Sołtanowie - dane szczegółowe

Noty osobowe

Aleksander Sołtan Aleksander Sołtan
s. Aleksandra Juriewicza
ur. ok. 1420, zm. po. 1493
Szambelan Karola Zuchwałego
Kawaler orderu Złotego Runa

Dworzanin królewski 1467, szambelan i konsyliarz Karola Zuchwałego - ks. burgundzkiego, dyplomata, rycerz. Mąż Wasylisy Tyszkiewicz. Życie jego pełne było rozmaitych przygód, dalekich podróży, m.in. do Ziemi Świętej 1467-69, ważnych kontaktów z ówczesnym papieżem, a styl bycia skłaniał do zachwytu nad uderzającą osobistością wiernie oddaną Prawdzie. Został odznaczony trzecim co do starszeństwa odznaczeniem Europy Orderem Złotego Runa. Pochowany w Rydze. O jego podróżach zostało wydane niewielkie dziełko.
(Szersza nota)
(Kopia królewskiego listu żelaznego )


Józef Sołtan Józef Sołtan
ur. ok. 1450 zm. 1521

Podskarbi litewski, 1509-1521 władyka smoleński, biskup prawosławny smoleński, metropolita kijowski od 1499, halicki, metropolita Rusi 1507-1521. W 1509 zwołał sobór w Wilnie. W 1511 dostał od króla Polskiego polecenie opieki również nad kościołem gr.-kat. w całej Polsce i na Litwie. Opiekun dzieci brata. Wraz z Chodkiewiczem fundator monastyru w Supraślu.
Nota w Słowniku Biograficznym
Artykuł

Stanisław Sołtan Stanisław Sołtan
ur. 1756 zm. 1836 Mitawa
Marszałek nadworny litewski od 1791
Poseł na Sejm Czteroletni.

Był działaczem Stronnictwa Patriotycznego i członkiem Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. 23 lipca 1792 głosował przeciwko przystąpieniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej. 24 lipca udał się na emigrację do Saksonii. Był jednym z organizatorów powstania kościuszkowskiego na Litwie. Aresztowany przez Rosjan, został wywieziony na Syberię. W 1812 był prezesem Tymczasowego Rządu Litewskiego. [za: Wikipedia] Właściciel po żonie Franciszce Teofili Radziwiłł pałacu Zdzięciół.
szersza nota - Adam SołtanWincenty Józef Sołtan Wincenty Józef Sołtan
ur. 1772 - zm. 20.1.1910 Rzeczyca
ojciec: Józef Kazimierz, matka: Felicjanna Rymsza

Dziedzic Sołtanowa, marszałek powiatu rzeczyckiego, radca stanu, kawaler orderu św. Anny II kl. Trzykrotnie żonaty: za drugim razem Teodorą Hrebnicką c. Jana i Konstancji Białłozor, za trzecim (ok. 1815) z Anną Łapicką.


Adam Leon Sołtan Adam Leon Ludwik hr. Sołtan h. Sołtan
s. Stanisława i Franciszki Teofili Radziwiłł ur. 2.7.1792 Zdzięciół, zm. 7.2.1863
pułkownik wojska polskiego odznaczony Orderem Virtuti Military

Po szkołach oddany został do Akademii Wileńskiej. Mając lat 16 opuścił wszystko, udając się do Księstwa Warszawskiego. Wstąpił do kompanii arttylerii konnej pod dowództwem Włodzimierza Potockiego, jako podporucznik został odznaczony orderem Virtuti Militari w wojnie z Austrią. W 1812 przeniósł się do pułku jazdy pod dowźdztwo generała Konopki. Pod Słonimem ranny dostał się do niewoli. Po wydarzeniach 1815 roku wszedł do nowotworzonego wojska polskiego, które opuścił w 1818 ze stopniem podpułkownika i mundurem. Osiadł na wsi. W 1820 ożenił się z Idalią - córką Aleksandra Pocieja, oboźnego litewskiego. Gospodarz w dzedzicznym majątku i w obszernych włościach na Polesiu, które dostał w posagu za żonę. Po wypadkach petersburskich w czerwcu 1825 więziony w Grodnie a następnie pod dozórem policyjnym. Brał udział w powstaniu listopadowym. Po upadku przeszedł do Prus. Z amnestii nie skorzystał, zostawiając w kraju 3 małoletnich synów, córkę i znaczny majątek. Ojciec jego zmarł w 1836 w Mitawie, tknięty paraliżem. po wiadomości o zabraniu do Korpusu Kadetów w Moskwie trzech małoletnich wnuków (synów Adama j.w.), którzy jednak wychowali się na Polaków. Majątek rodzinny Zdzięciół zabrano na skarbnicę, zamek na koszary, a kościoły unickie i klasztor bazylianów, odwieczne fundacje Sołtanów z XV w. na cerkiew. Od 1847 otrzymał pozwolenie czasowe na pobyt w Prusach, a następnie obywatelstwo. Starał się pozostać przy córce Marii który wyszła za hrabiego Sierakowskiego i mieszkała pod Malborkiem. Pogrzeb odbył się na wiejskim cmentarzu w Waplewie pod Malborkiem. W pogrzebie udział wzięli dawni towarzysze broni pułkownika. [za Dziennik Poznański, nr 36, 1863r], [Teki]
(inny portret)
(wspomnienie pośmiertne)

Antonina Sołtan
ur. 15.8.1800 (lub. 27.8), zm. 17.12.1871 Chełmno
ojciec: Benedykt, matka: Józefa Benisławska h. Pobóg

Miała liczną rodzinę ale jej póżniejsze lata życia były wypełnione wielką rozpaczą stąd napis na tablicy pamiątkowej: "Której serce skołatane nieszczęściem Tu znalazło spokój i pociechę". Za życia straciła męża i conajmniej 8 dzieci. Nie dożyła radości z posiadania wnuków. Tylko jedno dziecko - Michał Heronim pozostawił potomków i to dopiero z drugiego małżeństwa, które zawarł w 1888 r. Pozostali bądź zmarli wcześnie lub też nie zawierali związków małżeńskich. Towarzyszyła też w ostatnich chwilach syna Leona, którego rozstrzelano w Dynaburgu.
(na podst. listu Anny Soborskiej-Zielińskiej)

Leonilda Sołtan Leonilda Sołtan
ur. ok. 1822 - zm. 20.1.1910 Rzeczyca
ojciec: Narcyz, matka: Anna Bonczewska
Stanisław Sołtan Stanisław Sołtan
ur. 1822 zm. 4.1.1897 Annińsk
s. Stanisława i Konstancji Toplickiej


Pierwszy z Sołtanów właść. Brzostownicy Murowanej. Przebywał na zesłaniu w Tobolsku. Żonaty z Marią Dunin-Jundziłł a następnie jej siostrą ALbertyną. Ojciec 7 dzieci. Zdjęcie przedstawia go w ubraniu zesłańca.
szersza nota - Jakób Gieysztor
wspomnienie pośmiertne

Władysław Sołtan Władysław Hieronim Samuel Sołtan
ur. 1824 Użukrewno zm. 15.3.1900 Prezma
s. Stanisława i Konstancji Toplickiej


Do gimnazjum uczęszczał w Mitawie w 1835-1842 r., dokąd na ostatek lat schronili się jego rodzice, po skonfiskowaniu ojcu dóbr "Zdzięcioł", wojewoda Inflancki, powstaniec 1863, zesłany do Ufy, internowany w Rydze. Na zdjęciu z którymś z synów.
szersza nota - Jakób Gieysztor
wspomnienie pośmiertne

Stefania Ludwika Sołtan Stefania Ludwika "Pereświet" Sołtan
ur. 1848, zm. 13.12.1933
Właścicielka majątków Rzeczyca i Glinka oraz współwłaścicielką dóbr Zdzięcioł w guberni mińskiej, córka Aleksandra Sołtana i Marii z Kraszewskich herbu Jastrzębiec
Zdjęcie 2, (wspomnienie pośmiertne)
Stefania (Antonina) Sołtan Stefania Antonina "Pereświet" Sołtan
c. Michała i Eweliny Połońskiej
ur. 20.6.1857 Łuszewo
zm. 21.4.1931 Kęty
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. "Wytworna, o wielkiej kulturze, subtelnych uczuciach, posiadała nie tylko roztropność życiową , która ją czyni tak bliską nam wszystkim. Lecz nadto Duch Święty wzbogacił ją swoim darem mądrości. Nim oświecona wybrała najlepszą cząstkę 'opitmam partem' (Łukasz X, 420), oddając siebie samą bez reszty służbie Chrystusa Zmartwychwstałego."
Zdjęcie 2, (Nota biograficzna)
Władysław Sołtan Piotr "Pereświet" Sołtan
ur. 1866
Członek Dumy Rosyjskiej w latach 1905 1906 powołany z guberni witebskiej. Przedstawiciel Partii Konstytucyjno-Demokratycznej (Partia Wolności Ludowej)
Władysław Sołtan Władysław Eugeniusz Sołtan
s. Władysława Hieronima i Oktawii Sołtan
ur. 1870 Twer, zm. 1943
Wojewoda warszawski
Minister spraw wewnętrznych w rządzie Grabskiego w 1923.
Delegat rządu polskiego na Litwie Środkowej

Nota osobowa
artykuł: "Wojewoda Władysław Sołtan"
Jan Romuald Sołtan Jan Romuald Sołtan
s. Lucjana i Justyny Jacyn
ur. 6.3.1866 Pereświetow
mąż Karoliny Rodziewicz. Od 19128 roku mieszkali w Białymstoku


Jan Romuald Sołtan Konstanty Sołtan
ur. 8.3.1885
zm. w czasie II Wojny Światowej
poch. Warszawa-Powązki, dowódca 1 baonu 17 Płk Piech., kpt. 41 Suwalskiego Płk Piech, 15.8.1924 awans na podpułkownika, 1932 inspektor poborowy Dow. Okr. Korpusu I (ppor.), pułkownik WP, obrońca twierdzy Brześć 1939, Virtuti Militari V kl. za wojnę 1918-20, krzyż waleczny 4x, w latach 30-tych w zarządzie komisarycznym Warszawy [Rocznik Oficerski 1923, 1928, 1932; inf.: Jarosław Sołtan]
Nota osobowa
Maria Sołtan Maria Sołtan
c. Bogdana Wiktora i Marii Franciszki Sołtan
ur. 1889, zm. 1963
żona Zdzisława Henryka Grocholskiego (na zdjęciu z 1960)
(za: grocholski.pl)
Helena Oktawia Sołtan
rodzice. Bogdan Wiktor i Maria Franciszka Sołtan
pseud. "Brzoza"
ur. 10.11.1895, zm. 4.07.1967

Sekretarka gen. Zjednoczenia Katolickich Związków Polek, komendanta III batalionu Wojskowej Służby Kobiet AK w Nieporęcie, krzyż Pro Ecclesia et Pontifice od Piusa XI
Stanisław Sołtan
s. Romualda i Karoliny Rodziewicz
ur. 6.3.1866 lub 17.1.1896 Pereświetow zm. 14.11.1945 Otwock

Benedyktyn. Wydał listy Fryderyka Chopina jego badania umożliwiły odtworzenie Genealogii francuskiej rodziny kompozytora. Przygotował pracę doktorską "Powstanie na Litwie w r.1830-31"
W 1930 r. wstąpił do zakonu benedyktynów, w czasach choroby przebywał u brata Lucjana w kolonii Wileńskiej
Bogdan Sołtan
s. Bogdana Wiktora i Marii Franciszki Sołtan
ur. 1893, zm. 1960

Właściciel Polanówki, ostatni właściciel Brzostownicy Murowanej, w czasie wojny administrator majątków: Wierszuba, Wiżulany, Glinciszki, Podbrzezie, i Landwarow, aresztowany przez NKWD.Ignacy Sołtan
s. Ignacego i Jadwigi Jankowskiej
ur. 2.12.1894 Penczyn

Ziemianin, od 07.06.1917 do 1919 w 1 Pułku Ułanów, rotmistrz Ułanów Krechowieckich, porucznik, adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego. Odznaczony orderem Virtuti Militari V kl, i innymi odznaczeniami. Mieszkał: Penczyn, Grybów , woj. krakowskie (1931), Łysów Siedlecki
Szersza nota biograficzna


Andrzej Maria Antoni Stanisław Sołtan
s. Wiktor Władysław hr. Pereświt-Sołtan i Amelii Marii Weyssenhoff Profesor Fizyki jądrowej
ur. 25.11.1897, zm. 1959

Andrzej Sołtan urodził się w Warszawie 25 listopada 1897r. jako syn Wiktora i Amelii Weyssenhoff. W dzieciństwie dużo przebywał na wsi między innymi na Litwie, u swego wuja Józefa Weyssenhoffa w Jużynatach.
Został pierwszym naczelnym dyrektorem Instytutu Badań Jądrowych. Był kawalerem Krzyża Komandorskiego oraz krzyża oficerskiego orderu Polonia Restituta.
Szersza nota biograficzna
Linki zewnętrzne
Wspomnienia o Andrzeju Sołtanie

Kazimierz Sołtan
s. Romualda i Karoliny Rodziewicz
ur. 4.3.1898 Pereświetow
zm.31.8.1965 Warszawa
Po gimnazjum wstąpił do WP, zamieszkał w Warszawie gdzie do wypadków majowych w 1926 był ppor. (R.O. 1928 podaje że stopień porucznika uzyskał 21.6.1921) W Szwadronie Przybocznym Prezydenta Rzeczpospolitej S. Wojciechowskiego; przeniesiony służbowo do 1 P. Szwoleżerów im. J. Piłsudskiego, mianowany rtm. I dowódcą 3 szwadronu. Odznaczony krzyżem kawalerskim. [Rocznik Oficerski 1928]
Mieczysław Sołtan

4.1930-5.1936 dowódca 30 Pułku Strzelców Kaniowskich


Jan Maria Antoni Stanisław Sołtan
s. Stanisława ur. 1899 zm. 27/28.05.1942

27/28.05.1942 rozstrzelany w Magdalence, dziennikarz, uczestnik ruchu oporu podczas II Wojny Światowej
(zdjęcie)


Aleksander Sołtan
s. Narcyza i Anny Orbińskiej ur. 1903

Grafik, pedagog, uczeń Skoczylasa i Wyczółkowskiego w warszawskiej ASP. Uprawiał grafikę warsztatową i użytkową. Prace w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Narodowego, Biblioteki Narodowej. Żona: Helena Kozłowska, dzieci: Jan (jedynak).
(Szersza nota)


Maria (Alma) Sołtan
ur. 1.12.1905 Ryga, zm. 31.1.1996 Szymanów
c. Władysława Eugeniusza i Heleny Korsak


Niepokalanka. Nauczycielka religii, historii, ekonomii, języka łacińskiego. Wychowawczyni i kierowniczka internatów dla uczennic, mistrzyni nowicjatu, rektorka juniorystek, przełożona klasztorów, katechetka, radna generalna. Jest autorką wielu opracowań o Zgromadzeniu i Założycielkach zakonu.
zdjęcie
nota biografizna
wspomnienie

Lucjan Sołtan Lucjan "Pereświt" Sołtan
syn Jana i Karoliny Rodziewicz
Kapelan A.K., kapitan, zesłaniec
ur 5.05.1906 Pereświatów
zm. 21.01.1951

Po I wojnie światowej rodzina przeniosła się do Białegostoku a w 1923 do Wilna. Kapłan parafii Wileńskiej, organizator parafii w Kolonii Wileńskiej. W czasie II Wojny Światowej kapelan. Pseudonim "Żniwiarz". Wystawiał fałszywe metryki Żydom w czasie okupacji. Kilkakrotnie internowany, więziony i zsyłany. Ostatnim miejscem zesłania była Inta za kołem polarnym, kopalnia, gdzie odprawiał potajemnie Msze św.- Zmarł skutek wstrząsu jaki doznał po brutalnym przerwaniu mszy.
zdjęcie grupowe z rodziną
Nota osobowa

Linki zewnętrzne
Obszerna nota biograficzna - Czas Miłosierdzia, autor ks. Tadeusz Krahel


Adam Lech Sołtan Adam Lech "Pereświt" Sołtan
syn Bohdana Wiktora i Marii Franciszki Sołtan
Major
ur 24.9.1898 Polanówka
zm. 1940 Charków

Ukończył gimnazjum męskie w Kijowie. 1917 wstąpił do I Korpusu Polskiego. Od 1918 w WP z przydziałem do 1 plutonu ułanów. 19.8.1920 jego pluton pozostał jako jedyny pod huraganowym ogniem nieprzyjaciela. Pomimo oskrzydlenia przez Kozaków ostrzeliwali się zabijając m.in. dowódcę sotni czy uratował pluton kulomiotów. Za tą akcję odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. Po wojnie wykładowca historii i gegorafii. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Medalem Niepodległości. Żonaty z Marią Sariusz-Zaleską. Dwie córki: Teresa, Maria. Szef sztabu generała Andersa. Osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. [Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich...] * Nagranie apelu poległych w Katyniu z jego nazwiskiem

Rafał Sołtan Rafał "Pereświt" Sołtan
syn Konstantego i Anny Tędziegolskiej
Major piechoty
ur 21.10.1894 Pogiedoć
zm. 1940 Katyń

Chorąży (1915), porucznik kawalerii 1922, mjr. SPPiech, [www.kawaleria-polska.pl], więzień Kozielska [Indeks represjonowanych…; Edward Kospath-Pawłowski "Pakosław 1915", Warszawa 1993]. Ukończył szkołę hadlową w Kownie i techniczną w Baku. W 1914 wstąpił do Legionu Puławskiego. 15.5.1915 w bitwie m-y Michałowem i Pakowsławiem na czele kompanii wytrzymał ataki nieprzyjaciela przez 18 godzin. Kontuzjowany w walce. 10.9.1915 pod Zelwą poprowadził brawurowy atak wyrzucając Niemców z okopów sam zostając ranny. Za te czyny otrzymał Order Virtuti Militari Vkl. Walczył też na froncie bolszewickim zostając ranny pod Białą Cerkwią. 4-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi i in. Uwięziony w Kozielsku zamordowany w Katyniu.[Kawalerowie Orderu Virtuti Militarii w mogiłach katyńskich...] * Nagranie apelu poległych w Katyniu z jego nazwiskiem

Aleksander Sołtan Aleksander Sołtan
Ur. ok. 1900
rodzice: Juliusz i Anna Chomińska Żona: Anna Balińska

Właściciele dworku w Jaszunach w XX wieku, liczne donacje np. monstrancja i kielich do kościoła w Porudominie
Zdjęcie

Konstanty Sołtan Konstanty Sołtan
Ur. 10.4.1911 Kijów
syn Bronisława i Heleny Michalewskiej

W 1920 wraz z rodziną przedostali się z wojskiem polskim do woj. poznańskiego, gdzie uczęszczał do 14 klasy gimnazjum. Maturę zdał w 1927 po przeniesieniu się do Chyrowa w woj. lwowskim. Wstąpił do Szkoły Oficerów Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu którą skończył w 1930. W 1931 zdał egzamin do Szkoły Podchorążych w Toruniu, której jednak nie skończył. Mieszkał następnie w Warszawie przy ul. Koszykowej 24/17. 1938 podporucznik, 13 pułk Ułanów Wileńskich, d-ca plutonu 3 szwadronu.
Zdjęcie, nota biograficzna

Władysław Sołtan Władysław Sołtan
Ur. 18.12.1911 Dźwińsk
Zamordowany 1940 Katyń s. Stanisława i Stefanii Giedroyć-Juraha
Prawnik

Prawnik, podporucznik 24 pp, więzień Kozielska, mieszkał: Łuck ul. Dominikańska 12/3
[www.katedrapolowa.pl, Indeks represjonowanych ...]
Zdjęcie, nota biograficzna

Jerzy Sołtan Jerzy Sołtan
ur. 6.3.1913
s. Władysława Eugeniusza i Heleny Korsak
Architekt

W latach 1931-1935 studiował na Politechnice Warszawskiej, 1945-1949 w pracowni Le Corbusiera w Paryżu. Od 1949-1960 profesor ASP w Warszawie, od 1960-1979 w Harvard University w Cambridge (USA). Prace: pawilony - Tropik na Wystawie Gospodarczej w Damaszku (1955), pawilon polski na Powszechnej Wystawie Światowej w Brukseli (1956), w Warszawie m.in. bar Wenecja (1958-1961), dom towarowy w Olsztynie (1958-1962), wnętrza dworca Warszawa-Śródmieście (1960-1963). W USA m.in. projekty szkół w Salemi i Broctan (1970-1975). Zajmuje się także m.in. grafiką, rzeźbą i sztuką użytkową. Otrzymał krzyż walecznych za kampanię wrześniową.
[wykorzystano: portalwiedzy.onet.pl, www.culture.pl]
Szersza nota

Maria Sołtan Maria Sołtan
c. Adama Lecha i Marii Saryusz Zaleskiej
ur. 1928, zm. 24.2.1948 w wypadku

Pełny tekst opowiadania o Marii (zredagowanie: Krystyna Górska-Gołaska)

Andrzej Sołtan Andrzej Sołtan
s. Andrzeja Marii i Marii Euzebii Kowalewskiej
ur. 1949 Warszawa

Astronom, profesor. Autor i współautor metod i wniosków naukowych, także ponad 60 publikacji. Pracownik Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Toruniu. Laureat nagród astronomicznych. Członek Solidarności w czasie stanu wojennego.
Szersza nota

Ilość wejść