Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Stecki Wincenty Stanisław (ok. 1867-1938)

4.02.2010 10:00
Stecki Wincenty StanisławWincenty Stanisław Stecki, (używał imienia Stanisław), ur. 15.4.1867 Ordów, zm. 1938. Ojciec: Michał, matka: Anastazja Ludwika Ostrowska. Żona: Eugenia Huet.
Dzieci: Tadeusz, Zofia, Stanisław, Marian, Maria
Genealogia Steckich

Urodził się dnia 15 kwietnia w Ordowie, gdzie jego ojciec był administratorem dóbr. Ochrzczony w parafii Stojanów 6 dni później. Chrzestnymi zostali Adolf Baben(?) i Karolina Mieszkali we dworze (dom nr. 1), który mieścił się po północnej stronie wsi, niedaleko niewielkiego stawu.

* 1878—1886 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie. Potem uczęszczał tam też jego brat Zygmunt.[2]
* 1888 asystent na stacji kol. Bogumiłowice [9]
* 1894-ok. żeni się z Eugenią Huet, (ur. 3.7.1873 Dębica, zm. 11.9.1949 Kraków, ojciec: Gustaw, matka: Gabriela Sednik)
* 1896 asystent na stacji kol. Bogumiłowice [9]
* 1898 adjunkt na stacji kol. Podgórze-Bonark (pod Krakowem) [9]
* 1904, adiunkt w Krakowie, mianowany naczelnikiem urzędu stacyjnego w Starym Sączu, mieszka Kraków ul. Topolowa [4][5]
* 1910 oficjał kolei, mieszka: Kraków, Półwsie Zwierzyniecki, ul. Lelewel 14 [8]
* 1912 oficjał kolei, mieszka: Kraków, Półwsie Zwierzyniecki, ul. Senatorska 19 [7]
* 1913 nadrewident kolejowy w Krakowie, mieszka: Kraków ul. Barskiej 33 [3]
* 1933 na emeryturze, nadinspektor kolei, mieszka: Kraków, ur. Barska 30 [10]

Bibliografia

[1] Odpis księgi chrztów par. Stojanów - Archiwum Lwowskie
[2] Chołodecki Białynia J., Księga Pamiątkowa półwiekowego jubileuszu Gimnazjum im. Fr. J. I we Lwowie
[3] Książka adresowa Krakowa 1913
[4] Kuryer Lwowski 13.4.1904
[5] Spis ludności Krakowa 1900
[6] inf.: Anna Zawadzka
[7] Książka adresowa Krakowa 1912
[8] Książka adresowa Krakowa 1910
[9] Szematyzm
[10] Księga adresowa Krakowa 1932
.