Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Slaski Bogusław (ok. 1744-1794)

17.05.2024 15:40
Bogusław Slaski, h. Grzymała, ur. ok. 1745, zm. 1794, Syn Jana, starosty bocheńskiego i Ludwiki Szembek.

W latach 1761 — 62 kształcił się w Warszawskim Collegium Nobilium. W 1764 podpisał elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego. 1765-1773 starosta bocheński (do starostwa należało miasto Bochnia z wójtostwem i folwarkiem). Dziedzic (od 1766): Rudno Górne, Dobranowice (z licznymi długami).
Uczestnik Konfederacji Barskiej. Brał udział w zdobyciu Krakowa 20.6.1768. Aresztowany przez Rosjan i więziony w Kijowie.
W 1773 starostwo zostało mu odebrane przez rząd austriacki.[7] Bogusław ożenił się w tym roku z Mechtyldą Groth, h. Rawicz. We wianie żony otrzymał Więckowice, Kazimierzę Małą, Jakuszowice nad Nidzicą. (Wszystkie również obciążone długami)[6]
Miał dwie córki: Antoninę (ok. 1774) i Marię (1777).
Słynął z raptownego charakteru, ulubienia do zbytku i buty, Wg przekazów ustnych niekiedy niezwykle dobrotliwy i czuły, innym razem szalony, wręcz pogardzający ludźmi. Potrafił ukarać oblaniem wrzątkiem kucharza, który nieopatrznie sparzył jego psa. Zasłynął ze sporu z księdzem Kłosińskim, wobec którego miał zobowiązania finansowe dla klasztoru w Poborowicach, a którego, gdy naprzykrzał się - kazał obić[3]. Z Kolei plebana poborowickiego zakuł na tydzień w dyby w wyniku czego został obłożony ekskomuniką papieską. Znany był z awanturnictwa i licznych procesów.[6]
Zapewne z przyczyny gwałtownego charakteru żona opuściła go po 5 latach małżeństwa w 1778 wraz z córkami i schroniła się u ss. Benedyktynek przy kościele Jezuitów w Krakowie. Bogusław pilnie zabiegał o jej powrót pozywając nawet do Sądu Prymasowskiego, oskarżając o romans z kpt. Sztetterem z komendy krakowskiej wojska rosyjskiego, a także próbę otrucia go i ucieczkę z domu. Po tym fakcie domagał się nakazania żonie powrotu i chciał przepisać dobra na córki, pisząc w tych sprawach do wielu instancji polskich i rosyjskich.
Wnoszono też przeciwko jego zachowaniu liczne skargi. Jedna ze spraw stanęła w 1779 na Sądzie Trybunalskim. Inna zakończyła się w 1780 nawet interwencją królewską.
W 1789 na Sejmie Czteroletnim powołany został na lustratora dóbr królewskich w województwie krakowskim, a rok później przez sejmik w Proszowicach powołany na członka Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. krakowskiego,

Pochowany: Kraków, klasztor oo. Reformatów. Majątek Dobranowicki przeszedł w większości na Jana Slaskiego.

Córki:
1. Antonina, w 1790 w Dobranowicach[5] wyszła z Tadeusza Olizar-Wołczkiewicza, podkomorzego łuckiego, który przyjął w spadku Rudno Górne
2. Marianna Ludwina Franciszka, ur. 1777[4], zmarła w wieku 23 lat w 1800.

Bibliografia


[1] iPSB
[2] Wiki
[3] Girtler Kazimierz, Opowiadania
[4] Księga chrztów par. Kraków, WNMP 1777
[5] Księga małżeństw par. Dobranowice 1790
[6] Slaski Michał, Slascy-przodkowie (rkps)
[7] Orgelbrand S., Encyklopedia Powszechna, t II, cz. 1-2==> Bogusława Slaskiego spory z ks. Kłosińskim
==> Genealogia Slaskich