Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Styberówka, pow. brodzki

1.01.2017 17:02
Styberówka, wś, pow. brodzki, 26 kim. na płd.-wschód od Brodów, 14 kim. na płn.- zach. od Załoziec (sąd pow.), 5 kim. od urz. poczt. Podkamień koło Brodów. Na płn. leżą Niemiacz i Palikrowy, na wschód Palikrowy, na płd. i płd.-zach. Wierzbowczyk, na zach. Szyszkowce i Litowiska. Wsch. część wsi przepływa powstający tu pot. Samiec (dopływ Seretca). Zabudowania wiejskie leżą w dolinie Samca. Wzn. sięga 385 mt. Własn. więk, ma roli or. 208, łąk i ogr, 40, past. 9, lasu 107 rar.; wł. mu. roli or. 576, łąk i ogr. 183, past. 29, lasu 17 mr. W 1880 r. 84 dm., 486 mk. w gm., 1 dm., 7 mk. na obsz. dwor. (431 gr.-kat., 44 rz.-kat., 18 izr.; 459 Rusinów, 21 Polaków, 13 Niemców). Par. rz.- kat. w Podkamieniu, gr. kat. w Wierzbowczyku. We wsi cerkiew i szkoła fil. z jeżyk, wykład, ruskim, założona w r. 1865. Lu. Dz
[1]

ok. 1870 - 1912 (może też później), wieś należy do dóbr hr. Józefa Miączyńskiego, mieszkającego w Jaśniszczach[2]
1873 założona szkoła (dotowana przez hr. Józefa MIączyńskiego)[2]

Bibliografia

[1] [SGKP]
[2] Gazeta Lwowska, 8.7.1873

Odpowiedzi (1)

1.01.2017 17:06
Gmina Styberówka w powiecie Brodzklm położona podwyższyła dotacyę swej szkoły, do czego się przyczynił właściciel obszaru dworskiego Wny. Józef Miączyński darowizny 600 kw. sążni gruntu, co się do publicznej podaje wiadomości.
Z c. k. Namiestnictwa.
Lwów, dnia. 26. czerwca. 1873.
[Gazeta Lwowska 8.7.1873]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.