Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Michałowice, pow. drohobycki

27.09.2009 15:50
Michałowice

1836r.
Sprawa spadkowa o dobra Rychcice, Michałowice, Poczajowice, Gaje, Dytów między Rozalią Bielską, c. zm. Romana, a żoną Zawadzkiego a dziećmi Michała i Julianny Chęcińskich: Józefy, Marianny, Albertyny, Andżeliki, Elżbiety, Malwiny i Marcelli.[8]

1855r.
Michałowice, wieś / obwód Sambor / urząd pow. SB Drohobycz / parafia gk - loco, rzk- Rychcice / urząd poczt. Drohobycz 3/4 mil / właściciel: Romana Bielskiego spadkobiercy. [1]

1868r.
Michałowice, wieś / urz. pow.Drohobycz / urz.poczt. Drohobycz / parafia
gk- loco, rzk-Rychcice / ludnośc wg spisu z 1857r.- 978 / grunta orne, łąki, ogrody, pastwiska, lasy- ogółem- 1705 morgów niższo-austriackich / właśc. Julian i Stanisław Bielscy. [4]

1872r.
Michałowice z Martynpolem - wieś / starostwo, urząd podatkowy, rada powiatowa- Drohobycz / Dyrekcja obwodu skarbu- Sambor / Sąd obwodowy- Sambor / Sąd powiatowy i Notaryat- Drohobycz / Urzad paraf. ł.-Rychcice, gk- Michałowice / Urząd poczt.- Drohobycz / ludnośc wg spisu z r. 1870- 1123 / właściciel- Julian Bielski. [6]

1874r.
ks. Julian Jarosiewicz, dotychczasowy kapelan administracji gr-kat w Michałowicach otrzymał posadę w Ustrzykach Dolnych [7]

1885r.
Michałowice al. Michałowice Tyśmienickie, rus. Mychalewyczi Tyśmenycki, wś, pow. drohobycki, 8 kil. na pin. wsch, od sądu powiat., urzędu poczt., stacyi kolej, i telegr. w Drohobyczu. Na pn. leżą Rychcice i Lipowiec, na wsch. Słońsko i Delawa, na płd. Nendorf, na płd, zach. Raniowice, na zach. Poczajowice i Rychcice. Środkiem wsi płynie Tyśmienica. Wchodzi ona tu od płd. z Poezajowio i płynie na płn.-wsch., a w końcu ma wsch. do Lipowic, zabierając w obrąbie wsi pomniejsze strugi odlew. brz. W środku obszaru leżą zabudowania wiejskie, na płn.-zach. część wsi Chatki Lasowo, we wsch. narożniku grupa domów Pedorcy, na płd. krańcu część wsi i folw. Martynpol (al. Maryampol, Marcinpol, Martynopol, Mariampol, Zagóra).
Tutaj wznosi się najwyższe wzgórze (365 m., znak triang.), podczas kiedy na płn. zach, wznosi się najwyższy punkt do 277 m. Płd. kończynę wsi przebiega gościniec drohobyckostryjski, część płn.-zach. kolej naddniestrzańska. Własn. wiek. (Bielskiego) ma roli orn. 255, łąk i ogr. 41, pastw, 13, lasu 87; własn.mniej, roli orn. 720, łąk i ogr. 417, past. 167, lasu 5 mr. W r. 1880 było 1120 mk. w gminie, 30 na obsz. dwór. (między tymi 101 obrz. rzym.-kat., 1020 obrz. gr.-kat,).
Par. rzym.-kat. w Rychcicach, gr.-kat. w miejscu, dek. drohobycki, dyec. przemyska. Do parafii na leżą Słońsko i Poczajowice. We wsi jest cerkiew pod wezw. 66, Kośmy i Damiana, szkoła etat. jednokl i kasa pożyczk. gminna % kapit. 519 zŁ w. a. W lesie koło Słońska jest staw. Podanie miejscowe głosi, że na tern miejscu stała niegdyś cerkiew.
Pewnego razu w dzień Wielkiejnocy, poszli mieszkańcy zamiast do cerkwi, do karczmy, która stała w pobliżu. Za karę zapadła się cerkiew i karczma, a w miejscu tem powstał staw.[3]

1890r.
Michałowice, wieś / właściciel tabularny Juliusz Bielski / poczta - Drohobycz 8 km / telegraf - Drohobycz 8 km / parafia- ł. Rychcice, gk. loco / starostwo, rada powiatowa i urząd podatkowy- Drohobycz / sąd powiatowy i notaryat- Drohobycz / sąd obwodowy- Sambor / 1 karczma / 1 folwark. [5]

1897r.
Michałowice, wieś / starostwo- Drohobycz / sąd powiatowy- Drohobycz / urząd paraf. ł. Rychcice, g. loco / urząd pocztowy- Drohobycz, 8 km / urząd telegr.-Drohobycz, 8 km / ludność wg stanu 1890r- 1198 / własność Juliusz Bielski. [2]

1904r.
Michałowice, wieś / starostwo Drohobycz / sąd pow.- Drohobycz / urząd paraf. ł. Rychcice, g. loco / urząd poczt.-Drohobycz, 9,1 km / urząd telegr.- Drohobycz, 9,1 km / ludnośc 1295 / własność Juliusz Hr Bielski.[2]

1918r.
Michałowice, wieś / starostwo, rada pow.- Drohobycz / sąd pow. i urząd podatkowy- Drohobycz / urzad paraf; ł. Rychcice, g. loco / ludność 1435 / urząd poczt.-Drohobycz, 9,5 km / urząd telegr.- Drohobycz, 9,5 km / własność Juliusz hr Bielski.[2]

Bibliografia

[1] sko.
[2] Naj.
[3] SGKP
[4] Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem wydawca Lwów, 1868
[5] Pilat T. Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z Wielkiem Ks. Krakowskiem, Lwów 1890
[6] Orzechowski K., Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych, Kraków 1872
[7] Gazeta Lwowska 16.04.1874
[8] Gazeta Lwowska 24.5.1836

Odpowiedzi (2)

25.12.2009 22:56
18.04.2013 11:08
Mapa prezentująca Michałowice z przysiółkiem Marcinpol w roku ok. 1850 (za serwisem Mapire)
[attachment]michalowice.jpg