Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22261
Aktualizacja bazy: 15 Stycznia 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Lubomirska
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Lubomirska
  Miejsce: Krakowiec, obw. przemyski
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/136


 • Eleon. Lubomirska
  Miejsce: Olszanica, wieś, star. Tłumacz
  Data: 1904
  Opis: własność: Woj. hr. Dzieduszycki i Eleon. Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Eleonora Lubomirska
  Miejsce: Borki, pow dąbrowski
  Data: 1926
  Opis: właściciel majątku przeznaczonego do przymusowego wykupienia w związku z reformą rolną

  nad. Piotr Ryttel, za: Dziennik Ustaw, nr 2, 1926 r
  również majątki Łęka Szczucińska, Maniów, łącznie 100 ha nieruchomości


 • Eleonora Lubomirska
  Miejsce: Chomiakówka, wieś, star. Tłumacz
  Data: 1904
  Opis: własność: Eleonora ks. Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Eleonora Lubomirska
  Miejsce: Łęka szczucińska, wieś, star. Dąbrowa
  Data: 1904
  Opis: własność: Eleonora ks Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Eleonora Lubomirska
  Miejsce: Maniów, wieś, star. Dąbrowa
  Data: 1904
  Opis: własność: Eleonora ks. Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Eleonora Lubomirska
  Miejsce: Przeniczniki, wieś, star. Tłumacz
  Data: 1904
  Opis: własność: Eleonora ks. Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Eleonora Lubomirska
  Miejsce: Szczucin, miasto, star. Dąbrowa
  Data: 1904
  Opis: własność: Eleonora ks. Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Eleonora Lubomirska
  Miejsce: Zabrnie, wieś, star. Dąbrowa
  Data: 1904
  Opis: własność: Eleonora ks. Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Eleonora Lubomirska
  Miejsce: Załuże, wieś, star. Dąbrowa
  Data: 1904
  Opis: własność: Eleonora ks. Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Eleonora Lubomirska
  Miejsce: Zdziary, z Kaczówką, wieś, star. Dąbrowa
  Data: 1904
  Opis: własność: Eleonora ks. Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Eleonora ks. Lubomirska
  Miejsce: Borki, starostwo Dąbrowa
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Eleonora ks. Lubomirska
  Miejsce: Horodyszcze- Chomiakówka, star. Tłumacz
  Data: 1927
  Opis: "projekt urządzenia stawów rybnych w Chomiakówce"

  nad. Piotr Ryttel, za: Dziennik Urzędowy Województwa Stanisławowskiego, nr 9, 1927"


 • Eleonora ks. Lubomirska
  Miejsce: Szczucin, pow. Dąbrowa
  Data: ok. 1840
  Opis: majętność nabyta w 1840 r przez babkę właścicielki Helenę hr. Husarzewską, dwór położony jest w starym parku angielskim, bydynki gospodarcze murowane, tu też cegielnia, dachówkarnia, gorzelnia, młyn, plantacja buraków cukrowych, obora zarodowa, stadnina koni, działalność dobroczynna to utrzymywanie ochronki, ośrodek na cel szkoły, pole dla szkół, ziemia dla zasłużonych pracowników, i inne, właścicielka wspomaga ogółem 36 towarzystw charytatywnych

  nad. Piotr Ryttel, za: Rolnik, 1867-1937


 • hr. Lubomirska
  Miejsce: Hermanowice
  Data: 1911
  Opis: własność

  MN, za: inf. rodzinne


 • Izabela Lubomirska
  Miejsce: Grajów, par. Wieliczka
  Data: ok. 1788
  Opis: własność

  GP, za: Spis parafian 1788 par. Wieliczka, Arch. Par. św. Klemensa


 • Jadwiga ks. Lubomirska
  Miejsce: Frampol, pow dziśnieński
  Data: ok. 1911
  Opis: właściciel

  Piotr Ryttel, za: Kurier Wileński, nr 110, 1911 r
  W majątku ks. Ks. Jadwigi i Marii utworzono funkcję urzędnika policyjnego do ochrony pól i lasów, na koszt właścicielek.


 • Joanna księżna Lubomirska
  Miejsce: Libusza, pow biecki
  Data: ok. 1770
  Opis: chorążyna koronna, królewszczyzna - starostwo libuskie, płaci 8870 zł 27 gr, 8 denarów kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Karolina Lubomirska
  Miejsce: Solec, pow radomski
  Data: ok. 1770
  Opis: wdowa, królewszczyzna - starostwo soleckie, płaci 5724 zł 17 gr, 5 denarów kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • ks. Eleonora Lubomirska
  Miejsce: Szczucin, pocz. Szczucin, pow. Grybów
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Felicya Lubomirska
  Miejsce: Brück, pocz. Brück, pow. Grybów
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Marya Lubomirska
  Miejsce: Podhorodce, pocz. Kruszelnica, pow. Skole
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Marya Lubomirska
  Miejsce: Sopot, pocz. Kruszelnica, pow. Skole
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Marya Lubomirska
  Miejsce: Urycz, pocz. Schodnica, pow. Schodnica
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Ludwika z Pociejów ks. Lubomirska
  Miejsce: Grzęda, pow lwowski
  Data: ok. 1770
  Opis: wojewodzina bracławska, królewszczyzna - wsie Grzęda i Wola Grządecka, płaci 1609 zł 15 gr, 3 denary kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Ludwika z Pociejów ks. Lubomirska
  Miejsce: Sieciechów, pow lwowski
  Data: ok. 1770
  Opis: wojewodzina bracławska, królewszczyzna - dzierżawa wsi Sieciechów i osady Hamulec, płaci 300 zł 23 gr, 3 denary kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Maria Lubomirska
  Miejsce: Podhorodce, wieś, star. Stryj
  Data: 1904
  Opis: własność: Marya ks. Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Maria Lubomirska
  Miejsce: Urycz, wieś, star. Stryj
  Data: 1904
  Opis: własność: Marya ks. Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Marya Lubomirska
  Miejsce: Sopot, wieś
  Data: 1904
  Opis: własność: Ks. Marya Lubomirska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Teofila Lubomirska
  Miejsce: Czernelówka
  Data: 1699
  Opis: własność

  [Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim ...]


 • Lubomirski
  Miejsce: Bajewo, gub mohylowska, pow horecki
  Data: 1908
  Opis: Dobra ziemskie i lasy ks Lubomirskich,

  nad. Piotr Ryttel, za: Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białejrusi, Wilno, 1908
  Miasteczko n/Miereją, w nim cerkiew, zarząd gminny, mły wodny.


 • Lubomirski
  Miejsce: Bajewo, gub mohylowska, pow horecki
  Data: 1908
  Opis: Dobra ziemskie i lasy ks Lubomirskich,

  nad. Piotr Ryttel, za: Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białejrusi, Wilno, 1908
  Miasteczko n/Miereją, w nim cerkiew, zarząd gminny, mły wodny.


 • Lubomirski
  Miejsce: Bajewo,gub mohylowska, pow horecki
  Data: 1908
  Opis: Dobra ziemskie i lasy ks Lubomirskich,

  nad. Piotr Ryttel, za: Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białejrusi, Wilno, 1908
  Miasteczko n/Miereją, w nim cerkiew, zarząd gminny,mły wodny.


 • Lubomirski
  Miejsce: Kleszczów i Kochanów, wieś, star. Kraków
  Data: 1904
  Opis: własność: Ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Lubomirski
  Miejsce: Niewirków
  Data: 1843
  Opis: własność

  nad. Danuta Wojtowicz, za: AGAD Ks.Metr.Diec.Łuckiej sygn. 822 str.148
  plenipotent ksióżót Lubomirskich, posesor części Niewirkowa


 • Adam Lubomirski
  Miejsce: Byków, starostwo Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: Spad. Adama ks. Lubomirskiego, właściciele

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Lubomirski
  Miejsce: Cyków, Królewszczyzna i Wójtowszczyzna, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Spad. Adama ks. Lubomirskiego

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Lubomirski
  Miejsce: Drozdowice, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Spadk. Adama ks. Lubomirskiego

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Lubomirski
  Miejsce: Gdeszyce, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Spad. Adama ks. Lubomirskiego

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Lubomirski
  Miejsce: Krakowiec, cyr. przemyski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Adam Lubomirski
  Miejsce: Miżyniec, wieś <$0?, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Spad. Adama ks. Lubomirskiego

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Lubomirski
  Miejsce: Pleszowice, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Spdk. Adama ks. Lubomirskiego

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Lubomirski
  Miejsce: Popowice, z Dziewięczycami to., star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Spad. Adama ks. Lubomirskiego

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Lubomirski
  Miejsce: Stroniowice, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Spdk. Adama ks. Lubomirskiego

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Lubomirski
  Miejsce: Zrotowice, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Spdk. Ad. ks. Lubomirskiego

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam książę Lubomirski
  Miejsce: Krakowiec, obw. przemyski, z przysiółkiem
  Data: 1867
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Spis właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego


 • Adama ks. Lubomirski
  Miejsce: Boratycze, starostwo Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: Spadkob. Adama ks. Lubomirskiego, właściciele

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Aleksander Lubomirski
  Miejsce: ratmeńskie starostwo
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - starostwo, płaci 11676 zł 12 gr, 3 denary kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Aleksander Dominik Lubomirski
  Miejsce: Barszczówka
  Data: 1715
  Opis: własność

  [Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim ...]
  nadanie uroczystka celem osadzenia ludźmi, dzierżawa aż do śmierci w 1718


 • Aleksander Dominik Lubomirski
  Miejsce: Barszczówka
  Data: 1718
  Opis: własność

  [Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim ...]
  do 1723


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Chabówka, z Holendrami, wieś, star. Nowy Targ
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Dembów, z Wojciechówką, wieś, star. Przeworsk
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Gać, wieś, star. Przeworsk
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Gorliczyna, wieś, star. Przeworsk
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Kosina, wieś, star. Łańcut
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Maćkówka, pow przeworski
  Data: 1926
  Opis: właściciel majątku przeznaczonego do przymusowego wykupienia w związku z reformą rolną

  nad. Piotr Ryttel, za: Dziennik Ustaw, nr 2, 1926 r
  również majątki Budy Przeworskie, Gorliczyna, łącznie 100 ha z nieruchomości


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Maćkówka, wieś, star. Przeworsk
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Markowa, wieś, star. Przeworsk
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Mokradle, przysiółek: Bieliny
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Nowosielce, wieś, star. Przeworsk
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Przeworsk, miasto
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Rogóżno, wieś, star. Łańcut
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Studzian, wieś, star. Przeworsk
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Zmysłówka, z Wesołą i Zagrodami, wieś, star. Łańcut
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej hr. Lubomirski
  Miejsce: Białoboki, starostwo Przeworsk
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej ks. Lubomirski
  Miejsce: Budy przeworskie, z Burdaszem, starostwo Przeworsk
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej ks. Lubomirski
  Miejsce: Przeworsk
  Data: ok. 1938
  Opis: ordynacja od XVI w, 15 folwarków, 2500 ha roli, 6 kluczy, gleba urodzajna, drenowana, zastosowanie pługa parowego, hodowla bydła różnych ras, konie pełnej krwi i półkrwi, hodowla świń, owiec i drobiu, Cukrownia i Rafineria Przeworsk, warsztaty mechaniczne, kuźnia, cegielnia, betoniarnia, olejarnia, gorzelnia, zapewniają samowystarczalność ordynacji

  nad. Piotr Ryttel, za: Rolnik, 1867-1937


 • Antoni i Zofia Lubomirski
  Miejsce: Machowce, ziemia przemyska
  Data: ok. 1770
  Opis: wojewoda lubelski, królewszczyzna - wieś, płaci 1336 zł 29 gr, 6,5 denara kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Zofia z Krasińskich


 • Antoni i Zofia Lubomirski
  Miejsce: Medyka, ziemia przemyska
  Data: ok. 1770
  Opis: wojewoda lubelski, królewszczyzna - dzierżawa Medyki z przyległościami, płaci 9982 zł 21 gr, 4,5 denara kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Zofia z Krasińskich


 • Antoni i Zofia ks. Lubomirski
  Miejsce: Bratkowice, pow pilzneński
  Data: ok. 1770
  Opis: wojewoda lubelski, królewszczyzna - dzierżawa z przyległościami, płaci 8715 zł 16 gr, 1,5 denara kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Zofia z Krasińskich


 • Franciszek Lubomirski
  Miejsce: Bar, pow latyczewski
  Data: 1770
  Opis: miecznik koronny, królewszczyzna - starostwo barskie, płaci 33682 zł 28 gr, 6 denarów kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Franciszek, książę Lubomirski
  Miejsce: Kazimierz, woj lubelskie
  Data: ok. 1770
  Opis: miecznik koronny, królewszczyzna - starostwo kazimierskie, płaci 4836 zł 7 gr, 6 denarów kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Grzegorz Lubomirski
  Miejsce: Przeworsk, cyr. rzeszowski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Henryk Lubomirski
  Miejsce: Maćkówka
  Data: ok. 1839
  Opis: nabył od Adama Kochanowskiego za 50.000 złr

  Gazeta Lwowska 9.7.1839


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Charzewice, Bór, Karnaty, Posa- nie i Sochy, wieś, star. Tar
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Dąbrowa rzeczycka, z Kępą, wieś, star. Tarnobrzeg
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Jaksmanice, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Jastkowice, z Kuziorami, Paleniem, Rudą, Szwedami i Wulką, w
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Krówniki, z Bakoiiczycami i Kolasą, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Pikulice, z Zielonką, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Pilchów, wieś, star. Tarnobrzeg
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Rożubowice, wieś, star. Przemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Rzeczyca długa i okrągła, z Kochanami, wieś, star. Tarnobrze
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Siedliska, wieś <ąQf, star. Brzemyśl
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Turbia, z Obojną i Wulką, wieś, star. Tarnobrzeg
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Wola rzeczycka, wieś, star. Tarnobrzeg
  Data: 1904
  Opis: własność: Hieronim ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • J. Ks. Lubomirski
  Miejsce: Dermań, gub wołyńska
  Data: ok. 1901
  Opis: Ogromne dobra zamieszkałego w Paryżu księcia zostały sprzedane pp Engelhardtom, za milion rubli.

  nad. Piotr Ryttel, za: Kurier Lwowski, nr 6, 1901 r.


 • Jerzy Lubomirski
  Miejsce: Dąbrowa Rzeczycka, pow tarnobrzeski
  Data: 1926
  Opis: właściciel majątku przeznaczonego do przymusowego wykupienia w związku z reformą rolną

  nad. Piotr Ryttel, za: Dziennik Ustaw, nr 2, 1926 r
  również majątki Pilchów, Wola Rzeczycka, Wólka Turebska, łącznie 150 ha z nieruchomości


 • Jerzy Lubomirski
  Miejsce: Wola Rzeczycka
  Data: ok. 1839
  Opis: nabył od Franciszka i Adama Gostyńskich

  Gazeta Lwowska 9.7.1839


 • Jerzy Rafał Lubomirski
  Miejsce: Dojlidy, pow białostocki
  Data: 1926
  Opis: właściciel nieruchomości ziemskiej, podlegającej wykupowi przymusowemu, w związku z reformą rolną

  nad. Piotr Ryttel, za: Dziennik Ustaw, nr 2, 1926 r.
  dotyczy 750 ha nieruchomości


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Chełm, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz hr. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Cucułowce We, star. Zydaczów
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Dobrzany, wieś, star. Stryj
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazim. ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Dolnawieś, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Górnawieś, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Jasienica, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Jawornik, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Krzeczów, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Lubień, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Pietniczany, z Wolicą, wieś, star. Stryj
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Pokrowce, wieś, star. Żydaczów
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Polanka, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Poręba Wielka, wieś, star. Biała
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazim. ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Poręby, przysiółek: Zawadów
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Rudnik, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Stróża, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Tejsarów, wieś, star. Zydaczów
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Tęczyn, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Trzebunia, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Trzemeśnia, z Buliną i Łękami, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Uhersko, wieś, star. Stryj
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Węciorka, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Wownia, wieś, star. Stryj
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Zawadka, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimierz ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz ks. Lubomirski
  Miejsce: Bieńkówka, starostwo Myślenice
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz ks. Lubomirski
  Miejsce: Bogdanówka, starostwo Myślenice
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimierz ks. Lubomirski
  Miejsce: Borzęta, starostwo Myślenice
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kazimimierz ks. Lubomirski
  Miejsce: Bysina, starostwo Myślenice
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Ks. Lubomirski
  Miejsce: Aleksandrowice, starostwo Kraków
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • ks. Adam Lubomirski
  Miejsce: Miżyniec, pocz. Miżyniec, pow. Przemyśl
  Data: 1902
  Opis: jego spadkobiercy, właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Białoboki, pocz. Kańczuga, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Budy przeworskie, pocz. Przeworsk, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Dębów, pocz. Przeworsk, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Gać, pocz. Przeworsk, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Gorliczyna, pocz. Przeworsk, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Jagieła, pocz. Przeworsk, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Korniaktów, pocz. Rogóźno, pow. Łańcut
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Kosina, pocz. Rogóźno, pow. Łańcut
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Maćkówka, pocz. Przeworsk, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Markowa, pocz. Markowa, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Nosielce, pocz. Przeworsk, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Przeworsk, pocz. Przeworsk, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Rogóźno, pocz. Rogóźno, pow. Łańcut
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Studzian, pocz. Przeworsk, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Świątoniowa, pocz. Przeworsk, pow. Przeworsk
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Andrzej Lubomirski
  Miejsce: Zmysłówka, pocz. Grodzisko, pow. Łańcut
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Eugeniusz Lubomirski
  Miejsce: Aleksandrowice, pocz. Balice, pow. Kraków
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Eugeniusz Lubomirski
  Miejsce: Kleszczów, pocz. Balice, pow. Kraków
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Eugeniusz Lubomirski
  Miejsce: Kruszyn
  Data: 1870
  Opis: własność

  [Gieysztor J., Pamiętniki...]


 • ks. Eugeniusz Lubomirski
  Miejsce: Niegoszowice, pocz. Rudawa, pow. Chrzanów
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Brandwica, pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Chrzewice, pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Dąbrowa rzecz., pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Jastkowice, pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: okr., pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Pilchów, pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Rozdadów, pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Rzeczyca dłu., pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Rzeczyca, pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Turbia, pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Hieronim Lubomirski
  Miejsce: Wola rzeczycka, pocz. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Barzęta, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Bieńkówka, pocz. Zembrzyce, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Bogdanówka, pocz. Łętownia, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Bysnia, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Dolna wieś, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Górna wieś, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Jasienica, pocz. Sułkowice, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Jawornik, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Krzeczonów, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Krzeczów, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Lubień, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Pcim, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Poręba, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Rudnik, pocz. Sułkowice, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Stróża, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Tęczyn, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Trzebinia, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Trzemeśnia, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Więciorka, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • ks. Kazimierz Lubomirski
  Miejsce: Zawadka, pocz. Lubień, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Stanisław i Elżbieta Lubomirski
  Miejsce: Wiślica
  Data: ok. 1770
  Opis: marszałek wielki koronny, królewszczyzna - starostwo wiślickie, płaci 11187 zł 1 gr, 7 denarów kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Elżbieta z ks. Czartoryskich


 • Władysław Lubomirski
  Miejsce: Rajcza, z Soblówką, wieś, star. Żywiec
  Data: 1904
  Opis: własność: Władysław ks. Lubomirski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Zdzisław Lubomirski
  Miejsce: Mała Wieś, pow grójecki
  Data: 1926
  Opis: właściciel nieruchomości ziemskiej, podlegającej wykupowi przymusowemu, w związku z reformą rolną

  nad. Piotr Ryttel, za: Dziennik Ustaw, nr 2, 1926 r.
  również z majątku Łęczyszyce i Goljany, 150 ha z nieruchomości* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Lubomirski
* Genealogia rodziny Lubomirski

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.