Urszula Ledóchowska - królewskie pochodzenie

Genealogia Polaków - Dział "Potomkowie królów"
Poprawa, uzupełnienia, redaktorzy
Redakcja Herbarza - kontakt
Barbara Turlińska - red. działu
Biografie rodzinne  Zdjęcia rodzinne  Forum rodzinne  Artykuły rodzinne  Mapa interaktywna  Leksykon genealogiczny  Bibliografia, źródła  Drukuj stronę
Dział powstaje dzięki wsparciu Polaków - Dowiedz się więcejUrszula Ledóchowska
edóchowska Julia późniejsza św. Urszula przyszła na świat 17 kwietnia 1865 r. - w Loosdorf (k. Wiednia) - jako druga córka hr. Antoniego Augusta Ledóchowskiego - emigranta politycznego i Józefiny Salis-Zizers, z pochodzenia Szwajcarki. Osiemnaste urodziny Julia obchodziła już w kraju, gdyż rodzina Ledóchowskich przeniosła się do Lipnicy Murowanej k. Bochni. W tym czasie dojrzewało w niej powołanie zakonne. Miała 21 lat, gdy wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie. Po złożeniu w 1889 roku ślubów wieczystych podjęła najpierw pracę nauczycielską w prowadzonej przez urszulanki szkole z internatem. Nauczała przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, po francusku wykładała też historię sztuki i literatury, udzielała lekcji malarstwa, a i sama sporo malowała. Najwięcej jednak troski i zapału wkładała w pracę wychowawczą.

W lipcu 1907 r. z błogosławieństwem i pozwoleniem papieża Piusa X na życie zakonne w konspiracji, wyjeżdża do Petersburga. W Petersburgu, w polskiej parafii św. Katarzyny, obejmuje internat dla dziewcząt, a w 1910 r. rozszerza działalność również na Finlandię. Działalność m. Urszuli przyciąga jednak uwagę władz carskich, powoduje rewizje i oskarżenia, a w 1914 r. staje się przyczyną wydalenia jej z Rosji. Przez dłuższy cza żyła w Szwecji. Skwapliwie wykorzystuje każdą okazję do działania dla nie istniejącej na mapach Ojczyzny między innymi współpracując z Generalnym Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, założonym w Szwajcarii z inicjatywy H. Sienkiewicza i I. Paderewskiego.

W 1918 r. Matka Urszula postanawia wracać do odrodzonej Ojczyzny. 7.06.1920 r. uzyskała zgodę Stolicy Świętej na przekształcenie autonomicznego domu, którego była przełożoną, w zgromadzenie apostolskie. Stąd dzień ten można uznać za datę narodzin urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych również urszulankami szarymi. Powstają coraz to nowe placówki szarourszulańskie. Są to zwłaszcza: domy dziecka, przedszkola, szkoły, internaty, tanie kuchnie itp. Św. Urszula mimo podeszłego wieku podejmuje starania o beatyfikację królowej Jadwigi, dla dzieci zakłada Krucjatę Eucharystyczną, we własnej drukarni wydaje czasopisma dla krucjaty i dla byłych wychowanek, pisze powieści dla dzieci, książki z zakresu duchowości dla sióstr itd. W chwili jej śmierci istniało prawie 40 wspólnot Zgromadzenia, także we Włoszech i Francji. Śmierć zastała ją w drodze - 29.05.1939 r. w Rzymie. Po 44 latach - 20.06.1983 roku w Poznaniu - została wyniesiona na ołtarze przez papieża Jana Pawła II. Była pierwszą Polką beatyfikowaną na ojczystej ziemi. Sześć lat później - w roku 1989 - znów wróciła do Ojczyzny. Ciało jej, zachowane w całości przez półwiecze, złożono w Pniewach.

* Szersza biografia św. Urszuli Ledóchowskiej
* Strona Genealogiczna Ledóchowskich


Pochodzenie św. Urszuli Ledóchowskiej od dynastii PiastówMieszko III Stary Piast, ks. wielkopolski i krakowski × Elżbieta, ks. węgierska
↓
Judyta, ks. polska × Bernard III, ks. Anhalt-Sachsen
↓
Elżbieta, ks. saska × Poppo VII, hr. Henneberg-Würzburg
↓
Anna, hr. Henneberg × Ulryk V, hr. Helfenstein
↓
Ulryk II (VI), hr. Helfenstein × Williburga, hr. Dillingen
↓
Ulryk III (VII), hr. Helfenstein × Adelajda von Graisbach
↓
Jan I, hr. Helfenstein-Wiesensteig × Adelajda, hr. Hohenlohe-Weikersheim
↓
Ulryk V (VI), hr. Helfenstein-Wiesensteig × Maria Kotromanič, ks. bośniacka
↓
Fryderyk I, hr. Helfenstein-Wiesensteig × Agnieszka von Weinsberg
↓
Ludwik IV (V), hr. Helfenstein-Weisensteig × Elżbieta von Limpurg-Speckfeld 
↓ (wyjaśnienie filiacji)
Dorota, hr. Helfenstein × Zygmunt Korzbok h. Korzbok, baron na Miliczu 
↓
Henryk Korzbok h. Korzbok × Anna von Eulenburg
↓
Wilhelm Korzbok h. Korzbok × Magdalena von Maltzan
↓
Anna Korzbok h. Korzobk × Rafał Leszczyński h. Wieniawa, wojewoda brzeski-kujawski
↓ 
Barbara Leszczyńska h. Wieniawa × Władysław Przyjemski h. Rawicz, podkomorzy kaliski
↓ 
Andrzej Przyjemski h. Rawicz, kasztelan chełmiński × Katarzyna Rozdrażewska h. Doliwa 
↓
Marianna Przyjemska h. Rawicz × Adam Stefan Wierzbowski h. Jastrzębiec, starosta szadkowski
↓
Marianna Wierzbowska h. Jastrzębiec × Adam Ledóchowski h. Szaława, kasztelan wołyński
↓
Franciszek Ledóchowski h. Szaława, wojewoda czernihowski × Ludwika Denhoff h. Denhoff 
↓ 
Antoni Ledóchowski h. Szaława, starosta hajsyński × Julia Ostrowska h. Rawicz
↓
Ignacy Ledóchowski h. Szaława × Ludwika Górska h. Nałęcz
↓
Antoni Ledóchowski h. Szaława × Józefa von Salis-Zizers
↓
Św. Urszula (Julia) Ledóchowska (1865-1939)