Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wiszniewski Leonard (XIX w.) [linia owrucka]

23.11.2009 13:27
Leonard Wiszniewski, h. Ramult z odm., syn Jana, powstaniec styczniowy, dowódca w bitwie pod Moskalówką, właściciel majątku Jackowicze, skonfiskowanego po powstaniu, następnie emigrowała do Galicji, żona Ludmiła Zakrzewska

Dzieci:

- Maria Ludwik Błażej Wiszniewski

S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 342.

„Leonard W., jako powstaniec 1863 w pow. owruckim, przedarł się przez linię wojsk moskiewskich w bitwie pod Moskalówką (gdzie oddział powstańczy został kompletnie rozbity), a następnie przedostał się do zaboru austriackiego. Maj[ątek] rodzinny Jackowicze (pow. owrucki) został przez władze rosyjskie skonfiskowany. (...) Leonard W. jako abs[olwent] Wojskowej Wyższej Szkoły Technicznej w Petersburgu, pracował najpierw przy budowie kolei w Rumunii, następnie osiadł w Drohobyczu, gdzie czy współpracy z Łukasiewiczem stał się jednym z poważniejszych przemysłowców powstającego tam przemysłu naftowego. W tym czasie ożenił się z Ludmiłą Zakrzewską, z którego to związku urodziło się sześcioro dzieci.”

Ziemianie Polscy XX wieku. Słownik biograficzny część 3, Warszawa 1996, s. 163.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.