski,
 128. Lewicki,
 129. Lipecki, gn. Lipie, pow. samborski,
 130. Liskowacki, gn. Liskowate, przyd. Janeczko, Michałowiec,
 131. Lityński, gn. Litania, z. przemyska,
 132. Lubaczewski, gn. Lubycza, z. bełska,
 133. Lubieniecki, gn. Lubieńce, pow. samborski,
 134. Łagorzewski,
 135. Ławrowski,
 136. Łodyński, gn. Łodynia, pow. lwowski,
 137. Łopuszański, gn. Łopuszanka, pow. samborski, przyd. Giemujnowicz, Homicz,
 138. Łoziński, gn. Łozina, z. lwowska,
 139. Łubacki, gn. Łubno, z. sanocka,
 140. Łucki, gn. Łuka, pow. samborski, przyd. Antonowicz, Daszkiewicz, Odynak, Szczerbiak, Tylczak, Wadziak,
 141. Łukawiecki, h. odm., gn. Łukawica, pow. samborski, przyd. Szczygieł,
 142. Łużycki, gn. Łużek, z. przemyska,
 143. Macewicz,
 144. Malikowski,
 145. Małkiewicz,
 146. Markowski, gn. Markowce, z. sanocka,
 147. Matkowski, gn. Matków, pow. turczański, przyd. Bardziejowicz, Blisiewicz, Boguszewicz, Badzewicz, Czuczepkowicz, Fedaszkowicz, Hahułowicz, Horyzdrowicz, Hryniewicz, Kapryjowicz, Kobylniewicz, Konturowicz, Matyszewicz, Miklaszewicz, Skibanowicz, Szypowicz, Wiazulicz, Zajączkowicz,
 148. Medyński, gn. Medenice, z. przemyska,
 149. Mikulski, gn. Mikulczyn, z. halicka,
 150. Misczowski, gn. Miszczów, pow. stryjski,
 151. Molitowski,
 152. Monasterski, gn. Monasterek, pow. samborski, przyd. Andryjewicz, Jędrzejkowicz, Piotrowicz, Wałagin, Watiuszczak,
 153. Morochowski, gn. Morochów, z. sanocka,
 154. Mszanecki, gn. Mszaniec, pow. samborski,
 155. Nanowski, gn. Nanowa,
 156. Nehrebecki,
 157. Niebyszczański, gn. Niebieszczany, z. sanocka,
 158. Nowosielski, gn. Nowosiółki Małe, pow. sanocki, przyd. Czeczel,
 159. Nowoszycki, gn. Nowoszyce, z. przemyska,
 160. Obertyński,
 161. Obuchowski, z. przemyska, przyd. Hołobut,
 162. Odrzechowski, gn. Odrzechowa, z. sanocka, przyd. Hołobut,
 163. Olewnicki,
 164. Opolski,
  Orłowski (nie Wołosi)
 165. Ortyński, gn. Ortyniec, pow. samborski, przyd. Kusprzak,
 166. Paryłowski,
 167. Pasławski, gn. Pacław, z. przemyska,
 168. Pawlikowski,
 169. Pieczyhojski,
 170. Pielecki, przyd. Rawa,
 171. Podhajecki,
 172. Podhorodecki, gn. Podhorodec, z. przemyska, przyd. Byczkowicz, Dorosiewicz, Karmazyn, Makohon, Mazenicz,
 173. Podlesiecki, gn. Podliski,
 174. Podłuski, przyd. Toporowicz,
 175. Pohorecki, gn. Pohorce, przyd. Czaplic,
 176. Polański, gn. Polana, z. sanocka,
 177. Popiel, gn. Popiele, przyd. Broszniowski, Chościak, Chwostyk, Damicz, Fedyńczak, Hrycałowicz, Hańczak, Kisielewicz, Kiszczak, Kołodrub, Łastówczak, Malewicz, Oleszkiewicz, Petrykacz, Romanowicz, Sałowicz, Stepaniak, Zozula,
 178. Prusinowski,
 179. Rastawiecki, przyd. Trzos,
 180. Raszkowski, gn. Raszyn,
 181. Rozłucki,
 182. Rożniatowski,
 183. Rubaszewski,
 184. Rubinowski,
 185. Rudnicki, gn. Rudniki, z. halicka, przyd. Wandrowicz, Wandurowicz,
 186. Rybnicki,
 187. Rybotycki,
 188. Rychlicki,
 189. Rześniowiecki,
 190. Sarnowski, gn. Sarny, z. przemyska,
 191. Sasimowski,
 192. Sasowski,
 193. Serednicki, gn. Serednica,, z. sanocka, przyd. Siemaszkowicz,
 194. Siarczyński,
 195. Sielecki, gn. Sielec, pow. samborski, przyd. Durdz, Korczak, Skrebeczowicz,
 196. Siemiasz, przyd. Dryniewicz,
 197. Siemiginowski, gn. Siemiginowo, przyd. Eleuer,
 198. Skotnicki,
 199. Skulski, gn. Skole, z. przemyska,
 200. Smereczański, przyd. Hryniw, Leszowicz,
 201. Smolnicki, gn. Smolnik, z. sanocka,
 202. Somkowicz, h. odm.,
 203. Sopotnicki, przyd. Hołubowicz,
 204. Soliński, gn. Solina, z. sanocka,
 205. Sosiński,
 206. Sozański, gn. Sozań, pow. samborski, przyd. Facuła, Hujtyn, Luty, Worona,
 207. Stanisławski,
 208. Stebnicki, przyd. Hołodziak,
 209. Strutyński, gn. Strutyn Wyżny, pow. stryjski, przyd. Berlicz, Bilewicz, Borkowicz, Daszkowicz, Ilitycz, Kalinowicz, Kowalewicz, Pawłowicz, Protaszewicz, Zawadzic,
 210. Stryjski,
 211. Strzelbicki, gn. Strzelbice, z. przemyska,
 212. Stupnicki, gn. Stupnica, pow. samborski, przyd. Łomiec, Miskiewicz, Miszkowicz, Myszkowicz, Saturnus, Waśkiewicz,
 213. Sulatycki, gn. Sulatycze, pow. żydaczewski, przyd. Juchno, Reczecz,
 214. Swaryczewski, gn. Swaryczów, pow. stryjski, przyd. Tołstowicz,
 215. Świrski, gn. Świrz, z. lwowska,
 216. Świstelnicki,
 217. Szachnowicz,
 218. Szandorowski,
 219. Szczombrowski, przyd. Londyk,
 220. Tarnawski, gn. Tarnawa,, z. sanocka,
 221. Tarnowiecki, gn. Tarnawica, z. halicka,
 222. Tatomir,
 223. Terlecki, gn. Terło, pow. samborski, przyd. Miskowicz, Niskowicz, Petryczak, Petryłowicz, Prokopowicz, Sawczyc, Szymkowicz, Zaniewicz,
 224. Tokarski,
 225. Topolnicki, gn. Topolnica, pow. samborski,
 226. Towarnicki, gn. Towarnia, pow. samborski,
 227. Turecki, gn. Turki, pow. samborski,
 228. Turzański, h. Sas odm. gn. Turze, pow. samborski, przyd. Kahanowicz, Kochanowicz,
 229. Tustanowski, gn. Tustanowice, pow. samborski, przyd. Gwoździak, Kotkowicz, Kotonos,
 230. Tychowski, gn. Tycha, przyd. Wizerowicz,
 231. Tysarowski,
 232. Tysowski, przyd. Kaczor,
 233. Tyzdrowski,
 234. Uhernicki, gn. Uherce,, z. sanocka,
 235. Uhrynowski,
 236. Ulnicki, gn. Ulicko, z. bełska,
 237. Uniatycki, gn. Uniatycze, z. przemyska, przyd. Dmytrowicz,
 238. Urbański,
 239. Urocicki,
 240. Uruski, gn. Uroż, przyd. Chomikowicz, Dmytrykowicz, Gołdasz, Huba, Korba, Korblowicz, Kozarowicz, Odemczak, Pobideńczak, Waskowicz,
 241. Ustrzycki,
 242. Waczewski, gn. Waczowice, z. przemyska,
 243. Wasylkiewicz (niewiadomo czy to rodzina wołoska)
 244. Winnicki, gn. Winniki, przyd. Budzianik, Czeczel, Hul, Kimakowicz, Klizewicz, Łucznik, Radziewicz,
 245. Wisłocki, z. przemyska,
 246. Witwicki, gn. Witwica, pow. stryjski, przyd. Floka, Harmaga, Kockowicz, Koszczyniec, Lejbiniec, Ławrowicz, Mirowicz, Monteszewicz, Pilik, Płytka, Sieczka, Turuła, Waśkiewicz, Waskowicz, Wasylkowicz.
 247. Wolański, gn. Wola Błażowska, z. przemyska,
 248. Wołkowicki, gn. Wołkowyja, z. sanocka, przyd. Zielsko,
 249. Wołosiański, gn. Wołosów, z. halicka, przyd. Hołonowicz.
 250. Wołosiecki,
 251. Wowczański, gn. Wownia, z. przemyska,
 252. Wysłobocki,
 253. Wysoczański, gn. Wysocko Wyżne, pow. turczański, przyd. Dmytrykowicz, Dumnikowicz, Fagarasz, Jankowicz, Minkowicz, Pietrusiewicz, Szwabowicz, Wereżyc, Weryha.
 254. Wyszyński,
 255. Zapłatyński,
 256. Zatwarnicki,
 257. Zawisza,
 258. Zeliborski,
 259. Zesteliński,
 260. Zieliński, gn. Zielów, z. lwowska,
 261. Zubrycki, gn. Zubrza, z. lwowska,
 262. Żabiński,
 263. Żubr,
 264. Żerebecki, gn. Żerebki Szlacheckie, przyd. Łubko, Zakałużny,
 265. Żurakowski, gn. Żuraki, z. halicka, przyd. Filowicz, Firtowicz, Hołubowicz, Lechnowicz, Zahurny, Żuczek,
 266. Żukotyński, gn. Żukocin, z. halicka,
 267. Żupański, gn. Żupanie, z. przemyska.Rodziny należące do herbu Sas - bez wyszczególnienia pochodzenia wołoskiego (czyli także rodziny nie wołoskie) wyszczególniono w leksykonie w haśle herb Sas


Wykorzystane materiały wymieniono w artykule Rodziny herbu Sas oraz w notach bibligraficznych Herbarza


C genealogia.okiem.pl, Robert Kostecki, uzup.: Marcin Niewalda 2007