Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Zwierzchowski Franciszek (1873-1949)

14.10.2011 19:37
Zwierzchowski FranciszekFranciszek Zwierzchowski Dr med. Gen, bryg. w st. sp. Ur. 14.4.1873 w Sieniawa, w Kijowszczyźnie, zm. 24.12.1949 Łódź. S. Aleksandra i Wiktorii z Chrościckich. Oż. z Marią Ludwiką Antaki. Uk. gimnaz. w Kijowie i Wojsk. Ak. Med. w Petersburgu (ob. Leningrad) (1896). Nast. ord. klin. chirurg. prof. Ratimowa tamże. W 1899 asyst, instytutu im. w. ks. Heleny w Petersburgu. W 1900 deleg. na stud. u-zup. do Paryża, Berlina, Wiednia i Budapesztu. Od 1902 doc. klin. chirurg., od 1905 prof. Inst. Med. dla Kobiet w Petersburgu. Od 1912 prof. Instyt. Psychoneurolog. tamże. W 1914 powoł. do ros. wojsk. sł. sanit., nast. odwoł. z fr. na poprzednio zajm. stan.; ponadto kier. klin. stomatol. Wojsk. Ak. Med. Od 18. 1. 19x9 płk-lek. w. p., kmdt I szpit. zapas, w Warszawie (nast. I Szpit. Okr. im. marsz. J. Piłsudskiego). Od 1. 1920 szef Dep. Sanit. M. S. Wojsk. Równocz. zorg. Państw. Inst. Dentyst. w Warszawie, dyr. i prof. tegoż. W międzycz. mian. gen. bryg. W 1924 zast., nast. p. o. szefa admin. armii. W 1925 kmdt Ofic. Szk. Sanit. Od 30. 4. 1927 w st. sp. Inicjat. uzdrów. „Jurata" na Helu. Ogł. m. in.: Empyema antri Mighmori, Podstawy odontologii, Szczegółowa chirurgia jamy ustnej, szer. art. w prasie lek. Odzn.: O. P. 3, fr. L. H. 4, fr. Med. Hon., Gw. Rum. 2, jugosł. O, B. 3. Wilno, Mickiewicza 60, tel. 22-17
[KtoŁ]

Genealogia Zwierzchowskich