Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22261
Aktualizacja bazy: 15 Stycznia 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Krasicka
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • A. Krasicka
  Miejsce: Bobulińce, starostwo Buczacz
  Data: 1904
  Opis: Spadk. hr. A. Krasickiej, właściciele

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • A. Krasicka
  Miejsce: Bochnia, z Podedworzem i Wygodą,
  Data: 1904
  Opis: Spadk. hr. A. Krasickiej, właściciele

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Elżbieta Krasicka
  Miejsce: Dubiecko, okr. sanocki
  Data: 1875
  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 27.02.1875
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posła


 • Elżbieta Krasicka
  Miejsce: Połchowa, z Podbukowiną i Słonem, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Elżbieta hr. Krasicka

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Elżbieta Krasicka
  Miejsce: Serednie Wielkie, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Elżbieta hr. Krasicka

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Helena hr. Krasicka
  Miejsce: Boratyn, z Lubeją, starostwo Jarosław
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • hr. Aniela Krasicka
  Miejsce: Bobulińce, pocz. Osowce, pow. Buczacz
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Aniela Krasicka
  Miejsce: Kujdanów, pocz. Osowce, pow. Buczacz
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Elżbieta Krasicka
  Miejsce: Bachórzec, pocz. Bachórzec, pow. Przemyśl
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Elżbieta Krasicka
  Miejsce: Serednie wielkie, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. z d. Mniszech Krasicka
  Miejsce: Lisko, sanockie
  Data: 1804
  Opis: własny zarząd, mieszka na stałe w cyrkule

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • hr. z d. Mniszech Krasicka
  Miejsce: Serednie, sanockie
  Data: 1804
  Opis: własny zarząd, mieszka na stałe w cyrkule

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • Maria Krasicka
  Miejsce: Owadno
  Data: 1923
  Opis: hrabina, 700 hektarów, w źrdle opis majątku , wymieniony też jest jej syn Zygmunt Krasicki
  źrodło jest na Polonie strona 13
  daty zanzaczone dotycza tylko okresu opisu, przedtem majątek był w rękach dzierżawców

  nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Ilustrowany Informator Wołyński : Łuck, Kowel, Równe, Krzemieniec R. 1, lipiec (1928) 1928
  Do: 1925 • Marian Krasicka
  Miejsce: Lubatówka, okr. sanocki
  Data: 1875
  Opis: z Trzecieckich, także Miejsce

  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 27.02.1875
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posła


 • Zofia Julia Krasicka
  Miejsce: Ostęp, pow lidzki
  Data: ok. data nieznana
  Opis: "obwieszczenie Sądu Okręgowego w Wilnie głosi, że został określony plan podziału wynagrodzenia za przejęty na rzecz Państwa majątek i wzywa się wierzycieli do zgłaszania żądań "

  nad. Piotr Ryttel, za: Wileński Dziennik Wojewódzki, nr 10, 1933 r


 • Aleksander Krasicki
  Miejsce: Śliwnica, cyr. sanocki
  Data: 1858
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Alexander hrabia Krasicki
  Miejsce: Zeldce, obw. żółkiewski
  Data: 1861
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska 9.3.1861
  Na liście właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów I Kadencji Sejmu Krajowego


 • Antoni Krasicki
  Miejsce: Dubiecko, sanockie
  Data: 1804
  Opis: jego spadkobiercy, administrowane przez wdowę i spadkobierców

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • Edmund Krasicki
  Miejsce: Bachorzec, okr. sokalski
  Data: 1844
  Opis: własność

  Szematyzm Galicji i Lodomerii 1844


 • Edmund Krasicki
  Miejsce: Lesko, cyr. sanocki
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Edward Krasicki
  Miejsce: Czurlany, gm Wiszniew
  Data: 1930
  Opis: "rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych o obowiązku dostarczenia samochodów, motocykli i rowerów na rzecz wojska, lista osób"

  nad. Piotr Ryttel, za: Wojewódzki Dziennik Wileński, nr 1, 1930 r.
  w posiadaniu samochód osobowy


 • Edward Krasicki
  Miejsce: Spiahła, pow wilejski
  Data: 1926
  Opis: właściciel nieruchomości przeznaczonej do przymusowego wykupienia w związku z reformą rolną

  nad. Piotr Ryttel, za: Dziennik Ustaw RP, nr 2, 1926 r.
  dotyczy 100 ha z nieruchomości


 • Franciszek Krasicki
  Miejsce: Lesko, cyr. sanocki
  Data: 1843
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Frqanciszek Ksaery Krasicki
  Miejsce: Lesko, par. gr-kat, dek. leski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Frqanciszek Ksaery Krasicki
  Miejsce: Manasterzec, par. gr-kat, dek. leski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Frqanciszek Ksaery Krasicki
  Miejsce: Podstołów, par. gr-kat, dek. leski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Henryk Krasicki
  Miejsce: Dąbrowica, cyr. rzeszowski
  Data: 1843
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Bernichowa, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Choceń, pocz. Baligród, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Dolna, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Huzele, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Kamionki, pocz. Baligród, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Kelnica, pocz. Baligród, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Lisko, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Łukawica, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Manasterzec, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Poraź, pocz. Zagórz, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Posada liska, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Posłołów, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Sukowate, pocz. Baligród, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Weremień, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Ignacy Krasicki
  Miejsce: Wola postołowska, pocz. Lisko, pow. Lisko (ob. Lesko)
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Jan Krasicki
  Miejsce: Boratyn, pocz. Boratyn, pow. Jarosław
  Data: 1902
  Opis: jego spadkobiercy, właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Józef Krasicki
  Miejsce: Litiatyn, pocz. Brzeżany, pow. Brzeżany
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Michał Krasicki
  Miejsce: Laszki murowane, pocz. Stara sól, pow. Stary Sambor
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl
  Laszki murowane, pocz. Stara sól, pow. Stary Sambor


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Bachorzec, okr. sanocki
  Data: 1875
  Opis: także Słonne, Polchowa, Podbukowina

  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 27.02.1875
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posła


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Choceń, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Hużele, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Kalnica ad Lisko, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Kamionki, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Lisko, miasto
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Łukawica, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Manasterzec, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Poraź, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Posada liska, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Postołów, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Stratyn, cyr. brzeżański
  Data: 1843
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Sukowate, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Weremień i Łączki, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy Krasicki
  Miejsce: Wola postołowska, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Ignacy hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ignacy hr. Krasicki
  Miejsce: Bezmihowa Dolna, starostwo Lisko
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Jan hrabia Krasicki
  Miejsce: Glinna, obw. lwowski
  Data: 1861
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska 9.3.1861
  Na liście właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów I Kadencji Sejmu Krajowego


 • Karol Krasicki
  Miejsce: Baranów, cyr. stanisławowski
  Data: 1858
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Kazimierz Krasicki
  Miejsce: Glina, cyr. lwowski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Kazimierz Krasicki
  Miejsce: Grondy kopaliny, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Maria Dubiczyńska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do II kadencji Sejmu Krajowego


 • Kazimierz Krasicki
  Miejsce: Jasień, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Maria Dubiczyńska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do II kadencji Sejmu Krajowego


 • Kazimierz Krasicki
  Miejsce: Nowa wieś, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Maria Dubiczyńska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do II kadencji Sejmu Krajowego


 • Kazimierz Krasicki
  Miejsce: Pomianowa, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Maria Dubiczyńska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do II kadencji Sejmu Krajowego


 • Ksawery Krasicki
  Miejsce: Bachorzec
  Data: ok. 1832
  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL


 • Ksawery Krasicki
  Miejsce: Dubiecko, cyr. sanocki
  Data: 1853
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Ksawery Krasicki
  Miejsce: Kalnica, par. gr-kat, dek. olchowceński
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Ksawery Krasicki
  Miejsce: Serednie, par. gr-kat, dek. olchowceński
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Ksawery hr. Krasicki
  Miejsce: Chołoniów, Wołyń
  Data: 1911
  Opis: właściciel

  Piotr Ryttel, za: Kurier Wileński, nr 12, 1911
  List otwarty hr Krasickiego do sąsiadów Rosjan.


 • Ksawery hr. Krasicki
  Miejsce: Chołoniów, Wołyń
  Data: ok. 1911
  Opis: właściciel

  nad. Piotr Ryttel, za: Wieś Ilustrowana, marzec 1911 r


 • Ksawery hr. Krasicki
  Miejsce: Kalnica, sanockie
  Data: 1804
  Opis: zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • Maciej Krasicki
  Miejsce: Dubiecko, cyr. sanocki
  Data: 1833
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Maciej Krasicki
  Miejsce: Dubiecko, par. gr-kat, dek. birecki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Michał Krasicki
  Miejsce: Dubryniów, wieś, star. Rohatyn
  Data: 1904
  Opis: własność: Michał hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Michał Krasicki
  Miejsce: Stratyn i Moskale, miasto, star. Bohatyn
  Data: 1904
  Opis: własność: Michał hr. Krasicki

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Michał hr. Krasicki
  Miejsce: Laszki murowane, obw. samborski
  Data: 1867
  nad. Mikołaj Karawacki, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów II kadencji Sejmu Krajowego


 • Stanisław Krasicki
  Miejsce: Średnie Wielkie, okr. sanocki
  Data: 1875
  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 27.02.1875
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posła


 • Witold Krasicki
  Miejsce: Gozdowo, pow wrzesiński
  Data: ok. 1895
  Opis: po 40 latach wieś wróciła do polskiego właściciela, który odkupił ją od poprzedniego właściciela- Ehrenfrieda

  nad. Piotr Ryttel, za: Niedziela, 1895 r.


 • Zygmunt hr. Krasicki
  Miejsce: Chołoniów-Żwiniacze, Wołyń, pow. Horochowski
  Data: 1930
  Opis: Dobra o pow. 2000 ha, hodowla bydła, gospodarstwo rybne, zakład przetwórstwa rolnego.

  nad. Piotr Ryttel, za: Księga informacyjno-adresowa. Państwo Polskie. 1930-31 r.* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Krasicki
* Genealogia rodziny Krasicki

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.