7667. Majerski Ferdynand

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Majerski Ferdynand

Postprzez herbal » 06.04.2010

Ferdynand Gerard MAJERSKI, rzeźbiarz, urodził się 23 listopada 1832 r. w Dobroniowie gm. Szczyrzyc k/Limanowej, syn Wincentego, pełnomocnika dóbr O.O. Cystersów w Szczyrzycu i Wiktorii z Zarębów. W roku 1867 poślubił Karolinę Krokowską córkę Teofila Krokowskiego i Salomei Łysakowskiej. Po ukończeniu szkoły w Tarnowie, uczył się w Krakowie snycerstwa,, odbywając praktykę uczniowską i czeladniczą. W Krakowie odbył również studia w zakresie rzeźby, malarstwa i rysunku w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Mieszkał od 1858 r. we Lwowie, a od 1864 osiadł w Przemyślu gdzie w 1867 roku założył „Pracownię artystyczno-rzeźbiarską i kamieniarską". Pracownia rozwinęła się w ciągu lat do zakładu zatrudniającego ok. 50 osób i szkolącego licznych rzemieślników (stolarzy, rzeźbiarzy, pozłotników i kamieniarzy), którzy zakładali z czasem własne pracownie na terenie Małopolski. Ferdynand Majerski zmarł 7 maja 1921 r. w wieku 90 lat w Przemyślu, został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu przemyskim.
Ferdynand Majerski znany był w kołach architektonicznych Krakowa i Lwowa jako doskonały znawca stylów klasycznych, posiadający wybitny f mak artystyczny. Prace wykonywane w pracowniach Ferdynanda Majerskiego obejmowały przede wszystkim wyposażenia dla nowowznoszonych kościołów, ołtarze, rzeźby itp. oraz odnawianie i renowacje zabytkowych kościołów w ramach konserwacji i przebudowy. , Od 1902 r. F. Majerski prowadził pracownię wspólnie z synem Stanisławem Majerskim inżynierem architektem, projektantem szeregu kościołów na terenie południowej Polski. Pracownia F. Majerskiego była czynna w Przemyślu do 1930 roku.
W pracowni F. Majerskiego w okresie 63 letniego jej działania (od 1867 do 1930) wykonano kilkaset prac rzeźbiarskich i renowacyjnych w drewnie i kamieniu w obiektach sakralnych. Najwcześniejszymi znanymi pracami F. Majerskiego są; ołtarz główny i wyposażenie kościoła parafialnego w Kosienicach (L866) oraz projekt ołtarza głównego oraz ambony w kościele parafialnym we wsi Czudec zrealizowany w 1879 w zakładzie Juliana Szopińskiego. W latach 1881 do 1884 F. Majerski wykonał ołtarze i rzeźby w kościele S. S. Felicjanek przy ul. Smoleńsk w Krakowie. W 1887 projektował ołtarz główny dla kościoła O.O. Franciszkanów w Sanoku. Wg planów architekta Zygmunta Hendla przeprowadził w 1895 r. restaurację stall i naprawy rzeźb w klasztorze O.O. Bernardynów w Leżajsku. W 1895 rzeźbił postać Chrystusa Zwycięskiego przy kościele
w Krynicy. W 1899 r. wykonał dwie polichromowane rzeźby św. Ludwika i św. Elżbiety ustawione w niszach bocznych obok ołtarza głównego kościoła O.O. Reformatorów w Krakowie oraz ołtarz główny w kościele O.O. Reformatorów we Lwowie. W kościele tym w 1990 r. F. Majerski wykonał figurę Chrystusa a w 1901 dwa ołtarze boczne św. Franciszka i św. Antoniego Padewskiego. W katedrze lwowskiej przeprowadził rekonstrukcję wnętrza, ołtarzy oraz wykonał szereg rzeźb w drewnie i kamieniu. F. Majerski uczestniczył również w odbudowie katedry wawelskiej w Krakowie prowadzonej pod kierunkiem arch. Sławomira Odrzywolskiego w latach 1899 do 1904. Wykonał restaurację stall z amboną, rzeźbę figury nad amboną, restaurację chóru, portal gotycki w kamieniu nad wejściem, rekonstrukcję prezbiterium oraz szafy i skarbca.
W latach 1890 do 1905 wg projektu zmarłego w 1895 r. arch. Tomasza Prolińskiego wykonała pracownia Ferdynanda Majerskiego liczne elementy wyposażenia katedry przemyskiej. W ramach tych prac wykonane zostały; okazały ołtarz, w prezbiterium rozety kamienne w czterech zamurowanych oknach gotyckich, nowe stalle i ławki rzeźbione w drewnie, rzeźby aniołów na tle tzw. tęczy obok Chrystusa Ukrzyżowanego z XV w. oraz neobarokowe ramy do Stacji Męki Pańskiej. Według projektu architekta Stanisława Majerskiego, który kierował od 1900 r. pracami odbudowy katedry, przebudowana została w 1907 r. barokowa wieża przy katedrze (z 1776 r.). Wieżę zdobią, w górnej nadbudowanej części, cztery posągi z piaskowca wykonane przez F. Majerskiego. Wizerunek głowy, F. Majerskiego, kuty w kamieniu, umieszczony został wzorem średniowiecznych budowli gotyckich, na gzymsie katedry nad zakrystią - naprzeciwko wieży. W kaplicy seminarium duchownego w Przemyślu Ferdynand Majerski rzeźbił ołtarz oraz atepedium przedstawiające Wieczerzę Pańską wg obrazu Leonarda da Vinci.
Pracownia F. Majerskiego uczestniczyła w pracach prowadzonych w kościołach przemyskich: w latach 1880 do 1885 w kościele S.S. Benedyktynek na Zasaniu wykonane zostały:- bogato rzeźbiony ołtarz, antepedia, ołtarze boczne i figury oraz wyposażenie, w kościele O.O. Franciszkanów w projektowanej przez arch. Stanisława Majerskiego kaplicy P. Jezusa - ołtarz i wyposażenie, w kościele O.O. Jezuitów przeprojektowanym wiatach 1903-1904 przez arch. Stanisława Majerskiego - główny ołtarz i boczne ołtarze, u O.O. Karmelitów zamienionym na katedrę gr.-kat. bogato rzeźbiony, złocony Ikonostat, w kościele neogotyckim na Błoniu projektowanym przez arch. St. Majerskiego w 1911 r. -ołtarze i wyposażenie wnętrza oraz rzeźby, u 0.0. Reformatorów - stacje Męki Pańskiej,rzeźby w piaskowcu.
Poza wyżej wymienionymi w pracowni F. Majerskiego wykonane zostały ołtarze, rzeźby i wyposażenia dla kościołów w następujących miejscowościach: Samborze, Jaśle, Kołaczycach k/Jasła, Korczynie k/Krosna, Rokietnicy, Dydyńcach, Trzcianie k/Rzeszowa oraz w licznych innych świątyniach rzym.-kat. i cerkwiach gr.-kat. na terenie Małopolski. W kościele O.O. Reformatorów w Jarosławiu w 1909 r. uzupełniono ołtarz postaciami Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana Apostoła i na szczycie figurami aniołów, wykonując również ramy Drogi Krzyżowej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. kościoły klasztorne S.S. Felicjanek w Detroit i Buffalo posiadają ołtarze i sprzęty wyposażenia wykonane w pracowni F. Majerskiego. W pracowni F. Majerskiego była również wykonana wspaniale rzeźbiona rama dębowa do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (pędzla Stanisława Rostworowskiego, ozdobionego płaszczem wykonanym przez S.S. Felicjanki z Krakowa) który został zawieszony w kaplicy prywatnej Ojca Świętego Leona XIII w Watykanie. Obraz ten z okazji Jubileuszu Leona XIII ofiarowała Papieżowi na audiencji w dniu 21.04.1888 r. pielgrzymka z Krakowa prowadzona przez arcybiskupa Albina Dunajewskiego. W pielgrzymce brał również udział F. Majerski który wg Kołaczkowskiego pracował przed 1888 r. w Mediolanie. Prace wykonywane przez F. Majerskrggo miały szczególne uznanie i poparcie metropolity krakowskiego Kardynała ks. Jana Puzyny, oraz biskupa przemyskiego St. Sebastiana Pelczara.
W pracowni Ferdynanda Majerskiego wykonano również liczne pomniki ustawione na cmentarzach w Przemyślu oraz wielu miast Małopolski. W Złockim k/Muszyny wykonał nagrobek kanonika kapituły greko-katolickiej w Przemyślu. Reprezentują one wykonane na przełomie XIX i XX w. style, są to zarówno klasycyzujące cokoły z krzyżami, obeliskami, nagrobki w formie kapliczek i rzeźby figuralne.
Ferdynand Majerski należał do obywateli zasłużonych dla miasta Przemyśla - bardzo aktywny w pracach społecznych. Był długoletnim Starszym Cechu Rzemieślników, długoletnim Przełożonym Stowarzyszenia Przemysłowców Budowlanych, założycielem i dożywotnim prezesem Rady Nadzorczej Kasy Rzemieślników i Rolników, prezesem i honorowym członkiem Kasyna Mieszczańskiego oraz członkiem szeregu towarzystw oświatowych, społecznych i dobroczynnych.
Poza wyżej wymienionymi w pracowni F. Majerskiego wykonane zostały ołtarze, rzeźby i wyposażenia dla kościołów w następujących miejscowościach: Samborze, Jaśle, Kołaczycach k/Jasła, Korczynie k/Krosna, Rokietnicy, Dydyńcach, Trzcianie k/Rzeszowa oraz w licznych innych świątyniach rzym.-kat. i cerkwiach gr.-kat. na terenie Małopolski. W kościele O.O. Reformatorów w Jarosławiu w 1909 r. uzupełniono ołtarz postaciami Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana Apostoła i na szczycie figurami aniołów, wykonując również ramy Drogi Krzyżowej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. kościoły klasztorne S.S. Felicjanek w Detroit i Buffalo posiadają ołtarze i sprzęty wyposażenia wykonane w pracowni F. Majerskiego. W pracowni F. Majerskiego była również wykonana wspaniale rzeźbiona rama dębowa do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (pędzla Stanisława Rostworowskiego, ozdobionego płaszczem wykonanym przez S.S. Felicjanki z Krakowa) który został zawieszony w kaplicy prywatnej Ojca Świętego Leona XIII w Watykanie. Obraz ten z okazji Jubileuszu Leona XIII ofiarowała Papieżowi na audiencji w dniu 21.04.1888 r. pielgrzymka z Krakowa prowadzona przez arcybiskupa Albina Dunajewskiego. W pielgrzymce brał również udział F. Majerski który wg Kołaczkowskiego pracował przed 1888 r. w Mediolanie. Prace wykonywane przez F. Majerskrggo miały szczególne uznanie i poparcie metropolity krakowskiego Kardynała ks. Jana Puzyny, oraz biskupa przemyskiego St. Sebastiana Pelczara.
W pracowni Ferdynanda Majerskiego wykonano również liczne pomniki ustawione na cmentarzach w Przemyślu oraz wielu miast Małopolski. W Złockim k/Muszyny wykonał nagrobek kanonika kapituły greko-katolickiej w Przemyślu. Reprezentują one wykonane na przełomie XIX i XX w. style, są to zarówno klasycyzujące cokoły z krzyżami, obeliskami, nagrobki w formie kapliczek i rzeźby figuralne.
Ferdynand Majerski należał do obywateli zasłużonych dla miasta Przemyśla - bardzo aktywny w pracach społecznych. Był długoletnim Starszym Cechu Rzemieślników, długoletnim Przełożonym Stowarzyszenia Przemysłowców Budowlanych, założycielem i dożywotnim prezesem Rady Nadzorczej Kasy Rzemieślników i Rolników, prezesem i honorowym członkiem Kasyna Mieszczańskiego oraz członkiem szeregu towarzystw oświatowych, społecznych i dobroczynnych.
"opracowanie prof. Stanisława Majerskiego"
herbal
Aktywny
Aktywny

Powrót do M____cron