Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22054
Aktualizacja bazy: 5 Stycznia 2019
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Urbańska
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Urbańska
  Miejsce: Dobruszyn, cyr. przemyski
  Data: 1814
  Gazeta Lwowska, 07.10.1814
  dar na rzecz rodzin żołnierzy


 • Elżbieta Urbańska
  Miejsce: Dobrusin, par. gr-kat, dek. żółkiewski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Maria Urbańska
  Miejsce: Kombornia, okr. sanocki
  Data: 1875
  Opis: także: Wola Komborska

  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 27.02.1875
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posła


 • Marya Urbańska
  Miejsce: Józefówka, wieś, star. Rawa ruska
  Data: 1904
  Opis: własność: Marya Urbańska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Marya Urbańska
  Miejsce: Michałówka, wieś, star. Rawa Ruska
  Data: 1904
  Opis: własność: Marya Urbańska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Marya Urbańska
  Miejsce: Potylicz, pocz. Potylicz, pow. Rawa
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Urbański
  Miejsce: Częstochowa, parafia loco
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1719

  nad. Tomasz Pasteczka, za: AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 187


 • Urbański
  Miejsce: Dąbrówka Polska, sanockie
  Data: 1804
  Opis: rządowe, w posiadaniu Józefa Urbańskiego, zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • Urbański
  Miejsce: Kombornia, sanockie
  Data: 1804
  Opis: jego (jej) spadkobiercy, [brak danych]

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • Urbański
  Miejsce: Paszowa, sanockie
  Data: 1804
  Opis: jego (jej) spadkobiercy, majątek podzielony między trójkę rodzeństwa

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • Adam Urbański
  Miejsce: Besko, sanockie
  Data: 1804
  Opis: jego spadkobiercy, majątek podzielony między trójkę rodzeństwa, administrowany przez ,,starszego" brata, mieszkają na miejscu

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • Feliks Urbański
  Miejsce: Iskrzynia, okr. sanocki
  Data: 1875
  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 27.02.1875
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posła


 • Feliks Urbański
  Miejsce: Kombornia, cyr. sanocki
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Franciszek Urbański
  Miejsce: Habkowce, cyr. sanocki
  Data: 1860
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Ignacy Urbański
  Miejsce: Jabłonki, sanockie
  Data: 1804
  Opis: jego spadkobiercy, mieszka w cyrkule, własny zarząd

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • Jan Urbański
  Miejsce: Dobrosin, z Łazorem, wieś B, star. Żółkiew
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan Urbański

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Jan Urbański
  Miejsce: Duńkowice cye. przemyski
  Data: 1860
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Jan Urbański
  Miejsce: Duńkowice, obw. przemyski
  Data: 1867
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Spis właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego


 • Jan Urbański
  Miejsce: Janów, parafia Potok
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1750

  nad. Tomasz Pasteczka, za: AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 182
  Z racji na występowanie przy nazwisku tylko formy "Pan" nie jest jasne pochodzenie szlacheckie.


 • Jan Urbański
  Miejsce: Niżniów, miasto —ęp- <3®?, star. Tłumacz
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan Urbański

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Jan Urbański
  Miejsce: Piły, wieś
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan Urbański

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • January Urbański
  Miejsce: Piły, par. gr-kat, dek. żółkiewski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Józef Urbański
  Miejsce: Myczkowce, sanockie
  Data: 1804
  Opis: zarządza, mieszka w cyrkule rzeszowskim

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • Józef i Anna Urbański
  Miejsce: Dąbrówka Niemiecka, ziemia sanocka
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wieś,płaci 337 zł 17 gr, 6 denarów kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Anna z Dydyńskich


 • Kajetan Urbański
  Miejsce: Jabłonki, cyr. sanocki
  Data: 1787
  Opis: do 1799

  nad. GP, za: Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848


 • Kajetan Urbański
  Miejsce: Kołonice, dom. Jabłonki, cyr. sanocki
  Data: 1787
  Opis: do 1799

  nad. GP, za: Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848


 • Ksawery Urbański
  Miejsce: Odrzechowa, cyr. sanocki
  Data: 1860
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Ludwik, jego spadkobiercy Urbański
  Miejsce: Jabłonki, par. gr-kat, dek. baligrodzki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Marcin Urbański
  Miejsce: Myczkowce, cyr. sanocki
  Data: 1843
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Marianna Urbański
  Miejsce: Irządze, parafia Irządze
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcianka zamieszkała w miejscowości, ur. 1741

  nad. Tomasz Pasteczka, za: AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 188


 • Mieczysław Urbański
  Miejsce: Haczów, pocz. Haczów, pow. Brzozów
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Mieczysław Urbański
  Miejsce: Haczów, wieś, star. Brzozów
  Data: 1904
  Opis: własność: Mieczysław Urbański

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Paweł Urbański
  Miejsce: Ochojno, pocz. Świątniki górne, pow. Wieliczka
  Data: 1902
  Opis: i spółka, właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Rudolf Urbański
  Miejsce: Dobrosin, cyr. żółkiewski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Rudolf Urbański
  Miejsce: Dobrosin, okr. żółkiewski
  Data: 1867
  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 6.01.1867
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posłów


 • Rudolf Urbański
  Miejsce: Dobrosyn, obw. żółkiewski
  Data: 1861
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska 9.3.1861
  Na liście właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów I Kadencji Sejmu Krajowego


 • Rudolf Urbański
  Miejsce: Łazów, obw. żółkiewski
  Data: 1861
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska 9.3.1861
  Na liście właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów I Kadencji Sejmu Krajowego


 • Stanisław Urbański
  Miejsce: Czerteź, par. gr-kat, dek. sanocki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Stanisław Urbański
  Miejsce: Kombornia, cyr. sanocki
  Data: 1833
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Stanisław Urbański
  Miejsce: Odrzechowa, par. gr-kat, dek. sanocki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Stanisław Urbański
  Miejsce: Suchodów, cyr. jasielski
  Data: ok. 1827
  nad. GP, za: Szematyzm 1827


 • Stanisław Urbański
  Miejsce: Wroblik, par. gr-kat, dek. sanocki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Tadeusz Urbański
  Miejsce: Bereżnica Niżna, cyr. sanocki
  Data: 1858
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Władysław Urbański
  Miejsce: Kostarowce, cyr. sanocki
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Urbański
* Genealogia rodziny Urbański

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.