Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22261
Aktualizacja bazy: 15 Stycznia 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Moszczeńska
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Maria hr. Moszczeńska
  Miejsce: Zbyłtowska góra, pocz. Tarnów, pow. Tarnów
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Maria hr. Moszczeńska
  Miejsce: Zgłobice, pocz. Tarnów, pow. Tarnów
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Andrzej Moszczeński
  Miejsce: Brzyski, star. Jasło
  Data: 1754
  Opis: wojewoda inowrocławski i Elżbieta Przebendowska

  nad. agnieszka.g, za: Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej", nakładem autora z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich


 • Andrzej Moszczeński
  Miejsce: Glinnik Niemiecki, star. Jasło
  Data: 1754
  Opis: wojewoda inowrocławski i Elżbieta Przebendowska

  nad. agnieszka.g, za: Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej", nakładem autora z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich


 • Andrzej Moszczeński
  Miejsce: Glinnik Polski, star. Jasło
  Data: 1754
  Opis: wojewoda inowrocławski i Elżbieta Przebendowska

  nad. agnieszka.g, za: Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej", nakładem autora z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich


 • Andrzej Moszczeński
  Miejsce: Gorajowice, star. Jasło
  Data: 1754
  Opis: wojewoda inowrocławski i Elżbieta Przebendowska

  nad. agnieszka.g, za: Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej", nakładem autora z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich


 • Andrzej Moszczeński
  Miejsce: Hankówka, star. Jasło
  Data: 1754
  Opis: wojewoda inowrocławski i Elżbieta Przebendowska

  nad. agnieszka.g, za: Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej", nakładem autora z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich


 • Andrzej Moszczeński
  Miejsce: Jasło
  Data: ok. 1754
  Opis: Jasło, starostwo w pos. Andrzeja Moszczeńskiego, wojewody inowrocławskiego i Elżbiety z Przebendowskich za przyw.z 13 listopada 1754r. Należały do starostwa: Miasto Jasło, folwark (niegdyś wieś)Gorajowice, Brzyski,Hankówka,Kaczorowy,Ossownica z karczmą i Glinnik niemiecki i polski- z prow.24.075 złp.13 gr. z czego quarta 6.018 złp.25 gr. 1 lipca 1788r. zamieniono starostwo z przyl. za Pistyn i Wybranówkę, dziedziczne dobra Maryi Anny hrabiny Ponińskiej. Miasto wyłączono w r. 1799 i mianowano miastem obwodowem, ekwiwalent za wyłączenie dotychczas jeszcze jest sporny.

  nad. agnieszka.g, za: Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej", nakładem autora z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich


 • Andrzej Moszczeński
  Miejsce: Kaczorow, star. Jasło
  Data: 1754
  Opis: wojewoda inowrocławski i Elżbieta Przebendowska

  nad. agnieszka.g, za: Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej", nakładem autora z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich


 • Andrzej Moszczeński
  Miejsce: Ossownica, star. Jasło
  Data: 1754
  Opis: wojewoda inowrocławski i Elżbieta Przebendowska

  nad. agnieszka.g, za: Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej", nakładem autora z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich


 • Andrzej i Elżbieta Moszczeński
  Miejsce: Dobczyce, pow szczyrzycki
  Data: ok. 1770
  Opis: wojewoda inowrocławski, królewszczyzna - starostwo dobczyckie, płaci 5404 zł 18 gr, 3 denary kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Elżbieta z Przebendowskich Moszczeńska


 • Andrzej i Elżbieta Moszczeński
  Miejsce: Drugnia, pow wiślicki
  Data: ok. 1770
  Opis: wojewoda inowrocławski, królewszczyzna - dzierżawa, płaci 955 zł 25 gr, 6 denarów kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Elzbieta z Przebendowskich


 • Andrzej i Elżbieta Moszczeński
  Miejsce: Jasło, pow biecki
  Data: ok. 1770
  Opis: wojewoda inowrocławski, królewszczyzna - starostwo jasielskie, płaci 6018 zł 26 gr, 3 denary kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Elżbieta z Przebendowskich Moszczeńska


 • Franciszek Moszczeński
  Miejsce: Wielopole, cyr. tarnowski
  Data: 1858
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Ludwik Moszczeński
  Miejsce: Niepołomice
  Data: ok. 1759
  Opis: tenuta dóbr koronnych

  GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. I1, s. 560-3


 • Ludwik Moszczeński
  Miejsce: Niepołomice
  Data: ok. 1759
  Opis: donacja dla klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, skarbnik oświęcimski

  GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. I1, s. 560-3


 • Stanisław Moszczeński
  Miejsce: Purplew, pow. sieniński
  Data: 1865
  Opis: Powstaniec Styczniowy z Litwy, ukazem dnia 10.12.1865 skazany na zamieszkanie w Rosji, majątek przymusowo sprzedano

  nad. GP, za: Dziennik Poznański 25.12.1867


 • Stanisław Moszczeński
  Miejsce: Szczytniki
  Data: ok. 1770
  Opis: Donacja dla klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce

  GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. I1, s. 564* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Moszczeński
* Genealogia rodziny Moszczeński

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.