Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Thullie Jan (ur. ok. 1670)

6.04.2010 10:21
Jan Thuille przybył do ziemi polskiej, w r. 1703. Urodzony w Paryżu, gdzie uzyskał stopień doktora medycyny, służył jako lekarz w armii lądowej i marynarce francuskiej, był jeńcem u Anglików i przez polnego hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego sprowadzony został do Polski. Poruczono mu stopień naczelnego lekarza wojskowego. Ożenił się on w r. 1711. w Warszawie z Barbarą Simonetti, córką tamtejszego rajcy osiadł później we Lwowie i tu został ławnikiem, a w r. 1728 rajcą.
"Dr Maksymilian Thullie - Lwów czerwiec 1903 r."

Genealogia rodziny Thullie