Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22261
Aktualizacja bazy: 15 Stycznia 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Komorowska
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Eleonora Komorowska
  Miejsce: Uhrynów, okr. żółkiewski
  Data: 1867
  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 6.01.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posłów


 • Emilia Komorowska
  Miejsce: Bojanów, obw. rzeszowski
  Data: 1875
  Opis: także Michalia, Władysław, Jan, Zofia i Józef

  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 10.03.1875
  na liście właścicieli dóbr tabularnych uprawnionych do wyboru posła


 • Helena Komorowska
  Miejsce: Stany, z Kozłami i Załężem, wieś, star. Nisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Helena Komorowska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • hr. Teofila Komorowska
  Miejsce: Bilinka, pocz. Kranzberg, pow. Sambor
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Kosnatntyna Komorowska
  Miejsce: Bortiatyń, par. gr-kat, dek. sądowowisznieński
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Kosnatntyna Komorowska
  Miejsce: Sądowa Wisznia, par. gr-kat, dek. sądowowisznieński
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Matylda hrabina Komorowska
  Miejsce: Leszczatyn, obw. żółkiewski
  Data: 1861
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska 9.3.1861
  Na liście właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów I Kadencji Sejmu Krajowego


 • Wanda hr. Komorowska
  Miejsce: Biłka Królewska, starostwo Lwów
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Zofia hr. Komorowska
  Miejsce: Borszowice, obw. przemyski
  Data: 1867
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Spis właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego


 • Komorowski
  Miejsce: Sucha, pow. suski
  Data: 1600
  nad. GP, za: SGKP


 • Komorowski
  Miejsce: Surowa, pocz. Czermin, pow. Mielec
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Adam Komorowski
  Miejsce: Konotopy
  Data: ok. 1865
  Opis: świadek chrztu

  nad. GP, za: par: Sokal, rz-kat


 • Adam Komorowski
  Miejsce: Konotopy, cyr. żółkiewski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Adam Komorowski
  Miejsce: Konotopy, okr. żółkiewski
  Data: 1867
  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 6.01.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posłów


 • Adam hrabia Komorowski
  Miejsce: Konotopy, obw. żółkiewski
  Data: 1861
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska 9.3.1861
  Na liście właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów I Kadencji Sejmu Krajowego


 • Aleksy Ignacy hr. Komorowski
  Miejsce: Glinna, tarnopolskie
  Data: 1873
  Opis: właściciel, patriota, uczestnik powstania 1830, za waleczność otrzymał Virtuti Militari, 1846-48 uwięziony i wysłany na Szpilberg, dowódca szóstej kompanii gwardii narodowej we Lwowie, poświęcał siebie i majątek dla ojczyzny, umarł na cholerę 11. września 1873 r

  nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 220, 1873 r.


 • August Komorowski
  Miejsce: Pawłów, cyr. złoczowski
  Data: 1826
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Augustyn Komorowski
  Miejsce: Pawłów
  Data: ok. 1796
  Opis: ślub z: Teresa Politynówna

  nad: GP, za: AGAD 1-301-1144


 • Cyprian Komorowski
  Miejsce: Bilinka
  Data: ok. 1832
  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL


 • Cyprian Komorowski
  Miejsce: Konotopy
  Data: ok. 1817
  Opis: chrzest Adama Piotr, żona: Apolonia Horodyska

  nad: GP, za: par. w: AB


 • Cyprian Komorowski
  Miejsce: Konotopy, cyr. żółkiewski
  Data: 1858
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Cyprian Komorowski
  Miejsce: Pohorylce, obw. złoczowski
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/109


 • Edward Komorowski
  Miejsce: Korsów, cyr. złoczowski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Erazm Komorowski
  Miejsce: Łuczyce, cyr. żółkiewski
  Data: 1833
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Erazm Komorowski
  Miejsce: Łuczyce, par. gr-kat, dek. tartakowski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Erazm Komorowski
  Miejsce: Poturzyca
  Data: ok. 1801
  Opis: chrzest córki: Magdaleny, żona: Anna Horochowska

  nad: GP, za: par. w: AB


 • Erazm Komorowski
  Miejsce: Stojanów, par. gr-kat, dek. tartakowski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Franciszek Komorowski
  Miejsce: Łuczyce, cyr. żółkiewski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Franciszek Komorowski
  Miejsce: Łuczyce, okr. żółkiewski
  Data: 1867
  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 6.01.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posłów


 • Franciszek hrabia Komorowski
  Miejsce: Łuczyce, obw. żółkiewski
  Data: 1861
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska 9.3.1861
  Na liście właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów I Kadencji Sejmu Krajowego


 • Franciszek Salezy Komorowski
  Miejsce: Łuczyce, par. Tartaków
  Data: ok. 1867
  Opis: syn Michała i Franciszki z Komorowskich, urodzenie córki Marii Matyldy Eleonory z matki: Eleonory Rulikowskiej

  nad. GP, za: par w: CDIAL


 • Henryk Komorowski
  Miejsce: Pawłów
  Data: ok. 1832
  Opis: ślub: Teresa Schubert

  nad: GP, za: AGAD 1-301-1147


 • Henryk Komorowski
  Miejsce: Pawłów, cyr. złoczowski
  Data: 1860
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • hr Stanisław Komorowski
  Miejsce: Gwoździec Mały, pocz. Gwoździec, pow. Kołomyja
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr Stanisław Komorowski
  Miejsce: stary, pocz. Gwoździec, pow. Kołomyja
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Stanisław i Jadwiga Komorowski
  Miejsce: Górki, pocz. Borowa, pow. Mielec
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Stefan Komorowski
  Miejsce: Piekierczyce, pocz. Kranzberg, pow. Sambor
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Ignacy Komorowski
  Miejsce: Biłka Królewska, cyr. lwowski
  Data: 1858
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Jakub Komorowski
  Miejsce: Nowe Sioło, pow lwowski
  Data: ok. 1770
  Opis: sędzia ziemski buski, królewszczyzna - wieś i dzierżawa, płaci 534 zł 15 gr, 3 denary kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Jakub Komorowski
  Miejsce: Podliski, pow lwowski
  Data: ok. 1770
  Opis: sędzia ziemski buski, królewszczyzna - wieś i folwarki Kosielowy i Sroniatyn, płaci 1264 zł 15 gr, 3 denary kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Józef Komorowski
  Miejsce: Ochoża, ziemia chełmska
  Data: ok. 1770
  Opis: podkomorzy chełmski, królewszczyzna - wieś, płaci 530 zł 9 gr, 6 denarów kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Józef Komorowski
  Miejsce: Stany, pocz. Bojanów, pow. Nisko
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Karol Komorowski
  Miejsce: Humenów, cyr. stryjski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Krzysztof Komorowski
  Miejsce: Sucha, pow. suski
  Data: ok. 1640
  nad. GP, za: Genealogia Polaków
  Syn Mikołaja. Otrzymał dobra po bezpotomnej śmierci stryja Piotra.


 • Michał Komorowski
  Miejsce: Humenów, cyr. Stryjski
  Data: 1843
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Michał Komorowski
  Miejsce: Konotopy
  Data: ok. 1834
  Opis: ojciec: Cyprian, matka: Apolonia Horodyńska

  nad: GP, za: AGAD 1-301-1243


 • Michał Komorowski
  Miejsce: Wyszki, pow wloszczowski
  Data: 1926
  Opis: właściciel majątku przeznaczonego do przymusowego wykupienia w związku z reformą rolną

  nad. Piotr Ryttel, za: Dziennik Ustaw, nr 2, 1926 r
  również majątki Siedliska i Nakło, łącznie 50 ha z nieruchomości


 • Piotr Komorowski
  Miejsce: Bilina Mała, cyr. samborski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Piotr Komorowski
  Miejsce: Sucha, pow. suski
  Data: ok. 1608
  Opis: Syn Krzysztofa. Piotr otrzymał część latyfundium po śmierci ojca.

  nad. GP, za: SGKP


 • Piotr hr. Komorowski
  Miejsce: Bilinka, obw. samborski
  Data: 1867
  nad. Mikołaj Karawacki, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów II kadencji Sejmu Krajowego


 • Piotr hr. Komorowski
  Miejsce: Siekierzyńce, obw. samborski
  Data: 1867
  nad. Mikołaj Karawacki, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów II kadencji Sejmu Krajowego


 • Stefan Komorowski
  Miejsce: Siegenthal, przysiółek: Berehy dolne
  Data: 1904
  Opis: własność: Stefan hr. Komorowski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Władysław Komorowski
  Miejsce: Bojanów, pocz. Bojanów, pow. Nisko
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Władysław Komorowski
  Miejsce: Bojanów, z Gojanowem, Pietropolem i Dąbrówką, starostwo Nisk
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Władysław Komorowski
  Miejsce: Gwoździec Mały, wieś, star. Kołomyja
  Data: 1904
  Opis: własność: Władysław hr. Komorowski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Władysław Komorowski
  Miejsce: Gwoździec Stary, z Podstajem, wieś, star. Kołomyja
  Data: 1904
  Opis: własność: Władysław hr. Komorowski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Władysław Komorowski
  Miejsce: Korabina i Starzyna, wieś, star. Nisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Władysław Komorowski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Władysław Komorowski
  Miejsce: Korabnia, pocz. Bojanów, pow. Nisko
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Komorowski
* Genealogia rodziny Komorowski

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.