Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Topolnicki Bazyli (1777-1844)

13.05.2011 21:42
Bazyli Topolnicki h. Sas, ur. 1777 [9], zm. 20.6.1844 Rabczyce. Ojciec: Jerzy, paroch w Isajach, matka: Zofia Jaworska
Był proboszczem obrządku greko-katolickiego w Kulczycach. od 1807 do 1844 w Rabczycach (W szematyzmie 1832 już nie występuje). Ok. 1809 żeni się z Rozalią Topolnicką, (prawd. ur. 1795 w Michalewicach) następnie ok. 1810 przenoszą się do domu nr 2 w Rabczycach gdzie mieszkają ponad 20 lat.

Dzieci:
 1. Antoni Topolnicki, chrz. 9.11.1811 Rabczyce, 1855 pleban w Janczynie obw. brzeżański + Eleonora Winnicka
 2. Ignacy Topolnicki, administrator dóbr w Damaszowie
 3. Michał Topolnicki, urzędnik cyrkuralny przy Tabuli Krajowej, Lwów + Józefa Pokorna
 4. Tekla Topolnicka, pracowała i mieszkała u Zuberów + Józef Ilnicki
 5. Katarzyna Topolnicka
 6. Katarzyna Topolnicka + Grzegorz Żywczyn
 7. Atanazy Topolnicki
 8. Mikołaj Topolnicki
 9. Konstanty Topolnicki
 10. Rozalia Topolnicka
 11. Mikołaj Topolnicki
 12. Jan Topolnicki, lekarz, adjunkt przy Deputacji Galicyjskiej +(1) Anna Pasławska
 13. Sylwester Topolnicki
 14. Barbara Topolnicka
 15. Anna Topolnicka
 16. Piotr Topolnicki
 17. Grzegorz Topolnicki
 18. Teresa Topolnicka
 19. Jakub Topolnicki, ur. 1835 Rabczyce + Paulina Fritz

  Z listów Rozalii do brata Dionizego wynika, że Bazyli dopuszczał się wobec żony przemocy. W wyniku tego miała mocno poszkodowane biodro (lewy bok) tak że chorowała przez rok a od tego - jak pisze - niemal straciła wzrok. Mieli oni konie, duży dom i sporo oszczędności jednak Bazyli nie pozwalał w pewnym okresie żonie opuszczać domu (pod groźbą śmierci). Przejął też cały posag dla najstarszej córki. List ten musiał być napisany w okolicach lat 1820-1823 gdyż na to wskazuje opis dzieci autorki. Córki musiały sobie dorabiać szyciem płaszczy i kapeluszy. Bazyli prawdopodobnie też przejmował korespondencję od brata Rozalii - jednak już w 1824 dowiadujemy się że Rozalia sama przyjechała do Sambora i to dwa razy w związku z nauką dzieci i miała sposobność rozmawiać ze szwagrem[10]. Ów w 1822 przejął kamienicę po innym zmarłym bracie. Z różnych dokumentów wynika że Bazyli i Rozalia mieli aż 18 dzieci z który jedno wcześnie zmarło.

  Wg opowieści rodzinnych Bazyli tworzył wiele opracowań muzycznych, których miał całą skrzynię. Pod koniec życia spalił jednak wszystko.

  Po śmierci Bazylego żona ubiegała się o pokaźny spadek po mężu. 2 lata po jego zgodnie młodsze dzieci, wraz z pełnoletnim Michałem występują do Forum Nobilium o zwrot należności po sprawie z hr. Antonim Dulskim. Sprawy ciągnęły się jeszcze w 1854 roku.

  Genealogia Topolnickich
  Odpis Certyfikatu szlachectwa
  Akt zgonu

  Bibliografia

  [1] Chojnacka Monika - Topolniccy, praca doktorska
  [2] Szematyzm Kościoła Grekokatolickiego 1830, 1832
  [3] Odpis certyfikatu szlachectwa Bazylego - 1817
  [4] Certyfikaty szlachectwa dla synów 1851 i 1855.
  [5] Topolnicki Tadeusz - Saga rodów Topolnickich, Fritzów i Jaroszewskich (msps)
  [6] Akt zgonu - AP Przemyśl - księga odpisowa zgonów gr-kat. parafii w Rabczycach
  [7] Forum Nobilium - dokumenty w sprawie spadku po Bazylim - CDiAL
  [8] Akt ślubu syna Jakuba - AGAD 437
  [9] Akt chrztu, wtórnik, w księdze metrykalnej parafii gr-kat w Isajach
  [10] List Mikołaja Miszkiewicz do Dionizego Topolnickiego, z 22.12.1824
  [11] Sprawa o zwrot należności po zmarłym Bazylim Topolnickim [Gazeta Lwowska 28.7.1846]
  [12] Sprawa o rozliczenie nieruchomości po zmarłym parochu Bazylim Topolnickim [Gazeta Lwowska 31.8.1854]