3437. Kakowski

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Kakowski

Postprzez jerzy » 16.06.2009

KAKOWSKI [Kakowscy, Kakowska, Kakowiak, Kakowianka]. Wsie gniazdowe: Kaki-Kormony, Kaki-Mroczki, Kaki-Nowiny, Kaki-Witułdy, Kaki-Xyty, Kaki-Żubły. Przezwiska: Gratun, Żubeł. Herb Kościesza (w polu czerwonym rogacina srebrna w słup, w środku przekrzyżowana i w końcu bez opierzenia rozdarta) Kakowskim właściwy wymieniany jest we wszystkich herbarzach polskich począwszy od Paprockiego.
Wieś Kaki koło Ulatowa i Świniar wymieniona jest w 1437 r. Jan de Kaki syn Wawrzyńca nabył w 1495 r. od Janusza III księcia mazowieckiego 3 łany w Starych Pieczyskach koło Wielkich Błot (uroczyska w Puszczy Mazuch) tuż przy granicy dóbr Mroczka, Stanisława i Wacława Kakowskich w powiecie przasnyskim. W 1537 r. król Zygmunt Stary potwierdził ową transakcję Józefowi Kakowskiemu de Kaki i bratankom jego Sebastianowi i Janowi Kakowskim synom +Niemierzy (czyli Erazma). W 1473 r. książę Janusz II nadał 3 włoki i 6 mórg w Kakach Piotrowi, Andrzejowi, Stanisławowi, Pawłowi, Maciejowi i Mroczesławowi de Kaki synom Mroczesława. W 1512 r. wymienieni są Andrzej i Wit de Kaki. W 1514 r. Filip de Kaki syn Erazma z diecezji płockiej, student Uniwersytetu Krakowskiego. W 1517 r. Andrzej, Erazm, Wawrzyniec i Mroczek de Kaki. W 1570 r. Sebastyan Kakowski de Kaki-Mroczki syn +Erazma zeznał Stanisława Kakowskiego de Kaki-Żubły syna +Andrzeja z części Świdrowskie i Dziewicze.
Kakowscy dzielą się w XVI w. na 3 linie: mazowiecką, czerwonoruską i witebską. Czerwonoruska znana była już Paprockiemu (w 1584 r.), widać stąd więc, że musieli wyemigrować tamże tuż po inkorporacji Mazowsza do Korony. Założycielem witebskiej był Mateusz Kakowski stolnik ciechanowski, który w 1628 r. nabył dobra Szylwy w powiecie oszmiańskim, zaś jego potomkowie nabyli majątki ziemskie w województwie witebskim i tam osiedlili się.
Linia mazowiecka podzieliła się zaś na kilka dalszych gałęzi: na Kakach z przezwiskiem Gratun, na Kakach z przezwiskiem Żubeł, na Krajewie-Wierciochach, na Morawach Wielkich, na Dembinach (wywodzą się od Pawła Kakowskiego de Kaki-Mroczki syna Jana, który w 1628 r. ożenił się z Elżbietą Dembińską, dziedziczką części Dembin, wdową po Macieju Dembińskim, córką Walentego), na Załogach, na Dzielinie, na Lipowcu i na Ulatowie-Borzuchach.
Z linii mazowieckiej gałęzi na Dembinach: Franciszek Kakowski rewizor komory celnej nieszawskiej w 1783 r. Alexander Kakowski (*1862 +1938), stryjeczny praprawnuk poprzedniego, abp. warszawski, kardynał, prymas Królestwa Polskiego, członek Rady Regencyjnej, baliw dewocyjny i honorowy Związku Kawalerów Maltańskich. Henryk Kakowski (*1890 +1945), stryjeczny bratanek poprzedniego, poseł na Sejm II RP w latach 1930-1935. Krzysztof Kakowski (*1926) wnuk po bracie kardynała, znany architekt warszawski, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Z gałęzi na Krajewie-Wierciochach: Maciej (*1796), syn Walentego, ksiądz wikary w Krzynowłodze Wielkiej, potem proboszcz Janowa.
Z linii czerwonoruskiej: Andrzej Kakowski podstarosta bełzki w 1640. Jakub Kakowski, syn poprzedniego, podwojewodzy bełzki w 1642. Benedykt Kakowski prawnuk Andrzeja, podczaszy bracławski w 1718 r., cześnik trębowelski. Antoni, syn poprzedniego, cześnik trębowelski od 1738 r., podstoli trębowelski od 1769. Andrzej Kakowski (+1738), brat Benedykta, cześnik trębowelski, poseł na Sejm, deputat na Trybunał Radomski w 1727, Gabryel Kakowski, syn poprzedniego, pułkownik pancerny, chorąży nowogrodzki, poseł na Sejm 1732 i 1733.
Z linii witebskiej: Jan Kakowski budowniczy witebski w 1767 r.
W 1632 r. Andrzej, Jakub i dwóch Wojciechów Kakowskich podpisało z ziemią ciechanowską elekcję Władysława IV, w 1669 r. Jan z ciechanowską – Michała, a w 1697 r. – Andrzej, Bartłomiej, Dominik, dwóch Janów, Walenty, trzech Wojciechów Kakowskich z ciechanowską – Augusta II.
W XIX w. w powiecie przasnyskim Kakowscy dziedziczyli na Dembinach, Kakach-Mroczkach, Krajewie-Wierciochach (do lat 30-tych XIX w.) i Załogach-Ciborach. Przedstawiciele gałęzi na Dembinach pod koniec tegoż wieku nabyli folwarki w Chrostowie-Brońkach i Zarnowie, a w XX w. w Niedziałkach w ziemi zawkrzeńskiej (wszystkie rozparcelowane przez komunistów). Kakowscy z Kak-Mroczek mieli w XIX w. swe cząstki także w Kobylakach-Petrusach i Smoleniu-Polubach.
Szlachectwa swego dowodzili przedstawiciele trzech linii rodu - witebskiej w 1772 r. przed sądem ziemskim witebskim, czerwonoruskiej w 1782 r. - przed sądem ziemskim lwowskim oraz mazowieckiej w 1840 r. przed Heroldią Królestwa Polskiego (Stanisław dziedzic części Dembin syn Walentego i Antoni dziedzic części Załogi-Cibory syn Baltazara).
Obecnie w Kakach-Mroczkach mieszka dwóch Kakowskich z przezwiskiem Gratun. W 1990 r. 41 osób o nazwisku Kakowski zamieszkiwało teren województwa ciechanowskiego, 22 – ostrołęckiego, 25 – olsztyńskiego, zaś 32 – warszawskiego. Łącznie stanowiło to 40% osób noszących to nazwisko w Polsce.

http://akson.sgh.waw.pl/~apszczol/kmherb.htm
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do K____