Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22241
Aktualizacja bazy: 20 Października 2020
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Szczotkowski
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Stefan Szczotkowski
  Miejsce: Stefanopol (część), pow. reżycki
  Data: 1865
  Opis: Powstaniec Styczniowy z Litwy, ukazem dnia 10.12.1865 skazany na zamieszkanie w Rosji, majątek przymusowo sprzedano

  nad. GP, za: Dziennik Poznański 25.12.1867


 • Stefan Wincenty Andrzej Szczotkowski
  Miejsce: Stefanpol, k. Rybiniszek, pow. rzeżycki, gub. witebska
  Data: 1861
  Opis: Majątek Stefanpol stworzony został ok. r. 1825 przez Stefana Szczotkowskiego (seniora), dziadka Stefana-Wincentego-Andrzeja, po zakupieniu położonych nieopodal miejscowości Rybiniszki, nad rzeką Fejmanką, majątku Bodże, folwarku Barszczewo i dwóch zaścianków. Po śmierci Stefana (seniora) majątek przeszedł w ręce jego syna Alfonsa, a po jego śmierci zarządzała nim Gryzelda Szczotkowska (żona Alfonsa), mieszkając w nim wraz z synami: starszym Stefanem-Wincentym-Andrzejem i młodszym Janem-Mateuszem. Od pełnoletności Stefana-Wincentego-Andrzeja, którą osiągnął w 1861, liczyć można, iż to on był właścicielem majątku. Wkrótce jednak potem, po powstaniu styczniowym, został on skazany na przepadek majątku i zesłany na trzy lata (1864-67) w głąb Rosji. Majątku swego nie odzyskał, w latach 70. XIX w. Stefanpol przeszedł w ręce rodziny Kierbedziów.

  nad. JuliuszZ, za: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom X, str. 56
  Do: 1870
  Wcześniej majątek ten wchodził w skład klucza dóbr należących do Weysenhoffów
  Nota biograficzna: Stefan Wincenty Andrzej Szczotkowski
  Opis miejsca: Stefanpol, k. Rybiniszek, pow. rzeżycki, gub. witebska
  Stefanpol, k. Rybiniszek, pow. rzeżycki, gub. witebska


 • Stefan Wincenty Andrzej Szczotkowski
  Miejsce: Stefanpole, gub. witebska, pow. rzeżycki
  Data: ok. 1825
  Opis: Stefan Szczotkowski (dziadek Stefana-Wincentego-Andrzeja Szczotkowskiego) ok. roku 1825 r. kupił od Weysenhoffów przysiółek Bodże i folwark Barszczewo i nazwał te dobra Stefanpol. Wnukowie Stefana: Stefan-Wincenty-Andrzej i Jan-Mateusz Szczotkowscy odstąpili ten majątek gen. Kierbedziowi; Słownik geograficzny podaje, że nastąpiło to w 1874, ale Alfavitnyj poujezdnyj spisok zemlevladelcam Vitebskoj gubiernii kromie krestjan ([w:] Pamjatnaja Knizka Vitebskoj Gubiernii na 1878 god, Witebsk 1878) podaje, że synowa Stefana, Gryzelda Szczotkowska ze swoimi synami Stefanem i Janem mieszkała tam jeszcze w czasie, kiedy ów spis sporządzano, tj. około roku 1876. W archiwach rosyjskich natomiast zachowała się informacja o tym, że Stefan Szczotkowski wraz z matką Gryzeldą skazani zostali za udział w powstaniu styczniowym m.in. na utratę majątku.

  nad. Julo, za: Słownik geogr. Król. Pol. i innych ziem słowiańskich: t.X str.55 (Rybiniszki) oraz t.XI str.318-319 (Stefanpol #4)
  Do: ok. 1874
  potwierdzenie własności na rok 1866: Главное выкупное учреждение МФ, Ф. 577 Оп. 4 Д. 1189 (Изображение №: 83 из 104) - Стефанполь (w archiwum petersburskim, dostępne w Internecie)
  Nota biograficzna: Stefan Wincenty Andrzej Szczotkowski
  Opis miejsca: Stefanpole, gub. witebska, pow. rzeżycki


 • Stefan, syn Jana-Teodora Szczotkowski
  Miejsce: Radopol, gub. witebska, pow. rzeżycki
  Data: ok. 1750
  Opis: Radopol w parafii Wielony (dziś łot. Viļāni), majątek położony w dzisiejszej Łotwie:
  56°31'00"N 26°54'20"E

  nad. Julo, za: Rewiżska skazka z 20.01.1816; spis mieszkańców Radopola z 1854 roku (dokumenty dostępne w archiwach rosyjskich i łotewskich)
  Nie wiadomo od kiedy Radopol i pobliska Małta były w rękach Szczotkowskich; z zapisów archiwalnych wynika, że najpewniej od I połowy XVIII wieku (zob. [f=28242]ten wątek[/f]).
  Spis mieszkańców sporządzony w roku 1854 potwierdza, że wciąż mieszkali tam potomkowie Stefana Szczotkowskiego. Później prawdopodobnie majątek ten przeszedł w ręce męża jednej z wnuczek Stefana,* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Szczotkowski
* Genealogia rodziny Szczotkowski

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.