Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22261
Aktualizacja bazy: 15 Stycznia 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Fihauser
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Fihauser
  Miejsce: Bruśnik
  Data: ok. 1845
  Opis: Wśród darczyńców dla dotkniętych powodzią w Galicji

  Gazeta Lwowska 4.9.1845 dod. nadzw.


 • Fihauser
  Miejsce: Bruśnik, obw. sądecki
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/104


 • Fihauser
  Miejsce: Kędzierzynka, wieś, star. Wieliczka
  Data: 1904
  Opis: własność: A. Fink, Czarnowscy iFihause owa

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Fihauser
  Miejsce: Konice
  Data: ok. data nieznana
  Opis: właściciel

  GP, za: par. Niegowić
  żona Ludwika, chrzestna Antoniego Appenceller


 • Anastazia Fihauser
  Miejsce: Gdów, cyr. bocheński
  Data: 1827
  Opis: i 3 innych

  nad. GP, za: Szematyzm 1827


 • Egidiusz Fihauser
  Miejsce: Bogoniowice
  Data: ok. 1832
  Opis: spadkobiercy

  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL


 • Ferdynand Fihauser
  Miejsce: Brzana
  Data: ok. 1832
  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL


 • Henryk Fihauser
  Miejsce: Gdów
  Data: ok. 1844
  Opis: chrzestny Stefanii Szybalskiej - Niewiarów, par. Niegowić

  GP, za: par. Niegowić


 • Henryk Fihauser
  Miejsce: Oporyszów, pow. tarnowski
  Data: 1867
  nad. Sylwia Kudynowska, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyborów posłów II Kadencji Sejmu Krajowego


 • Jędrzej Fihauser
  Miejsce: Gdów, cyr. bocheński
  Data: 1838
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Konstanty Fihauser
  Miejsce: Bruśnik
  Data: ok. 1832
  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL


 • Konstanty Fihauser
  Miejsce: Bruśnik, cyr. sądecki
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Maria Fihauser
  Miejsce: Kiedzierzynka, pocz. Dobczyce, pow. Wieliczka
  Data: 1902
  Opis: i spółka, właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Maria Fihauser
  Miejsce: Stadniki, pocz. Gdów, pow. Wieliczka
  Data: 1902
  Opis: i spółka, właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Marya Fihauser
  Miejsce: Krzyworzeka, pocz. Dobczyce, pow. Wieliczka
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Marya Fihauser
  Miejsce: Krzyworzeka, wieś, star. Wieliczka
  Data: 1904
  Opis: własność: Marya Fihauser

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Stanisław Fihauser
  Miejsce: Bruśnik, pocz. Bruśnik, pow. Grybów
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Stanisław Tomasz Fihauser
  Miejsce: Bruśnik, z Piekarzówką, starostwo Grybów
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Fihauser
* Genealogia rodziny Fihauser

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.