32065. Wierzbięta i kolejni dziedzice Kępna

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Wierzbięta i kolejni dziedzice Kępna

Postprzez megi56 » 20.06.2017

Dziedzice Kępna począwszy od Wierzbięty z Palowic
Wierzbięta z Palowic w woj. Śląskim, pow. Rybnik został mianowany pomiędzy 7 października 1351 r. a 30 czerwca 1352 r. przez Kazimierza Wielkiego starostą generalnym Wielkopolski. W 1360 r. został kasztelanem poznańskim. Jego pozycja i znaczenie wśród ówczesnego polskiego możnowładztwa były naprawdę duże i z pewnością zasłużone, gdyż był człowiekiem wielkiego talentu politycznego i dyplomatycznego.
Kazimierz Wielki wynagrodził go za rozliczne zasługi, ofiarując mu dokumentem wydanym 3 marca 1365 r. w klasztorze w Trzemesznie koło Gniezna, na własność Kępno, które dotychczas było miastem królewskim oraz wsie Grębanin, Mianowice oraz Bobrowniki, położone na wschód od Ostrzeszowa. Od momentu wejścia w posiadanie Kępna, starosta przyjął nazwisko Kępiński. Kazimierz Wielki, znany z oszczędności, rzadko rozdawał swoje dobra. Być może monarcha pozbył się świadomie Kępna, gdyż miasto w tym czasie podupadało i w końcu utraciło prawa miejskie, na rzecz wzrostu znaczenia Baranowa, który od 1426 r. występuje w dokumentach jako miasto. Wierzbięta zmarł 12 stycznia 1369 r., na rok przed Kazimierzem Wielkim.
Bratem Wierzbięty z Palowic Kępińskiego był Lutold z Pilchowic. Jego żoną była Dobrochna ze Zbyszyc i w tych Zbyszycach później osiadła część rodziny na dobrach rodowych. W 1426 roku nastąpił podział majątku między synami Wierzbięty starosty - Mikołajem Kępińskim, Piotrem oraz Wierzbiętą, o którym wiadomo tylko tyle, że został uwięziony przez rozbójników i zmarł w 1456 r. Wierzbięta otrzymał wtedy m.in. miasto Baranów i wieś Kępno, Mikołaj przeniósł się do majątku Zbyszyce w Małopolsce, natomiast trzeci syn, Piotr pozostał w Doruchowie. Synami Mikołaja byli Jan, Jakub, Paweł, Stanisław i Tomasz.
Kolejnym właścicielem Kępna był Jan Kępiński (syn Jana lub Jakuba lub Pawła, którzy zmarli około 1455 r. i nie zgodziłabym się z tezą, że wszyscy trzej bezpotomnie, skoro Stanisław i Tomasz byli jego stryjami). W 1458 r. oddał on swoim stryjom, kanonikowi Stanisławowi i jego bratu Tomaszowi, zamek obronny w Kępnie wraz z pobliską sadzawką, młynem, folwarkiem i łąkami, za co otrzymał wójtostwo w Baranowie wraz z młynem. W następnym roku Stanisław zrzekł się wsi w Ostrzeszowskiem, wraz z Kępnem, na rzecz brata Tomasza. Ostatnim z Wierzbiętów na Kępnie był syn Tomasza, Mikołaj.

KDW tom VI nadanie Kępna Wierzbięcie dok. 210
Trzemeszno, 3 marca 1365 Król Kazimierz Wielki nadaje zamek Kępno z przyległościami kasztelanowi poznańskiemu i staroście wielkopolskiemu Wierzbięcie z Paniewic

cały tekst Łukasza Kamińskiego link poniżej
http://tpl-lukus.kepno.pl/index.php?opt ... view&id=23

A tu historia i drzewo genealogiczne Wierzbiętów na 4 stronie
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=303140

Kolejni dziedzice Kępna począwszy od Wierzbięty

Dnia 3.03.1365 r. – Kazimierz Wielki, przekazał Kępno w ręce prywatne. Właścicielem Kępna został rycerz śląski Wierzbięta z Palowic, starosta generalny poznański w latach 1352–1369 namiestnik króla w Wielkopolsce i zarazem kasztelan poznański. Wierzbięta zmarł 12.01.1369 r.

1389 r. właścicielem Kępna został syn Wierzbięty Mikołaj Wierzbięta Kępiński. 1403 był chorążym wieluńskim, 1412 był starostą bolesławskim i chorążym wieluńskim, 1415 wraz z synem Piotrem założył parafię w Doruchowie. 1451 Mikołaj Kępiński zginął pod Byczyną.

1426 r. – Kępno stało się własnością Wierzbięty, syna Mikołaja Wierzbięty Kępińskiego. Otrzymał on przy podziale dóbr oprócz tego miasto Baranów oraz wsie: Grębanin, Łękę i Osiny. W 1432 r. kupił za 200 grzywien wieś Rzetnię od brata Piotra z Doruchowa.

1458 r. – właścicielem Kępna został Jan Kępiński, starosta ostrzeszowski.

1458 r. Jan oddał on swoim stryjom, kanonikowi Stanisławowi i jego bratu Tomaszowi, zamek obronny w Kępnie wraz z pobliską sadzawką, młynem, folwarkiem i łąkami, za co otrzymał wójtostwo w Baranowie wraz z młynem.

1459 r. – Tomasz Kępiński został samodzielnym właścicielem majątku kępińskiego, ponieważ jego brat Stanisław zrzekł się wsi w Ostrzeszowskiem, wraz z Kępnem. Tomasz ożenił się z Zofią z Kalinowy, pochodzącą z możnowładczej rodziny Zarembów.

1497 r. – Kępno odziedziczył Mikołaj Kępiński, syn Tomasza, który zmarł bezpotomnie w 1545 r., będąc ostatnim właścicielem Kępna z linii Kępińskich.

1545 r. – Mikołaj Kępiński przekazał Kępno Jerzemu Zarembie, kasztelanowi nakielskiemu, który był spokrewniony z Wierzbiętami przez małżeństwo.

1546 r. – Jerzy Zaremba sprzedał włości kępińskie Spytkowi z Tarnowa. Spytek z Tarnowa, kasztelan wojnicki, wojewoda sieradzki, starosta ostrzeszowski, krzepicki i bolesławski.

1553 r. – właścicielem Kępna został Stanisław Tarnowski, syn Spytka z Tarnowa kasztelan zawichojski.

1563 Stanisław Tarnowski zrezygnował z Kępna, Rzetni i Łęki na rzecz Jana Tomickiego kasztelana gnieźnieńskiego

1563 r. – Kępno stało się własnością Jana Tomickiego.

1575 r. – po śmierci Jana Tomickiego do 1578 r. majątek po nim stanowił spadkową wspólnotę majątkową jego żony i synów.

1578 r. – w wyniku podziału ojcowizny syn Jana Tomickiego, Piotr, otrzymał Kępno i Mianowice, Chobanin, Grębanin, Krążkowy, Rzetnię, Łękę, Świbę, Wieruszów oraz Oporów. Piotr Tomicki pełnił godność kasztelana nakielskiego. Zmarł prawdopodobnie w 1588 r., gdyż od 1589 r. jego żona, Anna Konopacka, została właścicielką całego majątku.

1597 r. – włości kępińskie wraz z Rzetnią i Rudnikami, w wyniku ponownego podziału, otrzymał Łukasz Tomicki, syn Jana Tomickiego, brat Piotra. Po pięciu latach Łukasz Tomicki sprzedał ojcowiznę Janowi z Rudnik Biskupskiemu cześnikowi sieradzkiemu.

1602 r. – Jan z Rudnik Biskupski, cześnik sieradzki, nabył włości kępińskie 20 lutego 1602 r. za długi, jakie miał u niego Łukasz Tomicki w wysokości 18 000 florenów, z dopłatą 23 000 florenów. Jan umarł w 1625 roku.

1613 r. – posiadłość kępińską obejmuje Andrzej Biskupski, syn Jana Biskupskiego, kasztelan spicymierski.

1649 r. Kolejnym właścicielem był po śmierci Andrzeja Adam Franciszek Biskupski, późniejszy starosta wieluński.
Dnia 2 grudnia1661 r. starosta wieluński, Adam Biskupski z Rudnik, ówczesny właściciel Kępna wydał mieszkającym w tym mieście ewangelikom konfesji augsburskiej przywilej na wzniesienie kościoła i szkoły.

Grodzkie i ziemskie > Konin
9840 (Nr. 58) 1667
Generosus Adam Biskupski, starosta wileński, ekonom samborski, będąc chory, w Warszawie przed Metryką Koronną zeznał iż miasto Kępno, z przyległościami i wsiami Mianowice, Osiny, Krążkowy, Rzetnia w ziemi wieluńskiej., Russocice, Polichno, Międzylesie, Skarbki, Kuny, Tury, Pieronów, Kamionka i Małyszyna, w woj. kaliskim Andrzejowi Olszowskiemu, biskupowi chełmińskiemu i poznańskiemu, dziekanowi krakowskiemu, podkanclerzowi koronnemu daje i rezygnuje 1667.20/I (f. 441).

1667 r. Kolejnym właścicielem Kępna był Marcin Konstanty na Olszowej Olszowski herbu Prus II, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1676 roku, łowczy sieradzki w latach 1669–1676, starosta wieluński w latach 1677–1687, któremu stryj Andrzej przekazał majątek.

Dnia 16 maj 1674 r. Marcin Konstanty na Olszowej Olszowski, łowczy województwa sieradzkiego, dziedzic Kępna, Krążków, Rzetni zezwala Żydom osiedlać się w Kępnie, określając ich uprawnienia i wolności gospodarcze oraz obowiązki, powinności i należności na rzecz władzy zwierzchniej. Powróciwszy z wojny po Wiktorii Wiedeńskiej ufundował w Kępnie kościół parafialny w 1684 r. Patronem nowo wybudowanego kościoła został św. Marcin z Tours. Marcin zmarł 29.01.1687 r. we dworze w Opatowie i został pochowany w Częstochowie. Jego portret trumienny jest w kościele w Kępnie.

1687 r. dziedzicem Kępna był syn Marcina Józef Wiktor Olszowski, starosta wieluński, który przywilejem wystawionym 22 lipca 1705 r. zagwarantował ewangelikom ponownie zupełną wolność wykonywania kultu religijnego i uwolnił ich od wszelkich świadczeń na rzecz kleru katolickiego i zapewnił im posiadanie majątku kościelnego. Józef zmarł 22.02.1712 r. i został pochowany w Kępnie.

zapisy o Józefie Wiktorze Olszowskim z Tek Dworzaczka
2187 (Nr. 142) 1700
Józef Wiktoryn na Olszowie Olszowski, syn zmarłych Marcina starosty wieluńskiego i Katarzyny z Kurozwęk Męcińskiej, a zmarłej Heleny z Rudnik Biskupskiej, zmarłego. Mikołaja Olszowskiego żony, babki swej współspadkobierca, 1/2 wsi: Rusocice, Polichno Międzylesie, Skarbki, Tury, Piorunowo, Kuny, Kamionka Małyszyna po babce, Stanisławowi Kretkowskiemu, synowi zmarłych Jana i Katarzyny Guldensternowny za 60.000 zł. sprzedaje (f. 614v)

Metrykalia > Katolickie > Część 5
35568 (Kępno)
1712.22/II. + MD. Józef z Olszowej Olszowski, dziedzic Kępna, starosta wieluński pochowany Kępno

35563 (Kępno)
1714.10/II. M. Tyburcy Chrynowiecki x J. D. Marianna Ewa (ze Sznajderów Olszowska) starościcowa wieluńska wdowa, dz. Kępna -- MGD. Stanisław Nieszkowski etc.

Po śmierci Wiktora dnia 22.02.1712 w Kępnie majątkiem zapewne zarządzała do pełnoletniości syna Stanisława matka Ewa Małgorzata Sznajder, a on został dziedzicem Kępna w 1721 r., kiedy to zatwierdził statut cechu kępińskiego.
Ostatni zapisek z Tek Dworzaczka jest o Stanisławie Olszowskim dziedzicu Kępna z 1732 r. Być może po jego śmierci w 1736 r. schedą się zajmował, do czasu pełnoletniości jego synów, któryś z jego rodzonych braci, o których wiemy niewiele lub żona. Jeden z synów Stanisława - Jan Nepomucen ur. 18.11.1733 r. zmarł w 1784 r. Drugi syn Antoni Jan ur. 17.02.1732 r. przewija się w Kępnie w Tekach Dworzaczka i to on po osiągnięciu pełnoletniości został dziedzicem. W latach 1736-1751 dziedziczenie miasta jest niejasne – było w rękach rodziny Olszowskich, ale nie wiadomo kto personalnie zarządzał.

Metrykalia > Katolickie > Część 8
51333 (Kępno)
1746.29/XII. ch. PMD. Stanisław Miniszewski i PMD. Ewa Miniszewska; 1747.6/I. ch. PMD. Antoni de Olszowa Olszowski (piętnastolatek)

Metrykalia > Katolickie > Część 9
55668 (Baranów)
1755.10/8. (Dw.Mroczyńska) Marta, c. poprz. PMD. Tomickich -- PMD. Antoni Olszowski z żoną Katarzyną Niemojewską

1752 r. dobra kępińskie od Antoniego Jana Olszowskiego kupił ewangelik Adam Kromno-Piotrowski, który zmarł w 1754 roku.
Adam Kromno-Piotrowski w r. 1746 mając lat 16 kwitował Jana Kobierzyckiego z 12.000 zł. z kontraktu jednorocznego zastawu Rososzycy (I. Kal. 185/189 k. 109v). Ten Adam, dziedzic Kępna, umarł w r. 1754 (Konarski),Żona zaślubiona 1750.31/X. r. Joanna z Trepków z Myślęcina (LC Parzynów). Ta Joanna, religii reformatorskiej, "dziedziczka" Kępna, zaślubiła 2-o v. 1756.25/II. r. katolika Aleksandra Mączyńskiego, starostę lubelskiego (LC Kępno).

Metrykalia > Katolickie > Część 8
51266 (Kępno)
1755.1/III. ch. MD. Piotrowska dziedziczka Kępna i MD. Jan Trepka jej brat kalwini oboje.

Metrykalia > Katolickie > Część 8
51365 (Kępno)
1756.25/II. MD. Aleksander Mączyński starosta lubelski katolik, x MD. wdowa Joanna Piotrowska, religii reformowanej kalwińskiej, dziedziczka Kępna, -- MD. Władysław Bartochowski łowczy sieradzki, M. Felicjan Wierzchlejski łowczy dobrzyński i M. Jakub Madaliński cześnik ostrzeszowski.
1776 r. – w wyniku orzeczenia sądu właścicielem dóbr kępińskich został Adam Kromno–Piotrowski (junior), kuzyn zmarłego Adama Kromno–Piotrowskiego.
Zezwolenie na budowę kościoła ewangelickiego dziedzic Kępna Adam Kromno-Piotrowski (junior kuzyn poprzednika), generał-adjutant króla Stanisława Poniatowskiego, wręczył delegacji w dniu 28 sierpnia 1776 r.

1789 r. Adam Kromno Piotrowski, adiutant KJM i dziedzic miasta Kępna, potwierdza prawa i wolności Żydów, synagogi w Kępnie, określone i zatwierdzone przez poprzednich dziedziców tegoż miasta. Sam zaś określa szczegółowo uprawnienia handlowe tychże Żydów wełną surową, aby nie przynosiły szkody tamtejszym sukiennikom oraz zezwala na wystawienie wagi dla ważenia wełny i innych towarów.

1785 r. Kłopoty finansowe i ekonomiczne Adama Kromno–Piotrowskiego zmusiły go do sprzedania własności Samuelowi Oppeln–Bronikowskiemu - majątek został sprzedany 12 lutego 1785 r. za 55 555 dukatów, czyli za 166 666 i ¼ talarów oraz 8 srebrnych groszy. Samuel był właścicielem Kępna do 1803 r., w 1812 r. ostatecznie utracił cały majątek.

Metrykalia > Katolickie > Część 8
51397 (Kępno)
1801.19/I. (K.) + IMD. Anna de Fabre żona IMD. Samuela de Oppeln Bronikowskiego szambelana JKMci, dziedzica m. Kępna, l. 30, poch. W kościele zmarła po połogu

Następnym dziedzicem od 1804 r. był Wojciech Jaxa Żeromski herbu Gryf, zmarły w 1832 r. w Kępnie.

Ostatnim właścicielem Kępna w II połowie XIX w. był kupiec z Drezna, Stephan Schmidt. W saksońskich archiwach są wzmianki o nim z lat 1842-1849 r., gdzie procesuje się przy zakupie majątków. Jest również wzmianka prasie z 1859 r.

https://www.kepnosocjum.pl/forum/viewth ... ead_id=298

https://www.kepno.pl/files/file/Dzieje_Kepna-EBOOK.pdf w związku z wydaniem w 2018 r. niniejszej książki uaktualniłam tekst

pozostałe źródła

SHG
Teki Dworzaczka
Załączniki
zgon Stanisław Olszowski 1736 Kępno.PNG
zgon Stanisław Olszowski 1736 Kępno
(88.07 KiB) Nie pobierane
zgon Józef Olszowski 1712 Kępno.PNG
zgon Józef Olszowski 1712 Kępno
(225.71 KiB) Nie pobierane
zgon Marcin Olszowski 1687 metryki Kępno.PNG
zgon Marcin Olszowski 1687 metryki Kępno
zgon Marcin Olszowski 1687 metryki Baranów.PNG
zgon Marcin Olszowski 1687 metryki Baranów
Marcin Konstanty Olszowski.jpg
portret trumienny Marcina Olszowskiego
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 11
Tłumacz (2) Uzyskanie dokumentów (3) Pomoc techniczna (1)

Odp: Wierzbięta i kolejni dziedzice Kępna-Oppeln-Bronikows

Postprzez megi56 » 16.03.2022

Pierwotne nazwisko pochodzącej z Łużyc Górnych, z okolic Löbau i Zittau rodziny brzmiało Opal. Werner de Opal pojawia się w dokumentach z 1261 roku. Potomek rodu, Henricus de Oppel, zakupił w roku 1412 majątek Bronikowo koło Kościana i stał się protoplastą wszystkich Oppeln-Bronikowskich, zarówno polskich jak niemieckich, przyjmując nazwisko od majątku. Herb Bronikowskich starym zwyczajem nosił w Polsce nazwę własną Osęk. Wieś Bronikowo położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Śmigiel [Wikipedia].
Samuel Oppeln-Bronikowski herbu Osęk (1742-1816), dziedzic Kępna i Parzynowa, który był szambelanem Jego Królewskiej Mości Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1789 r., sekretarzem Rady Nieustającej, regentem Mennicy Warszawskiej 1779-1786, asesorem sądów w prowincji wielkopolskiej 1778-1781, był odznaczony orderem św. Stanisława 1790, był członkiem loży masońskiej "Wielki Wschód". Brał udział w Synodzie Generalnym w Węgrowie w 1789 jako delegat stanu rycerskiego wyznania ewangelicko-reformowanego. Ojciec Jan Aleksander (1713-1786) był najpierw cześnikiem 1754, potem podstolim 1772, następnie podczaszym 1775 i stolnikiem 1778 w Ostrzeszowie. Matka Teofila z Trepków (1721 Wola-1751) była córką Jana Nekanda Trepki herbu Topór, zmarłego w 1740 r. w Mielęcinie i Zofii Jadwigi Twardowskiej zmarłej 23.06.1763 r.
[Janina i Eugeniusz Szulcowie, Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie: zmarli i ich rodziny, (Biblioteka Syrenki), Warszawa 1989].
W 1776 r. – w wyniku orzeczenia sądu właścicielem dóbr kępińskich został Adam Kromno–Piotrowski (junior), kuzyn zmarłego Adama Kromno–Piotrowskiego. Kłopoty finansowe i ekonomiczne znanego z rozrzutności Adama Kromno–Piotrowskiego zmusiły go do sprzedania własności Samuelowi Oppeln–Bronikowskiemu - majątek został sprzedany 12 lutego 1785 r. za 55 555 dukatów, czyli za 166 666 i ¼ talarów oraz 8 srebrnych groszy. Samuel był właścicielem Kępna do 1803 r., w 1812 r. ostatecznie utracił cały majątek.
[Stanisław Kowalski Dzieje Kępna od początku istnienia do 2015 r.].

Uchwałą sejmową z dnia 24 listopada 1789 roku, nakazano proboszczom sporządzanie dla Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej, corocznych spisów parafialnych.
Wg spisu ludności Kępna z 1791 r. podaję wiek członków rodziny Oppeln-Bronikowskich zamieszkałych we dworze Kępińskim:
Samuel Oppeln-Bronikowski ur. 1742 r.
1. Syn Karol ur. 1776 r.
2. Syn August ur. 1777 r.
3. Córka Konstancja ur. 1779 r.
4. Córka Teresa ur. 1781 r.
5. Syn Adolf ur. 1786 r. (zmarł w 1812 r.)
6. Córka Henryka ur. 1787 r.
Są to dzieci z pierwszej żony Marii Anny Aurelii Unrug, z którą Samuel wziął ślub w 1775 r., która w czasie spisu z 1791 r. już nie żyła. Ślub i chrzciny wszystkich w/w dzieci miały miejsce w Warszawie (parafie ewangelickie). Rodzice Marii Anny Aurelii to Graf Alexander von Unrug starosta hamersztyński i Gräfin Anna Maria Wilhelmine von Unrug.

Ad 2 Ślub 1820 113 Ludwik Otto August Bronikowski Samuel, Marya Anna Unrug Martyna z Wydżgów Wilczopolska Leon, Teodora Wereszczyńska Warszawa ASC Cyrkuł IV
https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... ff9a4f_max
https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 41af9b_max
On kawaler lat 43 urodzony w 1777 r. w par. ewangelicko-reformowanej w Warszawie, ona rozwiedziona z Michałem Wilczopolskim z lubelszczyzny.
Martyna po śmierci Augusta poślubiła w 1832 r. w Uchaniu na Lubelszczyźnie Waleriana Żabińskiego.
https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 6678ce_max
Zmarła w Lublinie 21.04.1867 r. w wieku 84 lat.
https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... b7cdaa_max
Ad 2 nekrolog Kurier Warszawski
August BRONIKOWSKI (1823)
dziedzic Kalenia, były komisarz rządowych ekonomii; zm. VII 1823, poch. 27 VII 1823 na cmentarz ewangelicko-reformowanym w Warszawie
Zgon 1823 270 August Bronikowski Warszawa ASC Cyrkuł IV Warszawa
https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 8be6c8_max

Ad 3 Ur. 1779 Wilhelmina Zofia Konstancja Oppeln Bronikowski von Samuel Maria Anna von Unrug Warszawa (ewang.-augsb.) Warszawa
https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... 7_0021.jpg
Ad 3 nekrolog Kurier Warszawski
Konstancja KOSCHEMBAHR von z hr. Bronikowskich (1853)
generałowa; zm. 22 XI 1853 w Hirschbergu późnej doczekawszy starości. Mąż Leopold Koschembahr
Ad 3 [Niemiecka Wikipedia] mąż Konstancji
Leopold Ernst Gustav von Koschembahr (* 1. März 1768 in Festenberg; † 10. Oktober 1842 in Breslau) war ein preußischer Generalmajor. Koschembahr heiratete am 2. Oktober 1797 in Kempen Sophie Wilhelmine Konstanze von Oppeln-Bronikowski (* 5. November 1779; † 22. November 1853). Das Paar hatte mehrere Kinder:
• Julius Ferdinand Leopold (* 16. März 1799; † 1851), Rittmeister im 7. Kürassier-Regiment, Herr auf Groß-Wilkau (Kreis Nimpitsch) ⚭ 1845 Agnes Friederike von Pfeil-Elguth (* 11. November 1826)
• Beate Johanna Fanny (* 24. Oktober 1800; † 25. Juli 1815)
• Betty Henriette (* 3. August 1805)
• Heinrich Leopold Fedor (* 21. November 1809), Major a. D., zuletzt im 7. Kürassier-Regiment

Ad 4 Ur.1781 Anna Fryderyka Teresa Bronikowska von Oppeln Samuel Maria Anna von Unrug Warszawa (ewang.-augsb.) Warszawa
https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... 8_0036.jpg

Ad 6
Ślub 1819 43 Józef Bogusławski Roch, Konstancja Żeromska Henryka Bronikowska Samuel, Marianna Unrug Warszawa ASC Cyrkuł
IV
https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 1c54b6_max
https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... d71c3f_max
Ona lat 30 ochrzczona w kościele ewangelickim w Warszawie.
Ad. 6 nekrolog Kurier Warszawski
Henrietta z Bronikowskich na Opolu BOGUSŁAWSKA (1859)
Małżonka Józefa Bogusławskiego, radcy stanu, kawalera Krzyża Wojskowego Polskiego i Legii Honorowej, córka Samuela Bronikowskiego, szambelana dworu Stanisława Augusta, starosty bienieckiego, i Marii z hrabiów Unrug; zmarła 24 XI 1859 w dobrach Blizno w powiecie lipnowskim przeżywszy lat 74.

Dzieci z drugiej żony Anny Favre, którą Samuel poślubił chyba w 1792 r. Wszystkie te dzieci były urodzone w Kępnie i ochrzczone w tutejszej par. ewangelickiej (niektóre w katolickiej) lub w par. ewangelickiej Tabor Wielki, gdzie dziedzicem był krewny Samuela Stefan :
1. Feliks Gustaw Bronikowski (ur. 3.08.1794 akt 27 ochrzczony Tabor Wielki par. ewangelicka )
2. Nestor Cezary Fryderyk Bronikowski (ur. 22.07.1795 akt 25 ochrzczony Tabor Wielki par. ewangelicka - zmarły1831)
3. Zofia Aurora Faustyna Eugenia Bronikowska (1796-1877)
https://drive.google.com/file/d/1rlqFab ... sp=sharing
Ślub 1816 50 Wincenty Wolski Pius, Tekla Rzepicka Aurora Bronikowska Samuel, Anna de Favre
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 523&y=2193 kopalnia informacji o rodzinie
Nekrolog zamieszczono 20.06.1877 r. w gazecie Wiek. Ś. P. Aurora z Bronikowskich Wolska, wdowa po pułkowniku byłych wojsk polskich, dowódcy 2-go pułku strzelców pieszych, Wincentym Wolskim, zmarła w 80-ym roku życia w Piotrkowie otoczona ogólną czcią, na jaką w ciągu długiego swego żywota zasłużyła. Była ona córką Samuela na Opolu Bronikowskiego, szambelana dworu Stanisława Augusta i pruskiego Fryderyka Wilhelma II, i żony jego Anny de Favre, a siostrą stryjeczną głośnego powieściopisarza historycznego Alexandra Bronikowskiego.
4. Emil Bronikowski (1799-1848) Emil Faust Otto ur. 20-01-1799 Kępno, ochrzczony Tabor Wielki par. ewangelicka akt 6
nekrolog Kurier Warszawski Emil BRONIKOWSKI (1848)
pisarz magazynu solnego, kawaler Orderu św. Stanisława; zmarły 1 V 1848 w mieście Piotrkowie, pogrzebany 4 V 1848 tamże, zaprasza żona z dziećmi
Ślub 1832 221 Emil Bronikowski Julia Wodzianowska Warszawa Nawiedzenie NMP
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 3316&y=872 urodzony w Kępnie
5. Ernest Juliusz Bronikowski (1801)
https://drive.google.com/file/d/1DooOiq ... sp=sharing

zgon Anna Favre żona Samuela Oppeln Bronikowskiego 19.01.1801 Kępno lat 30 (przy ur. syna Ernesta) pochowana w kościele
https://drive.google.com/file/d/1prS3xf ... sp=sharing

odcisk pieczęci herbowej Samuela Oppeln-Bronikowskiego na dokumencie z 1782 r.
https://drive.google.com/file/d/1vQ3g8N ... sp=sharing

Po utracie majątku w 1812 r. Samuel mieszkał w Warszawie przy ul. Nowolipki 2406 na Marymoncie w pałacu Stanisława Sołtyka. Dnia 30.05.1816 r. jeszcze uczestniczył w ślubie córki Aurory z Wincentym Wolskim.[z aktu ślubu córki Aurory].
Bronikowski de Oppeln Samuel spoczywa na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie (podkomorzy króla; 72 lat; zmarł 30.11.1816 r.)

http://www.kepnosocjum.pl/forum/viewthr ... ead_id=599
Fragment artykułu Sławomira Wieczorka:
"Samuel Bronikowski, właściciel Kępna do roku 1803. Kiedy w roku 1802 wystawiał na sprzedaż część swojego majątku (Kępno, Krążkowy, Osiny, Mianowice) łudził się, że sprzyjająca koniunktura gospodarcza pozwoli mu opanować trudną sytuację finansową wynikającą z rozrzutnego trybu życia. Tymczasem powstanie Księstwa Warszawskiego przypieczętowało jego krach finansowy. Ten przedstawiciel magnaterii z ostatnich lat I RP, który niemało przysłużył się później królowi pruskiemu, w nadziei pewnie, że jego służalczość zostanie odpowiednio wynagrodzona, w okresie Księstwa Warszawskiego popadł w kompletną ruinę. Ponieważ majątek był zadłużony, a o zwrot sum dopominali się liczni wierzyciele, wszystkie jego dobra przejął Trybunał Cywilny w Kaliszu i uczynił z nich tzw. „massę konkursową”. W kolejnych numerach Gazety Poznańskiej z roku 1812 zamieszczono dla publicznej wiadomości: Pozew Edyktalny Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji w Kaliszu oraz ustanowiono ,,Massę konkursową Wielmożnego Samuela z Opplów Bronikowskiego''. Ten były szambelan króla Stanisław Augusta Poniatowskiego ostatecznie stracił resztę majątku. Na uwagę zasługuje wymienione w Pozwie Edyktalnym bardzo liczne grono wierzycieli wśród których znajdziemy ówczesnego właściciela Kępna Wojciecha Żeromskiego, Xawerego Wężyka z Osin a nawet kępińską synagogę oraz kępiński kościół katolicki. Smutny koniec Samuela Bronikowskiego nie był odosobniony w realiach gospodarczych Księstwach Warszawskiego. W ruinę popadali właściciele folwarków, chłopi i mieszczanie."
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 11
Tłumacz (2) Uzyskanie dokumentów (3) Pomoc techniczna (1)

Odp: Wierzbięta i kolejni dziedzice Kępna - Żeromscy

Postprzez megi56 » 21.03.2022

Żeromscy pochodzili z Żeromina w woj. Łódzkim w gminie Tuszyn.
Wojciech Jaxa Żeromski był dziedzicem Kępna w latach 1804-1832 po Samuelu Opeln-Bronikowskim. Wojciech urodził się ok. 1761 r. Jego rodzicami byli Walenty i Brygida z Zabłockich dziedzice dziedzice wsi Prusinów w gminie Żerków w kaliskim, później wsi Popowo (dziś Popów) gmina Szczytniki w kaliskim, później od 1768 r. również Radliczyc w gminie Szczytniki (inny Walenty opisany poniżej był również komornikiem granicznym sieradzkim – jak to wytłumaczyć – nie wiem). Brygida poślubiła ok. 1760 r. Walentego, a po jego śmierci po 1776 r. wyszła za mąż za Tomasza Otockiego burgrabiego sieradzkiego i zmarła przed 1807 r.
Dziadkami Wojciecha byli Józef zmarły przed 1771 r. i Marianna z Nieradzkich córka Jana i Jadwigi z Rożniatowskich dziedzice Popowa w kaliskim i Naczęsławic w opolskim.
Pradziadkami Wojciecha byli Sebastian zmarły przed 1736 r. i Anna z Korzenickich.
W 1792 r. Wojciech poślubił ur. ok. 1756 r. Mariannę z Obarzankowskich wdowę po Feliksie Ignacym Żelisławskim. Z pierwszego małżeństwa Marianna miała troje dzieci Jana Gwalberta, Adriana i Teklę. Jej 26-letni syn Jan Gwalbert poślubił 7.07.1813 w Lubieniu Kujawskim Józefę Modlińską wdowę po Janie Magnuskim. Marianna była córką Ignacego i Marianny z Wolskich. Jej dziadkami byli Andrzej i Marianna z Bielskich. Jej pradziadkami byli Kazimierz i Teresa z Wierzbińskich. Dobra Obarzankowskich to Kobylniki w kujawsko-pomorskim i Pęczkowo w Wielkopolsce.
Dziećmi Wojciecha Żeromskiego i Mariany byli ur. w Kobylnikach w kujawsko-pomorskim w 1794 r. Marianna Łucja, w 1796 r. Dezydery Antoni i w 1797 r. Klemens.
Dnia 17.02.1817 r. w Kępnie syn Wojciecha Dezydery Antoni poślubił Mariannę Magnuską.
Zgon 1855 13 Antoni Żeromski Wojciech Maria Obarzankowska Imielno
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 1857&y=410 był dziedzicem Imielna.

Syn Wojciecha Klemens zmarł w 1838 r. w Wiktorowie koło Białej w Łódzkim w drodze do swojego stryja Piotra Żeromskiego dziedzica Wiktorowa. Klemens był kawalerem.

O córce Mariannie Łucji nie wiadomo nic.

Marianna z Obarzankowskich Żeromska zmarła 27.02.1830 r., a Wojciech Żeromski 4.06.1832 r. oboje w Kępnie. Przyczyną śmierci było otępienie starcze. Pochowani na cmentarzu parafialnym we własnym grobowcu murowanym z płytą nagrobną.

Dzieci Walentego Żeromskiego, zmarłego w 1776 r. z Brygidą Zabłocką:
Opisany powyżej Wojciech Żeromski (ur. 1761) dużo starszy od reszty rodzeństwa.
1 Piotr Żeromski (ur. 1776), który ożenił się z Teofilą Żeromską, córką tego drugiego Walentego i Tekli Kempisty, w 1807 r. w Kępnie i był kapitanem wojsk polskich i dziedzicem Wiktorowa. Piotr w 1848 r. już nie żył. Teofila zmarła w 1863 r. w Warszawie mieszkając u córki Eufemii Łukańskiej. Miała 72 lata i jest pochowana na Powązkach. Wiktorów syn Julian Makary kupił od ojca w 1832 r. za 120 tys. zł po czym zmarł w 1850 r.
https://drive.google.com/file/d/1WiECNY ... sp=sharing
2 Katarzyna Żeromska (ur. 1772 r.) żona Józefa Pawłowskiego, 2 voto Orpiszewska (1819 Malanów ślub Franciszek Orpiszewski).
3 Julianna Żeromska (ur. 1775) żona Antoniego Rzepnickiego. (ślub 1795 r. Środa Wlkp. Żabików). Antoni zmarł w Żabikowie w 1806 r. W maju 1830 r. Julianna wystawiła na sprzedaż Żabikowo za 42.000 zł. Żyła jeszcze w 1846 r.
4 Zofia Żeromska (ur. 1774) zamężna Bolcewicz.
Mąż Józef Towiłło Bolcewicz herbu Pogonia IV – cześnik wiłkomierski w latach 1792-1793, poseł powiatu wiłkomierskiego na sejm grodzieński (1793), członek konfederacji grodzieńskiej 1793 roku. W 1818 r. już nie żył. Spoczywa na cmentarzu Wędziagoła na Litwie. Syn Ignacy był sędzią granicznym i grodzkim powiatu Wiłkomirskiego. Poniżej ogłoszenie sądowe z 1818 r. po śmierci Jozefa.
https://drive.google.com/file/d/1AqazE_ ... sp=sharing
Zgon Zofia z Żeromskich Bolcewicz 1811 Kępno lat 37, zmarła na padaczkę.
https://drive.google.com/file/d/1sj6wOi ... sp=sharing
5 Barbara Żeromska (ur. 1770) żona Jana Beck, zmarła w 1818 r. Sieradz lat 48 wdowa
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2221&y=281
zgon Jan Beck 1813 akt 299 Sieradz lat 70, obywatel, zam. Rynek 25
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... x=139&y=43


Wyszczególniłam te osoby, bo wiele z nich lub ich spadkobiercy figurują w sprawie upadłościowej majątku kępińskiego po Wojciechu Żeromskim z 31.05.1833 r. oraz występuje trójka dzieci po Samuelu Oppeln-Bronikowskim - Karol, August i Henryka.
https://drive.google.com/file/d/1FtGHDs ... sp=sharing

Jest jeszcze inny Walenty Żeromski, komornik graniczny sieradzki, burgrabia, dziedzic Kwaskowa (od 1783 r. - sprzedał go w 1803 r.) i Bogdanowa. Zmarł po roku 1817 w Błaszkach. Rodziny obu Walentych są powiązane ze sobą przez małżeństwo syna Piotra z córką Teofilą, a druga córka Izabela znalazła również męża w Kępnie:

Dziadkami tego Walentego byli Andrzej i Teresa Gniazdowska dziedzice Sobiepanów i Grabna w Łódzkiem.

Ur. 1712 31 Rafał Szymon Żeromski Andrzej Teresa Grabno Sobiepany
Ur. 1755 16 Walenty Józef Antoni Żeromski Rafał Zofia Sojecka Marzenin dwór Brzyski

Ślub Walentego i Tekli Kempista herbu Niesobia w 1788 r. w Bogdanowie Łódzkie.

Śluby ich dzieci Piotra, Józefa, Izabeli i Wilhelma:

1807 w Kępnie Teofila Żeromska, córka Walentego i Tekli Kempisty i Piotr Żeromski syn drugiego Walentego i Brygidy z Zabłockich, był kapitanem wojsk polskich i dziedzicem Wiktorowa. Piotr zmarł przed 1850 r., a Teofila w 1863 r. w Warszawie. Wiktorów syn Julian Makary kupił od ojca w 1832 r. za
120 tys. zł po czym zmarł w 1850 r.

1816 4 Józef Żeromski Walenty, Tekla Kempista Anna Malczewska Julian, Ewa Święcicka Mierzyn
Ów Józef zmarł w 1844 r. w Wilkoszewicach par. Rozprza.

Parafia katolicka Kępno, wpis 10 / 1816
Kazimierz Zabłocki (40 lat, wdowiec)
Izabela Żeromska (20 lat)
https://drive.google.com/file/d/1TMv8LO ... sp=sharing
Izabela zmarła w 1871 r. w Środzie Wlkp. Jej drugim mężem po śmierci Kazimierza był Faustyn Zieliński.

Parafia katolicka Bytyń, wpis 3 / 1823
Wilhelm Żeromski (31 lat)
ojciec: Walenty Żeromski , matka: Tekla
Josepha Potocka (20 lat)
ojciec: Alexander Potocki , matka: Anna


Dok. źródłowe Teki Dworzaczka, Wielka Genealogia M. Minakowski, Herbarz Elżbieta Nejman

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
10531 (Nr. 90) 1699
Kazimierz Obarzankowski, syn zmarłego Stanisława i Teresa Wierzbińska, córka zmarłego Jana z Zofii Cielmowskiej, małżonkowie kwitują Zofję Cielmowską, wdowę po Janie Wierzbińskim jej matkę z kwoty 1. 000 złp. (f. 251v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
12703 (Nr. 98) 1746
Andrzej Obarzankowski, syn zmarłych Kazimierza i Teresy Wierzbińskiej,

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
5803 (Nr 185/189) 1746
Ignacy Obarzankowski, syn Andrzeja i zmarłej Marianny Bielskiej, z I i Marianna Wolska córka zmarłych Jana i Joanny Zajączkówny małżonkowie z II dożyw. (f. 135)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
11292 (Nr. 1363) 1786
Ignacy Żelisławski, major wojsk koronnych, syn zmarłego Antoniego podczaszego piotrkowskiego z Doroty Głogowskiej, dziedzic dóbr Mikołajewice, Słomów Kościelny i Skrzynki w woj. sieradzkim z I i Marjanna Obarzankowska, córka zmarłych Ignacego i Marjanny Wolskiej z II małżonkowie dożyw. (f. 150v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVIII wiek
(144 (Rel. C. Posnan. T. 636) 1790)
Po obliczeniu długów i wierzytelności i ustaleniu wartości spadku na 248. 300. - złp. majątku rodowego i przydzielenie tej sumy linii męskiej, na linię obojga płci pozostało z fortuny nabytej przez Obarzankowskich 78.341 złp. dobra Kobylniki i Pęczkowo podzielone zostały na cztery części (schedy) w drodze rozmierzenia poszczególnych pól, łąk, lasów, jak również rozdziału budynków i poddanych, pozostawiając wybór sched spadkobiercom, poza Adamem i Maciejem Obarzankowskimi, Nepomucena z Obarzankowskich 1-o v. Kościelska 2-o v. Mańkowska i Antoni Mańkowski małżonkowie wybrali schedę drugą, poczym Ignacy Żelisławski z polecenia sądu wybrał połowę tej schedy jako dział Marianny z Obarzankowskich Pomorskiej. Pozostałe trzy schedy otrzymała Marianna z Obarzankowskich Żelisławska i Ignacy Żelisławski (k. 675)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
17917 (Nr. 1368) 1791
Marjanna Obarzankowska, wd. po zmarłym Ignacym Żelisławskim majorze wojsk koronnych w imieniu swoim oraz: Gwalberta, Adriana, i Tekli, dzieci swych Żelisławskich, mianuje plenipotentem Teodora Żelisławskiego (f. 135)

Metrykalia > Katolickie > Część 2
8856 (Obrzycko)
1794.11/XII. (Kobylniki) Marjanna Łucja, tego dnia urodzona, córka M. Wojciecha Żeromskiego i Marjanny z Obarzankowskich -- MD. Stanisław Żeromski posesor Boguniewa i panna Rozalia Żelisławska z Kobylników

8857 (Obrzycko)
1796.23/V. (Kobylniki.) Dezydery Antoni urodzony 23/V. syn M. Wojciecha Żeromskiego i Marjanny z Obarzankowskich MD. Żeromskich -- MD. Gwalbert Żelisławski i panna Teresa Kąsinowska

51377 (Kępno)
1817.17/II. ślub G. Antoni Żeromski młodzian lat 21, syn dziedzica Kępna z GV. Marianna Magnuska lat 16, z Woli Piórowej rodem
Dezyderiusz Antoni 1796-1855
& Marianna Magnuska ca 1801-1867 dzieci
• Henryk Marceli Wojciech Jaxa-Żeromski h. Gryf ca 1821-
& Emilia Magdalena Zagórska 1825-1889
& Weronika Paulina Zagórska 1836-1906
• Władysław Jaxa-Żeromski h. Gryf ca 1826-
& Konstancja Bardzińska z Bardzinina h. Awdaniec

Metrykalia > Katolickie > Część 8
51415 (Kępno)
1830.27/II. (K.) zgon G. Marjanna Żeromska z domu Obarzankowska, 1-ov. Żelisławska, lat 74, otępienie starcze., pochowana cmentarz

51417 (Kępno)
1832.4/VI. (K.) zgon G. Wojciech Żeromski, dziedzic miasta Kępna, z przyległościami, lat 71, otępienie starcze

5988 (Nr. 190/195) 1749
Konstancja Chlewska, córka zmarłych Marcina i Marianny Naczesławskiej z I i Józef Żeromski, syn zmarłych Sebastiana i Anny Korzenickiej z II kontraktują zastaw części Naczęsławic 500 zł. (f. 45v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
4346 (Nr. 159) 1715
N. Jadwiga Otorowska, dziedziczka części Naczęsławic żona N. Stanisława Zdzienickiego z I i Józef Żeromski z II, kontraktują zastaw tych części 250 zł. (p. 64)

4438 (Nr. 161) 1720
Józef Żeromski w imieniu swoim oraz Wojciecha stryja i Sebastiana brata swych rodzonych, współdziedzice części Naczęsławic z I i Franc. Brodowski dzierżawca z II kwit. się z kontrakt dzierżawy z 1718r. (p. 158)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6387 (Nr. 204/ 205) 1763
Maciej Zabłocki dziedzic wsi Siewieruszki w powiecie sieradzkim, dobra te Walentynowi Żeromskiemu synowi zmarłego Józefa i Marianny Nieradzkiej, zastaw na lat 3 w 22.000 złp. (f. 93) Brygida Zabłocka, córka Macieja z zmarłej Barbary Kowalskiej, żona Walentyna Żeromskiego (f. 93) Walenty Jaxa Żeromski, syn zmarłych Józefa i Marii Nieradzkiej, wnuk zmarłego Sebastiana Żeromskiego z Anny Korzenickiej (f. 93v) zobowiązuje się na 1/2 dóbr zapisać posag, a raczej na pocz. pos. 6. 000 złp. Brygidzie Zabłockiej wsi Skarzyn, Siewieruszki (f. 93v)

6895 (Nr. 209/ 213) 1771
Walenty Jaxa Żeromski, komornik graniczny sieradzki, syn zmarłego Józefa i Marianny Nierackiej, wsi Popowa do niedawna duchownej, obecnie ziemskiej w pow. kaliskim dziedzic. Dobra te nabyte drogą zamiany od kapituły kaliskiej w r. 1766, zobowiązuje się Feliksowi Pomian Łubieńskiemu sprzedać za sumę 38. 000 złp. Wymienił za to Popowo dobra Prusinowo w powiecie kaliskim, które krótko przed tym w 1766 kupił był od Antoniego Ostoroga na Kolnie Prusimskiego (f. 21v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
7280 (Nr. 214/ 216) 1775
Walenty Jaxa Żeromski, komornik graniczny sieradzki, bratanek księdza Macieja Żeromskiego proboszcza goszczyńskiego i testamentu jego wykonawca, mianuje plenipotentem brata swojego rodzonego Mateusza (f. 189)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
7661 (Nr. 164) 1785
Wojciech Żeromski, syn zmarłego Walentego komornika granicznego sieradzkiego z Brygidy Zabłockiej z I i Józef Trembiński z II. kontrakt 3-letni zastawny 1/2 Radliczyc (f. 247)

Metrykalia > Katolickie > Część 6
37658 (Kalisz - bernardyni)
1776.19/2. pochowany MD Walenty Żeromski ze wsi Radliczyce Wielkopolska powiat kaliski

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
8486 (Nr. 232) 1792
Brygida Zabłocka, córka Macieja wojskiego sieradzkiego ze zmarłej Barbary Kowalskiej, wdowa po Walentym Żeromskim komorniku granicznym sieradzkim, obecnie 2-o v. żona Tomasza Otockiego burgrabiego sieradzkiego, kwituje ojca swego z sum (f. 106v)


Elżbieta Nejman Herbarz
http://www.tpzw.pl/files/herbarz/z-z.pdf str.876-878

SEBASTIAN Żeromski † a. 1736 & Anna Korzenicka,
1.ks. Maciej † a.1775, proboszcz gostyński,
2.Józef † a.1771, dz. Popowa i Naczęsławic & Marianna Nieradzka c. Jana i Jadwigi Rożniatowskiej,
(SG 215 k.864)
a).Mateusz † a.1791, dz. d. Naczęsławic,
b).Jadwiga & a.1751 Michał Wilkrzycki s. Jana i Heleny Jeziorskiej, dz. Mroczek,
c).Walenty † 1776.II.19 komornik graniczny ostrzeszowski, dz. d. Radliczyce & 1763 Brygida Zabłocka, † a.1807, c. Macieja wojskiego sieradzkiego i Barbary Kowalskiej, 2v. a.1792 Tomasz Otocki burgrabia sieradzki,
1.Barbara & Jan Krystian Bek † a.1816, (Pstrokoński 1807, 1817 k.86)
2.Prokop *ok.1760, † 1805.XII.30, dz. Dąbrowo w kaliskim,
3.Wojciech *ok.1761, † 1832.VI.4, dz. m. Kępna, Osieka, konsyliarz izby Sprawiedliwości & Marianna Obarzankowska *ok.1756, † 1830.II.27 Kępno, c. Ignacego i Marianny Wolskiej,
1v.Ignacy Feliks Żelisławski † 1790,
a).Marianna Łucja *1794.XII.11 Kobylniki,
b).Julianna & N Rzepnicki - była córką Walentego
c).Katarzyna & Józef Pawłowski - była córką Walentego
d).Zofia *ok.1774, † 1811.XII.16 Osiny& Maciej Bolcewicz - była córką Walentego
e).Klemens *ok.1797, † 1838.VII Wiktorów, dz. części Skarzyna i Siewieruszek, darowizna od ojca, (Kowalski 1838 II , Bajer 1821 a.310, Bogusławski 1808 k.452, USC Biała)
f).Antoni Dezydery *1796.V.23, † 1855, dz. Imielna w orłowskim & 1817.17.II Kępno, Marianna Magnuska *ok.1801, † 1867 Imielno, c. Jana i Józefy Modlińskiej, z Woli Piórowej,
1.Aurelian *1818.8.II Kępno
2.Włodzimierz Jan *1822.V.7 Kępno
3.Władysław Piotr *1825.VI.24 Kępno
4.Mieczysław Tomasz *1826.IX.18 Kępno, † 1828 Imielno,
5.Jan Ewangelista Apollin *1834.VII.23 Imielno
6.Henryk Marceli *ok.1821 Wola Piórowa, dz. Żukowa, Gawłowa & 1848, XI.29 W-wa św.
Krzyż, Emilia Magdalena Zagórska *ok.1825, c. Aleksandra i Elżbiety Kowalewskiej,
7.Kazimierz Czesław *1848.III.17 Imielno 1848 &1892.V.22 W-wa Narodzenia NMP, Józefa Mańkowska c. Józef i Wiktorii, (USC Warszawa)
8.Bronisława Franciszka *ok.1828 Imielno w p. gostyńskim & 1856.III.5 W-wa Nawiedzenia NMP, Józef Płończyński *ok.1826, s. Władysława pułkownika WP i Anieli Łubieńskiej
Załączniki
ślub Walenty Żeromski Tekla Kempista 1788 Bogdanów Łódzkie.PNG
ślub Walenty Żeromski Tekla Kempista 1788 Bogdanów Łódzkie
zgon Wojciech Żeromski 1832 Kępno.PNG
zgon Wojciech Żeromski 1832 Kępno
zgon Marianna z Obarzankowskich Żeromska 1v Żelisławska 1830 Kępno.PNG
zgon Marianna z Obarzankowskich Żeromska 1v Żelisławska 1830 Kępno
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 11
Tłumacz (2) Uzyskanie dokumentów (3) Pomoc techniczna (1)


Powrót do W____