Jacek Zwierzchowski - przodkowie

Genealogia Polaków
Uzupełnianie diagramów
Popraw/uzupełnij - formularz

Redaktorzy strony, współpraca
Redakcja Genealogii Polaków
Jacek Zwierzchowski

Simple english translation  Biografie rodzinne  Zdjęcia rodzinne  Forum rodzinne  Artykuły rodzinne  Powstańcy Styczniowi o tym nazwisku  Mogiły tego nazwiska.  Mapa interaktywna  Leksykon genealogiczny i bazy danych  Bibliografia, źródła  Drukuj stronę


Antoni Zwierzchowski, ur. ok. 1817, zm. przed 1869, parobek ║ ╔ Tomasz Zwierzchowski, ur. 4.12.1839 Bachórka, chrz. 18.1.1840 Bądkowa, pow. włocławski, służący, mieszkał: Wola Kąkowa, ślub: 15.11.1869 Dąbie ║ ║ ║ ╚ Marianna Charedziak, ur. 1813 ║ ╔ Marcin Zwierzchowski, ur. 5.10.1877 Stary Brześć , zm. 12.01.1939 Brześć Kujawski, maszynista na kolei ║ ║ ║ ║ ╔ Marcin Koziński, ur. 1799, 1845 kowal, mieszka Lekarzewice, przed 1869 we wsi Wola Kąkowa ║ ║ ║ ║ ╚ Magdalena Kozińska, ur. 11.5.1845 Lekarzewice, pow. włocławski ║ ║ ║ ╚ Franciszka Bujalska, ur. 1815 ║ ╔ Leon Zwierzchowski, ur. 15.02.1906 Brześć Kujawski, zm. 7.11.1967 Gdańsk, geodeta ║ ║ ║ ║ ╔ Andrzej Pakulski ║ ║ ║ ║ ║ ╔ Mateusz Pakulski, zamieszkali w Gusinku pow. Włocławek ║ ║ ║ ║ ╚ Joanna Pakulska, ur. 16.08.1882 Bądkowo, zm. 31.10.1950 Brześć Kujawski ║ ║ ║ ║ ╔ Grzegorz Surdyk ║ ║ ║ ║ ╚ Katarzyna Surdyk ║ ╔ Andrzej Adam Zwierzchowski ║ ║ ║ ║ ╔ Jakub Marczewski, ur. ok. 1842-1843, właściciel 40ha ziemi (??), leśniczy, strzelec w lasach rządowych koło wsi Zalysie ║ ║ ║ ║ ║ ╔ Leonard Marczewski, ur. 14.11.1882 Zalysie k. Kowala, zm. 8.01.1964 Włocławek, ślub: 26.03.1908 Kowal ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚Marianna Twardowska, ur. 1856 ║ ║ ║ ║ ╚ Cecylia Marczewska, ur. 6.11.1909 Włocławek, zm. 29.04.2000 Wrocław, położna ║ ║ ║ ║ ╔ Stanisław Seklecki, ur. 1826 ║ ║ ║ ║ ║ ╔ Szymon Seklecki, ur. 23.10.1856 Kowal ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Franciszka Czaplicka ║ ║ ║ ║ ╚ Pelagia Seklecka, ur. 8.03.1890 Kowal, zm. 31.01.1926 Włocławek ║ ║ ║ ║ ╔ Kasper Żuchowski, ur. 1835 Kruszynek ║ ║ ║ ║ ╚ Franciszka Żuchowska, ur. 18.04.1867 Kruszynek ║ ║ ║ ╚ Elżbieta Trzoniec, ur. 1837 ║ Jacek Zwierzchowski ║ ║ ╔ Józef Sienkiewicz ║ ║ ║ ╔ Michał Sienkiewicz, ur. ok. 1862 Drąsaikiai k. Kowna, zm. ok. 1922 Kowno ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Franciszka Malecka, ur. 1813, zm. 1915 ║ ║ ║ ╔ Kazimierz Sienkiewicz, ur. 9.07.1904 Kowno, zm. 7.10.1994 ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╔ Franciszek Bołądź ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Rozalia Bołądź (Balandis), ur 1862 prawdop. Drąsaikiai k. Kowna – zm. 1932 Kowno ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Aniela ?? ║ ║ ╚ Zofia Maria Sienkiewicz ║ ╔ Osip Wiranowski, h. Belina zm. 1709, właściciel Woronicy, ║ ║ ║ ╔ Michał Wiranowskizm. przed 1740. ║ ║ ║ ╔ Iwan Wiranowski ║ ║ ║ ╔ Anton Wiranowski ur. 1755, zm. przed 10.1817 ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Anna ?? ║ ║ ║ ╔ Michał Wiranowski, ur. 1774 ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Zofia Domicela (Ewdokia Angliewna) Borkowska ║ ║ ║ ╔ Franciszek Wiranowski, ur. 24.10.1807 zm. po 1843 ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Marzena Wituścińska ║ ║ ║ ╔ Wilhelm Wiranowski, ur. 23.09.1843 Balta (Podole) zm. 08.03.1907 ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Emilia Kuczewska ║ ║ ║ ╔ Wilhelm Wincenty Wiranowski, ur. 10.01.1873 Biloche, zm ok. 1917 Moskwa (?) ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Waleria Kopystyńska ║ ║ ╚ Irena Antonina Wiranowska, ur. 13.06.1906 Połtawa, zm. 14.05.1994 Wrocław ║ ║ ╔ Marcin Ostrowski z Ostrowszczyzny, h. Tępa Podkowa, ur. ok. 1580 ║ ║ ║ ╔ Kasper Ostrowski, ur. ok. 1610. ziemstwo w Rosieniach, Litwa ║ ║ ║ ╔ Jan Ostrowski, ur. 1640 dostał ziemstwo 03.1681 ║ ║ ║ ╔ Franciszek Ostrowski, ur. 13.06.1684 dostał ziemstwo 1704 ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Zofia Danksza (Dauksza?) ║ ║ ║ ╔ Mikołaj Ostrowski ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Helena Konstancja Puzyna z Kozielska (1-v. Billewicz) ║ ║ ║ ╔ Dominik Ostrowski, 1798 właściciel Posandrowa ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Magdalena Zawdańska ║ ║ ║ ╔ Antoni Ostrowski, dostał ziemstwo 18.??.1771, właściciel Posandrowa ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Katarzyna ?? ║ ║ ║ ╔ Franciszek Ostrowski zm. ok. 1855, w roku 1831 ułan, walczył w Powstaniu Listopadowym ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Wiktoria ?? ║ ║ ║ ╔ Aleksander Ostrowski, ur. ok. 1845 Posandrów, zm. 20.03.1911, pochowany k. kościoła w Posandrowie. ║ ║ ║ ║ ║ ╚ Rozalia Jabłczyńska z Wołynia, zm. ok. 1866 ║ ║ ╚ Zofia Ostrowska, ur. 19.12.1879 Posandrów, zm. 10.05.1962 Wrocław, ║ ║ ╔ Leonard Gosztowtt ║ ║ ╚ Anna Gosztowtt, ur. ?? Pacunele, zm. 1928 Rosienie ║ ╚ ?? Koryzno, ur. ok. 1820, po śmierci męża właścicielka folwarku Ugoryszki k. Pacunel