Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22261
Aktualizacja bazy: 15 Stycznia 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Dobrzyńska
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Agnieszka Dobrzyńska
  Miejsce: Kąśna Dolna, cyr. nowosądecki
  Data: 1827
  nad. GP, za: Szematyzm 1827


 • Anna Dobrzyńska
  Miejsce: Konieczkowa, wieś, star. Strzyżów
  Data: 1904
  Opis: własność: Anna Dobrzyńska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Julia Dobrzyńska
  Miejsce: Jodłowa, pow. jasielski
  Data: 1867
  nad. Sylwia Kudynowska, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyborów posłów II Kadencji Sejmu Krajowego


 • Michalina Dobrzyńska
  Miejsce: Jawornik Ruski, pow. dobromilski
  Data: 1867
  Opis: Jako to: część Przysady i Jawornik dolny

  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Spis właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego


 • Wiktorya Dobrzyńska
  Miejsce: Łukowa, pow. tarnowski
  Data: 1867
  nad. Sylwia Kudynowska, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyborów posłów II Kadencji Sejmu Krajowego


 • Dobrzyński
  Miejsce: Dobczyce
  Data: ok. 1781
  Opis: Donacja dla klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce

  GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. 1, s. 565


 • Dobrzyński
  Miejsce: Jastrzębia, obw. sądecki
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/105


 • Dobrzyński
  Miejsce: Kąsna Górna, obw. sądecki
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/104


 • Dobrzyński
  Miejsce: Kąśna Górna
  Data: ok. 1845
  Opis: Wśród darczyńców dla dotkniętych powodzią w Galicji

  Gazeta Lwowska 4.9.1845 dod. nadzw.


 • Dobrzyński
  Miejsce: Rożnów
  Data: ok. 1845
  Opis: Wśród darczyńców dla dotkniętych powodzią w Galicji

  Gazeta Lwowska 4.9.1845 dod. nadzw.


 • Dobrzyński
  Miejsce: Rożnów, obw. sądecki
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/104


 • Dobrzyński
  Miejsce: Zimnawódka
  Data: ok. 1845
  Opis: Wśród darczyńców dla dotkniętych powodzią w Galicji

  Gazeta Lwowska 4.9.1845 dod. nadzw.


 • Dobrzyński
  Miejsce: Zimnowódka, obw. sądecki
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/104


 • Adolf Dobrzyński
  Miejsce: Kobierzyn, obw. tarnowski
  Data: 1862
  Opis: Spis członków Towarzystwa gospodarczo-rolniczego galicyjskiego

  Tygodnik rolniczo-przemysłowy 1861-2 nr 46


 • Adolf Dobrzyński
  Miejsce: Zakrzów
  Data: ok. 1893
  Opis: opiekun studenta UJ Kazimierza Ludwika Bronisława Dobrzyńskiego

  Corpus Studiosorum UJ ...


 • Antoni Dobrzyński
  Miejsce: Partyn, okr. tarnowski
  Data: ok. 1855
  Opis: ojciec studenta UJ Władysława

  Corpus Studiosorum UJ ...


 • Antoni Aleksander Dobrzyński
  Miejsce: Klecie, cyr. jasielski
  Data: 1863
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Antoni i Teresa Dobrzyński
  Miejsce: Hucisko, pow szczyrzycki
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wójtostwo, płaci 103 zł 6 gr, 4 i pół denara kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Antoni, Aleksander Dobrzyński
  Miejsce: Klecie, pow. dębicki
  Data: 1867
  nad. Sylwia Kudynowska, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyborów posłów II Kadencji Sejmu Krajowego


 • Antoni, Aleksander Dobrzyński
  Miejsce: Partyn, pow. tarnowski
  Data: 1867
  nad. Sylwia Kudynowska, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyborów posłów II Kadencji Sejmu Krajowego


 • Antoni, Aleksander Dobrzyński
  Miejsce: Rożnów, pow. nowosądecki
  Data: 1867
  nad. Sylwia Kudynowska, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyborów posłów II Kadencji Sejmu Krajowego


 • Franciszek Dobrzyński
  Miejsce: Bogdanówka, cyr. tarnopolski
  Data: 1863
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Franciszek Dobrzyński
  Miejsce: Bogdanówka, tarnopolskie
  Data: 1818
  Gazeta Lwowska, 22.07.1818
  dar na rzecz utworzenia szkoły gimnazjalnej w Tarnopolu


 • Franciszek Dobrzyński
  Miejsce: Bogdanówka, tl.
  Data: ok. 1832
  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL


 • Ludwik Dobrzyński
  Miejsce: Janowice, obw krakowski - część
  Data: 1867
  nad. Dorota Filak, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego II Kadencji


 • Tytus Dobrzyński
  Miejsce: Jurków I, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Maria Dubiczyńska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do II kadencji Sejmu Krajowego


 • Tytus Dobrzyński
  Miejsce: Jurków, obw. bocheński
  Data: 1862
  Opis: Spis członków Towarzystwa gospodarczo-rolniczego galicyjskiego

  Tygodnik rolniczo-przemysłowy 1861-2 nr 46


 • Tytus Dobrzyński
  Miejsce: Tworkowa II, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Maria Dubiczyńska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do II kadencji Sejmu Krajowego


 • Tytus Dobrzyński
  Miejsce: Wystrzyszczka I, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Maria Dubiczyńska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do II kadencji Sejmu Krajowego


 • Władysław Dobrzyński
  Miejsce: Partyń, obw. tarnowski
  Data: 1862
  Opis: Spis członków Towarzystwa gospodarczo-rolniczego galicyjskiego

  Tygodnik rolniczo-przemysłowy 1861-2 nr 46* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Dobrzyński
* Genealogia rodziny Dobrzyński

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.