Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Janczy Zofia Janina

30.05.2010 18:38
Janczy Zofia Janina (numer obozowy 7303)
urodziła się 1 maja 1905 r. w Brodach, w woj. tarnopolskim, absolwentka Miejskiego Seminarium Nauczycielskiego. W latach 1925-1939 była nauczycielką szkoły powszechnej na ziemi nowosądeckiej.We wrześniu 1939 r. przedostała się na Węgry, gdzie przez rok uczyła dzieci uchodźców polskich w szkole zorganizowanej dla nich w Lasorze i Garany. Wlipcu 1940 r. powróciła do okupowanego kraju, pracując jako nauczycielka, pomagając ludności wysiedlonej z Pomorza i Poznańskiego. Niebawem przystąpiła też do pracy konspiracyjnej (łącznik ZWZ obwodu "Wojciech"). Dnia 7 maja 1941 r. została aresztowana i więziona w więzieniach w Nowym Sączu (do 6 VII 1941) i w Tarnowie (do 12 IX 1941), skąd wywieziono ją do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W obozie była współorganizatorką drużyny harcerskiej "Mury". Była zastępową zastępu "Fundamentów". 9 czerwca 1945 r. wróciła do kraju, podejmując pracę nauczycielską, a od 1963 r. bibliotekarza szkolnego. Została odznaczona m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r, Złotą odznaką ZNP, Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Zasłużonemu dla Miasta Nowego Sącza. Zmarła 25 września 1977 r.
Źródło: jtajchert.w.interia