586. Laveaux Ludwik (de) s. Lucjana

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Laveaux Ludwik (de) s. Lucjana

Postprzez Darek » 20.05.2008

Ludwik de Laveux s. Lucjana i Stefanii Dunin-Borkowskiej
Stanisław Ludwik de Laveaux urodził się 21 listopada 1868 w Jaronowicach w Polsce jako syn ziemian Lucjana i Stefanii z Borkowskich. Wywodząca się z Francji rodzina de Laveaux osiadła w Polsce w XVIII wieku. Po przedwczesnej śmierci matki Ludwik został wysłany do szkoły w Krakowie, a potem studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod dyrekcją Matejki (1884 - 1886 i 1889) i w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1887 do stycznia 1889).
Pierwsze znaczące dzieła Ludwika de Laveaux powstały pod wpływem modernistycznego środowisku krakowskiego, ich tematy to lud i krajobraz wiejski. Bywał częstym gościem w Bronowicach, gdzie zaręczył się z Marysią Mikołajczykówną. Wraz z nią uwiecznił go później Stanisław Wyspiański w "Weselu", w postaci Widma. Artysta wiele tworzył w Paryżu i w Normandii, w czasie swojego pobytu we Francji w latach 1889 - 1894. W swojej sztuce był modernistą, potem silny wpływ na niego wywarł impresjonizm, ale także i ekspresjonizm i symbolizm. Fascynowały go światła nocy i namalował wiele nokturnów, pejzaży i ulicznych scen paryskich. Jego dzieła są wysoko cenione w polskiej historii sztuki, za granicą jednak są prawdopodobnie przypisywane jakiemuś nieznanemu Francuzowi. Z zachowanych jego listów wiadomo, że miał przyjaciół w Anglii i że w latach 1890 - 1893 kilkakrotnie wyjeżdżał do Londynu i Oxfordu. Namalował tam kilka portretów i pejzaży dla swoich gospodarzy. Jego obrazy z francuskich czasów sprzedawał we Francji, do Anglii i do USA. Jego życie trwało bardzo krótko. Zmarł w Paryżu w nędzy na gruźlicę. Jest pochowany na paryskim cmentarzu Pantin.
Katalog dzieł Ludwika de Laveaux, zestawiony przez jego biografkę, Aleksandrę Melbechowską-Luty, nie jest kompletny. Wiele jego prac jest prawdopodobnie rozrzuconych we Francji, Anglii i w USA.
Jego biografię (Widmo, Życie i Twórczość Ludwika de Laveaux, Ossolineum 1988), a także szczegółowe informacje o rodzinie de Laveaux, można znaleźć w Bibliotece Polskiej w Paryżu, 6 Quai d'Orleans, 75-004 Paris, tel. 43 543 561, 46 340 544, a także w bibliotece Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, 240 King Street, London W6 ORF, tel. 0181 741 0474.


[nad. Krzysztof Pochwalski]
Bibliografia (spis)
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Laveaux/Index.htm - Strona o Ludwiku de Laveaux - zbiór obrazów, autor Krzysztof Pochwalski


:grob: Nagrobek z daleka, płyta nagrobna
.
Avatar użytkownika
Darek
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Lokalizacja: Niepołomice

Re: Laveaux Ludwik (de) s. Lucjana

Postprzez Darek » 20.05.2008

Stanisław Ludwik (Stanislas Louis) de Laveaux est né le 21 novembre 1868 à Jaronowice en Pologne, comme un fils du Lucjan (Lucien) de Laveaux i et Stefania (Stéphanie) Borkowska. Cette famille d'origine française a s`installé en Pologne en dix-huitième siècle. Après la mort prématuré de sa mère il a était envoyé à l'école à Cracovie, ensuite il étudiait à l'École des Beaux-Arts à Cracovie et à l'Académie des Beaux-Arts à Munich. Il peignait ses peintures d'abord en Pologne, ensuite à Paris et en Normandie, pendant son séjour en France en 1889 - 1894. Dans son art il était un moderniste, ensuite l'impressionnisme l'avait fort influencé. Il était fasciné par la lumière nocturne et il a peint plusieurs paysages nocturnes parisien. Ses travaux sont beaucoup appréciés en beaux-arts polonais, mais à l’étranger sont probablement attribués à un Français inconnu. On sait de ses lettres, qu'il avait des amis en Angleterre et qu'il a voyagé plusieurs fois à Londres et à Oxford en 1890 - 1893. Il y peignait des portraits et des paysages pour ses hôtes, des autres étaient vendus en Angleterre et pour États-Unis. Sa vie était court. Il est décédé à Paris le 5 avril 1894 à cause de tuberculose et est enterré à Cimetière Parisien du Pantin.
Le catalogue des œuvres du peintre, préparé par son biographe, Mme Aleksandra Melbechowska-Luty, est incomplète, beaucoup est probablement dispersée en France, Angleterre est États-Unis.
La biographie du peintre (en Polonais avec un résumé en français) et l'information détaillée sur la famille de Laveaux peut être trouvée dans la Bibliothèque Polonaise, 6, Quai d’Orléans, 75-004 Paris, tel. 43 543 561, 46 340 544.
Avatar użytkownika
Darek
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Lokalizacja: Niepołomice

Re: Laveaux Ludwik (de) s. Lucjana

Postprzez Darek » 20.05.2008

Stanisław Ludwik (Louis) de Laveaux was born the 21 November 1868 in Jaronowice, Poland, as a son of Lucjan (Louis) de Laveaux, a land property holder, and Stefania Borkowska. This family of ancient French origin settled down in Poland in eighteen century. After early death of his mother he was sent to school in Cracow, then studied at School of Fine Arts in Cracow and Academy of Fine Arts in Munich. He produced his canvases at first in Poland, then in Paris and Normandy during his stay in France in years 1889 – 1894. He was a modernist in his art, then impressionism impressed him strongly. He was fascinated by nocturnal light and painted several nocturnal Parisian landscapes. His works are very highly positioned in Polish fine arts, but abroad are probably attributed to some unknown Frenchman. It is known from his letters, that he had friends in England, and several times travelled to London and Oxford in years 1890 – 1893. He painted there some portraits and landscapes for his hosts, some were sold in England and some to the U SA. His life was very short, he died in Paris the 5 April 1894 due to chest-trouble in the age of 26 years only, and is buried at Parisian Pantin Cemetery.
A catalogue of works of the painter, prepared by his biographer mrs Aleksandra Melbechowska-Luty, is incomplete, many unknown probably are scattered in France, England and in the United States.
His biography (in Polish with a summary in French), as well as a detailed information according to the de Laveaux family, can be found in the Polish Library, 240 King Street, London W6 ORF, tel. 0181 741 0474.
Avatar użytkownika
Darek
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Lokalizacja: Niepołomice


Powrót do L____