Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22261
Aktualizacja bazy: 15 Stycznia 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Łętowska
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Krystyna z Dembińskich Łętowska
  Miejsce: Pęczelice, pow wiślicki
  Data: ok. 1770
  Opis: wdowa, podkomorzyna krakowska, królewszczyzna - część Pęczelic, płaci 35 zł 17 gr, 3 denary kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Aleksander Łętowski
  Miejsce: Jadowniki, pow czchowski
  Data: ok. 1770
  Opis: podczaszy krakowski, królewszczyzna - starostwo jadownickie z wójtostwem w Jadownikach i Maszkienicach, płaci 3025 zł 24 gr, 8 i pół denara kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Aleksander Łętowski
  Miejsce: Kazimierza Wlk, parafia loco
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1741

  nad. Tomasz Pasteczka, za: AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 190
  Z racji na występowanie przy nazwisku tylko formy "Pan" nie jest jasne pochodzenie szlacheckie.


 • Aleksander i Anna Łętowski
  Miejsce: Borunice, pow proszowski
  Data: ok. 1770
  Opis: podczaszy krakowski, królewszczyzna - dzierżawa, 686 zł 26 gr, 1 i pół denara kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Anna z Lubińskich Łętowska


 • Józef Łętowski
  Miejsce: Brzezinka, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Maria Dubiczyńska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do II kadencji Sejmu Krajowego


 • Józef Łętowski
  Miejsce: Kobylany, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Maria Dubiczyńska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do II kadencji Sejmu Krajowego


 • Józef Łętowski
  Miejsce: Rudawa, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Maria Dubiczyńska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do II kadencji Sejmu Krajowego


 • Marcel Łętowski
  Miejsce: Gorajowice, pow. jasielski
  Data: 1867
  nad. Sylwia Kudynowska, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyborów posłów II Kadencji Sejmu Krajowego


 • Stanisław Łętowski
  Miejsce: Błotnie
  Data: ok. 1759
  Opis: donacja dla klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, podkomorzy krakowski

  GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. I1, s. 560-3


 • Teofil Łętowski
  Miejsce: Glinik Mariampolski, cyr. jasielski
  Data: 1853
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Tomasz Łętowski
  Miejsce: Staszkówka, pow biecki
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - dzierżawa, płaci 1204 zł 17 gr, 8 denarów kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Łętowski
* Genealogia rodziny Łętowski

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.