Właściciele w Krakowie

Od średniowiecza do czasów współczesnych
Rejon Okołu (Najstarsza część miasta)
oprac: Halina Rojkowska, Waldemar Niewalda
Genealogia - index
Bibliografia, uwagi

Redaktorzy strony, współpraca
Redakcja Genealogii Polaków


Ul. Grodzka od pl. Wszystkich Świętych do ul. Poselskiej Pierzeja zachodnia

 

wiek

Dom nr. 19 nieistniejący

II-206, I-143

Dom nr. 21

II-205, I-91

Dom nr. 23

II-204, I-92

Dom nr. 25

II-203, I-93

Dom nr. 27

II-202, I-94

XIV w.

1393 Laurencius ? Rymer

1394 Mathias Jegirsdorf ?

1392 Martin Plathener

1393 Johannes Doring

1397Michael Amifaber

1365 Gyslone de Opawia ?

1366 Peszco Vinnci

1392 Czekinkop

ok. 1360 Heynco Srielle ?

1366 Katherina Rotinbchecher

1368 Glofridus Supperius

1369 Albert Fęchsczail

1391 Petrus Fęchsczail

1392 Heynrico Parchowicz

1372 Gotfridus Gallicus

1373 Johannes Piczczin?

1396 Johannes Slepkogil

1397 Micolaus Slosknecht

XV w.

1412 Plebania kość. Wszystkich Świątych

1412 Schottenring

1412 Czekinkop

1412 Zonnebom

1412 Petrus Merczelynne

XVI w.

1541 Marcin Zegarmistrz

1595 Matis Zasadiski

1541 Stanisław Drzewiecki

1551 Stanisław Senifex

1575 Marhis Kwieciński

1580 Jan Romanowsky

1541 Bieniasz Senifex ?

1551 Johannes Bylinski

1575 Anna Bielińska

1541 Vergilius Luminator

1551 Gregorius Pellefex

1564 Gregorius Przebloczki

1575 Przebloczka

1580 Danielis Chroberski

1551 Jan Sobielis

1575 Michał Kotlarz

XVII w.

1602 Kam. Księży kość Wszystkich Świątych

1632 ks. Koch

1657 ks. Brankowic

1670 Spadkob. ks. Barankowica

1675 ks. Rosiński

1695 pusta

1602 Leberdyna Slósarska

1614 Tomasz Slósarz (Liber)

1628 Liberzyna

1632 Jacek Stefankowic

1642 kam. „Liberowska"

1657 J. Stefankowic, Zygmunt Smusowic, Walenty Szabelkowic

1660 W. Szabelkowic

1680 Szabelkowicowa

1685 Jakub Moszczeński (Mrodziński)

1602 Grygier Skropkowic

1628 Piotr Swiechowic

1653 kam. "Swiechowiczowska" Kupiszewicz

1657 Spadkob. Swiehowica

1660 Grygier Chrakoszek, Tomasz Szałwiowski (Szałwiński)

1680 Spadkob. Szałwiowskiego Kilarowic

1685 Piotr Korzeczek Jakubowski

1695 Spadkob. Korzeczka Jakubowski

1607 Jakub Litniak dawniej Malicki

1628 Andruej Wojnarowic

1647 kam. "Wojnarowicowska"

1653 Kozlecki (Koszlecki)

1657 Kozlecki, Jan Nerychowic, Krupa Siodlarz

1660 Jan Brychowic

1680 Walenty Górecki

1602 Jan Zasańsky

1628 Jakub Borkowski

1657 Wijciech Sanocki

1690 Paweł Markowic

1695 Markowicowa (Markiewicowa)

XVIII w.

1705 ks. Balicki

1710 ks. Trzebiński

1715 ka. "Pod Lipką" Krzysztof Świątecki

1735 ks, Zakrzowski

1715 Spadkob. Moździeźskiego

1735 Jurkowic (Jurkiewicz)

1770 Bocheński

1778 Bem

1789 Domagalski

1791 Franciszek Bem

1710 Spadkob. Korzeczka

1720 pusta

1730 Spadkob. Lewickiego

1735 Lewicka

1770 Spadkob. Lewickich

1784 Lipnicki

1730 Spadkob. Lewickiego

1735 Lewicka

1741 Rutkowski

1747 Molarski

1764 Andrzej Ways

1715 Czechowic

1720 Wojciech Częczkowic

1730 Michałowski

1741 Michałowska

1747 Spadkob. Michałowskich, Olearski (Olejarska)

1757 Spadkob. Olearskiego

1789 Waszyński, Markiewicz

XIX w.

1809 Bartłomiej Słowiński

1825 Teres Taroni (Toroni)

1840 Zofia Zamojska

1845 Zofia Zielińska

1850 Kasper Reiner

1861 Franciszek Wikler

1863 Jan Armułowicz

1875 Samuel Deicher

1884 Beile Deicherowa

1890 Samuel Lauer

1800 Lekszycka

1809 Bohm

1840 Szymon Heberberger

1861 Joanna Wiezownicka

1875 Stanisław Wiezownicki

1809 Romach

1815 Jan Lassota

1816 Piotr Szyszkowski

1835 Magdalena Szyszkowska

1861 Wincenty Filipkiewicz

1870 Stanisław Armułowicz

1875 Józef Armułowicz, Adam Otwinowski

1884 Józefa Armułowiczowa

1800Kikulinusowa

1815 Wawrzyniec Georg ?, Jerzy Lorenc

1825 Antoni Kieres

1875 Jan Zajączek

1880 Kazimierz Rysz

1809 Markiewicz

1820 ks. Józef Pawłowski

1830 Regina Piotrowska

1855 Petronela Piotrowska

1861 Ludwik Armatys

1875 Maurycy Halstein

1895 Franciszek Schalscha

XX w.

1908 Józef H. Reiser

1910 Gmina m. Krakowa

1939 zburzony

1905 Maria Gorczyńska

1910 Józef Reiter

1914 Gmina m. Krakowa własność państwowa

1910 Gmina m. Krakowa

ob. wł. państwowa

1900 Henryk Rysz

1905 Henryk Recht

1910 Gmina m. Krakowa

obecnie: własność państwowa

1900 Jakub Reich

1910 Gmina m. Krakowa

obecnie_ własność państwowa

 


c.d. Ul. Grodzka od pl. Wszystkich Świętych do ul. Poselskiej Pierzeja zachodnia

 

wiek

Dom nr. 29

II-201, I-95

Dom nr. 31

II-200, I-96

Dom nr. 33

II-199, I-97

Dom nr. 35

II-198, I-98

Dom nr. 37/Poselska 16

II-197, I-138

XIV w.

1396 Slosknecht

1397 Petro Cadner

½ doku

1366 Nicolaus Tkaczicz

1367 Nicolaus Stano

1371 Johannes Swob ? lub kość Wszystkich Świętych

1391 Elizabeth wdowa N. Stano

1392 Petro Plathener

1395 Mathis Jegirsdorf

1396 Johannes Fensterlin

½ domu

1392 Johannes Fensterlin

1396 Petro Brenner

1367 Janusz Czechoslaowicz

1371 Jacusz Gotharthowicz

1395 Jerzy Rymer

 

 

XV w.

1412 Petro Kadner

1412 Thome Horelogiste

1412 Jost Bogner

1412 Kadner

1412 Jorge Ax

XVI w.

1551 Mathias Kostcz Kotlarz

1575 Mathysowa Kotlarka

1541 Bartholomeus Czarny

1551 Barholomeus Phaner

1564 Venceslaus Radkowsky

1575 Walenty Krupa

1534 Casper Serator

1550 Laurentis Cantrifusor

1551 Martin Sibenburger

1564 Bartholomeus Szmukierz

1575 Marcin Szmuierz

1541 Józefa Kaletniczka

1530 Stanisław Cieluch (Czyelush)

1533 Jan Alantsec

XVII w.

1602 Jakub Małocki (Malicki)

1607 Donat Kniper

1628 Beniamin Lanier

1647 Jakub Lanier

1657 Lanierowa

1665 Stefan Bienkowic (Bieniecki)

1685 Spadkob. Bienkowica, Jan Vonbergeb

1690 Spadkb. Bienkowica, Samuel Walter

1695 Spadkob. Bienkowica

1602 Mathys Kączicki Włoszek

1607 Spadkob. Mathysa Włoszka

1628 Paweł Groicki

1635 Krystyna Groicka

1675 Franciszek Tuater

1640 Spadkob. Tuatera

1602 Franciszek Radota

1628 kam. "Salomońska"

1653 Wojciech Długosz

1685 Kazimierz Barciński

1602 Zagrzebska wdowa

1614 Marcin Mączyński

1647 Charamański (Charmęski)

1653 kam. "Fichauserowska", Fischauzer Chamęski

1657 Walenty Jodłowski

1680 Jodłowska

1602 Zofia Kropidłowska

1607 Dr. Herztowitz

1614 Balcerowa

1628 Mikołaj Pipan

1653 kam. "Pipanowska", Matyasz Szableoski

1660 Stanisław Czudziński (Chudziński)

1680 Pani Trevano

XVIII w.

1720 kam. "Wilkiewicowska"

1730 Lassota Kante

1741 Mysłowski

1789 Ankwicz

1791 Czerwiński

1720 kam. "Pod Jednorożcem"

1735 Lorber

1741 Jan Piotrowski

1757 Antoni Krauz

1789 Krauzowa

1715 Leopold Taust

1720 kam. "Długoszowska"

1735 Spadkob. Tausta

1752 Zielński

1789 Szczepan Jaworski

1787 Jan Włosowicz

1700 Markiewiczowa

1720 Jędrzej ŁLabucziński

1741 Lindnerowa

1747 Trębocki

1780 Frelichowa

1789 Królik?

1798 Jan Sylwester Rath (Batko)

1710 kam. "Trevanowska", Jan Trevani

1730 Szczepański

1735 Ambroży Treliński

1757 Mariani

1789 Wincenti Mariani

1796 Józef Kawka

1798 Wojciech Kucieński

XIX w.

1809 Rzewuski

1820 Szymon Kamieński

1850 Onufry Kamieński

1855 Gustaw Linguist

1875 Linguistowie

1750 Maurycy Baruch

1880 Kazimierz Baranowski

1887 Bronisław Szwantowski

1821 Piotr Bartynowski

1840 Teodor Baranowski

1855 Jan Wątorski

1895 Wątorscy

1804 Gotlieb Fuhs

1809 Franciszek Ulrych

1861 Kilian Merkert, Jerzy Hublinger

1898 Wanda Schubertowa

1895 Wacław Szymczakowski

1850 Józef Verderber

1858 Józef Müldner [1]

1872 Józef Kosz [1]

1890 Eleonora Terk

XX w.

1910 Gmina m. Krakowa

obecnie własność państwowa

1905 Izaak Poser

1932 Paulina Poserowa

 

1900 Henryka Borderowa

1910 Bernard Lauer

1917

1910 Adolf i Arnold Reifer

1939

 

1900 Franciszek Świętek

1914-39 Ignacy i Bernard Lauer

 


ul. Grodzka od ul. Poselskiej do ul. Senackiej Pierzeja zachodnia

 

wiek

Dom nr.

II-182, I-99

Dom nr.

II-182, I-100

Dom nr.

II-180, I-101

Dom nr.

II-180, I-101

XIV w.

Część wschodnia

1375 Johannes Habirgeist

 

Część zachodnia

1369 Margareta Pleschanka

1375 Johannes Habirgeist

1375 Jan Kadner ?

 

 

XV w.

 cz. wsch i cz. zach

1412 Johanne Habirgeist

1480 Leymitter

1481 Wit Stwosz

1496 ½ Laslo

         ½ Kasper Grosch

1412 Unworworen Mertinfegil

1481 Bractwo Miłosierdzia przy kość. św. Barbary

1412 Weynhardt

1412 cz. poł. Fricz Platenre

        cz. płn. Weynhardt

XVI w.

Ok. 1500 Laslo

1537 Sebastian Miączyński

1575 Miączyńska

1580 Marcin Łoj Miączyński

1541 Marek Sartor

1564 Mikołaj Janudzkowic

1575 Tomasz Lang

1580 Jakub Woytowicz

1524 Mikołaj Salomon

1525 Franciszek Aromatavius de Radicibus

1532 Szymon Sikora

1551 Albertus Sartor

1564 Dorota Mogilańska Kotlarka

1514 Błażek Kesler

1531 Szymon Sikora

1532 Franciszek Aromatarius de Radicibus "Apteka Królewska"

1564 Michał Lis Aptekarz

1595 Paweł Costan

XVII w.

1632 kam. "Miączyńska"

1642 Roliński, spadkob.

1607 Andrzej Dziedzicki

1632 Kobuszowicowa

1647 Stanisław Badowic Miechownik

1657 Szymon Kobuszowic

1660 Jędrzej Zagłobicki

1675 pusta

1680 Szymon Winiarski

1607 Jadwiga Mogilańska

1632 Lorens Cieszyński Malarz

1647 Tyrawski

1660 J. Brzozowski, Tyrawska

1680 Stefan Zawadowski i Tyrawska

1685 Stanisław Sapecki

1602 Marcin Mączyński (Miączyżski)

1632 Mączyńska, jan Wisemberg

1642 Jan Moller

1653 kam. "Mollerowsk"

1660 Andrzej Cortin

1670 Zofia Cortinowa

1695 Jan Czielawski

XVIII w.

1705 Wierzbowski

1741 ZIembiński

1757 Kazimierz Ujejski

1782 Konstanty Gostkowski

1789 Konstanty Moszczeński

1705 Dąbrowski

1720 Łasicki

1741 Błażej Leśniewski

1789 Kazimierz Łukański

1735 Gruszkowic

1741 Piotr Głowacki

1791 Ja Kanty Głowacki

1792 Adam Męciński z Kurozwęk

1710 Spadkob. Dzielawskich

1730 Filipkowicz

1747 Józef Chwalibóg

1757 Dąbski

1764 Ewa Chwalibogowa Dąbska

1775 Adam Męciński z Kurozwęk

XIX w.

1815 Ludwika Moszczeńska

1840 Aleksander Brześciański

1870 Wolańska

1875 Itaak Gleitzman

1809 Marianna Łukańska

1825 Franciszek Niedzielski

1861 Antoni Niedzielski

1866 Chrystian Landig

1875 Izaak Gleitzman

1815 Łaniewski

1825 Antoni Matokiwicz

1830 Skorupka

1850 Wincenty Karwicki

1884 Paulina Dzieduszycka, oo. Jezuici

 

XX w.

1910 Józef Fleitzman

1910 Józef Fleitzman

1905 Wilhelm Mikuszewski

obecnie: Anna Sowińska

 

 


ul. Grodzka od ul. Senackiej do pl. Wita Stwosza.  Pierzeja zachodnia

 

wiek

Dom nr. 45

II-122, I-102

Dom nr. 49/Kanonicza2

II-121, I-103

Dom nr. 49/Kanonicza 4

II-120, I-104

Dom nr. 51

II-119, I-105

Dom nr. 53

II-118, I-106

Dom nieistniejący

II-117,

I - 107

Koścł św. Marii Magdaleny nieistniejący

XIV w.

 

Ok. 1320-  część płd.

Własność miejska

Kramy targowe

Ok. 1320 własność miejscka

Kramy targowe

 

Ok. 1620 – własność miejska

Kramy targowe

Ok. poł. XIV w część płd. Mściwój z Szubina

 

Kościół św. Marii Magdalen

XV w.

 

 

 

 

1402 Jan z Rzeszowa

1403 Akademia Krakowska

1405 część płn

bracia Niemizowie

1406 Akademia Krakowska

1412 Collegium Juridicum

1450 Jan Elgot póżniej Akademi Krakowska

jw.

XVI w.

1532 Jan Płatnerz

1553 Paweł Constan

1541Polonka /Apołonia Czioeslina

1564 Urban Złotnik

1575 Urbanowa Złotniczka

Własność kościelna

1575 Wikariusze Zamkowi

1532 Jadwiga Kaletniczka

1551 Marcin Gesta

1564 mieszka Constan Złotnik

1575 Spinek

Collegium Juridicum

Akademia Krakowska

jw.

XVII w.

1614 Brzechwa

1647 Mężyk Aptekarz

1657 Dębiński starosta nowomiejski

1660 Rafał Makowiecki starosta trębowolski

1680 kasztelan sanocki

Własność kościelna

1614 Proboszcz oświęcimski

1632 ks. Łukowski

1653 ks. Smiłowski

1670 ks. Chronowski

1690 ks. Kameski

 

1614 Grymza

1632 Dwór Instygatora

1647 Agnieszka Placekówna Groszowska

1657 Awedykowa, kam "awedykowska"

1690 spadkob. Awedyka

1985 Przyłęccy

jw.

jw.

jw.

XVIII w.

1705 makowiecka

1710 oo. Jezuitów, pusta

1735 Stadnicki

1789 Najdrowicz

1705 ks. Czarniecki

1710 ks. Siemiradzki

1715 ks. Łabędzki

1730 ks. Morsztyn

1741 ks. Turski

1752 ks. Binkowski

1770 ks. Antoni Wyczółkowski

 

1730 Wizembek

1752 Siennicki

1770 Soczyński

1789 Soczyńska

jw.

1770 ks. Marciszewski

jw.

XIX w.

1809 Andrzej Wojkowski

1861 Nikodem Łysakowski

1865 Szymon Lazar

1884 Natali Silberstein

1895 Jakub Silberstein

1800 ks. Teodor Sołtyk

własność rządowa

1809 Dom Narodowy kwatery żołnierzy

własność prywatna

1835 kajetan Szydłowski

1850 Michał Maciołek

1861 Emilia Maciołek

1884 Adolf Wschler

1890 Ludwik Bojanowski

1895 Ludwika Bojanowska

Własność rządowa

1809 Dom Narodowy

własność prywatna

1820 Strociński

1820 Stroński

1825 Eustachy Kitttel

1880 Ernest Strit

1890 Bronisława Streit

1809 Gutowski

1822 Parulski

1850 Wojciech Kowalski

1861 Katarzyna Krzeszowska

1877 Kozłowski

1884 Zygmunt Blatteis

1890 Doroto Blatteisowa

jw.

własność prywatna

1840 Stanisław Cieszkowski

1861 Aleksander Bugajski

1884 Jeruchem Bazes

1810 kościół zburzono

XX w.

1900 Steinerowa-Grunne

1905 Jan Godzicki

1905 Aleksandra Brzyk

1914 Rozalia Bulwowa

1924 Teresa Goldfinger

Obecnie Uniwersytet Jagielloński

 

 

 


ul. Grodzka od pl. Wita Stwosza do bramy grodzkiej.  Pierzeja zachodnia

 

wiek

Dom nr. 57/Pl. Wita Stwosza 2

(Dom Grodzka 57)

Dom nr. 57/Pl. Wita Stwosza 2

Dom nr. 59

 I-115, I-109

Dom nr. 59

 I-115, I-109

Dom nr. 61

I-115, I-109

XIV w.

1322 Cienka

Własność kapitulna

1392 Klemens z Moskarzewa

1394 Mikołaj Nowkon (Nowko)

 

1384 Sędzia Kezelingus

1385 Hildebrand

Własność rycerska

1343 Wiczek z Birkowa (podczaszy sandom)

Własność rycerska

1343 Wilczek z Birkowa (podczaszy sandom)

XV w.

1406 Uniw. Krak

     faktycznie 1419-22

1412 Mikołaj Nowko

1412 Opat Jędrzejowski

1412 Szklarz

1412 Wilczek podczaszy

1412 plac pusty

XVI w.

1520 Mikolłaj Bodleński, Jan Kamkowski

 

 

 

1560 Kobyleńska

XVII w.

 

 

Przed 1608 Koniecpolski

1608 Caspar Rezler

od 1612 mieszkają  Karmelitanki Bose

1618 Szpital księży Emerytów

1618 Piekarzowski

1671 Magumski

1625 Jan Męciński

1671 Ks. Magumski

XVIII w.

1778 Wacław Sierakowski

1778 Wacław Sierakowski

1734 Szpital kKsięży Emerytów (3 domy)

1783 w.  Kapituły i ks. Minocki

XIX w.

1809 własność rządowa

   Dom Narodowy

1861 Rząd Wojskowy "Malarnia"

1884 Skarb Wojskowy CK Inżynieria

1807 Dom Narodowy

1819 Józef Szawelski

1832 Gabriela, sukcesorka

1836 Żelechowski

1840 Bierkowski

1887 Otto Lobesntein

XX w.

1905 "Malarnia"

 

ob. własność pańtowa

PP. Pracownie Konserwacji Zabytków

1922 Tichman

do 1939 Teichmanowa

 

obecnie własność rządowa

 


ul. Grodzka od pl. Wita Stwosza do bramy grodzkiej.  Pierzeja zachodnia

 

wiek

Dom nr. 63

Dom nr. 65

I-114, I-110

Teren wokół kość św. Idziego, kościół św. Idziego, Dom nr 67

I-113, I-111

Dom nr. 69 niesitniejący

I-112; II-112

Dom nr.  71 nieistniejący

I-111, I-113

XIV w.

Własność rycerska

1343 Wilczek z Birkowa (podczaszy sandom)

Własność rycerska

1343 Wilczek z Birkowa (podczaszy sandom)

1 poł XIVw – kościół św. Idziego

Własność królewska

 

XV w.

1412 plac pusty

1412 plac pusty

1462 Demetriusz Bożydar

Własność kościelna

Po 1462 Mikołaj Kurowski Arch. Gnieźnieński

Pocz XVw dom o nieustalonej lokalizacji "naprzeciw kościoła św. Idziego" – własność kapitulna (Albert Jastrzębiec – biskup krak. wcześniej własność rycerska  …. herbu Koźle Rogi

2 poł. XV w – przy kość. św. Idziego "Rokosz" na zach ? od kość św. Idziego

Własność królewska

1 poł. XVw. Własność królewska

1463 – Własność rycerska

Jakub  z Dębna

1477 – własność kapitulna

XVI w.

Własność kapitulna

Parcela należała do posesji Kanonicza 18 i 20

Pałac Arcybiskupa Gnieźnieńskiego

1567 patronat Tęczyńskich i Czerwieńskich nad kość św. Idziego

1588 patrona oo. Dominikanów i Uniwersytetu Krakowskiego

1590 drewniany dom na płn. ? od kość. św. idziego

Własność królewska

Tren należący do Arsenału

1560 Ludwisarnia

1552 Jan Korczbok

1584 Jan Krasiński

XVII w.

 

 

1632 dworek dominikanów na płn. ? od kość. św. Idziego

1632 dworek królewski

1655 domek i młyn

1632 Starczewski

XVIII w.

 

 

 

1709 Ludwisarnia rozebrana

1770 dzierżawa Mikołaj Hortakowski

1773 Mikołja Hortakowski

Przed 1706 Józef Bykowski

1706 Rogalli

1773 Mikołaj Sołtyk

XIX w.

Własność rządowa

1809 Koszary Artylerii

1861 j.w.

Własność kapitulna

Od 1884

Własność ządowa

1809 Zarząd Wojskowy i Koszary Artylerii Polnej

1809 oo- Dominikanie

pa 1853 drewniany dom zburzony

Przed 1808 Katarzyna Dachowska

1808 Cwiartkiewicz

1809 Kosmolewicz

1861 Anna Łubieńska – plac pusty

1884 Landau Hirsch

Własność prywatna

1809-28 Mateusz Dobiecki

1861 Anna Łubieńska

1884 Thom Loebel

1893 Izenberg Salomon

XX w.

Obecnie: własność państwowa Urząd Miasta Krakowa dz. Śródmieście

Obecnie: własność państwowa Urząd Miasta Krakowa

1910 Gmina miasta Krakowa

Obecnie: własność państwowa Przedszkole

1910 Rafał i jan Landau

1941 dom zburzony

1900 Stanisław Fischer de Fischering i C.K. Oddz. Bud. Wojsk.

1905-17 Stanisława Gałecka

1941 dom zburzony

 


ul. Grodzka od pl. Dominikańskiego do ul. Poselskiej.  Pierzeja wschodnia

wiek

Dom pl. Dominik nr 6/Grodzka 6

I-81, I-64

Dom nr.  28

I-82, I-65

Dom nr. 30

I-83, I-66

Dom nr. 32

I, 84,  I-67

Dom nr. 32

I-85, I-67

XIV w.

Od ul. Grodzkiej były 2 domy

dom narożny (płn)

1364 Henryk Szaff

1365 Franciszek z Pragi

dom płd

1374 Nicolaus Pergamonista

1375 Franciszek z Pragi

dom płn i płd

1392 Nicolaus de Dambrow

1391 Andrzej Werzingi

1392 Kasper Krugli

1395 Nicolaus Plathener

1396 Gersch Sartor

 

 

XV w.

1412 Kasper Krugil

1412 Kasper Krugil

1412 Hersch Sartor

1412 Parkier

1412 Segemundiange

XVI w.

1551-60 Jan Boner

1564 – własność miejska

"siedem kramów"

1541 Bartolomeus Lipniczky

1564 Franciszek Jurtowski

1575 Joannes Labentegk

1541 Matiasz Wiewiórka

1575 Stanisław Gutowski

1580 Gutowska wdowa

1551 własność miejska

"Podelwie"

1551 Krzysztof Kwiatanowski

1575 Franciszek Sobielis

XVII w.

 

1602 Łabędzka

1607 spadkob. Łabędzkiej i Daniel Złotnik na Eadre

1614 Wacław Sławancki

1628 Łabędzka

1632 kam. Książąt Łabędzkich

1647 kam. "Protkowicowska"

1653 Sałatyński

1657 Andrysz Winnik, spadkob. Protkowskiegio

1660 Roch Toporowski i Żółkiewski

1665 Roch Toporowski, Marcin Smolkowic

1675 Roch Toporowski

1695 Toporowska

1602 Wojciech Suchocki

1628 Walenty Sporek

1647 Jan Ostrowski

1657 Franciszek Tuafer

1660 Krzysztof Gube

1690 Spadkob. Guby

j.w.

1607 Ambroża Jaślikowska

1632 Kobuszowicowa

1653 Magdalena Zaleska

1657 M. Zalewska i Bartosz Bartoszowic

1660 M. Bartoszowic

1695 Matias Paprocki

XVIII w.

1775 Szymon Gierczachowski

1786 Wójcikiewicz

1710 Dzieszkowski

1715 Dzieszkowski

1730 Spadkob. Toporowskich

1735 kość. Panny Marii

1747 Kwalowski

1764 Haszek

1770 Jan Schrotter

1792 Antoni Schretter

1715 kam. "Gubinowska"

1730 Lukini

1735 Spadkob. Lukiniego

1732 Michał Haszek

1770 Klimkowska i Rymarka

1789 Filipin (Filipi)

1795 Anna Sontagowa

j.w.

1700 Spadkob. Paprociekgo

1705 Altosa

1710 Altossowa

1757 Bekierski

1770 Bekierska

1786 Karol Kryszkiewicz i spadkob. Biekierskiego

1795 Karol Kryszkier

XIX w.

1809 Franciszek Elsner

1861 Kunegunda Żelechowska

1887 Abracham Goldgart

1819 Julianna Schwartzowa

1861 Jan Shwartz

1878 Antoni Bożewska

1809 Augustyn Braitenwald

1809 Michał Kwiatkowski

1839 Wincenty Janowski

1850 Sakiewicz

1858 Adolf Schochnre

1875 Justyna Schochnerowa

1895 Ludwik Scheidler

1809 Katarzyna Kryszkier

1830 Serafin Chmurski

1840 Karol Sostychsek

1861 Jan Kaczmarski

1890 Gabriela stępińska

1895 Leon Horowitz

XX w.

1901 Wiktor Suski

obecnie: Zofia Kadłuczka

1900 Markus Tinger i spadkob.

obecnie: własność państwowa

1900 Leon Horowitz

1910 Leon Spira

1914 Gusta Sprungowa

obecnie: własność państwowa

                                                             1910 Karolina Horowitz

 

obecnie – własność pażstwowa

 


ul. Grodzka od pl. Dominikańskiego do ul. Poselskiej.  Pierzeja wschodnia cd.

 

wiek

Dom nr.  34

I-86, I-68

Dom nr. 36

I-87, I-69

Dom nr. 38

I-88, I-70

Dom nr. 38

I-89, I-70

Dom nr. 38

dawniej kość. św. Piotra Apostoła

XIV w.

 

 

 

 

1325 kaplica św. Piotra Apostoła

XV w.

1412 Nicolaus Platener

1459 Mikołaj Kaszka?

1412 Gregorius Apothecerius

1459 ¾ Laurentis Szczepanowski

        1/3 Ludwik Werath

1412 Andreas Apothecarius

 

 

XVI w.

1541 Stanisław Skrzinsky?, slaka Sutor

1551 Petrus Białobrzesky

1564 Jurek Panczernik

1575 Kasper Marzeczky (Marczecki)

1551 Augustin Kaczmarz

1575 Florian Aromatarius

1517 Mikołaj Heyn

1551 Sebastian Tauerbach

1564 Jurek Szwarcz

1575 Georgius Mensator

1580 Janusz Stolarz

1516 Stenczel Stosz

1517 Mathis Boxler

1541 ¾ Jan Kleczowski

1551 Michał Lyscz Aptekarz

1564 Franciszek Aptekarz

1590 Jakub Sulikowski

 

XVII w.

1602 Marcin Kozik

1607 Naj Kozik Stary

1642 kam. Kozika

1653 Frydrych Albach

1602 Mikołaj Cebrowski i Jan Lewinek

1628 Cebrowscy

1632 Dominik Cyrulik

1642 kam. "Szroterowska"

1647 Marcin Festa i Kłosdowski

1653 Festyna wdowa

1657 spadkob. Festy Kostrzecka

1660 spadkob. Festy Józef Kostrzycki

1665 Zakonnice św. Ducha, Józef Kostrzycki

1675 Zakonnice św. Ducha, Wojciech Gniewosz

1685 Marianna Gądkowicowa, Wojciech Gniewosz

1695 Spadkob. Gniewosza

1602 kam. "szelingerowsla"

1607 kam. "Pod Elefanty", Jan Kranhauz

1628 Sławęcka

1642 Bonifacy Cantelli

1653 spadkob. Cantellego

1657 Kazimierz Bonifacy Canelli (Kątelli)

1607 kam. nieb. Piotra Włodarza

1614 Piotrowa Prasołka

1632 Piotrowa Jałbrzykowska

1647 Śliwowski

1653 Rogowscy, Grygier Awedik

1665 Michał Rogowski

1685 Cantelli

1690 Tuteiowicz

 

XVIII w.

1700 spadkob. Albacha

1710 Gradkowski

1741 Lorens Jarkiewicz

1752 Krzanowski

1764 Wróblowski

1784 Kędzierski

1700 Krzysztof Domański

1720 spadkob. Domańskiego

1730 Domańska

1752 Dyaszewski

1770 Gołyszyński (Gołyszewski)

1789 Soczyński, Gołyszyński

1795 Salomea Soczyńska

1700 Lutecki

1715 Rowuski

1720 Ożarowski

1730 Rutkowski

1735 spadkob. Rutkowskich

1741 Krosiński

1770 Krosieńska, Tressler

1789 Radomyiski

1700 spadkob. Tuteiowicza

1730 Roguscy

1735 Tymiński

1741 oo. Karmelici Bosi

1757 Niepiekło

1764 Studziński

1770 Bykowscy

1795 Wojciech Bartynowski

1786 własność prywatna

kaplica częściowo zburzona, Józef z Janowic Chwalibóg

1791 Jan Kanty Ankwicz

1796 Wojciech Bortyskowski

parcela przyłączona do ob. posesji nr 38

XIX w.

1800 Soczyński

1820 Teresa Gritlerowa

1861 Marcin Soczyński

1877 Leonard Voigt

1890 Gabriela Voigt

1895 Aleksander Sulikowski

kam. "Pod Murzynkiem"

1820 Teresa Popowiczowa

1850 Bartłomiej Kwaśniewski

1861 Juliusz Wildt

1886 Benisz Wofsleter

1890 Emanuel Tilles

1800 Wincenty Hass

1809 Kwaitkowski

1823 Wojciech Bogusławski

1825 August Nather

1834 Jan Riedl

1861 kam. "Pod Nosorożcem"

1880 Pollerowie

1884 Wiktor Brummer

1895 Jakub Brummer

1805 Mikołaj Florkowski

1834 Jan Riedl

1861 kam. "Pod Nosorożcem"

 

XX w.

1930 Maria Szulikowska

1934 Helena Sulikowska

obecnie właność państwowa

1930 firma "Mondare i Enrlich"

1941 Taffetowie

obecnie własność państowa

1925 Brummerowie

obecnie Jadwiga Schretner, Maria Meloch, Opachowie

 

 

 


ul. Grodzka od ul. Poselskiej do ul Senackiej  Pierzeja wschodnia

 

wiek

Dom nr. 40

I-97, I-71

Dom nr. 40

I-97, I-71

Dom nr. 40

I-98, I-71

Dom nr. 42

I-98, I-72

Dom nr. 44

I-99, I-73

XIV w.

1393 PetroBriger

ok. 1390 Hannens Edlingi

1392 Nicolaus Gerdich

1393 Stano de Mochaw

 

 

 

XV w.

1412 Petro Briger

1412 Laurentis Sutor

1412 Mathis Hersch

1412 Mertin

1432 Grzegorz Sztor

1412 Kaldherberg

1432 Wikariusze zmakowi (mieszka Andrzej Sartor)

XVI w.

1575 Jan Warpeszka

1585 Lorencz Małaski ?

1575 Jan Warpeszka

1575 Martin Włoch

1577 Romatowski

1580 Jan Pernus

1573 Józef Prosowsky, Franciszek Zissek

1580 Ambroży Kuśnierz

Wikariusze zamkowi

1575 (mieszka Mathis Kropidło)

XVII w.

1602 Łatoszyński

1632 Miszowski (Misiowska)

1670 Misiowski i Sebastian Dunaj

1685 Misiowscy i Jan Szkot

1695 Misiowska

1602 Donat Kriper

1607 Rozan Kriper

1614 Gabriel Hehelski

1632 Bartosz Popiołek

1653 Przyborowski

1665 Marcin Czajkowic

1670 Woynowski

1680 Słomnicki

1632 kam. "Permusowska"

1642 Młodzianowski

1653 Stanisław Michniewicz

1657 S. Michniewicz, Tomasz Jodłowski

1680 S. Michniewicz, Jodłowska wdowa

1690 Naj Michniewicz

1602 Ambroża Jaślikowska

1632 Zuzanna Kobuszowicowa

21660 Jakub EResztak

wikariusze zamkowi

XVIII w.

1700 Korneski kam. "Pod Kozłem"

1730 Anna Korneska

1741 spadkob. Korneskich

1752 Staszowski

1764 spadkob. Staszowskich

1770 Krauze

1795 Andrzej Krauze

1705 Tłoczyńscy

kam. "Pod Aniołem"

1715 Korneski

1730 Anna Korneska

(połączenie parceli z posesją płn. (narożną)

1705 Markiewiczowa

1710 spadkob. Jodłowskich

1720 Markiewiczowa

1730 Anna Korneska

połączenie parcelii z dwoma posesjami od płn.

1715 Samsonowicz

1735 Stanisław Rębski (Rembski)

1770 Anna Kozubowska

1789 Franciszek Masłowski

1710 Przedziechowic

1745 Stanisław Rębski /Rembski)

1795 Jan Bekierski

XIX w.

1800 Stanisław Tarnowski

1820 Masłowicze ?

1840 Stanisław Jagielski

1857 Edward Stadnicki

1895 kam. "Pod św. Florianem"

-

-

1861 Marcin Soczyński

1884 Antoni Masłowski

1895 Kazimierz Masłowski

1800 Paweł Fanty

1825 Stanisław Żukowski

1830 Jan Gralewski

1884 Ignacy Gralewski

1895 Staisław Gralewski

XX w.

1914 Susserowie

1936 własność Kurii Metropolitalnej w Krakowie

obecnie: własność pażstwowa

 

 

1900 Józefa Wąsikowa

kam "Pod Węgrem"

1914 Leon Budzbinder

1917 Kazimierz Krzaklewski

1905 Ignacy Mossakowski

1910 Salomea Peiperowa

1914 Ludwik Rattler

1917 Marian Suski

obecnie: własność Państwowa

 


ul. Grodzka od ul Senackiej do dawnej Bramy Grodzkiej

 

wiek

Dom nr. 46

I-101, I-74

Dom nr.  48

I-102, I-75

Dom nr.  50

I-103, I-76

Dom nr. 52

I-104, I-77

Teren kościoła i klasztoru oo. Jezuitów

XIV w.

           

XV w.

1412 Clementis Stellernacher ?

     

1412 Warcholigure

1454 Bursa Jurispoidorum

1471 przyłączenie posesji Jana Gałki z Niedźwiedzia

 

XVI w.

1541 Georgius Czarny

1573 Piotr Leszczyński

1575 Czerny

1541 Valentinus Sartor

1564 Walentowa Naloka widua

1573 Foltin złotnik

1575 Foltyn Powsiński

1598 Powsińska

1541 Kurwiczka

1573 Dorota Korycińska

1580 Filipowski

1585 Lernicki

1541 Petrus Stoklosa

1564 Andreas Konwisarz

1573 Marcin Stolarz

1575 Marcinj Ślósarz

1580 Jakub Montan

1585 ks. Andrzej Patrycjusz

Bursa Juristarum

1596 Kościół ss. Piotra i Pawła oraz klasztor oo. Jezuitów powstały na terenach:

-dworu Marcina stadnickiego przy ob. ul. Senackiej

-posesji Ocielskich przy ul. Grodzkiej obok Bursy Jurisperutorum ciągnącej się aż do murów miejskich

dwóch domów ks. Jana Zarszyńskiego (1585 Czerskiego) przy ul. Grodzkiej

-placu ss. klarysek

XVII w.

1632 Michałowska

1653 Michałowski

1655 Michałowska, Rozanowski

1670 Michałowscy

1680 Koryciński

1632 Koszycka

1642 oo. Jezuitów

1690oo. Jezuici "Bursa dla muzyki"

1614 Stanisław Koszycki

1632 Koszycka

1653 Pani Jaszyna

1660 Giebułtowski

1665 Dąbski

1695 Dąbska

1614 Stanisławski

1632 Przyłęcki

1657 Wojciech Męciński

Bursa Juristarum

1597-1635 budowa kościoła św. Piotra i Pawła

1603 skrzydło płd.-wsch

1669-80 skrzydło płn.-wsch i zach

XVIII w.

1710 oo. Jezuici

1775 Mateusz Gołyszyński

 

1747 oo. Jezuici

1780 Andrzej z Brzezia Chrząstowski

1793 Józef Borowski

1799 Józef Jakopelich

1764 oo. Jezuici

1773 oo. Cystersi z Mogiły

 

1723-30, 1768 skrzydło zach

poł- XVIII – oficyna

1786 oo. cystersi z Mogiły

XIX w.

1809 Gołyszyvirka

1815 Józef Soczyński

1820 Jakub Czermiński

1861 Marin Strzelbicki

1884 Stanisław Strzelbicki

1800 Andrzej Worykowski

1809 Feliks Kuczyński (Kucieński(

1861 Antoni Cetnarowicz

1884 Kopel Grinwald

1895 Seweryna Żychoń

1800 Franciszek Malagers

1808 Mateusz Szontke

1850 ? Jan Hegenberger

1865 ? Joanna Wężownicka

1884 Ferdynand Winter

1806

właśność rządowa

magazyny

1845-46 Senat Wolnego Miasta Krakowa

1846 Sąd Krajowa Wyższy

1806 zburzenie bursy

1806 własność rządowa

magazyny

1815-46 Senat Wolnego Miasta Krakowa

1884 ss. Franciszkanki

XX w.

1910 Antoni Zegadłowicz

 

1900 Gustaw Bazes

1910 Teresa Goldfingerowa

 jw.

obecnie Uniwersytet Jagielloński Collegium Buscianum

 

obecnie Uniwersytet Jagielloński Collegium Buscianum

 


ul. Grodzka od ul Senackiej do dawnej Bramy Grodzkiej c.d.

 

wiek

Kościół św.- Andrzeja i klasztor ss. Klarysek

Kościół św. Marcina i dom nr. 58

I-108, I-79

Dom nr. 60

I-108, I-79

Dom nr. 60

I-108, I-79

Dom nr. 62

I-109, I-80

Dom nr 64

I-110, I-81

 

1079-98 kościół św. Andrzeja

XII-XIII przebudowa kościoła

XII ? kościóą św. Marcina

       

XIV w.

1316 ss. Klaryski ze Skały

1 ćw. XIV w płn. przy kościele

ok. 1325 budowa klasztoru

 

własność rycerska

1395 dobrogost Nowodworski

własność kościelna

dwór kanoników kapituły poznańskiej

     

XV w.

     

XV w. własność rycerska

   

XVI w.

koniec XVI w. Oratorium kapitularzem przyległe od płd. do kocśioła

 

1575 Dwór arcybiskupa Gnieźnieńskiego

1575 Rey

1575 Stanisław Górka

15285 Arsenał Królewski

XVII w.

XVI/XVII przebudowa klasztoru

1642 kaplica Loret

1602 Szpital ks. Emerytów

1607 "Pod Lipką" i probostwo kość. św. Marcina

1618 ss. karmelitanki bose

1637-40 budowa nowego kościoła św. Marcina

1619-21 klasztor ss. Karmelitanek Bosych

1698 "domek gwiazdowski"

1653 kamienica karmelitanek

 

XVIII w.

 

1787 opuszczenie klasztoru przez ss. Karmelitanki Bose

   

XIX w.

 

1806 własność rządowa

depozyt amunicji

1816 Gmina Ewangelicka

 

własność rządowa

1806 Arsenał

1861 Rząd Wojskowy

XX w.

 

obecnie: gmina Ewangelicka

 

obecnie: Uniwersytet Jagielloński

 


ul. Kanonicza Pierzeja zachodnia.

wiek

Dom nr. 1

II-176, I-121

Dom nr. 3

II-173, I-122

Dom nr. 5

II-174, I-123

Dom nr. 7

II-173. I-124

Dom nr. 9

II-172, I-125

Dom nr. 11

II-171, I-126

Dom nr 13

II-170, I-127

XIV w.

Dom 14

własność kapitulna

poł. XIV w – Zbigniew dziekan krak,

Dom 13

własność kapitulna

1375 Maciej kanonik syn Wawrzyńca

Dom 12

własność kapitulna

 

Dom 11

własność kapitulna

2 poł- XIV w. Nawoj z Tęczyna

Dom 10

własność kapitulna

poł. XIV w. Jan Suchywilk ze Strzelec i Jakub Szyszyk z Falkowa

Dom 9

Dom 8

XV w.

 

 

2 poł. XV w Jan Długosz

1453-69 Bursa Grochowa

 

 

własność kapitulna

I poł. XV w. Mikołaj Poraj

własność kapitulna

1455 Jan z Di

XVI w.

1535 Samuel Maciejowski

1554 Jan Witiński

1583 Jan Tarnowski

1557 Andrzej Przecławski

1565 Stanisław Szlanowski

1504 Jan Karnikowski

1556 Dionizy Secygniowski

1574 Wawrzyniec Garlicki

1 poł XVI w Jan Konarski

1557 Jakub Uchański

1594 Albert Brodziński

1544 Piotr Myszkowski

1579 Mikołaj Myszkowski

1556 Andrzej Krajewski

1579 Mikołaj Myszkowski, Jan Gałczyński

XVII w.

 

1690 Władysław Opacki

1625 Wojciech Wielicki

1635 Stanisław Garwaski

1690 Kazimierz Lanckoroński

1634 Kasper Bobola

1694 Władysław Przerębski

1609 Piotr Gwiazdowski

1634 Albert Wielicki

1657 Jan Roaminowski

1683 Andrzej Grabianowski

1637 Jan Tarnowski, Aleksander Brzeski

1611 Tomasz Oborski, Jan Wężyk

1640 Jan Gembicki

XVIII w.

własność rządowa

1797 dom Narodowy, Inkwizytoriat Sądowy NHK i więzienie

1702 Krzysztod Dembicki

1765 niewieściński

1776 Paweł Iloechowski

1765 Ignacy Bieńkowski

1778 Kajetan Sołtyk

1702 Stefan Dębiński

1719-22 Wodzicki

1756-78 Krzysztod Szembek

1709 Mikołaj Firlej

1757 Hieronim Wielogłowski

1775 Józef Chryczewski

1764 Józef Gorzeński

1768-78 Tomasz Michałowski

1797 własność rządowa

1771 Teodor Granowski

XIX w.

j.w.

1809 Karol Skórkowski

1861 Sylwester Grzybowski

1809 Andrzej Trzciński

1861 Gładyszewicz

1806 Prebendowski

1850 Scipo del Cawgo

1802 Benedykt Trzebiński

18729 Hugo Kołłątaj, Karol Skórkowski

ok. 1870 dzierżawa: Władysław Anczyc

1892 dzierżawa: Urząd Sądowy

1808 Dom Narodowy

1819 własność prywatna

Józef Kozłowski

1861Konstanty Hoszowski

1889 Sekawacka Prokocimer

1809 Stanisław Starczewski

XX w.

obecnie: Instytut Hist. Archit. P.K.

obecnie: własność kapitulna

obecnie: własność kapitulna

1907 Czesław Wądolny

obecnie: własność kapitulna

1966 Sąd Powiatowy

obecnie: własność kapitulna

obecnie: własność kościelna

obecnie: własność kościelna

 


ul. Kanonicza Pierzeja zachodnia c.d.

wiek

Dom nr. 15

II-169, I-128

Dom nr. 17

II-168, I-129

Dom nr. 19

II-167, I-130

Dom nr. 21

II-166, I-131

Dom nr. 23

II-165, I-132

Dom nr 25

II-164, I-133

XIV w.

Dom 7

własność kapitulna

1349 Piotr Kantor

Dom 6 i 5

własność kapitulna

Dom 6 – 1382 Zbigniew z Nasiachowic

Dom 5 – poł- XIV w Albert z Turska

Dom 4

własność kapitulna

1370 Mikołaj Gaworkiewicz

Dom 3

Dom 2

1391 Mikołaj Strzała ?

Dom 1

1 poł XIV w.

łaźnia królewska

własność prywatna

1390 Krystyn z Ostrowa (2 domy)

XV w.

 

ok. 1476-1503 Krzesław z Kurozwęk

 

własność kapitulna

3 św. XV w. Jan z Brzeska

Jan Polski

własność kapitulna

1 poł. XV w Piotr Trzewliński zw. Brenszką

ok. 1454 bracia Długoszawie

własność kapitulna

1413 Mikołaj Hińcza z Kazimierca, Janek z Rudnicy

1450 Jan Długosz

1478 Jan Konarski

XVI w.

1503-25 Jan Konarski

1457-60 Wojciech Kijowski

1573 Erazm Dębiński

1505 Eraz Ciołek

1522 połączenie domów

1570 Rafał Wargawski, Mikołaj Wolski

1591 Jakub Radziwiłł

1504 Jan Bandrowski, Piotr Tomicki

1537 Jan Wilanowski

1576 Stanisław Krasiski

1559 Filip Padniewski, Piotr Porębski

1582 Stanisław Skarszewski

Filip Padniewski

mieszkają:

1563 Jakub Montana

1571 Piotr Chwalikowski

1503 Jan Kamkowski

1514 MaciejMiechowita

1560 Walenty Herburt, Franciszek Krasiński

1585 Mateusz Kłodziński

XVII w.

1613 Andrzej Łukański

1646-8 Łukasz Zdrojowski

1602 Bernard Maciejowski

1639 Jakub Kołaczkowski

1617 Albert Szydłowski

1657 Andrzej Lipnicki, Jan Markiewicz

1693 Remigiusz Suszyński

1613 Jan Fox, Jerzy Bogusz

1634 Łukasz Pruski

 

1616 Mikołaj Lubomirski

1650 Wawrzyniec Dębicki

1690 Andrzej Tobiasz Żaboklicki

XVIII w.

1703 Jan Kornecki, Michał czarnecki

1719-26 Michał Sembek

1759-67 Jan Stadnicki

1759 Franciszek Potkański

poł. XVIII w więzienie dla księży

Andrzej Gawroński

1705 stefan Tarnowski

1747 Andrzej Potocki

1778 Jan Kanty Wodzicki

ok. 1750 Mikołaj Lanckoroński

1765 Mikołaj Wybranowski

koniec XVIII w Kancelaria Biskupia

1734 Jan Bokum, Michał Trzebiński

1776 Walenty Pruski

1789 Augustyn Lipiński

XIX w.

1809 Zakrzewski

1861 Alfons Skórkowski

własność rządowa

1805 Urząd Cyrkularny i Kasa Powiatowa

1820 Dyrekcja Policji

1830 Dom Roboczy

1839-41 Dyrekcja policji i areszt

1824 Władysław Starczewski

1838-73 dzierżawa: Jan Schindler de Shindelheim

1809 Kołoszczyc

do 1868 Ludwik Łętowski

1813 Konsystorz Generalny Diecezji Krakowskiej

1814 Hipolit Starowieyski

Prokuratura Kapituły

1839 Prokuratoria Kapituły

ok. 1870 pracownia Franciszka Wyspiańskiego

XX w.

1908 J. Bukowski i Szkoła Żeńska

Tishopka

obecnie: własność kapitulna

obecnie: własność państwowa

1903 Tomasz Bukowski

obecnie: własność kapitulna

obecnie: własność kapitulna

ok. 1900 Konsystorz Generalny

obecnie: własność kapitulna

ok. 18900 Kuria Metropolitarna

obecnie: własność kapitulna

 


ul. Kanonicza Pierzeja wchodnia.

wiek

Dom nr. 2/Grodzka 47

II-121, I-103

Dom nr. 4/Grodzka 49

I-120, I-104

Dom nr. 6

II-123, I-114

Collegium Juridicum

II-118, I-106

Kościół św. Marii Magdaleny

Dom Grodzka 12/Grodzka 59/Plac Wita Stwosza 2

II-116, I-

XIV w.

 

Dom 9

Dom 8

 

XIV w – kościół św. Marii Magdaleny

Dom 7

XIV w. własność rządowa

XV w.

 

1 poł XV w.

własność prywatna

Hińcza z  Rogowa ?

1460 własność kapitulna

1 poł XV w.

własność prywatna

Hińcza z  Rogowa ?

1460 własność kapitulna

   

pocz. XV w własność biskupa Wojciecha Jastrzębca

własność kapitulna

1424 Tomasz de Dyako

XVI w.

własność kościelna

1585-1603 Towarzystwo Miłosierdzia przy kościele św. Barbary

jw

1569 Jakub Płomykowski, Franciszek Krasiński

1580 Sebastian Magnuszewski

Jan Piotrowski

   

1535 Andrzej Zebrzydowski

XVII w.

własność kapitulna

 

1629 Magister Copelli, Grzegorz Grochowski

1690 Teodor Potocki

     

XVIII w.

1773 pusty

1774 Antoni Wyczałkowski

koniec XVIII w Teodor Sołtyk

1773 pusty

1770 pusty

   

1778 Wacław Sierakowski

XIX w.

własność rządowa

1809 kwatery wojskowe

własność prywatna

1838 Kajetan Szydłowski

1853 Michał Maciołek

1861 Emilia Maciołek

1884 Adolf Wschler, Ludwika Bojanowska

własność rządowa

1809 Podprefekt ks. W-wskiego

własność prywatna

1819 Stroński, Eustachy Kittel

1884 Ernest Streit

1893 Bronisława Streit

1809 Prokuratoria Kapitulna "Pod Matką Boską"

   

1808 własność rządowa

1861 Rząd Wojskowy "Malarnia"

1884 Skarb wojskowyCK Inżyniernia wosjkowa

XX w.

1914 Jan Godzicki

1905 Aleksandra Bnyk

Maciej i Karol Spałeccy

obecnie: własność prywatna

obecnie: własność państwowa

   

19058 Malarnia

obecnie: własnmość państwowa PP Pracownie Konserwacji Zabytków

 


ul. Kanonicza Pierzeja wschodnia c.d.

wiek

Dom nr. 14

I124, I-115

Dom nr. 16

II-125, I-116

Dom nr. 18

II-126, I-117

Dom nr 20

II-127, I-118

Dom nr. 22

II-128, I-119

Dom nr.  24

II-129, I-120

XIV w.

Dom 6

Dom 5

Dom 4

własność prywatna

1 poł. XIV w Zawisza kasztelan wojcicki

1379 Jadwiga wdowa

własność kapitulna

1379 Florian z Mokrska

Dom 3

własność prywatna

do 1445 piotr Szafraniec

1443 własność biskupa Zbigniewa Oleżnickiego

własność kapitulna

własność prywatna

 

1 poł XIV w łaźnia ?

XV w.

pocz. XV w własność biskupa Wojciecha Jastrzębca

własność kapitulna

1 poł. XV w Adam z Będkowa

pocz. XV w własność biskupa Wojciecha Jastrzębca

własność kapitulna

1435 Paweł z Brudzewa Włodziemierski

   

1492 Mikołaj z Kielałowa

własność kapitulna

1495 Altarzyk Kaplicy Różycowej w Katedrze

własność prywatna

1498 Łukasz Górka

XVI w.

1564 Rafał Mostowski

1580 Erazm Starewski

1537-44 Mikołaj Miłkowski

1544-75 Marcin kromer

1584 Albert Szydłowski

1560 Andrzej Czarnkowski, Marcin Izbieński

1588 Paweł Goślicki

1540 Marcin Izbieński, Stanisław Hozjusz

1575 Krzysztof Podowski

1589-1600 Jerzy Zamoyski

1588 Jakub Rozmus

własność kapitulna

1591

XVII w.

 

1600 Jan Krasiński

1656-62 Andrzej z Brzezia Brzeski

1694 Stanisła w Orłowski

1625 Andrzej Szyszkowski

koniec XVII Ignacy bieńskowski

1600 Jan Fox

1648 Maciej Porniatowski

1683 Andrzej Pągowski

1670 Andrzej Grabiantowski

1688 Ludwik Załuski

 

XVIII w.

1754 Antoni Bełdowski

1768-90 Kazimierz Bordurkiewicz

1708 Józef Morski

1765-68 Józef Niewieściński. Tomasz Michałowski

1783-97 Józef Badurkiewicz, Władysław Staszewski

1764 Michał Trzebiński, Józef Chyczewski

1776 Walenty Pruski

1757 Marcin Laskowski, Ignacy Bieńskowski

1795 Stefan Rupniewski

 

koniec XVIII w Olechowski

XIX w.

1808 własność rządowa

własność prywatna

1819 Jacek Miroszewski, Oborska, Czesiński

1861 Józefa Paliszewska

1874 Wiktor Brzeski

1879 Maria Brzeska Schigerowa

1803 Franciszek Kostecki prof. U.J.

własność rządowa

1813

własność prywatna

1820 Wojciech Obrzyński

1849 Wojciech Kowalski

1851 Strzeleccy "Pod Motylem"

1884 Paczyńscy

1808 Mateusz Dobiecki

1822 Wawrzyniec Woronicz

1823 dzierżawa: Michał Stróżecki

1838 dzierżawa: Wydz. Spraw Wewn. RK

1855-61 dzierżawa: ks. Mateusz Solarski, Jan Chełmecki

1894 Bogusław Miodowicz

własność rządowa

1800 połączony z nr 24

Dom Skarbowy

własność rządowa

1809 Koszary policji i Biuro Telegraficzne

XX w.

1905 Konstancja Zakrzeńska i CK Komisja placu

1914 Felika Tyszkiewicz

1926 Sodalicja Mariażska Akademików

obecnie:  właność Uniewersytetu Jagiellońskiego

1932 Stefan Wisłocki Meysztowicz

obecnie: własność prywatna

1917 własność kapitulna

Sąd Przemysłowy

obecnie: własność prywatna

do 1927 Władysław Chotkowski

1928 Jan Fijałek

1958 Antoni Bystrzanowski

obecnie: własność kapitulna

własność prywatna

1905 Bartłomiej Serafiński

1910 Maria Butrzycka

1914 Julia Czanerte

1910 Krakowski Fundusz Religijny

obecnie: własność państwowa

 


ul. poselska od ul Grodzkiej do Plant  Pierzeja południowa.

wiek

Dom nr. 9

II-183, I-136

Dom nr. 9

II-183, I-136

Dom nr. 7

II-178, I-137

teren dawnego kościoła i klasztoru oo. Karmelitów Bosych ob. Muzeum Archeologiczneul. Poselska 4, Senacka 1

II-177, I-134

Dom niestniejący

II-185

XIV w.

1364 Stefan Gallicus

1366 Mikoałj Głów

1374 Johannes Swop Orzeszkonis

1375 Orzeszek, kasztelan Lanckoroński

1384 Thomko de Szambocin

własność kapitulna

przed 1400 Jan Chebda

Dywny kościół i klasztor Karmelitów Bosych

Kościół pod wezw. Michała Archanioła i św. Józefa Oblubieńca Dziewicy powstał w 1611-37

Po 1660 – adaptacja baszty murarzy i kamieniarzy na dzwonnicę.

Kościół zbudowany na tereni hospicjum Benedyktynów z Tyńca. W 1424 Gniewosz z Dalewic darował swój dwór opatowi tynieckiemu.

Klasztor powstał przed 1618 r. na terenie posesji Andrzeja Tęczyńskiego. "Malowany Dwór" darowanej w 1611 r oraz lańni miejskiej z XIV w i ogrodów kanonicznych położonych przy murze miejskim.

1797 połączenie klasztoru z Inkwizytorarium (Kanonicza 1) w kościele biura sądowe

Obecnie od 1954 r. Muzeum Archeologiczne

 

XV w.

1480 Leimitter

1481 Wit Stwosz

1496 Laszlo

1483 Kielłbasa

 

 

XVI w.

1537 sebastian Miączyżski

1570 Katarzyna Grothowa

1594 Graczkowski

1573 Jan Kmita

1594 Cieszkowski

1523-36 Piotr Wopowski

1540 Sołeck

przed 1555 Podłodowski

1555 Maciej Łącki

1557 Drzewiceki

1560-85 Brzeziński

 

XVII w.

1632 Biechowski

1647 Stradomski

(1661)

1672 oo. Karmelici Bosi

1695 Szymon Kalinowski

(1688)

 

1657 Raciborowski

(1661)

1672 Stanisław Kalinowski

1696 Józef Zebrzydowski

1654 oo. Karmelici Bosi (kam. Gutowskich)

1660 kam. "przy baszcie"

XVIII w.

1735 Gniewosz Kanonik

1735 Ropp

1763 Chrysian Jungling

1719-89 Roman Sierakowski

1754 Józef Czarny (szwarcenberg)

1776 Tymoteusz Gorzeński

1770 oo. Karmelici Bosi

XIX w.

1809-14 Michałowski

1862 Feliks Słotwoński

1884 Leon Horowitz

1809-24 Sebastian Sierakowski

1843 Teliga

1887 Milowicz

1809 Piotr Staszewski

1822 zburzony

XX w.

1900 Karol Łepkowski

(1905) Wydz IV Magistratu dla spraw ubogich

1924 Peterstein

1928 szymon Vogler

1909 Jan Czupiński

1930 własność kapituły

obecnie: własność kapitulna

 

 


ul. Poselska  od ul Grodzkiej do Plant Pierzeja Północna

wiek

Dom Grodzka 47/ Poslska 16

II-196, I-139

Dom nieistniejący (pierzeja Placu Wszystkich Świętych).

II-195, I-140

Dom nieistniejący

(pierzeja pl. Wszystkich Świętych)

II-194, I-141.

Dom nieistniejący

(pierzeja pl. Wszystkich Świętych)

II-193, I-142

Ogród klasztoru oo. Franciszkanów.

XIV w.

 

 

własność kapitulna

1357 Arnold de Tranczina Gallieum

1371 Altaryści Św. Protazego i Gerwazego

1385 Jan Grot ?

własność kapitulna

1339 Jarosław Archidiakon

1385 Jan Grot ?

1237 klasztor  oo. franciszkamów

XV w.

 

 

 

 

 

XVI w.

1522 Szymon Mensator

1535 Józef Gąsiorek

1564 Jan Flak (Wolski)

1575 Bieniarz Brzeziński

1578-85 Jurek Maisner

własność kościelna

1518 Stanisław Schrolla

1519 Jan Dziki

własność szlachecka

ok. 1560 działka włączona do posesji Jana Tęczyńskiego

1571Marcin Leżeński, Mikołaj Krasiński, Stanisław Ossowski

1585 Piotr Tylicki

1534 Jan Choiński

1535 Jan Konarski

1590 Ciekliński

 

XVII w.

1618 Maślanka ?

1632 Opat Szczyrzycki

 

1632 Satkowski

1673 "Stara Mennica"

 

 

XVIII w.

j.w.

Wielopolscy

1770 ks. Przebendowski

 

 

XIX w.

1809 Morsztyn Filip Witkowski

1823 Rogoziński

1861 Fundusz Religijny Probostwo św. Piotra

własność państwowa

1873 Gmina m. Krakowa

własność państwowa

1809 Dom Narodowy

własność prywatna

1817 Józef Nowakowski

1819 Anastazy Siemieński

1860 Justyna Węgierska

własność państwowa

Gmina m. Krakowa

1809 Teodor Sołtyk

własność prywatna

Maurycy Rosenthal

Helena Radolińska

1861 Helena Husarzewska

 

XX w.

własność państwowa

1914 Gmina m. Krakowa

obecnie: Urząd Miasta Krakowa Dz. Śródmieście

obecnie: Urząd Miasta Krakowa Dz. Śródmieście

1900 Stefania Estreider Rozbierska

1905 Biuro C.K. Inspektorat Przemysłowy

obecnie: Urząd Miasta Krakowa Dz. Śródmieście

 

 


ul. Poselska od ul Grodzkiej do ul Dominikanskiej  Pierzeja Polnocna

wiek

 

Dom nr. 20

I-90, I-493

Dom nr. 22

I-91, I-494

Dom nr. 24

XIV w.

1325 Kaplica św. Piotra Apostoła i dom położony na płn.-wsch. od kościoła

własność kapitulna

1370 Sweslaus i Maciej de Swanszkowie

 

należał do posesji Poselska 22

XV w.

 

 

 

 

XVI w.

 

1560 Stiborius Krzykowski, Stanisław Kłodziński

1590 Marcin Złotnicki

 

 

XVII w.

 

1605 Albert Lassocki

1656 ks. Copella

1692 Potocki

Ossoliński (spalony 1648 ?)

własność kościelna

1692 ks. Nossaliści Zamkowi

 

XVIII w.

własność prywatna

1785 kaplica częściowo zburzona, działka połączona z ob. posesją Grodzka 38

1 ćw. XVIII w. Hozjusz

ok. 1750 Lipski

ok. 1780 Grodzicki

1775 Pretendarze św. krzyża przy katedrze

własność prywatna

1786-1818 Antoni Balurkiewicz

 

XIX w.

 

własność prywatna

1809 Hazelkvist /Haselquist)

1838 Szymon Dutkiewicz

1850 Tadeusz Niemczykiewicz

ok. 1860 Antoni Chinurski

1819 Agnieszka Rzepecka, Marianna Jerzmanowska

"Zajazd pod Czarnym Orłem"

1846 Jan Kuderski i Niemczykiewicz

1862-73 Katarzyna Romerowa "Hotel Narodowy"

1895 Jan Sobierajski

1899 Józef Rumiński

1886 wydzielenie działki

1895 Jan Sobierajski

XX w.

 

1914 Wacław Adamski, Stanislaw Adamski

1918-39 Emil Goldszeszer

 

obecnie: własność prywatna

1910 Wacław Adamski

1926 Antoni Tabor

własność państwowa

pa 1945 Hotel PP, Hotele Miesjkie w Krakowie

1973 Administracja Wawel-Tourist

1910 Józefa Marfiakowa

1912 Maria Wojciechowska

 


ul. Poselska od ul Grodzkiej do ul Dominikanskiej -  Pierzeja poludniowa i wschodnia

wiek

Dom nr. 15

I-96, I-496

Dom nr. 17

I-95, I-496

Dom nr. 19

I-94, I-497

Dom nr. 19

I-93, I-497

Klasztor ss. Bernardynek cz. płn.

Klasztor ss.  Bernardynek cz. płd.

Kościół św. Józefa

XIV w.

1393 Petro Geytan

1393 Gethkonis

własność kapitulna

1398 Jakub, Piotr de Tarnów

1399 Zbigniew de Nasiachowice

własność kapitulna

1382 Zbigniew de Nasiachowice

cz. płn. cmentarz kościoła św. Trójcy

 

 

XV w.

 

 

 

 

 

 

 

XVI w.

własność kościelna

ks. Mansjonarze Zamkowi

własność kościelna

ks. Wikariusze Zamkowi "Rzym"

 

własność prywatna

cz wsch

1544 Wolfgang Wenator

1545 Nicolaus Pergamennik

1585 później uliczka ?

cz. zach

1543 Jan Goły – Aptekarz

1551-1602 Morski

1551 dwory szlacheckie

-Orligk (do 1585)

-Minocki

-Koryciński (do 1632)

-Bogusz (1585)

-Mielceki (1585)

1551 dwory szlacheckie

-Pieniążek (do 1573)

-Rączkowski

-Dąbski (do 1585)

1551 Stanisław Tęczyżski

część zach

1543, do 1551 Mikołaj Benthkowski Organista

XVII w.

 

 

własność prywatna

1603 Bohorowski

1624 Trzciński, ss. Benedyktynki ze Stabniątek

1631 Bębnowski

1649 siostry św. Józefa mieszkają

1661 Kozicki

1614 Rogoziński

1647 Trzciński

1660 Rogowski

1661 Makowiecki

1689 Kamieniecki ?

-Minocki (do 1628)

-Koryciżski (do 1632)

-Grudziński /1603)

-Cieszkowski (1683)

-Koniecpolskie (do 1628)

-Tarło

-Raczkowski (do 1649)

-Lanckoroński (1607)

-Żeleński (Zielińskie) (do 1643)

1643 klasztor ss. Bernardynek i pierwotny kościół św. Józefa

1632 Łukasz Opaliński

1694 klsztor ss. Bernardynek

1694-1703 kościół św. Józefa

XVIII w.

własność prywatna

1789 Andzrej Wątrobksi

własność prywatna

1770 Bystrzanowski

1797 Józef Dorant, Aleksander Wojciechowski, Jan Biżański

1701 Kozicki

1730 Barwicki

1740 Sebastian Michałowski

1746 Barwicka

1751-3 oo. Jezuici

1774-86 Marczewska

połączenie domów

1790-2 Dzidowscy, Karczewscy

1706-36 Łabędzki

1740 sebastian Michałowski

1751-3 oo. Jezuici

1774-86 Marczewska

-Tarło (do 1730)

.Morsztynowa (do 1734)

1730 klasztor ss. Bernardynek

 

 

XIX w.

1813 Marianna Chmielowska, Feliks Zygmuntowicz

1861 Agata Litwińska

1884 Wincenty Wayda

1886 Kornel Zubrzycki

1894 Emilia Zubrzycka

1861 Ludwik Rychter

1862 Ludwik Bronikowski

1878 Muller Woll

1886 Jakub Barber

1889 Karol Rudolfi

1811 Józef Ślusarskiewicz

1834 Ogrodziński

1861 Leon Korytowski

1871 Błażej Jasiński

 

 

 

 

XX w.

1900 Ludwik Seidler

obecnie: własność pażstwowa

1914 Sala

1901-10 Jan Jasiński

1927 szymon Silbiger

obecnie: Józef Habura

 

 

 

 

 


ul. Senacka

 

wiek

Dom nr.

Dom nr.

Dom nr.

XIV w.

 

 

 

XV w.

1490 Łukasz malarz

1496 Dorota Phylippin

 

 

XVI w.

1501 ½ Jan Goraj

1530 Staszkowski

1594 Franciszek Maixner

1573 Sebastian Lubomirski

1573 Stadnicki Marcin

1593 oo. Jezuici

XVII w.

1653 Miroszewski

1656 dom starosty sądeckiego Lubomirski i dwór starosty sądeckiego

1669-1685 dom Grudzińskiego

1663 dwór Konstanty Jacek Lubomirski

1689 Józef Karol Lubomirski

 

XVIII w.

1716 Miroszewski, Andrzej Struś

1733 Miroszewski Jordan

1735 Nowerk

1764 Inglink

1766 Jerzmanoswki

1704-11 dwór księżna Lubomirska

1711 oo. Jezuici

1786 Cystersi z Mogiły

1786 oo. Cystersi z Mogiły

XIX w.

1806 Kajetan Florkiewicz, Jacek Habowski

1809 Kajetan Florkiewicz

1829 Markus Lesler

1861 Adam Podlewski

1884 Benjamin Feuer

1886 Julian Staszewicz

1894 Anastazja Staszewicz

1809 własność rządowa

1815-46 Senat Wolnego Miasta Krakowa

1809 własność rządowa

Trybunał

1815-46 Senat Wolnego Miasta Krakowa

XX w.

obecnie: własność prywatna

1973 Uniwersytet Jagielloński Colegium Broscianum

1973 Uniwersytet Jagielloński Collegium Broscianum

 


Pl. Dominikanski Pierzeja Poludniowa

wiek

Plac Dominikański nr 6

I-80, I-486

Plac Dominikański nr 6

I-97, I-487

Plac dominikański nr 5

I-78, I-488

Plac Dominikański nr 4

I-77, I-489

Plac Dominikański nr 4

I-75, I-489

ul. Dominik

ańska 1

I-75,

I-490

I-74,

I-490

ul. Dominik

ańska 3

I-73, I-72, I-71, I-70, I-69,

I-492

XIV w.

przed 1391 Andrea Vircingi

1392 Kasper Krugil (1412)

1392 Staszko Kroberski

1393 Nicolaus de Dambrow

1392 Staszko Kroberski

1393 Nicolaus de Dambrow

oo. Dominkanie

oo. Dominkanie

XV w.

własność miejska "Siedem Kraków"

1488 Sefrid Bethman

1412 Kasper Krugil "Siedem Kraków"

1441 Marcin Biecki

1488 Sefrid Bethman

1412 Kasper Krugil "Siedem Kraków"

1441 Marcin Biecki

1488 Sefrid Bethman

XVI w.

do 1560 Jan Boner

do 1560 Jan Boner

do 1560 Jan Boner

XVII w.

własność miejska

własność miejska

własność miejska

1564-78 Mathias Warzawsky

 

XVIII w.

1775 Stanisław Krupski

1775 Jerzy Baulides

1791 Franciszek Elsner

1775 Franciszek Greliński (Chyliński)

1779 Jan Urbański

1786 Chylińscy

1775 Franciszek Greliński (Chyliński)

1779 Jan Urbański

 

oo. Dominkanie

XIX w.

1809 Ciepielowski

1811 Francizek Dębowski

1820 Antoni Romanowski

1850 Kunegunda Żelechowska

1851 Michał Szymański

1856 Goliński

1861 Józef Szafrański

"Pod Matką Boską"

1872 Antoni Suski

1890 Julia Suska

1861 Józef Wrońska

1872 Antoni Suski

1890 Julia suska

1808 Antoni Szretter

1818-61 Feliks Słotwiński

1878 Maurycy susser

do 1924 - Suska

1809 Feliks Nowakowski

1821 Józef Zamoyski

1833 Karol Bogacki

1852 Antoni Marfiewicz

1884 Maksymilian Dembitzer

1889 Zygmunt Klein

oo. Dominkanie

1824 Stanisław Zamoyski

1831 Boromeusz Bogacki

XX w.

1900 Wiktor Suski

1944 Zofia Suska

obecnie: Zofia Kadłuczka

1900 Wiktor Suski

1944 Zofia Suska

obecnie: Zofia Kadłuczka

obecnie: własność państwowa

1901 Ferynand Klein

1914 Samuel Anisfeld

obecnie;: własność państwa

 

 


Pl. Wszystkich Swietych Pierzeja Poludniowa i ul Franciszkanska Pierzeja Poludniowa

 

wiek

Kościół Wszystkich Świętych

Dom nieistniejący

II-208, II-209

Dom nieistniejący

II-210

Dom nieistniejący

II-211

Pl. Wszystkich Świętych

II-212, I-145

Dom nieistniejący

II-207, I-144

XIV w.

1 poł. XIII w kościóą romański

 

 

 

1227 terem oo. franciszkanów

 

XV w.

ok. 1327 przebudowa kościoła

1490 osadzenie ks. Wikariuszy przy kość Wszystkich Świętych

Wikarja                                Wikarja

Plebania kość. Wszystkich Świętych

 

 

XVI w.

 

j.w.

j.w.

j.w.

slrzydło płn.

oo. Franciszkanie

1530 Otto de Hodecz

1575 Dłuscy

1595 Rożen

skrzydło płd.

1554 Lubomirski (J. Tarnowski )

ok. 1560 Jan Tarnowski

1575 Konstanty Ostrowski

 

XVII w.

 

j.w.

j.w.

j.w.

skrzydło płn.

do ok. 1630 Rożen

po 1630 Tomasz Zamowyski

skrzydło płd.

1614 Anna ze Sztemberku Kontozanka

1625-55 Tomasz Zamoyski

budynek scalony

1665 Jan Wielopolski

1886 stajnie w – płd. zach części posesji

 

XVIII w.

 

 

 

 

Wielopolscy

szkoła kościoła Wszystkich Świętych

XIX w.

1842 kościół zburzony

1842 dom zburzony

1842 dom zburzony

1842 dom zburzony

1854 Wojciech Kowalski

1858 dzierżawa F. Winter, Zakład Wodolecznictwa

1861 Jan Rzesiński

1864 Helena Rydrowska

1873 Gmina m. Krakowa

1861 Wojciech Kowalski

XX w.

 

 

 

 

obecnie: Urząd Miasta Krakowa, dz. 0ródmieście

1910 Gina m. Krakowa

dom zburzony

 


Pl. Wszystkich Swietych Pierzeja Poludniowa i ul Franciszkanska Pierzeja Poludniowa c.d.

wiek

Dom nieistniejący

 

Kościół, klasztor oo. franciszkanów

Dom nieistniejący

II-214, I-165

Dom nieistniejący

II-215, I-165

Dom nieistniejący

II-216, I-165

Dwory nieistniejące

XIII w.

1227 teren oo. Franciszkanów (cmentarz)

1237 kościół – skrzydło zach.

ok. 1227 klasztor

1227 teren oo. Franciszkanów

XIV w.

 

rozbudowa klasztoru

       

XV w.

 

rozbudowa klasztoru, budynek wsch. przy dziedzińcu gosp.

       

XVI w.

1540 dom drewniany i plac na cmentarzu oo. Franciszkanów

 

1565 własność oo. Franciszkanie

mieszka Stanisław Iwicki

1565 własność oo. Franciszkanie

mieszka: włodarz b-pa krak

1565 własność oo. Franciszkanie

mieszka: rajca Hociszewski

teren na zach od klasztoru oo. Franciszkanów do muru miejsckiego dwory szlacheckie

XVII w.

 

XVII-XVIII w budynek płd. przy dziedzińcu

-budynek dawnego browaru

1632 kam. przy dzwonnicy

 

1632 mieszka Grygiel

1676 Morsztynowa Zofia

1695 Cieszkowski

1630 Lipska

1654-69 dwory:

-Gołuchowskich

-Paczka

-oo. Franciszkanów

-Oraczkowskiego

(1669 – dwory zrujnowane)

XVIII w.

 

XVIII-XIX budynek płn. przy dziedzińcu gosp.

   

1706 Złotnicy

1766 Zofia Radwańska

1778 kam. "Pod Balasikami"

 

XIX w.

   

1861 połączenie domów ok. 1800 dom nr.214, 215 i części  - zburzony częściowo ?

 nr 215, stajnie ?

po 1862 domy zburzone

 

XX w.

           

 

 

[1] Poprawki nad. prof. dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski za: Chmiel A, Domy Krakowskie ...