Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Stecki Tadeusz (1895–1918)

14.02.2016 23:14
Tadeusz Stecki, ur. 1895, zmarł 10.11.1918 Lublin, ojciec: Wincenty Stanisław, matka: Eugenia Huet[2]. Działacz skautowy, wstąpił do LP w sierpniu 1914 Dowodził plut. 5 komp. 2 pp LP, we wrześniu 1914 mianowany chor. piech. Wyróżnił się w walkach pod Korolówką w marcu 1915 Przydzielony do 3 pp, był d-cą plut. 7 komp. Awansowany 1 IV 1916 na ppor. piech. Podczas bitwy pod Kostiuchnówką 6 VII 1916 dostał się do niewoli rosyjskiej. W 1918 wstąpił do PSZ.[1] Odznaczony odrderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości i 4-krotnie Krzyżem Walecznych.

Bibliografia

[1]Żak A.Cz.(red), Legiony Polskie 1914. Wybór materiałów źródłowych z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego, Warszawa–Kraków 2014Genealogia Steckich