Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Hermanowice, pow. przemyski

16.10.2009 17:43
Hermanowice

Hermanowice, pow. przemyskiHermanowice (po rusku Hermanowyczy) z Relichą),wś w pow. przemyskim, o 9 kil. na płd. od Przemyśla, przystanek kolei Karola Ludwika między Przemyślem a Niżankowicami,w dolinie Kormanicy, dopływu Wiaru, między dwoma wzgórzami, z których płn. dochodzi swym szczytem 281 a płd. 265 m. Parafia gr. kat. w miejscu; należą do niej jeszcze wsie Stanisławczyk i Malchowice. Parafia rzym. katol. w Niżankowicach We wsi jest cerkiew pod wezwaniem Narodzenia N. M. P, Zachowały się resztki parku dworskiego, stawy rybne. Znaleźć tu można także niedaleko ruiny fortu artyleryjskiego "Optyń".

XIIw - istnieje tu grodzisko średniowieczne
1426 - była wieś dziedzictwem Piotra Grochowskiego, skąd jedna dzielnica Grochowskich przezwana Hermanowskimi. Funkcjonował tu młyn i staw.
1460 - Ścibor z Wiszni sędzia i Jan z Wysokiego, podsędek, lwowscy ziemscy poświadczają że Jan i Katarzyna małżonkowie Hermanowscy są dłużni 200 grzywien zwykłej monety podstolemu lwowskiemu Mikołajowi Gotogórskiemu
1560 - dzielą, się tą wsią Jan i Marcin Hermanowscy h. Junosza
przed 1770 - Hermanowscy wznoszą tu pierwszą siedzibę
XVI i później - dziedziczyli wieś Drohojowscy, Fredrowie; począwszy od Krzysztofa Kraińskiego, łowczego sieradzkiego, przeszedł majątek do Kraińskich
1770 - pożar dworu
1807 - budowa nowego dworu na podwalinach starego, na planie prostokąta. Szeroko słynęły galeria obrazów i biblioteka.
1814 - 19.2.1814 rodzi się Maciej Bogusz Stęczyński, krajoznawca i badacz zabytków, poeta, rysownik, leśniczy
1831 - przed 1831 mieszkał Ignacy Kraiński ale przed tym rokiem zmarł.
1831 - W Hermanowicach (zap. we dworze) mieszka Feliks Załęski z żoną, także Mateusz Kraiński (jego dwie córki wyszły za Jaruntowskich)
1869- domów 75, mieszkańców. 419 a prócz tego na obszarze dworskim domów. 6, mieszkańców 82.
1881- mk. gr. kat. obrz. 504 a rzym, kat. 93.
1885 - umiera Michał Kraiński[8]
1890- Obszar wiek. posiadł, ma roli ornej 524, łąk i ogr. 62, pastw, 84, lasu 171; mniejsza posiadł, roli or. 353, łąk i ogr. 33, pastw. 24 mr. W r.
1890- jest w posiadaniu Jaruntowskich. We wsi jest gorzelnia.
Hermanowice, pow. przemyski1910 - właścicielem jest Jan Rakowski [5]
1911 - właścicielką staje się Maria ks. Lubomirska
1913 - Maria Lubomirska udostępnia w majątku pomieszczenia dla Kursu kroju i szycia nauczycielek[6]
1914 - w styczniu katecheta ks. Balwierz chorując na płuca dostał podczas zajęć wybuchu krwi i zmarł na miejscu [7]
I WŚ - doszczętna dewastacja dworu podczas budowy Twierdzy Przemyśl (oczyszczanie przedpola), a następnie rujnaca pozostałych domostw podczas walk z Rosjanami
1920 - 500 mieszkańców, w tym 300 greko-kat.
1946 - wysiedlenie Ukraińców

Galeria zdjęć dot. Hermanowic
Niezwykła historia figury Matki Boskiej z parku dworskiego
Dwa opowiadania z Hermanowic 1912-14

Bibliografia

SGKP
[1] Korzec M., Przemyśl i okolice
[2] Gosztyła M i in., Dwory województwa przemyskiego
[3] Dziennik Polski wyd. krakowskie r. LVI, nr 97 (16980)
[4] Trzecieski J., Pamiątki...
[5] Wieś ilustrowana 1910/12, za: BC UMCS
[6] Gazeta Narodowa 21.5.1913
[7] "Czas", 21.1.1914
[8] Gazeta Narodowa 9.1.1885

Odpowiedzi (1)

16.10.2009 17:44
Wykaz osób zamordowanych w tej miejscowości w latach 1939/1947

Andrzej Ścielny syn Jana i Anny wiek: 48 mord: 2.04.46

Źródło: 1. Tytuł „Martyrologia polskiej ludności
w województwie lwowskim w latach 1939-1947. Zbrodnie popełnione
przez nacjonalistów ukraińskich".
Autor: Stanisław Jastrzębski.
2. pismo "Na rubieży".
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.