Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Regulamin

Ochrona Danych Osobowych i RODO

Wszyscy użytkownicy portalu zobowiązani są do przestrzegania zapisów o ochronie danych osobowych, w szczególności do nie publikowania informacji o osobach żyjących, takich które nie są informacjami publicznymi. Usilnie sugerujemy aby nie publikować informacji genealogicznych o osobach nawet z najbliższej rodzina, ze względu na bezpieczeństwo. Dopuszczamy to tylko wyjątkowo a każdy użytkownik oświadcza, że jest pewny że uzyskał wyraźną i dobrowolną zgodę tej osoby. Serwisy, portal i poszczególne jego części mogą używać danych danych takich jak login, mail, nr IP do rejestracji i komunikacji - konta zawsze jednak mogą być skasowane a żadne dane nigdy nie zostaną wykorzystane marketingowo. W przypadku jakichkolwiek problemów, naruszeń prosimy o kontakt z administracją portalu, lub przez korespondencję prywatną w mediach społecznościowych.

Kopiowanie i licencja

Kopiowanie materiałów jest możliwe w celach niekomercyjnych. Zastrzegamy jednak każdorazowo podanie źródła. Podanie źródła na stronach internetowych musi być aktywne (nie posiadać znacznika "rel=nofollow" lub innego ograniczenia podążania za linkiem, ograniczenia takie występują np. na Wikipedii).
W przypadku treści autorstwa konkretnych osób należy również podać owego autora. Teksty udostępniane na zasadzie licencji wolnych i otwartych oznaczone są odpowiednim opisem.

Licencje wolne i otwarte

W niektórych miejscach występują teksty na licencji wolnej, lub otwartej. Oznacza to możliwość dowolnego kopiowania w celach nawet komercyjnych, jednakże nie dopuszcza się wprowadzania w tekście zmian zaburzających intencji autora, a także ograniczania możliwości jego dalszego kopiowania. Dokładniejszy opis licencji GNU można przeczytać tutaj pl.wikipedia.org/wiki/GNU GNU FDL znajduje się pod adresem pl.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL

Ograniczenia

Zabraniamy stosowania tekstów, zdjęć i jakichkolwiek materiałów w celach innych niż informacyjne, poznawcze lub encyklopedyczne (strony takie jak "encyklopedia humoru" to tej kategorii nie należą). W szczególności odnosi się to do prób oszukiwania systemów wyszukiwawczych, reklamy innych stron, tworzenia stron nastawionych wyłącznie na promocje jednego słowa na stronach przejściowych, wykorzystywania na stronach w których zastosowane jest mechanizm automatycznego przekierowania. Wszelkie strony który mogą być uznane przez system wyszukiwawcze za łamiące zasady, a także wszelkie strony pornograficzne, wojenne, narkotyczne, szalikowskie, satanistyczne mają CAŁKOWITY ZAKAZ kopiowania. Całkowity zakaz używania czegokolwiek ze strony Genealogii Polaków mają m.in. strony Racjonalista.pl oraz Nonsensopedia. Zakazy i ograniczenia dotyczą również stron na których znajduje się link do tych serwisów. W uzasadnionych przypadkach należy do nas napisać i udzielimy każdorazowo zezwolenia.

Wikipedia

Ograniczamy prawo do kopiowania materiałów na strony Wikipedii i innych stronach korzystających z podobnej licencji, gdyż witryna ta nie zapewnia profesjonalności publikowanych tekstów a także ogranicza linki znacznikami "rel=nofollow". Stosując takie praktyki korzysta z pracy innych w sposób niesprawiedliwy. Wykorzystanie materiałów na stronach Wikipedii jest możliwe jedynie za naszą zgodą na ostateczną formę publikacji. Umieszczanie linków jest możliwe jedynie jako skierowanie informacyjne.

Moi Krewni, My Herritage i podobne

Absolutnie odmawiamy możliwości kopiowania wszelkich danych na strony oparte o podobne systemy - do czasu aż każda informacja będzie mogła być zaopatrzona aktywnym linkiem źródłowym indeksowanym przez wyszukiwarki światowe. Do tego czasu zabronione jest kopiować jakichkolwiek danych. Jednocześnie informujemy, że serwisy te mają prawny obowiązek umożliwiać takie opisywanie źródeł, inaczej przyczyniają się do kradzieży. Materiały zebrane w Herbarzu są efektem ciężkiej wieloletnie pracy setek osób i należy im się możliwość kontaktowania przez osoby zainteresowane oraz uznanie autorstwa. Dotyczy to także kompilacji materiałów znanych - jak np. efektów łączenia informacji z kilku herbarzy.

Inne serwisy genealogiczne

Umieszczanie danych ustalonych przez nasz serwis na stronach innych serwisów genealogicznych jest ograniczone i mało sensowne. Dane są u nas ciągle aktualizowane, a więc kopiowanie ich narażone jest na ryzyko dezakualizacji. W szczególności nie chcemy aby nasza praca była wykorzystywana przez serwisy automatycznego rysowania drzewek. Warunkiem jest umieszczenie koło każdej osoby aktywnego linku do strony Herbarza. Brak takiej możliwości przekreśla szansę na wykorzystanie materiałów. W przypadku korzystania z materiałów nadesłanych należy oprócz linku do Herbarza umieścić dane o autorze.

Pliki cookies

W niektórych serwisach Genealogii Polaków stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Nie zbieramy żadnych informacji o Twoich zwyczajach. Pliki te służą jedynie ułatwieniu automatycznego, powtórnego logowania, lub zapamiętaniu ustawień wyglądu stron - takich jak Biblioteka-Forum.

Plagiat na stronach Genealogii Polaków

Jakikolwiek element plagiatu i nielegalnego korzystania z materiałów jest przez Genealogię Polaków niezamierzony i przypadkowy. Może wynikać z faktu napływania danych od osób trzecich które nie dość rzetelnie sprawdziły bądź opisały materiały. Za takie zdarzenie z góry przepraszamy. Jednocześnie prosimy o poinformowanie na o tym fakcie abyśmy mogli dokonać odpowiednich zmian.
Materiały w naszej witrynie służą informacji o stanie wiedzy, a więc są swoistym kompendium publikowanych materiałów i próbą syntezy. Może wystąpić różnica we wnioskach które są rodzajem opinii na temat zbiorów danych. Prawo do takiej opinii posiadają wszyscy co zapisne jest w prawie prasowym:

"Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej." (DzU 7.2.1984)

a także w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Art. 10 ust 1.:

"Każdy ma prawo do wyrażania opinii (...)"

Nigdy nie było i nie będzie naszym celem obrażanie nikogo. Każdy ma prawo skrytykować na swoich stronach nasz serwis, pod warunkiem, że krytyka będzie rzeczowa, merytoryczna, nieobraźliwa i zgodna z prawem prasowym.

"Żądam zmiany treści gdyż wnioski nie zgadzają się z moimi badaniami."

Przypominamy, że nie mamy obowiązku prawnego umieszczać polemiki - gdyż takowa nie podlega prawu do sprostowania. Redakcja portalu jest zobowiązana prawnie do zamieszczenia "rzeczowych i odnoszących się do faktów" sprostowań. (Prawo prasowe art 31 ust 1) Wynika z tego, że należy merytorycznie uzasadnić błąd i wykazać jego niesłuszność. Redakcja zawsze, zgodnie z nakazem ustawy, rzeczowo odpowiada na wnioski. Zgodnie z Prawem Prasowym art 31 ust 2 mamy prawo odmówić zmiany treści jeśli list nie dotyczy tematu, jeśli materiał został opublikowany wcześniej niż trzy miesiące przed wystosowaniem żądania o sprostowanie, jeśli żądanie jest anonimowe, lub materiał nie dotyczy osoby żądającej sprostowania lub zmiany treści.

Profil polityczny i światopoglądowy

Genealogia Polaków jest stroną zajmującą się historią Polski. Nie może tu być mowy o żadnej agitacji politycznej i światopoglądowej. Zwracamy jednak - jako portal rodzimy - uwagę na pielęgnowanie tradycyjnych polskich wartości i nie dopuszczamy do ich podważania i obrażania. Z tej racji zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w sprawach oceny i znaczenia zjawisk historycznych i postaw - przyjmując jednak za priorytet prawdę historyczną. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek obrażanie polskiej tradycji i polskich postaw, ani na gloryfikowanie zjawisk antypolskich. Odcinamy się jednak zdecydowanie od promocji jakichkolwiek współczesnych partii politycznych lub religijnych. W tej kwestii staramy się zbliżać do postawy tolerancji z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pozostając jednak zawsze w ramach obowiązującego prawa.

Kopiowanie na Genealogię Polaków - prawo autorskie dla redaktorów

Przestrzegamy wszystkich redaktorów, osoby nadsyłające informacje, zdjęcia i inne materiały, przed łamaniem prawa autorskiego. W prawie polskim i międzynarodowym istnieją dwie podstawowe możliwości korzystania z czyjejś pracy: cytat i opracowanie.

* Cytowanie jest ograniczone długością tekstu (nie można zbyt dużo, całych fragmentów, opracowań, książek, artykułów), chyba że są starsze niż (zazwyczaj) 75 lat, lub autor zmarł min. 70 lat temu i nie ma do nich zastrzeżonego prawa. Cytując należy bezwzględnie podać źródło w formie bibliograficznej (dla ułatwienia można skorzystać ze skrótu - jeśli taki istnieje na naszej stronie bibliograficznej. Źródło należy podać w nawiasie kwadratowym lub na forum w znaczniku "bib")

* Opracowanie - to skorzystanie z informacji z danego tekstu i inne jego opracowanie. Należy jednak posłużyć się przynajmniej jednym innym źródłem, zawierającym inne informacje, lub przyjąć całkiem inną formę prezentacji materiałów. Również i w tym przypadku należy podać źródło.

* Fotografie można kopiować o ile uzyska się zgodę właściciela. Nasz serwis posiada zgody od wielu stron na kopiowanie (z podaniem źródła) - jednak należy się upewnić zanim się to zrobi. Dotyczy to też wykonywania fotografii stron książek, kopiowania reprintów, skanów z bibliotek cyfrowych, obrazów z muzeów itp.

Pamiętajmy że każdy ponosi odpowiedzialność za dodane przez siebie materiały. Herbarz udostępnia platformę ale nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie treści, gdyż redakcja nie jest w stanie ich zweryfikować w każdym przypadku. O ile można staramy się sprawdzać, ale zastrzegamy że wiele może nam umknąć. Dlatego też nakładamy na każdego redagującego obowiązek zapoznania się i bycia w zgodzie z zasadami prawa autorskiego. Prosimy też pamiętać o tym, że prawo stron zagranicznych może się różnić. Istnieje też wiele różnych licencji ograniczających użycie np. tylko do nośników cyfrowych, lub tylko do obszaru, zakresu, formy, z możliwością lub bez możliwości dokonywania modyfikacji itp.