Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
kisielewski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Kisielewski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Rodzina ta nie posiada jeszcze przygotowanego drzewa genealogicznego. Takie drzewo, jest efektem szczegółowego opracowania na podstawie zbiorów danych. Możesz dodać takie drzewo korzystając z zakładki "Uzupełnij drzewo"

Prawdopodobnie w naszych zbiorach, znajdziesz już infomacje o osobach z Twojej rodziny. Możesz przeszukiwać te zbiory nawet jeśli drzewo genealogiczne nie jest przygotowane (użyj przycisków powyżej). Prowadzimy bardzo wiele programów indeksacji i kwerend naukowych z których znaczną część publikujemy. Sprawdź w tym celu pozostałe "szybkie przyciski" rodzinne. Jeśli nic nie znajdziesz, w dalszym ciągu możesz dotrzeć do głębszych zbiorów skorzystaj z menu w nagłówku, w szczególności działy Biblioteka-Forum, Baza zdjęć, Bazy danych.Oprócz powyższych możliwości możesz zamówić naukowe opracowanie genealogii rodzinnej, poprosić o znalezienie konkretnych przodków, lub zamówić konkretne kwerendy naukowe. Jeśli nie masz pomysłu a chcesz po prostu pomóc możesz wesprzeć fundusz rodzinny, który zostanie przeznaczony na zdobycie i opublikowanie informacji historycznych o konkretnej rodzinie, lub ogólnie wesprzeć cele statutowe Fundacji.kisielewski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Kisielewski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Kisielewski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Kisielewski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Feliks Kisielewski
  Miejsce: Barczków, starostwo Bochnia
  Data: 1904
  Opis: właściciel • Ludwik i Stefania Kisielewski
  Miejsce: Barczków, pocz. Barczków, pow. Bochnia
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Seweryn Kisielewski
  Miejsce: Słupiec, pocz. Słupiec, pow. Dąbrowa
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny
To zapisy o osobach nazwiska Kisielewski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Kisielewski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Kisielewski
  dzierżawca - Dobra, obw. sądecki - - 1845
  Żródło: GP, za: Gazeta Lwowska 1845/114

 • Jan Kisielewski
  dzierżawca - Lścin par. Imielno - - 1740
  Żródło: nad. Tomasz Pasteczka, na podst.: Spis ludności 1790-122

 • Kazimierz Kisielewski
  leśniczy - Podnamasterz, klucz starosielski - Roman hr. Potocki - 1907
  Żródło: nad. Piotr Ryttel, za: Skorowidz Leśny na 1907 r.


To wszystkie osoby o nazwisku Kisielewski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Kisielewski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 45471 Kisielewski
  Opis: (Wujek), udział w potyczkach: (sandomierskie: Staszów 9.04.1863) Kisielnicki, lubelskie: Boby 28.04.1863 ranny
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 30498 Antoni Kisielewski
  Opis: h. Junosza, ur. w G-wóźnicy górn. r. 1842 student, służył pod Kurowskim w bitwie Miechowskiej. Dwukrotnie ranny dostał sie do niewoli. Skazany na Sybir, przebył 4 lata w gub. Jenisiej skiej. Na reklamacyę rządu austr. wrócił do G-alicji, a jako niezdolny do woj ska, był 5 lat pod dozorem policji. Pracował po powstaniu jako prywatny urzędnik.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 21019 Antoni Kisielewski
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:

 • 43483 Bolesław Kisielewski
  Opis: Rodem z Korony, był zarządzającym majątkiem Tadeusza Czudowskiego w gub. mohylowskiej, gdzie też pojął żonę. Za udział w powstaniu na Białej Rusi przysłany do ciężkich robót w Usolu. Dozgonna towarzyszka Kisielewskiego była czas jakiś naszą karmicielką, a następnie przez całe lata wygnańcze w Usolu i Irkucku pracą swą rozumną i poczciwą starczyła na utrzymanie domu i wychowanie trojga dzieci, które przyszły na świat we Wschodniej Syberji. Pan Bolesław palił fajeczkę, stękał i narzekał ciągle, co dało powód do częstych żartów kolegów. Ubolewaliśmy, że te stękania i żale nie mogą być użyte jako motor do pomagania żonie w pracy, która cały jej ciężar dźwigała niepodzielnie sama. Z dzieci starszy syn jest weterynarzem w Królestwie Polskiem, drugi pracuje w banku irkuckim, córka prowadzi magazyn w Irkucku. Sam Kisielewski zmarł już dość dawno. Żona żyje dotąd, otoczona miłością dzieci.
  źródło: nad. DHRP, za: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:

 • 24638 Junosza Kisielewski
  Opis: Adam 20to letni młodzieniec z Podiawskiego, służył w kawaleryi pod dowództwem Lelewela, zginął w wąwozie pod czas bitwy pod Panasówką dnia 3 Września 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 24639 Junosza Kisielewski
  Opis: Seweryn brat stryjeczny zabitego pod Panasówką, syn obywatelski z Podlesia, ukończony technik, podoficer kawaleryi pod dowództwem Lelewela, on jeden z kawaleryi zginął od kuli kartaczowej pod Batorzem dnia 6 Wrześniu 1863 roku.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 23102 Seweryn Kisielewski
  Opis: pseud. Wujek (7 - 1915) - oficer armii austriackiej 1849 - 1860. W 1863 stworzył w Słupcu bazę organizacyjną dla oddziałów Łopackiego, Jordana i Dionizego Czachowskiego. Był również uczestnikiem wyprawy Łopackiego. Zmarł w Krakowie w listopadzie
  źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
  Uwagi:

 • 55415 Teodor Kisielewski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 20595
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 20595 Teodor Kisielewski
  Opis: krakowianin, umarł d. 12. sierp. 1863. wskutek ran odniesionych pod Miechowem.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 24637 Teodor Kisielewski
  Opis: wieku lat 20 z Krakowa, wskutek otrzymanych ran w bitwie pod Miechowem w dniu 17 Lutego 1863 r. zmarł w Krakowie w szpitalu św. Łazarza dnia 10 Wrześ. 1863 roku. (Kron. Krak. Nr. 35.)
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kisielewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Kisielewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Kisielewski Jan August
  (Album: Portrety indywidualne)
  Kisielewski Teodor
  (Album: Portrety indywidualne)
  Kisielewski_Stefan_1911-1991_
  (Album: Portrety indywidualne)
  Weronika Kisielewska z.d Żukowska
  Rodzice: Aniela i Ludwik
  Miejsce: Prawdopodobnie już Polska
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kisielewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kisielewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Kisielewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Kisielewski Teodor
  (Album: Nekrologi, klepsydry)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kisielewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kisielewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Kisielewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Bukiell Tomasz (1809-1860), Zawirski Walenty (1798-1861), Kisielewski Ignacy (1733-1861)
  Miejsce: Paryż, cmentarz Montmartre, kw. 13
  (Album: Francja, Paryż, Montmartre)
  Grób Kisielewskich
  Miejsce: Inkuny- Inkūnai
  (Album: Inkuny- Inkūnai)
  Kisielewska
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - - Pole nr 5 lub 11
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Kisielewski Bazyli, Mira, Jadwiga i Ewa
  Miejsce: Wisła Uzdrowisko - cmentarz parafialny katolicki, ul. Lipowa. Przy kościele pw. Wniebowstąpienia NMP.
  (Album: Wisła - Cmentarz Katolicki Stary)
  Kisielewski Józef
  Miejsce: Kołomyja, cmentarz rz-kat.
  (Album: Kołomyja - cm. rzymsko-katolicki)
  Kisielewski Mieczysław
  Miejsce: Kowel, woj. wołyński -
  (Album: Kowel, woj. wołyńskie)
  Kisielewski Piotr
  Miejsce: Kraków Cmentarz Rakowice [aleja zasłużonych]
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Kisielewski Włodzimierz
  Miejsce: Kołomyja, cmentarz rz-kat.
  (Album: Kołomyja - cm. rzymsko-katolicki)
  Kisielewski, Lenczowska
  Miejsce: Kraków, Cm. Rakowicki kwatera Ha ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Kisielewskich Groby -
  Miejsce: Inkuny- Inkūnai
  (Album: Inkuny- Inkūnai)
  Majewski, Porzycki, Gawlas, Wachowicz, Kisielewski, Pachucka, Majewska, Pieniążek, Bronikowska
  Miejsce: Kraków, Rakowice, kw. 14 - grobowiec Majewskich i Porzyckich
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Ostrowski, Kisielewski, Stankiewicz, Saniewski
  Miejsce: Paryż, cmentarz Montmartre, kw. 9
  (Album: Francja, Paryż, Montmartre)
  Wiszniewska Maria i... Tadeusz (?) daleko Żukowski Zygmunt i Kisielewski
  Miejsce: Litwa Bezdany Bezdonys
  (Album: Bezdany- Bezdonys. Litwa)
  Żochowski, Kisielewski
  Miejsce: Skępe, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  (Album: Skępe (Kujawy))

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kisielewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.