Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Marczewska Władysława z domu Olejarz

17.06.2010 10:34
Marczewska_Wladyslawa_z_domu_OlejarzMarczewska Władysława z domu Olejarz (numer obozowy 7892)
urodziła się w 1910 roku w Buczaczu. Uczęszczała do gimnazjum w Stanislawowie, a następnie studiowała prawo na KUL-u w Lublinie. Podczas studiów poznała Stanisława Marczewskiego i się pobrali. Przed wojna ukończyła studia prawnicze. Aresztowana została w Lublinie z dwiema siostrami męża, gdy gestapo i Rosjanie bezskutecznie poszukiwali jej męża, który uciekł z transportu oficerów polskich do Rosji. Więziona była na Zamku Lubelskim i przesłuchiwana w siedzibie gestapo “Pod zegarem”. Transportem z 23 września 1941 roku tzw. ”sondertansport” wywieziono ją razem z siostrami jej męża: Michaliną i Janiną do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Pracowała tam ciężko fizycznie w szwalni, szyjąc anoraki. Władysława była poddana trzykrotnie eksperymentom pseudo-medycznym. Operowana była : 3 stycznia 1943 roku, 14 stycznia 1943 i 15 marca 1943 - były to operacje kostne. Podczas pierwszej i drugiej zrobiono po dwa cięcia na obu podudziach. Po raz trzeci, operowano lewe podudzie. Operacje te miały prawdopodobnie cel użytkowy tzn. pobrano kilka, przypuszczalnie cztery listwy kostne i wszczepiono je rannym żołnierzom niemieckim. Po operacjach Władysława Marczewska przebywała w bloku chorych więźniarek, zatrudniona przy robotach na drutach.
Na początku lutego 1945 roku, gdy Niemcy planowali likwidacje "królików”- udało się Władysławie opuścić obóz z transportem więźniarek do któregoś z podobozów. Zrobiła to pod przybranym nazwiskiem Malgorzata Barcz. Zachorowała potem na tyfus i znalazła się w szpitalu. Jej mąż Stanisław Marczewski poszukiwał jej i odnalazł. Wrócili do Polski i zamieszkali w Gdańsk, a następnie w Warszawie. Władysława nie podjęła pracy zawodowej ze względu na problemy zdrowotne zaistniałe po przebytych eksperymentach medycznych. Urodziła dwoje dzieci: Joannę i Lecha. Władysława Marczewska zmarła w Warszawie w sierpniu 1999r.

http://archive.is/lnm7w
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.