Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Krobonosz, pow. chełmski

13.09.2009 11:14
Krobonosz, (Skrobonosze, Skrobonóże) wś i folw., pow. chełmski, gm. i Staw, par. Czułczyce, o 12 w. od Chełmu. W1827 ! r. było tu 20 dm., 107 mk. Folw. należał do dóbr Swięcica. Według To w. Kred. Ziem, folw. K. rozległy mr. 941: grunta orne i ogrody mr. 1487, łąk mr. 90, pastw. mr. 118, lasu mr." 227,nieużytki i place mr. 19, bud. z drzewa 24, po kłady torfu i wapna. Wieś Krobonosz os. 36,z gruntem mr. 277. [SGKP]

1748 Tomasz Pawłowski uposażył oo. Franciszkanów w Zamościu na swoich dobrach w Skorobonóżu. (W 1828 zaborca nakazał zwrot tych sum z procentem - w sumie: 3000 złotych reńskich)
[Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego, 14.9.1828]