Szybka sonda

( Inne szybkie sondy genealogiczne )


Na czym przede wszystkim polega honor szlachecki?
Pojedynek gdy ktoś Cię obrazi
Życie ponad stan, zachowywanie się po magnacku
Walka w obronie ojczyzny, suwerenności
Pomaganie innym szlachcicom, związki rodzinne
Pomaganie słabszym, udział w akcjach charytatywnych
Odwaga cywilna, nawet kosztem dobrego imienia
Intuicja moralna i etyczna
Świadomość istnienia Prawdy nawet jeśli to wbrew logice
Wolność, równość, braterstwo
Głębokie chrześcijaństwo
Inny


Wyniki
Version 2.08


Dla większości honor kojarzy się automatycznie z pewną cechą.
Tak w nas wmówiono. Jak bardzo to różni się od prawdy?
Czy opinia większości w tym wypadku jest słuszna?
Czytaj
Dodaj komentarz