6581. Bachorzewscy

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bachorzewscy

Postprzez jerzy » 03.01.2010

Bachorzewscy
Bachorzewscy wyszli z Bachorzewa w p. kal., par. Wilkowyja.

Maciej Grabowiec z Bachorzewa miał w r. 1443 termin z Maciejem z Jarocina (Py.10 k.9). Mikołaj i Stanisław, bracia rodzeni z Bachorzewa 1456 r. (Py.11 k.22). Z nich Mikołaj miał 1458 r. w zastawie od Jana z Tarców dwóch kmieci (Z.Kal.12 k.52). Żoną jego była Agnieszka, żyjąca jeszcze w r. 1497 (I.Kal.4 k.54). Sam Mikołaj nie żył już w r. 1468, kiedy to jego synów Jana, Andrzeja i Jerzego vel Jurka oraz ich stryja Stanisława B. wezwały do uiszczenia się Jadwigi i Anna z Uszcznowa (ib.1. k.432v). Bracia ci mieli w r. 1469 termin z Jadwigą z Uszcznowa i jej córką (ib.2 k.88v). W r. 1477 już tylko dwaj z nich Andrzej i Jerzy (Jan zapewne nie żył), dziedzice w Bachorzewie, zapisali 15 grz. posagu siostrze Małgorzacie, żonie Jana Gawrzyjałowskiego zw. korzonek. Asystował przy tym zapisie ich "stryj" ks. Mikołaj, pleban w Górze (ib.k.452v). Andrzej i Jerzy jako bracia niedzielni oraz ich matka Agnieszka w ciągu lat 1480-1497 ponawiali wielokrotnie zapisy z tego tytułu na rzecz Gawrzyjałowskiego (ib.3 k.8v, 120, 258v, 373; 4 k.131, 318, 394, 543v).

Jerzy skwitowany 1499 r. przez Annę, żonę Jana Karszowskiego, z jej części w Bachorzewie (I. Kal.5 k.79v). Żonie swej Annie Tarzeckiej, córce Jakuba, oprawił 1507 r. posag 27 i pół grz. na sumie 55 grz. wyderkowanej mu na wsi Raszewy W. przez Piotra Zarembkę Nieniewskiego (P.1390 k.112). T. r. pozwał Katarzynę Raszewską, żonę Andrzeja Stęgoskiego, która go wygnała z owych trzech łanów (P.862 k.258). Czwartą część Bachorzewa sprzedał t. r. za 100 grz. Tomisławowi Jarockiemu (P.1390 k.111). W r. 1509 nabył wyderkiem za 40 grz. 4 i pół łany we wsi Słup p. kal. od Jana Żyrkowskiego (P.786 s.122), zaś w r. 1512 od MikołajaKarskiego również wyderkiem za 40 grz. 3 i pół łana roli osiadłej we wsi Bobry p. kal. (I.i D.Z.Kal.2 k.14). Jerzy żył jeszcze 1514 r. (I.Kal.12 II s.340), kiedy występował jako wuj córek Mikołaja Gotarta Tarzeckiego (I.i D.Z.Kal.2 k.26v). Stanisław z Bachorzewa ręczyl 1462 r. za Piotra z Chociczy, iż ten oprawi wiano żonie (I.Kal.1 k.137v). Otrzymał w r. 1463 zapis 30 grz. od braci z Bieniewa, zapewne w posagu za żonę (ib.k.174v). Ta żona, Agnieszka, córka Wojsława i Anny z Bieniewa i Będzieszyna, zapisała 1467 r. wraz z matką 2 grz. czynszu rocz. od 30 grz. na tych wsiach ks. Janowi, wikaremu koleg. kaliskiej (P.1383 k.288). Stanisław nie żył w r. 1472, kiedy wdowa Agnieszka, dziedziczka w Bieniewie, kwitowała Bartłomieja z Kurowa z 24 zł węg. (I.Kal.2 k.226). Stanisława dzieci: Jan, mikołaj, Dorota, Anna i Jadwiga, w asyście stryja Stanisława z W. Sobótki, rezygnowały 1475 r. część macierzystą w Szczurach p. kal. za 160 grz. Janowi ze Szczur (P.1396 k.26v). Janowi i Mikołajowi, braciom niedzielnym z Bachorzewa, zapisał w r. 1477 dług 7 grz. Stanisław, dziedzic w Sobocie (I.Kal.2 k.453). W r. 1485 rodzeństwo dokonało działów: Mikołaj i Dorota, wtedy żona Stanisława Gutowskiego, wzieli Będzieszyn i cztery łany z karczmą w Bieniewie, zaś dzieci Marcina Sławińskiego, niewątpliwie zrodzone z Anny, drugiej spośród sióstr, wtedy widocznie już nie żyjącej dostali Bieniewo (ib.3 k.270v). W l. 1500-32 mamy dość liczne transakcje Mikołaja B., zapewne identycznego z powyższym. Od Dersława Lutyńskiego wziął w zastaw za 20 grz. część w Lutyni 1500 r. (I.Kal.5 k.202v). na połowie Bachorzewa i młyna wodnego w tej wsi oprawił 1505 r. 200 grz. posagu żonie Katarzynie Suchorzewskiej córce Filipa (P.1390 k.68v; I.Kal.6 k.163v). T. r. części we wsiach Bieniewo, Będzieszyn i Wierzbowiec p. kal. sprzedał za 150 grz. Wojciechowi Niedzianowskiemu (P.1390 k.68v). Stefanowi Wturkowakiemu sprzedał 1507 r. za 40 grz. 4 łany osiadłe w Bachorzewie (P.1390 k.105). Od rodzono-stryjecznego brata Andrzeja kupił t. r. za 90 grz. jego część w tejże wsi (ib.k.78). Ok. r. 1520 w imieniu własnym oraz Agnieszki i Barbary, córek tego Andrzeja, już zmarłego, miał sprawę z Mikołajem Jaroszewskim, dziedzicem części W. Turska, o spadek po rodzonej ich ciotce Katarzynie, żonie Konrada z W. Turska (Z.I.i R.Kal.3 k.597v). O tym Andrzeju wiem jeszcze to, że 1499 r. występował jako wuj Anny, żony Jana Karszowskiego (I.Kal.5 k.79v). Mikołaj 4 łany w Racądowie (dziś Racendowie) p. kal. wyderkował zrazu w r. 1524 za 40 grz Mikołajowi Bachorzewskiemu (I.i D.Z.Kal.2 k.102), zaś w 1526 r. za 40 grz. Bartłomiejowi Suchorzewskiemu, a 3 łany roli w Bachorzewie za 30 grz. Tomaszowi Korzkiewskiemu (Py.23 k.62, 65). Umarł między r. 1532 i 1537, kiedy owdowiała Katarzyna cedowała oprawę synowi Stanisławowi (P.1393 k.519; 1394 k.119).

Stanisław, syn Mikołaja i Suchorzewskiej, nabył 1522 r. sposobem wyderkafu za 60 grz. od Agnieszki Wilczyńskiej jej oprawę na połowie Wilczyna p. kal. (P.1392 k.464). Na połowie swych części w Bachorzewie oprawił 1523 r. posag 100 grz. żonie Elżbiecie Mozgawskiej (ib.k.511v). Elżbieta, owdowiawszy, dała 1544 r. oprawę na tej wsi córkom swym Annie i Dorocie (P.1395 k.134v). Stanisław miał syna Mikołaja, zmarłego bezpotomnie zap. przed r. 1555, dziedzica w Bachorzewie (Z.Ii D.Kal.7 k.713v). Była jeszcze i córka Jadwiga, w r.1545 żona Marcina Prusinowskiego, w l. 1558-82 wdowa po nim. Anna, w l. 1544-45 żona Jana Stęgoskiego, Dorota zaś, w l. 1545-54 żona Piotra Stęgoskiego. Wszystkie trzy, już owdowiałe, 1579 r. prawo bliższości po matce do wsi Mozgawa w woj. krak. scedowały Janowi Prusinowskiemu, synowi Jadwigi (Py.116 k.71v). Potomkowie Anny i Doroty pisali się przeważnie "Stęgoskimi czyli Bachorzewskimi" (Zob. Stęgoscy). Zob. tablicę.

http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php? ... o=1&page=9
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do B____