Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Powstanie Listopadowe - lista sądzonych za udział

6.05.2012 21:37
Na początku tej publikacji czytamy:

"Annex do Zapozwu Edyktalnego z dnia 5/16 lipca 1833 r. Nr 188

LISTA IMIENNA
niewiadomych z teraźniejszego pobytu osób, oddanych pod Sąd Najwyższy Kryminalny,
na zasadzie Manifestu NAJIASNIEJSZEGO CESARZA WSZECH ROSSYI KROLA POLSKIEGO z dnia 20 października/1 listopada 1831 roku,
z powodu zarzutu o spełnienie przestępstw wyłączonych z pod ogólnego przebaczenia, jakie JEGO CESARSKO - KROLEWSKA MOSC
należącym do byłego w Królestwie Polskiem rokoszu, tymże Manifestem Najłaskawiej udzielić raczył."
____________________________________________________________________________________

JEDNYM SŁOWEM LISTA NASZYCH BOHATERÓW NARODOWYCH ZAANGAŻOWANYCH W ROZPOCZĘCIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Komentarze (13)

6.05.2012 21:58
Jeśli przy kolejnych osobach nie podano indywidualnych informacji, należy czytać:
Stałe zamieszkanie przed rokoszem - Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu - niewiadome

Obwinieni o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego

1. Piotr Urbański - Porucznik z Pułku Grenadyer. Gward. Królews. Wojska Pol.
2. Alexander Łaski - Podporucznik z tegoż Pułku
3. Leon Czechowski - Podporucznik z tegoż Pułku
4. Andrzej Gawroński - Kapitan 1. kl. z Batal. Saper.
5. Felix Nowosielski - Podporucznik z Batal. Saper.
6. Karol Karsnicki - Podporucznik z Batal. Saper.
7. Rudolf Hasfort - Podporucznik z Batal. Saper.
8. Stanisław Dolinger - Podporucznik z Batal. Saper.
9. Mikołaj Czarnomski - Porucznik z Pułku Piech. lin. J. C. M. W. X. Michała Nro 1.
10. Józef Zaliwski - Podporucznik z tegoż Pułku
11. Ludwik Jabłkowski - Podporucznik z tegoż Pułku
12. Jan Łazowski - Podporucznik z tegoż Pułku
13. Ludwik Michałowski - Podporucznik z P. Piech. lin. J. C. M. W. X. Konstantego Nro 3.
14. Antoni Roślakowski - Kapitan z Pułku 4. Piech. lin.
15. Damazy Dobrogojski - Kapitan z Pułku 4. Piech. lin.
16. Wincenty Słubicki - Porucznik z Pułku 4. Piech. lin.
17. Kalixt Korwinowski - Porucznik z Pułku 4. Piech. lin.
18. Józef Święcicki - Porucznik z Pułku 4. Piech. lin.
19. Marcelli Sisiński - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
20. Alexy Kosicki - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
21. Adam Przeradzki - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
22. Tytus Przeradzki - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
23. Julian Dunin - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
24. Józef Krzysztoporski - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
25. Julian Zajączkowski - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
26. Mateusz Lossowski - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
27. Antoni Czarnecki - Podporucznik z Pułku 5. Piech. lin.
28. Ludwik Borkiewicz - Podporucznik z Pułku 7. Piech. lin.
29. Jakób Antonini - Major z Pułku 8. Piech. lin.
30. Alexander Stryjeński - Podporucznik z Pułku Strzel. p. J. C. K. MOSCI Nro 1.
31. Leopold Koszucki - uwolniony ze służby Podporucznik z P. Str. p. J. C. K. M. Nro 1.
32. Adolf Cichowski - uwolniony ze służby Podporucznik z P. Str. p. J. C. K. M. Nro 1.
33. Leon Bietkowski - Podporucznik z Pułku 3. Str. p.
34. Ignacy Wołoszyński - Podporucznik z Pułku 3. Str. p.
35. Jan Łubanowski - Porucznik z Bater. poz. Art. k. Gw.
36. Maurycy Hrabin Hunke - Podporucznik z Bater. poz. Art. k. Gw.
37. Alexander Orlowski - Podporucznik z Bater. poz. Art. k. Gw.
38. Janusz Xsiąże Czetwertyński - Podporuczn. z Bat. 2. Art. lek. kon.
39. Gabryel Kowulski - Podporucznik z Komp. 2. lekkiej Artylleryi pieszej
40. Wincenty Nieszokoc - Porucznik Artyl. Adjunkt przy Dyrekcyi Artylleryi
41. Karol Stolizmanu - Porucznik Artyl. Adjunkt przy Dyrekcyi Artylleryi
42. Kazimierz Puszkowicz - Podpułkownik z Kommissaryatu Ubiorczego W. Polskiego
43. Józef Jokisz - należący do Szkoły zimowej Art. Podchorąży z Batal. Saperów
44. Wincenty Hirszpel - należący do Szkoły zimowej Art. Podchorąży z Batal. Saperów
45. Alexy Puchalski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchorąży z Batal. Saperów
46. Józef Bielawski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchorąży z Batal. Saperów
47. Antoni Szyndler - Podofficer z Batal. Saperów
48. Adam Wędrogowski - Podofficer z Pułku Strzel. piesz. J. C. K. MOSCI Nro 1.
49. Ignacy Czernik - Podofficer z Pułku 3. Str. piesz.
50. Alexander Radziejowski - były Podofficer z Pułku 1. Str. p.
51. Włodzimierz Kazimierz Kormański - uwolniony w stopniu Podporucznika Wachmistrz z P. Str. kon. Gw
52. Antoni Olszewski - Podofficer z Bateryi pozycyinej Artyl. kon. Gwar.
53. Józef Wasilewski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Bat. poz. Art. k. Gw.
54. Wojciech Gajewski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Bat. poz. Art. k. Gw.
55. Antoni Żarski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Komp. 1. poz. Art. p.
56. Karol Borkowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 1. poz. Art. p.
57. Józef Głębocki - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 1. poz. Art. p.
58. Erazm Lipski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. poz. Art. p.
59. Ignacy Piętka - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. poz. Art. p.
60. Onufry Korzeniowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. poz. Art. p.
61. Aleksander Dunowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Komp. 1. lek. Art. p.
62. Ludwik Rakowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 1. lek. Art. p.
63. Antoni Szyszkowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. lek. Art. p.
64. Seweryn Dornfeld - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. lek. Art. p.
65. Leon Koss - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. lek. Art. p.
66. Andrzej Brzeziński - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Komp. 3. lek. Art. p.
67. Stanisław Frehse - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Komp. 3. lek. Art. p.
68. Xawery Węgliński - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Komp. 3. lek. Art. p.
69. Antoni Skolimowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 1. lek. Art. p.
70. Tadeusz Dorantowicz - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Bat. 1. lek. Art. kon.
71. Krzysztof Preszel - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Bat. 1. lek. Art. kon.
72. Julian Grytfel - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Bat. 1. lek. Art. kon.
73. Edward Plater - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Bat. 2. lek. Art. kon.
74. Leopold Zwierzchowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Bat. 2. lek. Art. kon.
75. Stanisław Ulatowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z pol. Komp. Rakiet p.
76. Wincenty Zarzycki - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z pol. Komp. Rakiet p.
77. Alexander Jaszowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z pol. Bat. Rakiet kon.
78. Maciej Proszkowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchorąży z Komp. Rzemieśln.
79. Ludwik Wołowski - Uczeń Królewsko - Alexandrowskiego Uniwersytetu
80. Xawery Nowicki - Uczeń tegoż Uniwersytetu
81. Julian Łabęcki - Uczeń tegoż Uniwersytetu
82. Wiktor Józefowicz - Uczeń tegoż Uniwersytetu
83. Alexander Liedkie - Uczeń tegoż Uniwersytetu
84. Adam Piwowarski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
85. Stanisław Faliński - Uczeń tegoż Uniwersytetu
86. Hipolit Rzewuski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
87. Jan Bartkowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
88. Leon Gorzeński - Uczeń tegoż Uniwersytetu
89. Leopold Giewartowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
90. Antoni Bacewicz - Uczeń tegoż Uniwersytetu
91. Henryk Rychłowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
92. Nicefor Wąsowicz - Uczeń tegoż Uniwersytetu
93. Maciej Kossowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
94. Ignacy Polichnowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
95. Kajetan Witkowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
96. Ignacy Modliński - Uczeń tegoż Uniwersytetu
97. Hieronim Borowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
98. Napoleon Szymański - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
99. Michał Szwejcer - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
100. Alexander Miączyński - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
101. Wincenty Kobyliński - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
102. Julian Dąbski - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
103. Konstanty Jaranowski - były Uczeń klassy 6. Szkoły Wojewódzkiej Warszawskiej
104. Gustaw Hrabia Małachowski - Poseł Powiatu Szydłowieckiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Bodzechów w Obwodzie Opatowskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
105. Franciszek Trzciński - Poseł Powiatu Orłowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Skleczki w Obwodzie Gostyńskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
106. Adam Hrabia Gurowski - Obywatel Województwa Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Wyszyna w Obwodzie Konińskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
107. Alexander Mniewski - Obywatel Województwa Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Włyń w Obwodzie Konińskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
108. Konstanty Przyborowski - Obywatel Województwa Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: niewiadome
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
109. Napoleon Poniński - Obywatel Województwa Krakowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: niewiadome
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
110. Maurycy Mochnacki - Magister Prawa
111. Polikarp Suchorski - Magister Prawa
112. Józefat Bolesław Ostrowski - Magister Prawa wykreślony z listy Aplikant. Sąd. dla zaniedbania obowiązków
113. Józef Mejzner - Magister Prawa wykreślony z listy Aplikant. Sąd. dla zaniedbania obowiązków
114. Xawery Bronikowski - Patron przy Trybunale Cywilnym Województwa Mazowieckiego
115. Franciszek Grzymała - Redaktor pism publicznych
116. Napoleon Babski - Pisarz w Redakcyi Gazety Dziennik powszechny
117. Michał Dembiński - uwolniony ze służby Pod-Sekret. Kommis. Rząd. Przych. i Skarb.
7.05.2012 20:21
Obwinieni o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego,
i o morderstwa jakie na osobach Generałów Polskich, tudzież Officerów Rossyiskich i Polskich dokonane zostały.

118. Klemens Gromann - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
119. Jan Byszyński - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
120. Fortunat Wielobycki - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
121. Ludwik Banczakiewicz - Podchor. Pułku Gren. Gw. Król.
122. Leon Czarkowski - Podchor. Pułku Gren. Gw. Król.
123. Leopold Raczyński - Podchor. Pułku Gren. Gw. Król.
124. Klemens Pągowski - Podchor. Pułku Gren. Gw. Król.
125. Jan Zieliński - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
126. Adam Koźmian - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
127. Władysław Ponikiewski - Feldfebel Pułku Gren. Gw. Król.
128. Stanisław Kossowski - Podchor. Pułku Gren. Gw. Król.
129. Władysław Englert - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
130. Feliks Kieliński - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
131. Wojciech Leszczyński - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
132. Kazimierz Maciejowski - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
133. Remigiusz Wierzbicki - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
134. Stanisław Wierzbicki - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
135. Ludwik Kolin - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
136. Wincenty Popławski - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
137. Fryderyk Krzycki - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
138. Antoni Bojarski - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
139. Tadeusz Troiński - Feldfebel Batalionu Saperów
140. Wacław Staszewski - Podofficer Batalionu Saperów
141. Kamil Mochnacki - Podofficer Batalionu Saperów
142. Edward Wernezobre - Podofficer Batalionu Saperów
143. Jan Olszewski - Podofficer Batalionu Saperów
144. Antoni Falkowski - Podofficer Batalionu Saperów
145. Eustachy Maciejowski - Podofficer Batalionu Saperów
146. Franciszek Obuchowicz - Podofficer Batalionu Saperów
147. Józef Garczyński - Podofficer Pułku Piech. lin. J. C. M. W. X. Michała Nro 1.
148. Karol Miniszewski - Feldfebel z tegoż Pułku
149. Apolinary Nyko - Podchorąży z tegoż Pułku
150. Tomasz Malankiewicz - Podofficer z tegoż Pułku
151. Maryan Płachecki - Podofficer z tegoż Pułku
152. Jan Nepomucen Młodecki - Podofficer z tegoż Pułku
153. Wincenty Gaucz - Podofficer z tegoż Pułku
154. Marcin Dobrzelewski - Podofficer z tegoż Pułku
155. Jan Falkowski - Feldfebel z tegoż Pułku
156. Józef Piechowski - Podofficer z tegoż Pułku
157. Augustyn Brüsenmeister - Podofficer z tegoż Pułku
158. Ignacy Polański - Podofficer z tegoż Pułku
159. Józef Zieliński - Podchorąży z tegoż Pułku
160. Tomasz Swierkocki - Feldfebel Pułku 2. Piech. lin.
161. Karol Kloss - Feldfebel Pułku 2. Piech. lin.
162. Antoni Zapaśnik - Podofficer Pułku 2. Piech. lin.
163. Kazimierz Obrębski - Podofficer Pułku 2. Piech. lin.
164. Andrzej Radlicki - Podofficer Pułku 2. Piech. lin.
165. Teodor Karczewski - Podchorąży Pułku 2. Piech. lin.
166. Wojciech Zdzarski - Feldfebel Pułku 2. Piech. lin.
167. Franciszek Chełmoński - Podchorąży Pułku Piech. lin. J. C. M. W. X. Konstantego Nro 3.
168. Juljan Skoczewski - Podchorąży z tegoż Pułku
169. Józef Waszkiewicz - Feldfebel z tegoż Pułku
170. Antoni Januszyński - Podofficer z tegoż Pułku
171. Marcin Rojewski - Podofficer z tegoż Pułku
172. Antoni Skalski - Feldfebel z tegoż Pułku
173. Szymon Fjutyński - Podofficer z tegoż Pułku
174. Xawery Biernacki - Podofficer z tegoż Pułku
175. Zenon Kułakowski - Feldfebel Pułku 4. Piech. lin.
176. Jan Pawłowski - Podofficer Pułku 4. Piech. lin.
177. Józef Wojciechowski - Podofficer Pułku 4. Piech. lin.
178. Sylwester Szablicki - Podofficer Pułku 4. Piech. lin.
179. Józef Kowalski - Podofficer Pułku 4. Piech. lin.
180. Wincenty Karpiński - Feldfebel Pułku 5. Piech. lin.
181. Kasper Kołaczyński - Podofficer Pułku 5. Piech. lin.
182. Stanisław Truszkowski - Podofficer Pułku 5. Piech. lin.
183. Marcelli Wisławski - Feldfebel Pułku 5. Piech. lin.
184. Ludwik Skrodzki - Feldfebel Pułku 5. Piech. lin.
185. Teodor Hulewicz - Feldfebel Pułku 5. Piech. lin.

8.05.2012 22:30
186. Walenty Ząbkowski - Feldfebel Pułku 5. Piech. lin.
187. Teodor Jeliński - Podofficer Pułku 5. Piech. lin.
188. Maxymilian Lutostański - Podofficer Pułku 5. Piech. lin.
189. Hieronim Dębicki - Feldfebel Pułku 6. Piech. lin.
190. Franciszek Lisiecki - Feldfebel Pułku 6. Piech. lin.
191. Leon Dobrzycki - Podofficer Pułku 6. Piech. lin.
192. Marcelli Magnuski - Podofficer Pułku 6. Piech. lin.
193. Felix Pawłowski - Podofficer Pułku 6. Piech. lin.
194. Jan Pichelski - Podchorąży Pułku 7. Piech. lin.
195. Michał Sławianowski - Podchorąży Pułku 7. Piech. lin.
196. Antoni Borowski - Feldfebel Pułku 7. Piech. lin.
197. Paweł Pepłowski - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
198. Józef Massalski - Feldfebel Pułku 7. Piech. lin.
199. Franciszek Miltzer - Feldfebel Pułku 7. Piech. lin.
200. Adam Lasota - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
201. Andrzej Grotowski - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
202. Józef Bajerski - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
203. Ludwik Zwierkowski - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
204. Karol Grabowiecki - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
205. Ferdynand Mejzner - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
206. Franciszek Lisiecki - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
207. Dominik Saski - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
208. Gabryel Moraczewski - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
209. Maciej Kąsinowski - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
210. Wincenty Starzyński - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
211. Leopold Kietliński - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
212. Felix Lubiński - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
213. Andrzej Nowosielski - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
214. Konstanty Kawiecki - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
215. Józef Patelski - Feldfebel Pułku Str. piesz. J. C. K. MOŚCI Nro 1.
216. Stanisław Mazurkiewicz - Podofficer z tegoż Pułku
217. Antoni Baczewski - Podofficer z tegoż Pułku
218. Felix Szymanowski - Podofficer z tegoż Pułku
219. Leon Lipiński - Podofficer z tegoż Pułku
220. Stanisław Rydecki - Podofficer z tegoż Pułku
221. Benedykt Kozłowski - Podofficer z tegoż Pułku
222. Jan Januszewski - Podofficer z tegoż Pułku
223. Antoni Wierzbicki - Podofficer z tegoż Pułku
224. Michał Mystkowski - Feldfebel Pułku 2. Strzel. piesz.
225. Stanisław Czujkowski - Feldfebel Pułku 2. Strzel. piesz.
226. Jan Brzeziński - Feldfebel Pułku 2. Strzel. piesz.
227. Franciszek Szamota - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
228. Stefan Mszanecki - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
229. Józef Lubowicki - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
230. Franciszek Głaszyński - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
231. Jan Pienczykowski - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
232. Ludwik Lipiński - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
233. Kajetan Jaworski - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
234. Michał Ostroróg - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
235. Wincenty Modzelewski - Podchorąży Pułku 3. Strzel. piesz.
236. Edward Berlie - Podofficer Pułku 3. Strzel. piesz.
237. Andrzej Pijanowski - Podofficer Pułku 3. Strzel. piesz.
238. Franciszek Skąpski - Podofficer Pułku 3. Strzel. piesz.
239. Hieronim Paięcki - Podofficer Pułku 3. Strzel. piesz.
240. Lucjan Koperski - Feldfebel Pułku 4. Strzel. piesz.
241. Józef Kozłowski - Feldfebel Pułku 4. Strzel. piesz.
242. Wilhelm Chruściński - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
243. Xawery Guski - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
244. Erazm Borzęcki - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
245. Antoni Parys - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
246. Wiktor Radziejewski - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
247. Ludwik Różycki - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
248. Józef Dobrowolski - były Podpor. z Pułku Piech. lin. J. C. M. W. X. Michała Nro 1.
8.05.2012 23:01
Obwinieni o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego,
o napadnienie na Pałac Belwederski, w zamiarze targnienia się na życie w Bogu spoczywającego
CESARZEWICA WIELKIEGO XIĘCIA KONSTANTEGO PAWŁOWICZA, tudzież o morderstwo na osobach
Generałów i Officerów Rossyiskich i Polskich dokonane

249. Wiktor Tylski - należący do Szkoły Podchorążych Piech. Podoffic. z P. 6. Piech. lin.
250. Konstanty Trzaskowski - należący do Szkoły Podchorążych Piech. Feldfebel z P. 1. Strzel. p.
251. Karol Kobyliński - należący do Szkoły Podchorążych Podofficer z Pułku 1. Strzel. p.
252. Stanisław Poniński - uwoln. ze służby w stopn. Podpor. Podchor. z Pułku Gren. Gward.
253. Seweryn Cichowski - były Podchor. z Pułku Gren. Gw. Królewskiej
254. Karol Paszkiewicz - były Podofficer z Pułku Gren. Gw. Królewskiej
255. Ludwik Orpiszewski - Uczeń Królewsko - Alexandrowskiego Uniwersytetu
256. Walenty Nasiorowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
257. Edward Trzciński - Uczeń tegoż Uniwersytetu
258. Ludwik Jankowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
259. Alexander Świętosławski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
260. Walenty Krosnowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
261. Roch Rupniewski - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
262. Leonard Rettel - były Uczeń Liceum Warszawsk.
263. Seweryn Goszczyński - Redaktor Pism Publicznych
264. Ludwik Nabielak - Redaktor Pism Publicznych
9.05.2012 16:12
Obwiniony o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego,
tudzież o morderstwo na osobie Generała Brygady Wojska Polskiego Tomasza Siemiątkowskiego dokonane.

265. Ludwik Baliński - Podchorąży z P. Gren. Gwar. Król.
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
9.05.2012 16:16
Obwiniony o morderstwo na osobie Generała Brygady Wojska Polskiego Ignacego Blumer dokonane.

266. Jakób Grabowski - Feldfebel z Pułku 5. Piech. lin.
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
9.05.2012 16:19
Obwinieni o morderstwo na osobie Kapitana Wojska Polskiego Daniela Terszteniaka dokonane.

267. Franciszek Senderowski - Żołnierz z Batalionu Saperów
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
268. Łukasz Dorociński - Żołnierz z Batalionu Saperów
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
9.05.2012 16:26
Obwiniony o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego,
tudzież o podanie w obu Izbach Sejmowych wniosku do aktu z dnia 13/25 Stycznia 1831 roku,
ogłaszającego, że Panowanie NAJIAŚNIEJSZEGO CESARZA WSZECH ROSSYI KRÓLA POLSKIEGO
MIKOŁAJA I-GO I JEGO NAJIAŚNIEJSZEGO Domu w Polsce ustało.

269. Roman Hrabia Sołtyk - Poseł Powiatu Konieckiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Chlewiska w Obwodzie Opoczyńskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
9.05.2012 16:33
Obwinieni o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego,
tudzież o popieranie w obu Izbach Sejmowych wniosku do aktu z dnia 13/25 Stycznia 1831 roku,
ogłaszającego, że Panowanie NAJIAŚNIEJSZEGO CESARZA WSZECH ROSSYI KRÓLA POLSKIEGO
MIKOŁAJA I -GO I JEGO NAJIAŚNIEJSZEGO Domu w Polsce ustało.

270. Władysław Hrabia Ostrowski - Poseł Powiatu Piotrkowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Helenów w Obwodzie Warszawskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
271. Walenty Zwierkowski - Radca Komitetu Towarz. Kredyt.
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Biała - Wielka w Obwodzie Olkuskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
9.05.2012 18:09
Obwinieni o popieranie w obu Izbach Sejmowych wniosku do aktu z dnia 13/25 Stycznia 1831 roku,
ogłaszającego, że Panowanie NAJIAŚNIEJSZEGO CESARZA WSZECH ROSSYI KRÓLA POLSKIEGO
MIKOŁAJA I -GO I JEGO NAJIAŚNIEJSZEGO Domu w Polsce ustało.

272. Adam Łuszczewski - Poseł Powiatu Sochaczewskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Struga w Obwodzie Sochaczewskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
273. Konstanty Świdziński - Poseł Powiatu Opoczyńskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Sulgostów w Obwodzie Opoczyńskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
274. Franciszek Wołowski - Deputowany Okręgu Warszawskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Kaski w Obwodzie Sochaczewskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
275. Antoni Hrabia Ostrowski - Senator Kasztelan Król. Polsk.
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Ujazd w Obwodzie Rawskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
276. Jan Hrabia Leduchowski (tak zapisano) - Poseł Powiatu Jędrzejowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Jaronowice w Obwodzie Kieleckim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
9.05.2012 18:50
Obwiniani o Naczelnictwo lub składanie nieprawego Najwyższego Rządu Królestwa Polskiego,
po dniu 13/25 Stycznia 1831 roku w Warszawie zaprowadzonego, a do dnia 5/17 Sierpnia t. roku
trwaiącego bez oświadczenia swej podległości do dnia 1/13 Września t. r.

277. Adam Xsiąże Czartoryski - Senator Wojewoda, Wielki Podkomorzy Dworu JEGO CESARSKO - KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
Członek Rady Państwa w Cesarstwie Rossyiskiem, a Rady Administrac. w Królestwie Polskiem.
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Puławy w Obwodzie Lubelskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
278. Teofil Morawski - Poseł Powiatu Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Mikołajewice w Obwodzie Kaliskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
279. Stanisław Barzykowski - Poseł Powiatu Ostrołęckiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Rogiennice w Obwodzie Łomżyńskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
280. Jan Skrzynecki - Pułkownik Dowódca Pułku 8. Piech. lin. Wojska Polskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Miasto Obwodowe Pułtusk
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
9.05.2012 19:07
Obwiniani o Naczelnictwo lub składanie nieprawego Najwyższego Rządu Królestwa Polskiego,
w Warszawie po dniu 5/17 Sierpnia 1831 roku w Warszawie zaprowadzonego,
a następnie w Zakroczymiu wznowionego, bez oświadczenia swej podległości do dnia 1/13 Września t. r.

281. Bonawentura Niemojowski - Obywatel Wojewódz. Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Marchwacz w Obwodzie Kaliskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
282. Alojzy Biernacki - Poseł Powiatu Wieluńskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Sulisławice w Obwodzie Kaliskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
283. Józef Świrski - Poseł Powiatu Hrubieszowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Gdeszyn w Obwodzie Hrubieszowskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
284. Jan Olrych Szaniecki - Deputowany Okręgu Stobnickiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Miasto Pińczów w Obwodzie Stobnickim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
285. Teodor Morawski - Obywatel Wojewódz. Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Dąbrówka w Obwodzie Sieradzkim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
9.05.2012 19:19
Obwiniony o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego, tudzież o składanie
nieprawego Rządu Najwyższego w Królestwie Polskiem po dniu 13/25 Stycznia 1831 r. w Warszawie zaprowadzonego,
a następnie w mieście Zakroczymiu odnowionego, bez oświadczenia swej podległości do dnia 1/13 Września 1831 roku.

286. Joachim Lelewel - Poseł Powiatu Żelechowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
______________________________________________________________________________________________________

Zastępca Prezesa Sądu Najwyższego Kryminalnego
Generał Lejtnant (podpisano) Sulima

Zgodno z Oryginałem
Pisarz Sądu Najwyższego Kryminalnego,
Kaliński