Wspieraj!

logoFundacja „Genealogia Polaków” zajmuje się odtwarzaniem Źródeł Tożsamości Rzeczypospolitej. Te trzy słowa odpowiadają hasłu „Bóg Honor Ojczyzna”. Działamy na Kresach, w Polsce i wśród Polonii.  To czego najwięcej brakuje aby skutecznie odzyskiwać mentalność to … codzienność. Dlatego działamy metodami nie widowiskowymi ale skutecznymi. Nasza praca pomaga Wam krzewić polskość podczas Waszych działań – stwarza podatniejszy grunt dla wielu akcji, działań także gospodarczych. Promujemy poznawanie korzeni i źródeł polskości, dumę z bycia Polakiem, udostępniamy konkretną wiedzę i narzędzia, niesiemy pomoc materialną i merytoryczną. Fundacja jako jedyna w Polsce prowadzi unikalne działania wspierając edukację szkolną i rodzinną, również przez gromadzenie baz informacji, czy realizując unikalne programy społeczne. Wiele organizacji powiela opracowywane przez nas metody co przyczynia się do skutecznego odtwarzania tożsamości Rzeczypospolitej.

Więcej o metodach  – Działania Najnowsze prace  – Aktualności Kwerendy archiwalne – portal Genealogia Polaków Liczymy że rozumiesz jak bardzo nasze działanie jest potrzebne i że nam pomożesz.

WPŁATY KARTĄ - OGÓLNE

Usługa online - Pay Pal
(Używając karty)



Przelew na konto:
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308 NIP: 6793086820

Raiffeisen PolBank
PL 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032

Adres do korespondencji
30-427 Kraków
ul. Kułakowskiego 7/8

Telefon dla kuriera
507-35-30-40
PRZELEWY ONLINE - WYBRANE CELE
Dotacja na cele statutowe

Wsparcie przekazane jest wg potrzeb na wymienione programy, a także na niezbędną obsługę techniczną, transport darów, gadżety promujące historię, materiały, kwerendy itp. ⇒ Portal Genealogia Polaków (działania naukowe) ⇒ Aktualności (działania fundacyjne)

Kwota:
Polska sięga dalej niż myślisz

Paczka z Orłem” Polacy z Kresów nigdy nie opuścili Ojczyzny. To Ojczyzna opuściła ich zmieniając granice. Żyjąc często w bardzo ciężkich warunkach opiekują się śladami polskości.  Paczka z Polski to dla nich nie tylko pomoc, lecz też dowód pamięci.

Akcja ta gromadzi i przekazuje pomoc w edukacji polskim dzieciom na Kresach i Wschodzie, oraz dociera z pomocą do wybranych najbiedniejszych polskich rodzin.

Współpracujemy z akcją „Polacy Rodakom”, polskimi szkołami, świetlicami, parafiami na Kresach, towarzystwami miłośników kultury polskiej, związkiem „Solidarność” i in. Co roku wysyłamy na Kresy kilka ton darów.

Zobacz też: Więcej o akcji „Polska sięga dalej niż myślisz Akcja „paczka z orłem” 2015 (raport) Meble dla szkoły w Grzegorzewie

 

Kwota:
Z kuferka prababci

Niezwykły projekt edukacyjny odtwarzający tożsamość przez dzieci i dla dzieci. W jego ramach organizowane są konkursy na Kresach na zbieranie opowiadań. Z uzyskanego materiału produkujemy i wysyłamy na Kresy książeczki dla dzieci w miejsca gdzie żyli bohaterowie opowiadań. Zobacz: Pierwsza edycja konkursu pod Wilnem Więcej o projekcie Z kuferka prababci Książki i konkursy się odbywają. A więc im więcej zbierzemy pieniędzy tym więcej książeczek trafi do dzieci na Kresach

Kwota:
Materiały edukacyjne tożsamości polskiej

To czego najbardziej brakuje małym Polakom na Kresach i w Rosji, aby chcieli się uczyć to codzienne obcowanie z polską kulturą. Jako jedyni tworzymy materiały edukacyjne do języka polskiego, oparte na malarstwie, zabytkach i historii. Udostępniamy je bezpłatnie do wyświetlania, ale wiele ośrodków nie ma warunków do ich użycia. Prosimy o wsparcie wydruku i wysyłki. Pakiet to ok 200 zł. Dodajemy też specjalne zakładki, magnesy i in. Zobacz: Materiały do j. polskiego

Kwota:
Ratowanie ginących polskich cmentarzy na Kresach

Docieranie do ginących mogił na wsiach na Kresach, indeksacja, renowacja, uprzątanie, zapalanie zniczy. Zgromadziliśmy już ponad 100.000 zdjęć grobów polskich, zarówno z wielkich nekropolii kresowych jak i z niewielkich wiosek, do których nie dotarł nikt z Polski od wielu lat. Ilość tych grobów rokrocznie maleje. Zobacz: Wyszukiwarka mogił

Kwota:
Indeksacja dawnych polskich ksiąg sądowych

Umożliwienie badaczom szybkiego dotarcia do interesujących ich źródeł. W pierwszej kolejności przepisywane są galicyjskie indeksy, co umożliwi ogólną orientację w zawartości zasobu archiwalnego. W drugim etapie opracowane zostaną sumariusze właściwych ksiąg sądowych.

Kwota:
Bazy wiedzy GP+

Unikalny program gromadzenia i publikowania źródeł informacji historycznych do genealogii rodzin polskich. To bazy „crowdsourcingowe” – czyli gromadzone wspólnie. W tym największa w Polsce Baza Powstańców Styczniowych i dziesiątki innych. Wsparcie jest potrzebne na koszty serwerów, programistów, koszty kwerend archiwalnych i adaptację materiałów

Zobacz np.: Baza Powstańców 1863

Kwota:
Grzegorzewo (Litwa)

Zbieramy fundusze na zakup wyposażenia sali tanecznej dla polskiej szkoły na Litwie, gdzie dzieci uczą się polskich tańców i pieśni. Sytuacja polskich szkół jest tam dramatyczna, gdyż nie są jak litewskie dotowane przez państwo co znacznie utrudnia konkurencyjność oferty i powoduje odpływ dzieci. Fundacja wspiera proces edukacji – doprowadziliśmy np. do zakupu szaf, wyposażenia, oraz zbierane są nieustannie pomoce szkolne. Organizujemy także przyjazdy dzieci do Polski.

Kwota:
Transport darów

Dzięki zaangażowaniu szkół, parafii i osób prywatnych dociera do nas wiele darów. Są to rzeczy edukacyjne, bardzo precyzyjnie wybierane. Są one ogromnie potrzebne Polakom na Kresach. Jednak największy problem to ich transport. Płakać się chce, gdy musimy część podręczników sprzedawać na makulaturę aby zdobyć środki na transport. Dlatego bardzo prosimy o wsparcie tego celu.

Kwota:
Ilnik

Ratujemy kościółek w Ilniku k. Turki w rejonie Starego Sambora (ob. Ukraina). Przez dziurawy dach leje się woda, deski przegniły i strop się zapadł. Utworzyliśmy specjalny fundusz na który można wpłacać. Akcję, wg wytycznych ks. proboszcza z Turki koordynuje Towarzystwo Polskie w Borysławiu.

Kwota: