Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 29593
Aktualizacja bazy: 15 Listopada 2022
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)


Lista najczęstszych źródeł
(Automatyczny wypis tych, których jest więcej niż 10)

źródło ilość
*
26
* Dziennik Ustaw, nr 2, 1926 r
81
* nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
202
* [par. Limanowa]
30
* [SGKP]
25
* [Teki Glinki]
11
* [Teki]
12
* AGAD, Arch. Radziwiłłów Dz XXI, Akta Sługi rzemieślników
30
* Anusik Z., Własność ziemska w województwie wołyńskim w 1870 roku, w: Przegląd Nauk Historycznych 2011/X/1
325
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 180
37
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 181
71
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 182
44
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 183
49
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 184
47
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 185
55
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 186
56
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 187
97
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 188
53
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 189
32
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 190
49
* AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 191
58
* Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904
5280
* Corpus Studiosorum UJ ...
17
* Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej", nakładem autora z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich
200
* Czesław Jankowski, Powiat oszmiański : materjały do dziejów ziemi i ludzi, 1896 r.
25
* Czesław Jankowski, Zjazd oszmiański, Wilno, 1905 r., nakł. 50 egz.
86
* Dobra Ziemskie posiadane przez szlachtę w okolicach Częstochowy 1783 – 1792:
22
* dylagowa.prv.pl (dost. 08.2017)
40
* Dziennik Poznański 20.12.1867
135
* Dziennik Poznański 25.12.1867
171
* Dziennik Poznański 3.1.1868
120
* Dziennik Urzędowy Gubernii Lubelskiey 14.11.1863
50
* Dziennik Ustaw RP, nr 2, 1926 r.
28
* Dziennik Ustaw, nr 2, 1926 r.
79
* Dziennik Warszawski 12.3.1867
25
* Edward Maliszewski, Przewodnik po Guberni Wileńskiej, zarys statystyczno-opisowy, 1919 r.
12
* Edward Maliszewski, Przewodnik po Guberni Wileńskiej, zarys statystyczno-opisowy, Warszawa 1919 r.
20
* Gałkowski P., Ziemianie i ich własność w ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1847
104
* Gazeta Krakowska 1796 nr 99
15
* Gazeta Lwowska 06.01.1867
12
* Gazeta Lwowska 10.03.1875
94
* Gazeta Lwowska 15.02.1816
20
* Gazeta Lwowska 27.02.1875
289
* Gazeta Lwowska 30.09.1818
13
* Gazeta Lwowska 4.9.1845 dod. nadzw.
38
* Gazeta Lwowska 6.01.1867
147
* Gazeta Lwowska 6.1.1867
1147
* Gazeta Lwowska 9.3.1861
279
* Gazeta Lwowska 9.7.1839
35
* Gazeta Lwowska, 22.07.1818
23
* Gazeta Lwowska, 6.1.1867
392
* Gazeta Lwowska, nr 289, 1937-12-21
15
* Gazeta Lwowska, nr. 1885/217
19
* Gazeta Polska 31.5.1867
37
* GP, za: [IDZkrak]
17
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/100
35
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/101
11
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/102
21
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/103
18
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/104
37
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/105
17
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/109
27
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/110
24
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/114
39
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/115
23
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/118
28
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/126
12
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/131
19
* GP, za: Gazeta Lwowska 1845/98
14
* GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. I1, s. 560-3
45
* GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. I1, s. 564
13
* GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. II, s. 75
65
* GP, za: Krzepela J., Księga rozsiedlenia...
14
* GP, za: Oss. 144-DE-15662
12
* GP, za: SGKP
60
* GP, za: Spis parafian 1788 par. Wieliczka, Arch. Par. św. Klemensa
24
* GP, za: Szematyzm kleru rz-kat. archidiecezji lwowskij 1841
131
* GP, za: Ślusarek K., Drobna Szlachta...
21
* historia miejscowości
17
* informacje autorskie
24
* informacje rodzinne
13
* inwentarz Jakuba Glinki w Sznabrachowski F. ks, Początek i dzieje rzymsko-katolickiej diecezji łucko-żytomierskiej, Warszawa 1926
43
* Kataster właścicieli dóbr w Galicji ok. 1780 r - Bibl. Stefanyka Lwów [Oss. 141-1-DE-3355]
27
* Konfiskata ziemi polskiej przez Rossyę po roku 1831 i 1863, Franciszek Gawroński, 1917 r
19
* Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl
4291
* Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzglednieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca, w: Biblioteka Kurnicka PAN na: WBC
79
* LVIA 515-15-90
36
* Maliszewski E., Przewodnik po Guberni Mińskiej, zarys statystyczno-opisowy.
32
* Maliszewski Edward, Przewodnik po Gubernii Mińskiej, zarys statystyczno-opisowy, Warszawa, 1919 r.
13
* nad: GP, za: AGAD 1-301-1144
11
* nad: GP, za: Holewiński M., Dwór w Podchybiu, w: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 2010
14
* nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL
202
* Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białejrusi, Wilno, 1908
98
* par: Sokal, rz-kat
13
* Porembalski, Wspomnienia z birczańskiego (maszynopis)
23
* Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.
1783
* Rolnik, 1867-1937
13
* Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831
522
* Skorowidz wszystkich miejscowości znajdujących się w królestwie Galicyi i Lodomeryi, jako też w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem...
7076
* Słownik miejscowości Księstwa Siewierskiego, "Śląsk", 1994
30
* Strona Sołtanów w: GP
15
* Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
1044
* Szematyzm 1827
429
* Szematyzm Galicji i Lodomerii 1844
30
* Szematyzm1827
132
* Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848
86
* Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994
11
* Ślusarek Krzysztof, Drobna szlachta w Galicji...
13
* Teki Dworzaczka
37
* Tygodnik rolniczo-przemysłowy 1861-2 nr 46
121
* Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy, 1860r, nr 26
26
* Ungier J., Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy na rok 1872, za: BC.Uniw.Łódz.
40
* Wieś Ilustrowana, maj 1911 r
11
* Wileński Dziennik Wojewódzki, nr 1, 1929 r.
16
* Wileński Dziennik Wojewódzki, nr 1, 1930 r.
19
* Wileński Dziennik Wojewódzki, nr 2, 1929 r.
13
* Wileński Dziennik Wojewódzki, nr 2, 1932 r.
17
* Wileński Dziennik Wojewódzki, nr 6, 1928 r.
25
* Wojewódzki Dziennik Wileński, nr 1, 1930 r.
25
* Wojewódzki Dziennik Wileński, nr 12, 1929 r.
11
* www.nasale.pl.tl
13

Żródła w nawiasach kwadratowych oznaczają skrót bibliograficzny (taki jak "ibid" lub "opc.cit."). Pełna informacja o tym źródle na stronie bibliografii Herbarza.
Zródeł używanych w bazie jest znacznie więcej, w szczególności automat nie wyświetla tych źródeł archiwalnych gdzie każda informacja ma inny numer - np. źródła z Bazy ks. Eligiusza Kozłowskiego (KEK na IF PAN) a także innych archiwów takich jak AGAD czy Zbiory AP na Wawelu. Lista ta ma charakter pomocniczy w zakresie głównie bibliiografii wydawniczej.


Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu
Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.