Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Fiałkowski Bolesław Grzegorz (1847-1894)

13.01.2018 13:03
Fiałkowski (Fijałkowski) Bolesław Grzegorz, ur. 9.5.1847 Perespa (par. Tartaków k. Lwowa). Syn Antoniego Fiałkowskiego (s. Stanisława i Petroneli Jaworskiej) i Antoniny Wodzińskiej (1818-1893, c. Jana i Justyny Ulatowskiej.
Ojciec Antoni Fiałkowski ur. w Komarnie, prywatny oficjalista, pisarz w Perespie, gorzelnik, również uczestnik Powstania 1863. W latach 50. XIX wieku rodzina zamieszkała w Krzywczy k. Przemyśla. Bolesław ukończył szkołę powszechną i kształcił się na kotlarza. W 1863 przerywa naukę i z rówieśnikami wstępuje w szeregi powstańczych oddziałów. Jak pisze R. Cygan -Jako szeregowiec kawalerii mimo młodego wieku walczy bardzo dzielnie i jest kilka razy ranny. Walczył w oddziałach Czachowskiego, Younga, Lelewela, Ćwieka oraz Jagnina. Bierze udział w potyczkach i bitwach pod Tomaszowem, Potokami, Biłgorajem, Panasówką, Batorzem, Chełmem, Krasnostawem, Piaskami i Wygodą.
W bitwie pod Wygodą -31 stycznia 1864- B. Fiałkowski zostaje ranny, dostaje się do Rosyjskiej niewoli. Osadzony w lubelskim więzieniu, skazany na osiedlenie w Rosji, z grupą zesłańców trafia do Pskowa. Dzięki wstawiennictwu ks. Ruczki zostaje ułaskawiony i powraca w lutym 1866r.
Podejmuje różne prace - oficjalisty/zarządcy majątków, gorzelnika. Był członkiem Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie i Sokoła w Tarnowie. Od 1893 r. dzierżawił majątek Cieklin należący wówczas do Konwentu Norbertanek z Krakowa. Z początkiem 1894 r. zamieszkał z rodziną w Cieklińskim dworze. Niesłusznie posądzony w postępowaniu sądowym w sprawie o podpalenie, chory na serce, zmarł 3 czerwca 1894 w Cieklinie i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Do dzisiaj zachował się jego grób z inskrypcją:
D.O.M.
Bolesław Fiałkowski
prawnuk Kościuszki
oficer wojsk polskich 63 r.
1845-1894
Stroskana żona wraz dziećmi
ukochanemu mężowi.

Bolesław Fiałkowski ożenił się w latach 70. XIX wieku z Bolesławą z Dudzińskich. Z tego małżeństwa córka Emilia (1877 Zadwórze, par. Gliniany), synowie - Jan, Kazimierz (ur. 1884 Krystynopol), Antoni Bolesław - późniejszy legionista i

Bibliografia

[1] Ryszard Cygan - 170 rocznica urodzin Bolesława Fiałkowskiego „prawnuka Kościuszki” na: http://www.cieklin-ski.pl (dost. 2018, 2020)
[2] Akt urodzenia

- par. Tartaków
[3] Akta metrykalne par. Krystynopol, Gliniany
[4] Inne źródła wymienione w Katalogu Powstańców
[5] Mieczysław Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990
[6] nekrolog - Kuryer Lwowski, 9.6.1894
.

Bolesław Grzegorz Fiałkowski w Katalogu Powstańców 1863