Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Stecki Jan (1871-1954) (2)

14.10.2011 17:04
Jan Stecki - Ekonom. Polityk. * 22.3. 1871 Siedliska, w Lubelskim. zm. 30.6.1954 Bełżyce. Uk. gimn. 5 w Warszawie, stud. na wydz. lek. uniw. tamże i na uniw. w Bonn. W 1891 więź. w cytadeli warsz. za udz. w przygot, obch. roczn. konstyt. 3 maja. Czł. Zw.' Mł. Polsk.; czł. Ligi Nar. Prac. w II red. Głosu w Warszawie. Po uk. stud. ogł. podr. Ekonom, polit. oraz tłumacz." Humanistów Nowożytn.- Robertsona i Instytucji zawód. Spencera. ; Koresp. Przegl. Wszechpolsk. Współprac. Książki i Tyg. Ilustr. Poseł do I i II Dumy. Państw, ros. Prez. Lubelsk. Tow. Roln. Ogł. brosz. pośw. zagadn. autonom. Król^olsk., sprawie agrarn. oraz program, gospod.-społ. str. demokrat.-naród. Współprac. Ziemi Lubelsk. i Głosie Lubelsk., Ekonomisty, Gaz. Roln., Przegl. Ziemiańsk. Prez. Gł. Kom. Rat. w Lublinie; kier. Kraj. Rady Gosp. Min. spraw wewn. Rady Reg. Od 1919 prez. Zw. Ziemian w Warszawie. W 1922 senator R. P.; czł. Klubu Zw. Lud.-Narod., później czł. Klubu Chrześc.-Narod. Współprac. Kur. Wars z. i Warszawianki. Prez. zarz. B-ku Ziem. w Warszawie; czł. kom. opiniod. roln. przy Kom. Ekonom. Min.; czł. del. polsk. na międzyn. konfer. ekon. w Genewie; czł. rady finans. przy Min. Skarbu.
[KtoŁ]

Genealogia Steckich