Aktualności

Spotkanie z Parlamentarzystami


5 maja 2022

27 kwietnia 2022 nasza Fundacja została zaproszona na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds Trójmorza, które odbyło się w budynku Sejmu RP. Tematem było robocze spotkanie w sprawie możliwości udziału organizacji pozarządowych w promocji idei Trójmorza i wykorzystania tej idei do integracji działań między krajami, wsparcia Polonii i Polaków za granicą i rozwoju świadomości historycznej regionu, a także przedstawienie zagrożeń i szans jakie płyną z tej idei.
Mieliśmy okazję reprezentować grupę organizacji, które pracują w Polsce i innych krajach. Przedstawiony został krótki referat o potrzebie wsparcia działań gospodarczo-politycznych w regionie oraz o tym jak edukacja i indywidualna tożsamość państw może się przyczynić do większej i lepszej współpracy w poczuciu wspólnoty.

Wśród wniosków padły konkretne propozycje utworzenia możliwości finansowania działań mających na celu promocję idei Trójmorza.  W tym temacie genealogia rodzinna, edukacja historyczna i takie działania jak np. Szlak Powstania Styczniowego są bardzo cenne. Również zostały wymienione inicjatywy takich organizacji i instytucji jak grupy rekonstrukcyjne, szkoły polskie na kresach, chóry i zespoły muzyczne i in.

Galeria z wydarzenia:

Automatical translation (Google)

Polish Polish English English French French German German Italian Italian Russian Russian Spanish Spanish Ukrainian Ukrainian

Słowa kluczowe:
, , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

wp-puzzle.com logo