Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ordów, pow. kamionecki

13.12.2008 01:30
Ordów

Ordów - cerkiewOrdów, rus. Ordiw, w księgach metrykalnych XXW także Hordów, wieś, pow. kamionecki, 34 km. na płn.-wsch. od Kamionki Strumiłowej, 17 km. od sądu pow. w Radziechowie, tuż na płd. od urz. poczt, w Byszowie. Na wschód i płd. leży Suszno, na zach. Rozdziałów, na płn. Byszów (obie w pow. sokalskim). Wieś leży w dorzeczu Wisły za pośrednictwem potoku, płynącego od wschodu ze Suszna i podążającego pod nazwą Młynówki do Białegostoku, dopływu Bugu. Zabudowania wiejskie leżą w płn. stronie obszaru, na lew. brz. tego potoku. Na płd.-zach. od nich wznosi się wzgórze Ordów do 227 m. (znak triang), na płd. Kromorz do 229 m. Na płn.-zach. leży las Brzezina. Własn. wiek. ma roli or. 315, łąk i ogr. 87, pastw. 15, lasu 35; wł. ran. roli or. 661, łąk i ogr. 129, pastw. 77 mr. Par. rzym.-kat. w Stojanowie, gr.-kat. w Susznie. We wsi cerkiew pod wezw. św. Łukasza ewangielisty, szkoła filialna i kasa pożyczkowa gm. z ka-pit. 303 zł. w. a.
[1]

[attachment]ordow_1872.jpg

1426 - Dyplom wydany w Sokalu mocą którego Ziemowit Trójden i Władysław, książęta mazowieccy, rozgraniczyli posiadłości Gotharda z Falencic między Sokalem a Radziechowem leżące, wymienia wieś Ordów (czyt. Papee: Zabytki przeszłości miasta Bełza. Lwów, 1884, str. 17)
1531 - podatek płacony z trzech łanów (brak młyna czy kaplicy) [5]
1578 - Andrzej Wierzbowski, Niemierza Wierzbowski, własność [5]
1767 - Mikołaj Polanowski przekazuje swoje dobra, Stanisławowi Kostce Sadowskiemu [2]
1784 - Stanisław Sadowski, właściciel dóbr [2]
1784 - Stanisław Sadowski pożycza sumę od Stanisława Potockiego pod zastaw Ordowa [2]
Jaworski Apolinary1851 - Ur. Kazimierz Andrzej Jaworski, syn Apolinarego - właściciela dóbr (Apolinary - syn. Teodora i Józefy Jaworskiej) i Wiktorii Malinowskiej [4]
1853 - Ur. Józefa Julianna, c. Apolinarego Jaworskiego - właściciela dóbr i Wiktorii Malinowskiej [4]
1857 - 22.8.1857 Ur. Ludwik Jaworski, s. Apolinarego - właściciela dóbr i Wiktorii Malinowskiej [4]
1866 - administratorem dóbr zostaje Michał Stecki
1867 - Urodzeni: Tekla Kornacka, Józef Harasiński, Wincenty Stanisław Stecki, Ewa Gardziewicz, Stefan Kornacki
1869 - Urodzeni: Jan Kornacki, Marianna Kamieńska, Zygmunt Jan Stecki, Katarzyna Gardzielewicz, , Anastazja Kornacka, Anastazja Harasińska
1871 - 2.7.1871 Rodzi się Bronisława Stecka, c. Michała i Anastazji Ludwiki Ostrowskiej. (chrz. w Stojanowie 6.8.1871, ojciec chrz. Józef Martynowicz)
1873 - Urodzeni m.in. Antoni Harasiński, Tadeusz Kazimierz Stecki, Piotr Worenica
1880 - mieszkańców gminy: 431 (218 rz-kat.), na obszarze dworskim: 34 [1]
1904 - właścicielem jest Gottleb Haszlakiewicz[3]
1930 - Właścicielem ziemskim jest tam Alfred Więckowski

[url]Zdjęcia z Ordowa[/url]

Bibliografia

[1] [SGKP]
[2] Oss. 141-III-601
[3] Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904
[4] [par. AGAD 1-301-1268]
[5] Jabłonowski A., Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 7 cz. 1, Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona
.

Odpowiedzi (2)

25.12.2008 01:43

Rok 1906

[attachment]Ordów_1906.jpg

Rok 1928

[attachment]ordow.jpg

Bibliografia

www.mapywig.org

8.01.2011 22:44
  1. Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii: Stojanów 1784-1834, Tetewczyce 1784-1839, Heinrichsdorf 1826-1908, Ordów 1784-1833, Byszów 1784-1834, Toki i Zboiska 1788-1835, Romanówka 1796-1839; ; 1784-1908; - - znajduje się w AGAD sygnatura: 1/301/0/1266
  2. Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Ordów 1834-1858 - - AGAD sygnatura: 1/301/0/1268
  3. Księga urodzeń rz-kat. dla parafii Stojanów (w tym Ordów) 1868-1900 - Arch. Lw. 618/2/2584