Strona 1 z 1

Skład Sądu Honorowego Sejmu PR z 15.02.1923 r.

PostNapisane: 22.10.2010
przez bkg
Berezowski Zygmunt; Związek Ludowo-Narodowy (ZL-N)
Czetwertyński Seweryn,ZL-N
Dobrzański Stefan, ZL-N
Zdziechowski Jerzy, ZL-N

Anusz Antoni, PSL
Makulski Józef, PSL
Ostrowski Władysław, PSL
Pluta Andrzej, PSL

Dr Pytek Józef, PSL Wyzwolenie
Rudziński Eustachy, PSL Wyzwolenie

Bitner Wacław, Chrześc. Demokr.
Dr Piechocki Stefan, Chrześc. Demokr.
Dr Diamand Herman, ZPPS
Dr Marek Zygmunt, ZPPS

Hartglas Maksymiljan Apolinary, Koło Żydowskie

Jaroszyński Marjan, Nar. Chrześć.

Pirogow Mikołaj, Klub Ukraiński
Dr Rabski Zygmunt, NPR
Ks. kan. Klinke Józef, Zjedn. Niem.

Ks. Stankiewicz Adam, Klub Białoruski


Bibliografia (spis)
Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lutego 1923 r. Druk nr 33 Sejmu RP, Warszawa-1923