Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
bajerski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bajerski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herby


herb Bajerski
Bajerski (von Beyersee)
opis

Informacje

Heraldyka
Bajerscy (von Beyersee) mają herb własny. Paprocki, Łodzia Czarniecki za Niesieckim a za nimi Uruski oraz inni, błędnie przypisują Bajerskich do herbu Fogelveder.
Beyersee/Bajerze to rycerska posiadłość lenna rycerzy z Beyersee (Dolna Frankonia, Bawaria), zamożnej niemieckiej rodziny von Beyersee herbu własnego, która w średniowieczu otrzymała od Zakonu, Komturii Starogrodzkiej znaczne majątki w Prusach, między innymi nazwaną przez nich wieś Beyersee obecnie Bajerze. [Bon.; SNS. s. 11; PA. s. 40]

Bajerski (von Beyersee) – herb własny : na czerwonym polu tarczy, pas ukośny, prawy, błękitny, z podwójnymi obramowaniami a w nim 3 złote, smukłe, sześcioramienne gwiazdy [Bon.; MST. t. 2, s. 1, tab. 1; PA. s. 40]

Gniazdo
Gniazdo Bajerskich – wieś Bajerze (Beyersee, Beygersee, Beygerzse, Beyersche, Beyerszee, Beiersehe, Beigersehe, Beiersze, Baiersee, 1526 Maius et Minus Bayerze, Bajerze), 11 km na SE od Chełmna w gminie Kijewo Królewskie,. [DPK. s. 22; NMP. s. 63; SHG. s. 3]

Nazwisko
Niemieckie nazwisko von Beyersee zostało spolszczone na Bajerski. W XV i XVI w. przekształcania nazwiska podążały za stopniowymi zmianami nazwy gniazda Beyersee na Bajerze. [BBF. s. 63; DPK. s. 22; UPK. s. 59, 70, 134] W niemieckim herbarzu J. Siebmacher’a stwierdzono: niemiecka rodzina von Beyersee całkowicie spolonizowana o przekształconym nazwisku na Bajerski. [DPK. s. 22; KŁT. s. 194; SGW. s. 4]

Informacje o rodzinie w Słowniku Biograficznym GP

Najstarsze istotne wzmianki
11.08.1316 – Henryk (Heinrich) von Beyersee (Beygerzse) wymienił dobra z oliwskim klasztorem cystersów tj. pół majątku Sydow i Succoczyn, zgoda komtura Davida von Danzig i wielkiego mistrza Zakonu Karola von Tier (z Trewiru). [ACO. s. 115; GD. s. 1; HKS. s. 19; NAA. s. 255, 256]
29.06.1338 – Henryk (Heinrich) von Beyersee (Beygerzse) otrzymał od Zakonu nadanie na prawie chełmińskim połowy wsi Gersdorf (Görsdorf)/Ogorzeliny, gm. Konitz/Chojnice liczącej 120 łanów. Dyplom lokacyjny dla tej wsi wystawił w Malborku wielki mistrz Zakonu Dytryk von Altenburg. Odbiorcami tego dokumentu, w którym określono powinności podatkowe i rycerskie wobec Zakonu był w połowie Henryk Beygerzse a w drugiej połowie nadania jego szwagier Henniken Lange raz synowie Heinniken’a : Tomasz, Henryk i Herbord. [DPK. s. 22; HKS. s. 19; GD. s. 1]
23.10.1409 – Amelung von Beyersee otrzymał od Zakonu 10 grzywien za konia, za swój udział w wyprawie na Dobrzyń. [SGW. s. 4; MT. s. 570]
- - Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Urlich von Jungingen wypowiada wojnę Polsce 06.08.1409 r. Zapłata dla Amelunga 23.10.1409 związana była z jego udziałem w najechaniu na ziemię dobrzyńską wraz z wojskami Zakonu.
16.07.1421 – Wielki mistrz Zakonu Michał Küchmeister von Sternberg po raz kolejny nadaje na prawie magdeburskim rycerzowi Mikołajowi von Beyersee z Leszcza, wieś Beyersee, na wspomożenie dóbr Kijewa Szlacheckiego, z obowiązkiem daniny : 1 korca żyta i korca pszenicy od radła, 1 funta wosku oraz 1 denara kolońskiego, wartowego i schalwenskornu. [CVWK. s. 1; GLO. s. 99; GSK. s. 194]
1423÷1424 – Współwłaścicielem Beyersee był brat Mikołaja von Beyersee rycerz Cuncze von Beyersee, który za otrzymane od Zakonu nadania zobowiązany był do 3 służb w zbroi lekkiej. [DK. s. 3-4]
- – Rycerz Mikołaj Bajerski z Beyersee za otrzymane od Zakonu nadania zobowiązany był do 2 służb w zbroi lekkiej. [DK. s. 3-4]
1438 – Folwark Beyersee dawał Komturii Starogrodzkiej czynszu 8 szkojec i 1 grzywnę. [GZ. s. 94]
14.03.1440÷20.07.1454 – Mikołaj Bajerski von Beyersee był współzałożycielem i aktywnym działaczem Związku Pruskiego, wymieniony w jego statucie i akcie erekcyjnym. [AST. s. 2, 174; 3, 319, 323-4, 330; 4, 442, 444]
17.08.1452 – List wielkiego mistrza Zakonu Ludwiga von Erlichshausen do króla Kazimierza IV Jagiellończyka - O zamiarze sprzedaży swoich dóbr przez Mikołaja von Beyerszee oraz innych, którzy chcieli się przesiedlić do Polski. [LWM, PrUB, JH I 11360]
1457 – Folwark Beyersee należy do rycerza Jerzego Bajerskiego z Beyersee. [ASO. s. 535]
24.11.1484 – Zgoda króla Kazimierza IV Jagiellończyka na sprzedaż starostwa tczewskiego Pawłowi Jasieńskiemu z rąk sukcesorów Jana Bajerskiego, po jego śmierci. [MRPS. t. 2. s. 86, nr. 1685]
02.08.1526 – Urszula Bajerska z Bajerza, żona Michała otrzymuje przywileje na posiadłości Sumowo i Lindzie. [MRPS. t. 4, cz. 2, s. 341, nr. 14 825]
1570 – Michał Bajerski z Beyersze i Lindzie ma 28 łanów chłopskich, karczmę, kuźnię, wiatrak, 6 zagrodników z bydłem. [ŹD. s. 29; RZP. s. 2]

Redacja strony
* Redakcja Genealogii Polaków
* Sylwester Bajerski


Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Genealogia - drzewaDrzewa genealogiczne

1. Anna von Beyersee (Beygerze) h. wł., ur. ok. 1280 + Henniken Lange h. wł., ur. ok. 1280 [BKO. s. 53; GD. s. 1; HKS. s. 19] 1.1. Tomasz (Thomas) Lange h. wł., ur. ok. 1300 [BKO. s. 53; GD. s. 1; HKS. s. 19] 1.2. Henncko Lange h. wł., ur. ok. 1302 [BKO. 53; GD. s. 1; HKS. s. 19] 1.3. Herbert (Herbord) Lange h. wł., ur. ok. 1304 [BKO. s. 53; GD. s. 1; HKS. s. 19] 2. Henryk (Heinrich, Heynrich) von Beyersee (Beygerze) h. wł., ur. ok. 1285 [ACO. s. 115; BKO. s. 53; DPK. s. 22; GD. s.1; HKS. s. 19] 2.1. Dorota von Beyersee h. wł., ur. ok. 1335 +(1384) Hanns von Wedel h. Wedel, ur. ok. 1335, (połączenie rodów von Beyersee i zu Wenczlow) [NB. s. 102] 2.2. Amelung von Beyersee h. wł., ur. ok. 1340 [SGW. s. 4; MT. s. 570] 2.2.1. Cuncze (Cuntze, Cuntcze) von Beyersee h. wł., ur. ok. 1388 [GPL. s. 36; GSPK. XX. HA, OBA, Nr. 03931; RHD. s. 28] 2.2.2. Hans Flyssensteyn - von Beyersee h. wł., ur. ok. 1390 [PWT. s. 10, 63, 86] 2.2.3. Tomasz (Thomas) von Beyersee h. wł., ur. ok. 1392, miecznik toruński 1454 [SGW. s. 4] 2.2.4. Mikołaj (Niclus, Nicloss, Nikolaus, Niclaus) von Beyersee h. wł., ur. ok. 1394, współzałożyciel Związku Pruskiego 14.03.1440, starosta radzyński (chełmiński) 24.08.1454÷15.07.1459 + Dorota (Ortey) Schade h. wł., ur. ok.1402 [ASO. t. 4. s. 638; Bon.; GOT. s. 99; SGW. s. 4; GSK. s. 194; HRP. s. 279; KŁT. nr. 99, s. 25; KT. s. 337; RHD. s. 28; SŚP. s.165] 2.2.4.1. Eberhardt von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1422, zm. ok. 1490 [GPL. s. 36] 2.2.4.2. Jerzy (Jorge, Jurga) von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1424, sędzia ziemski 1473 [ASO. t. 4. s. 535; Bon.; CVWK. s. 86; Nies.; ZPP. s. 83] 2.2.4.3. Jan (Johanes, Hans, Hannos) von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1425, miecznik pomorski (pruski) 29.11.1471÷02.07.1476, podkomorzy chełmiński 21.04.1482÷19.03.1483, wojewoda pomorski 19.03.1483÷01.06.1484, starosta tczewski 20.08.1483÷22.07.1484, zm. 22.07.1484 + Marianna Łoś h. Dąbrowa, ur. ok. 1425 [ASP. s. 442, 444; Bon.; GPL. s. 36; GSP. s. 2; KT. s. 337; Nies.; RHD. s. 28; SŚP. s.197; UPK. s. 70, 134, 138] 2.2.4.3.1. Gabriel von Beyersze Bajerski h. wł., ur. ok. 1444, (Uruski błędnie: syn Jerzego) student akademii krakowskiej 1465, kleryk Kurii w Kolonii 1474, wyższe święcenia kapłańskie Rzym 24.02.1482, proboszcz parafii w Nowym Stawie i Św. Mikołaja w Elblągu 1479÷1484, sekretarz, notariusz i poseł króla Kazimierza IV Jagiellończyka 1480÷1485, [ASP. s. 564; AST. s. 664; Bon.; GSK.; SGKP. t. 2. s. 335; Urus.; UMS. s. 71] 2.2.4.3.2. Marcin Bajerski z Beyersze h. wł., ur. ok. 1446, komisarz królewski Zygmunta I Starego [ASO. s. 143; GLO. s. 366] 2.2.4.3.3. Walenty von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1448 (1462 - Walenty, Paweł i Jan, członkowie załogi zamku w Świeciu, schronili się tam przed najazdami Zakonu) [ PWT. s. 230] 2.2.4.3.4. Paweł von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1450 [PWT. s. 230] 2.2.4.3.5. Jan von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1452 [PWT. s. 231] 2.2.4.3.6. Henryk (Heinrich) Bajerski z Bayerse h. wł., ur. ok. 1454 [PWT. s. 10] 2.2.4.3.7. Anna von Bayersee Bajerska h. wł., ur. ok. 1456 + Klemens Wolski h. Prus I, ur. ok. 1450 [CVWK. s. 1] 2.2.4.3.7.1. Fabian Wolski h. Prus I, ur. ok. 1475 [OLP. s. 134] 2.2.4.3.8. Marek von Bayersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1458 ławnik chełmiński 26.02.1504÷10.01.1513 [CVWK. s. 1; UPK. s. 59] 2.2.4.3.8.1. Michał Bajerski h. wł., ur. ok. 1490, ławnik chełmiński 18.03.1548÷28.09.1550, sędzia ziemski chełmiński 28.09.1550÷19.09.1569 + Urszula ?, ur. ok. 1492 [Bon.; MRPS. t. 4, cz. 2, s. 341, nr. 14 825; UPK. s. 60, 74; UBC. s. 916; ŹD. s. 29] 2.2.4.3.8.1.1. Mikołaj Bajerski h. wł., ur. ok. 1530, ławnik chełmiński 12.04.1580÷24.09.1591 [UPK. s. 62; ŹD. s. 47] 2.2.4.3.8.1.1.1. Helena Bajerska h. wł., ur. ok. 1575 + Grzegorz Elżanowski h. Sępia Głowa, ur. ok. 1570 [GLO. s. 392] 2.2.4.3.8.1.1.2. Stanisław Bajerski h. wł., ur. ok. 1585, burgrabia grodzki chełmiński 15.10.1627÷1654 +(1610 Branice) Elżbieta Branicka z Branic i Ruszczy h. Gryf, ur. ok. 1590, ojciec : Andrzej Branicki z Branic i Ruszczy h. Gryf, ur. ok. 1540, zm. ok. 1630, matka : Elżbieta Ożarowska, ur. ok. 1580 [Min.; UPK. s. 175 Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.1. Stefan Bajerski h. wł., ur. ok. 1615 [Teki. p. 500] 2.2.4.3.8.1.1.2.2. Anna Bajerska h. wł., ur. ok. 1616 [Teki. p. 500] 2.2.4.3.8.1.1.2.3. Franciszek Bajerski h. wł., ur. ok. 1618 - posiadał w 1656 1/3 Żyglądu / pow. chełmiński, podpisał elekcję Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwem brzesko litewskim 1669 [TNT. s. 46; EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.4. Marek Bajerski h. wł., ur. ok. 1620, podpisał elekcję Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwem chełmińskim 1669 [EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5. Aleksander Bajerski h. wł., ur. ok. 1622 sędzia chełmiński, poseł na sejmy z woj. chełmińskiego 1663÷1669, podpisał ( salvis iuribus terrar. Prussiae) elekcję Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwem chełmińskim 1669, zm. ok. 1712 +(1640) Maria Kruszyńska h. Prawdzic, ur. ok. 1620 [EL. 2. s. 2; Min.; Nies.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.1. Andrzej Bajerski h. wł., ur. ok. 1640, miecznik dobrzyński, podpisał elekcję Augusta II z województwem chełmińskim 1697, zm. 1718 [Bon.; EL. 1. s. 6] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.1.1. Mateusz Bajerski h. wł., ur. ok. 1675, zm. 1737 + Marianna ?, ur. ok. 1685 [par. Chojnice] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.2. Michał Bajerski h. wł., ur. ok. 1642, poseł i deputat do Pactów Conventów 1697, podpisał elekcję Augusta II z województwem chełmińskim 1697 [Bon.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.3. Adam Bajerski h. wł., ur. ok. 1644, autor "Z Dotrzymanego Indygenatu Pruskiego Dobro Pospolite…" 1696 [BP. s. 333; http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=41502&from=FBC] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4. Władysław Bajerski h. wł., ur. ok. 1646, podstoli piński 1696, podpisał elekcję Augusta II z województwem brzesko litewskim 1697 +(1670) Halszka Kościa-Zbirohowska h. Leliwa, ur. ok. 1650, ojciec : Hieronim Kościa-Zbirohowski h. Leliwa, ur. ok. 1640, matka : Petronela Krzywicka, ur. ok. 1640 [Bon.; EL. 1. s. 6; Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.1. Franciszek Bajerski h. wł., ur. ok. 1670, zm. ok. 1711 podpisał elekcję Augusta II 1697 z województwem brzesko litewskim (brześciańskim) [Bon.; EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.1.1. Jakub Bajerski h. wł.,, ur. ok. 1695 + Anna ?, ur. ok. 1695 [par. Kopyczyńce/Ukraina] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.1.1.1. Zofia Bajerska h. wł., ur. 24.06.1720 [par. Kopyczyńce/Ukraina] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.1.2. Jan Bajerski h. wł., ur. ok. 1700, podsędek pow. pińskiego 1764, podpisał konfederacje generalną Ks. Litewskiego 1764, zm. ok. 1779 [Bon.; Nies.; Akt konfeder. gener. W. Ks. Litew., Wilno] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.2. Andrzej Bajerski h. wł., ur. ok. 1672 podpisał elekcję Augusta II z województwem brzesko litewskim 1697 [Bon.; EL. 1. s. 6] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.2.1. Aleksander Bajerski h. wł., ur. ok. 1693 podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem brzesko litewskim 1733 [EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.2.2. Ludwik Bajerski h. wł., ur. ok. 1694 podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem brzesko litewskim 1733 [EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.3. Leonard Bajerski h. wł., ur. ok. 1674 podpisał elekcję Augusta II z województwem brzesko litewskim 1697 [Bon.; EL. 1. s. 6] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.3.1. Ludwik Bajerski h. wł., ur. ok. 1696 podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem brzesko litewskim 1733 [EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.3.2. Bazyli Bajerski h. wł., ur. ok. 1698 podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem brzesko litewskim 1733 [EL. 2. s. 3] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5. Reigna Bajerska h. wł., ur. ok. 1648 +(1680) Tomasz Paszkowski z Paszek h. Zadora, ur. ok. 1650, ojciec : Jerzy Paszkowski z Paszek h. Zadora, matka : Marianna Nowochońska h. Kostrzywiec Ostoja [Min.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.1. Michał Paszkowski h. Zadora, ur. ok. 1680, chorąży malborski, osiadł na Wołyniu +(1716) Monika Piotrowska [Min.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.2. Maciej Paszkowski h. Zadora, ur. ok. 1682, zm. ok. 1734, miecznik [lub] Łuków + Anna Romer z Chyszowa h. Jelita, ur. ok. 1690 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.3. Marianna Paszkowska z Paszek h. Zadora, ur. ok. 1684 + Aleksander Zborowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1610 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.3.1. Adam Stanisław Kostka Zborowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1706, zm. ok. 1765 +(1740) Aniela Jarocka ur. ok. 1720, zm. ok. 1765 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.3.2. Franciszka Zborowska h. Jastrzębiec, ur. ok. 1708 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.3.3. Justyna Zborowska h. Jastrzębiec, ur. ok. 1710 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.4. Jan Paszkowski h. Zadora, ur. ok. 1686, przeniósł się na Ukrainę 1712 [Min.; Nies.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.6. Franciszek Bajerski h. wł., ur. ok. 1650, cześnik dobrzyński 1694, miecznik dobrzyński, sędzia ziemski łęczycki 1727 [Bon.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.6.1. Michał Bajerski h. wł., ur. ok. 1685 [par. Łęczyca] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.6.1.1. Maciej Bajerski h. wł., ur. ok. 1725 Monice + Małgorzata Wiąz, ur. ok. 1738 Monice, zm. 12.08.1828 Monice, ojciec : Maciej, matka : Marianna [par. Sieradz] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.6.1.2. Antoni Bajerski h. wł., ur. ok. 1730 Rdutów + Elżbieta ?, ur. ok. 1740 [par. Imielno] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.6.2. Mikołaj Bajerski h. wł., ur. ok. 1700 Strzelce Wielkie [par. Strzelce Wielkie] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7. Mikołaj Bajerski h. wł., ur. ok. 1652, poseł na sejm 1697, deputat ad Pacta Conventa, podpisał elekcję Augusta II z województwem chełmińskim 1697, zm. ok. 1712 + Elżbieta Ostrowska h. wł., ur. ok. 1652, zm. ok. 1691 [Bon.; EL. 1. s. 6; Min.; Nies.; Conclit. fol. 24.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1. Franciszek Józef Bajerski h. wł., ur. ok. 1670 Bajerze, założył szpital w Przecznie (Przesmnie) 1697, ławnik chełmiński 25.06.1716÷18.08.1718, sędzia ziemski michałowski 19.11.1718÷29.11.1732, cześnik chełmiński 1722, deputat na trybunał koronny 1722, zm. 29.11.1732 +(1710 Bagniewo) Lukrecja Bagniewska h. Bawola Głowa ur. ok. 1690 Bagniewo , ojciec : Marcin Bagniewski z Bagniewa h. Bawola Głowa, miecznik inflancki 1699÷1711, matka : Sabina Koss h. wł. [Bon.; GLO. s. 290, 292; Min.; Nies.; Urus..; UPK. s. 66, 119] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.1. Michał Antoni Bajerski h. wł., ur. ok. 1712 Przeczno, ławnik michałowski 13.04.1750÷24.08.1750 [AAG. s. 189, 193, 194; GLO. s. 290; Min.; UPK. s. 118] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.1.1. Maciej Bajerski h. wł., ur. ok. 1745 + Jadwiga ?, ur. ok. 1751 [par. Tarczyn] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.1.2. Andrzej Bajerski h. wł., ur. ok. 1751 +(07.10.1771 Warszawa) Rozalia Górecka, ur. ok. 1752 [par. Tarczyn; par. Św. Krzyża Warszawa] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.2. Kazimierz Bajerski h. wł., ur. ok. 1714 Przeczno, ławnik michałowski 24.08.1750÷10.07.1752, ławnik chełmiński 08.04.1762÷27.09.1772, asesor sądu ziemskiego w Płutowie 1720 [AAG. s. 189, 193, 194; GLO. s. 290; GPA. s. 20; Min.; UPK. s. 68, 118] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3. Antoni Bajerski h. wł., ur. ok. 1722 Przeczno, potw. szlach. w sądzie grodzkim trembowelskim + Franciszka Dobrska h. Jastrzębiec, ur. ok. 1730, ojciec : Kazimierz, chorąży michałowski [AAG. s. 189, 194, 195; Bon.; GLO. s. 290; Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.1. Kazimierz Bajerski h. wł., ur. ok. 1750 Płutowo [AAG. s. 193] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.2. Anna Bajerska h. wł., ur. ok. 1752 Płutowo + David Kobyliński h. Łodzia, ur. ok. 1753, ojciec : Piotr [AAG. s. 38, 189, 193; Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.2.1. Augustyn Kobyliński h. Łodzia, ur. ok. 1775 Napole [AAG. s. 38] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.2.2. Kajetan Kobyliński h. Łodzia, ur. ok. 1783 Napole + Teofila Rozalia Wiktoria Sadowska h. Nałęcz, ur. ok. 1804, zm. ok. 1832 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3. Róża Bajerska h. wł., ur. ok. 1756 Płutowo +(1775) Roch Borowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1744, ojciec : Michał h. Jastrzębiec, ur. ok. 1710 [AAG. s. 193; Bon.; Min.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.1. Jan Borowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1776 Płutowo [AAG. s. 32] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.2. Tomasz Borowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1778 Płutowo [AAG. s. 32, 201] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.3. Antoni Onufry Borowski h. Jastrzębiec, ur. 13.06.1780 Płutowo, zm. 05.02.1841 Zaklików, szef biura w Komisji Wojny, oficer Legii Nadwiślańskiej, 1808 ranny pod Saragossą +(30.11.1815 Warszawa) Anastazja Roszkowska h. Łodzia, ur. ok. 1794, zm. 03.12.1850 Warszawa (ma nekrolog w Kur. Warsz.) [Min.; par. Św. Andrzeja Warszawa; Kirkor S., Słownik oficerów] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.3.1. Antoni Ignacy Borowski h. Jastrzębiec, ur. 26.07.1817 + Helena Dorota Ławicka h. Ślepowron, ur. ok. 1823, zm. 01.08.1859 [Min.; par. Św. Andrzeja Warszawa] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.3.1.1. Zofia Borowska h. Jastrzębiec, ur. 08.05.1858 Warszawa [Min.; par. Św. Andrzeja Warszawa] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.3.2. Aureliusz Borowski h. Jastrzębiec, ur. 23.09.1819, wylegitymował się w 1846 [Min.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.3.3. Adolf Borowski h. Jastrzębiec, ur. 22.05.1821 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.4. January Borowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1782 Płutowo [AAG. s. 193] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.5. Marianna Borowska h. Jastrzębiec, ur. ok. 1784 Płutowo + Jan Sampławski h. Korczak, ur. ok. 1780 [AAG. s. 193] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.4. Augustyn Bajerski h. wł., ur. ok. 1759 Płutowo, ( kupił Storlus 1792) [AAG. s. 38; RZP. s. 92] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.4. Eufrozyna Bajerska h. wł., ur. ok. 1725 Przeczno +(1) Jan Łukowski h. Jelita, ur. ok. 1725 Piontkowo, ojciec : Paweł Antoni, regent grodzki chełmiński, matka : Katarzyna Czerlińska/Pniewska + (2) Albert Dobrski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1710 [AAG. s. 193, 208, 217; UPK. s. 220 ] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.4a.1. Franciszka Łukowska h. Jelita, ur. ok. 1755 Piontkowo + Kazimierz Dobrski h. Jastrzębiec, ur. ok.1750 [AAG. s. 208, 217] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.4a.2. Marianna Łukowska h. Jelita, ur. ok.1760 Piontkowo [AAG. s. 208, 217] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2. Barbara Bajerska h. wł., ur. ok. 1672 Bajerze +(1690) Aleksander Szwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1660, zm. ok. 1715 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.1. Antoni Szwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1690 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2. Franciszek Ksawery Schwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1692, zm. ok. 1764, kasztelan Oświęcim 1739÷1746, kasztelan Wojnicz 1746÷1760, kawaler orderu Orła Białego 1750, starosta Parnawa +(1) Salomea Nielepiec, ur. ok. 1700, zm. ok. 1726, ojciec Józef, matka Katarzyna Małachowska +(2) Krystyna Szembek h. wł., ur. ok. 1710, zm. ok. 1762 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1. Marianna Szwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1720, zm. ok. 1764 + Józef Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1710, zm. ok. 1765, ojciec : Aleksander [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1.1. Aleksander Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1739, zm. ok. 1806 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1.2. Salomea Marianna Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1740, zm. ok. 1766 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1.3. Kazimierz Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1742, zm. ok. 1808 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1.4. Ignacy Józef hr. Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1743, zm. ok. 1835 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1.5. Krystyna Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1745, zm. ok. 1766 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.2. Teresa Schwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1722, zm. ok. 1739 + Jan Antoni Łochocki z Łochocina h. Junosza, ur. ok. 1690, zm. ok. 1752 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3. Salomea Schwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1724, zm. ok. 1756 Stanisław Walenty hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1720, zm. ok. 1784 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3.1. Józef hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1750, zm. ok. 1794 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3.2. Tadeusz Szymon hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1752, zm. ok. 1785 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3.3. Kunegunda hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1754 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3.4. Elżbieta hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1750, zm. ok. 1797 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3.5. Anna hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1750 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.4. Józef Schwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1725, zm. ok. 1746 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.3. Kazimierz Bajerski h. wł., ur. ok. 1680 Bajerze, podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem chełmińskim 1733 [GPA. s. 20; EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.4. Antoni Bajerski h. wł., ur. ok. 1682 Bajerze, podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem sandomierskim 1733 [EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5. Aleksander Bajerski h. wł., ur. ok. 1684 Bajerze, zm. ok. 1723 +(1707) Teresa Żychlińska h. Szeliga, ur. ok. 1690, zm. ok. 1746, ojciec : Adam Żychliński h. Szeliga, kasztelan [kal] Ląd, ur. ok. 1670, zm. ok. 1736, matka : Elżbieta Joanna Osiecka h. Dołęga, ur. ok. 1690 zm. ok. 1738 [Bon.; Min.; Nies.; GHL. s. 79] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1. Joanna Bajerska h. wł., ur. ok. 1707 Bajerze +(1)(1730) Jan Dąbski h. wł., ur. ok. 1700 +(2)(1737) Józef Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1700, zm. ok. 1770, podczaszyc wołyński, 1734 rotmistrz pancerny, poch. Konic. k. oo. Reformatów, ojciec : Samuel h. Nowina, podczaszy wołyński 1660, matka : Elżbieta Niesiołowska h. Korzbok ur. 1660, zm. 1717 [Bon.; Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.1. Mikołaj Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1746, zm. ok. 1833, konfederat barski + Franciszka Raczkowska h. Nałęcz, ur. ok. 1770 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.1.1. Klemens Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1800 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.1.2. Józef Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1804, zm. ok. 1869 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.2. Teofil Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1748, zm. ok. 1787, konfederat barski + Marianna Sikorska, ur. ok. 1760 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.3. Ignacy Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1750, sędzia grodzki Inowrocław 1787 + Zofia Gądkowska, ur. ok. 1750 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.3.1. Andrzej Hulewicz h. Nowina, ur. 01.12.1776 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.3.2. Marianna Cecylia Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1780 + Antoni Świnarski 1770 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.3.3. Honorata Anna Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1781, zm. 21.01.1847 Korzenny Folwark + Ksawery Koszutski z Koszut h. Leszczyc, ur. ok. 1780 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2. Adam Bajerski h. wł., ur. ok. 1712 Bajerze [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1. Agnieszka Bajerska h. wł., ur. ok. 1730 Bajerze +(1)(1747 Bajerze) Piotr Gorazdowski h. Prawdzic, ur. ok. 1710 Gorazdów, ojciec : Adam Gorazdowski z Gorazdowa h. Prawdzic, ur. ok. 1690 +(2)(27.02.1767 Załęże) Adam Pląskowski h. Oksza, ur. ok. 1720, osiadł w Jaszczu zm. ok. 1767 [Bon.; Min.; Teki.; par. Załęże] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1a.1. Kacper Gorazdowski h. Prawdzic, ur. ok. 1747 Gorazdów [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1a.2. Mikołaj Gorazdowski h. Prawdzic, ur. ok. 1749 Gorazdów [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1a.3. Tomasz Gorazdowski h. Prawdzic, ur. ok. 1750 Gorazdów + Marianna Zielińska, ur. ok. 1790 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1a.3.1. Maciej Gorazdowski z Gorazdowa h. Prawdzic, ur. ok. 1815 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1a.4. Adam Gorazdowski h. Prawdzic, ur. ok. 1751 Gorazdów [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.2. Marcin Bajerski h. wł., ur. ok. 1740 + Marianna ?, ur. ok. 1750 [par. Wronki] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3. Józef Bajerski h. wł., ur. ok. 1714 Bajerze, ławnik chełmiński 1767 [Bon., Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1. Aleksander Bajerski h. wł., ur. ok. 1770 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1. Urszula Bajerska h. wł., ur. ok. 1815 +(1830) Walenty Pazderski h. Grabie, ur. ok. 1806 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1. Józef Pazderski h. Grabie, ur. ok. 1833 + Ewa Pniewska h. Jastrzębiec, ur. ok. 1841 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.1. Maria Władysława Pazderska h. Grabie, ur. ok. 1867 +(1892) Łukasz Aleksander Szubartowski, ur. ok. 1847 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.2. Stanisława Pazderska h. Grabie, ur. ok. 1870, zm. ok. 1938 + Karol Szablowski h. Bończa, ur. ok. 1850, zm. ok. 1912 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.2.1. Władysław Szablowski h. Bończa, ur. ok. 1887, zm. ok. 1950 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.2.2. Zofia Szablowska h. Bończa, ur. ok. 1890, zm. ok. 1940 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.2.3. Jerzy Szablowski h. Bończa, ur. ok. 1896, zm. ok. 1950 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.2.4. Eulalia Wanda Szablowska h. Bończa, ur. ok. 1899, zm. ok. 1993 |[Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.3. Antonina Władysława Pazderska h. Grabie, ur. ok. 1875 + Emil Michał Gnatowski h. Łada, ur. ok. 1870 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.2. Apollonia Konstancja Pazderska h. Grabie, ur. 1833 +(1)(1/1857 Polanowice) Marcin Wojciechowski, ur. ok. 1820, ojciec : Grzegorz, matka : Marianna Bączkowska +(2)( 1/1872 Polanowice) Maksymilian Ptaszyński h. Leliwa, ur. ok. 1844, ojciec : Walenty, matka : Angelika Głowaczyńska +(3)( 1/1877 Polanowice) Kazimierz Musiałkowski, ur. ok. 1847, ojciec : Józef, matka : Agnieszka Matczak [Min.; par. Polanowice; par. Strzelno] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.4. Aleksandra Bajerska h. wł., ur. ok. 1716 Bajerze [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.5. Zuzanna Bajerska h. wł., ur. ok. 1718 Bajerze [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.6. Michał Bajerski h. wł., ur. ok. 1686 Bajerze, sędzia ziemski michałowski, podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem chełmińskim 1733 [EL. 2. s. 3] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.7. Jan Bajerski h. wł., ur. ok. 1690 Bajerze, ekonom ocieszyński +(04.04.1712 Objezierze) Katarzyna Milińska h. Wczele, ur. ok. 1690, [TD.; par. Objezierze] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.7.1. Jan Bajerski h. wł., ur. ok. 1730 Objezierze, zm. 19.07.1818 Kwilcz + Anna Talar, ur. ok. 1735 [par. Objezierze; par. Kwilicz] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.8. Konstancja Bajerska h. wł., ur. ok. 1665 +(29.08.1690 Warszawa) Jan Iwaniecki h. wł., ur. ok. 1660 [par. Św. Jana Chrzciciela Warszawa] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9. Elżbieta Bajerska h. wł., ur. ok. 1670 +(1) Walerian Głuchowski h. Prus II, ur. ok. 1670 +(2) Stanisław Jawosz, ur. ok. 1670 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1. Aleksandra Głuchowska h. Prus II, ur. ok. 1695, zm. ok. 1737 +(1) Stefan Żychliński h. Szeliga, ur. ok. 1670 +(2) Adam Aleksander Makowiecki h. Pomian, ur. ok. 1670, zm. ok. 1705 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.1. Aniela Żychlińska h. Szeliga, ur. ok. 1720, zm. ok. 1764 + Wojciech Prandota-Trzciński na Trzcinnie h. Rawicz, ur. ok. 1700, zm. ok. 1762 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.1.1. Joanna Prandota-Trzcińska na Trzcinnie h. Rawicz, ur. ok. 1745, zm. ok. 1823 + Ignacy Zagajewski h. Ogończyk, ur. ok. 1726, zm. ok. 1791 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.1.2. Tadeusz Gedeon Prandota-Trzciński na Trzcinnie h. Rawicz, ur. ok. 1746, zm. ok. 1799 + Justyna Ludwika Wiktoria Zagórska z Zagórzyc h. Grzymała, ur. ok. 1739, zm. ok. 1806 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.1.3. Aleksandra Prandota-Trzcińska na Trzcinnie h. Rawicz, ur. ok. 1750, zm. ok. 1783 + Marcin Borucki z Borucina h. Rola, ur. ok. 1727, zm. ok. 1777, podstoli [ino] Inowrocław [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.1.4. Szymon Prandota-Trzciński na Trzcinnie h. Rawicz, ur. ok. 1752 + Małgorzata Trzcińska h. Rawicz, ur. ok. 1760 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.2. Adam Żychliński h. Szeliga, ur. ok. 1722 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1b.3. Rafał Makowiecki h. Pomian, ur. ok. 1700, zm. ok. 1734 [Min.] 1. Maciej Bajerski, ur. ok. 1745 + Jadwiga ?, ur. ok. 1751 [par. Tarczyn] 1.1. Wojciech Bajerski, ur. ok. 1770 Parole, zm. 14.01.1823 Skuły +(1) Katarzyna Marianna Marczak, ur. ok. 1773 Parole, ojciec: Marcin, matka: Katarzyna +(2) Marianna Obrzydowska, ur. ok. 1770, zm. 05.02.1835 Osuchów [par. Tarczyn; par. Skuły; par. Osuchów] 1.1a.1. Franciszek Bajerski, ur. ok. 1789 Nadarzyn, zm. 05.01.1848 Warszawa +(19.01.1817 Skuły) Scholastyka Wichleńska, ur. ok. 1797 Kurzeszyn [par. Skuły; par. Kurzeszyn; par. Św. Aleksandra Warszawa] 1.1a.1.1. Urszula Brygida Bajerska, ur. 20.10.1817 Skuły + Jan Czekieruk, ur. ok. 1815 [par. Skuły; par. Św. Jana Warszawa] 1.1a.1.1.1. Marianna Stanisława Czekieruk, ur. 04.04.1854 Warszawa [par. Św. Jana Warszawa] 1.1a.1.1.2. Leonarda Waleria Czekieruk, ur. 08.07.1860 Warszawa [par. Św. Jana Warszawa] 1.1a.1.2. Feliks Bajerski, ur. 19.11.1821 Skuły +(16.02.1846 Puchały) Jadwiga Pyć, ur. 10.10.1821 Puchały, ojciec: Marcin, matka: Franciszka Siennicka [par. Skuły; par. Raszyn] 1.1a.1.2.1. Stanisław Wojciech Bajerski, ur. 05.04.1846 Puchały [par. Raszyn] 1.1a.1.2.2. Roch Bajerski, ur. 12.08.1849 Reguły Duże [par. Raszyn] 1.1a.1.2.3. Józef Bajerski, ur. 04.07.1851 Reguły Duże +(17.09.1878 Warszawa) Marcjanna Dryniak, ur. ok. 1852 Nowe, ojciec : Benedykt, matka : Marianna Wolniewicz [par. Kutno; par. Raszyn; par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1a.1.2.3.1. Jadwiga Bajerska, ur. 03.10.1880 Warszawa +(01.11.1899 Warszawa) Andrzej Franciszek Walter, ur. ok. 1877 Warszawa, ojciec : Adolf, matka : Franciszka Muszewska [par. Św. Andrzej Warszawa; par. NNMP Warszawa-Leszno] 1.1a.1.2.3.2. Władysław Bajerski, ur. 26.03.1883 [par. Św. Andrzeja Warszawa] 1.1a.1.2.4. Adam Bajerski, ur. 15.12.1854 Reguły Duże [par. Raszyn] 1.1a.1.2.5. Ewa Bajerska, ur. 15.12.1854 Reguły Duże [par. Raszyn] 1.1a.1.2.6. Marianna Bajerska, ur. 08.12.1857 Reguły Duże [par. Raszyn] 1.1a.1.2.7. Katarzyna Bajerska, ur. 08.10.1859 Reguły Duże [par. Raszyn] 1.1a.1.3. Tomasz Bajerski, ur. 01.01.1824 Zalesie [par. Wilków] 1.1a.1.4. Julian Bajerski, ur. 17.02.1838, zm.26.02.1838 Jaktorów [par. Grodzisk Mazowiecki] 1.1a.1.5. Kazimierz Bajerski ur.17.02.1838 Jaktorów + Barbara Madejska, ur. ok. 1843 [par. Grodzisk Mazowiecki] 1.1a.1.5.1. Józef Ludwik Bajerski, ur. 20.08.1863, zm. 06.09.1863 Warszawa [par. Św. Jana Warszawa] 1.1a.2. Jakub Bajerski, ur. ok. 1795 + Salomea ?, ur. ok. 1796, zm. 08.10.1861 Błędów [par. Tarczyn; par. Błędów] 1.1a.2.1. Wojciech Bajerski, ur. ok. 1819 Wilcze +(14.09.1845 Oleśnik) Marianna Słaboszewska, ur. 06.09.1823 Młynów, ojciec: Jakub, matka: Brygida Kuźmierz [par. Biała Rawska; par. Błędów] 1.1a.2.1.1. Sabina Bajerska, ur. ok. 1847 Potworów +(22.11.1868 Biała Rawska) Stanisław Malik, ur. 01.05.1847 Stara Wieś, ojciec: Jan, matka: Apolonia Soliwoda [par. Potworów; par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.1. Jan Malik, ur. 07.04.1871 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.2. Marianna Malik, ur. 14.10.1873 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.3. Zofia Malik, ur. 09.03.1875 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.4. Franciszka Malik, ur. 28.09.1877 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.5. Władysław Malik, ur. 31.03.1879 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.6. Franciszek Malik, ur. 06.08.1881 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.7. Teofila Malik, ur. 18.04.1884 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.8. Władysław Malik, ur. 18.09.1886 Stara Wieś, zm. 11.05.1887Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.2. Julianna Bajerska, ur. 27.06.1850 Machnatka +(15.07.1877 Przyłuski Dolne) Franciszek Młynarczyk, ur. 24.08.1857 Żurawia, ojciec: Walenty, matka: Wiktoria Pakuła [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.2.1.Zofia Młynarczyk, ur. 19.04.1878 Chodnów +(27. 08.1899 Jeziórka) Józef Kuraś (Kurowski), ur. ok. 1875, ojciec: Stanisław, matka: Franciszka Gajda [par. Biała Rawska; par. Radom] 1.1a.2.1.2.2. Marianna Młynarczyk, ur. 10.08.1884 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.2.3. Józef Młynarczyk, ur. 23.07.1886 Warszawa [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1a.2.1.3. Franciszka Bajerska, ur. 10.09.1859 Błędów [par. Błędów] 1.1a.2.1.4. Andrzej Bajerski, ur. ok. 1862 Chodnów + Maria Olesińska, ur. ok. 1863 [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.4.1. Zofia Bajerska, ur. ok. 1882 Warszawa +(1) Adolf Piątkowski, ur. ok. 1880 Cekcyn, ojciec : Adolf, matka : Józefa Chmielewska +(2)( 26.12.1920 Warszawa) Adolf Figlarski, ur. ok. 1885 Warszawa, ojciec : Samuel, matka : Tauba Ryfka Borenstein [par. Św. Andrzeja Warszawa; par. Wsz. Św. Warszawa; par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.2. Bolesław Bajerski, ur. 19.10.1884 Warszawa, bojowiec PPS ps. "Bystry", odznaczony Krzyżem Niepodległości + Rozalia Jurczyńska, ur. ok. 1887 [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1a.2.1.4.2.1. Henryk Bajerski, ur. 14.12.1908 Warszawa +(24.09.1960 Warszawa) Stanisława Zofia Wojszycka, ur. [par. Stanisława Kostki Warszawa] 1.1a.2.1.4.3. Maria Bajerska, ur. ok. 1887 +(1) Stanisław Rafałowski, ur. ok. 1885, zm. ok. 1919 Warszawa +(2)( 20.08.1920 Warszawa) Kazimierz Roman Werczyński, ur. ok. 1898 Warszawa, ojciec Ludwik, matka : Apolonia Rycerz [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1a.2.1.4.4. Karolina Bajerska, ur. ok. 1888 Warszawa +(20.08.1921 Warszawa) Teodor Tawerno, ur. ok. 1896 Warszawa, ojciec : Robert, matka : Ludwika Olszewska [par. Wsz. Św. Warszawa; par. Św. Stanisław i Wawrzyńca Warszawa; par. NNMP Warszawa] 1.1a.2.1.4.5. Stanisław Bajerski, ur. 13.04.1889 Warszawa + Marianna ?, ur. ok. 1793 [par. św. Andrzeja Warszawa] 1.1a.2.1.4.6. Julianna Bajerska, ur. 03.02.1891 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.7. Stefan Bajerski, ur. 31.01.1893 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.8. Janina Bajerska, ur. 23.05.1894 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.9. Henryk Bajerski, ur. 23.12.1896 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.10. Bronisław Bajerski, ur. 12.08.1897 Warszawa, zm. ok. 1914 Warszawa Św. Barbary) + Franciszka Piątek, ur. ok. 1900 Hodel , ojciec : Franciszek, matka : Katarzyna Górska [par. Św. Barbary; par. Św. Krzyża; par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.10. 1. Józef Bajerski ur. 17.04.1838 Warszawa [par. Św. Krzyża Warszawa] 1.1a.2.1.4.11. Karolina Bajerska, ur. 31.01.1899 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.5. Franciszek Bajerski, ur. 02.10.1866r. Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1a.3. Elżbieta Bajerska, ur. ok. 1797 + Paweł Michałowski, ur. ok. 1792 [par. Tarczyn; par. Skuły] 1.1a.3.1. Elżbieta Michałowska, ur. 26.12.1822 Skuły [par. Skuły] 1.1a.3.2. Brygida Michałowska, ur. 06.10.1825 Skuły +(10.11.1848 w Osuchów) Wojciech Sieniarski, ur. ok. 1825 Bobrowiec , ojciec: Bonifacy, matka: Katarzyna Górniak; (1-v. Marianna Zabłocka) [par. Skuły; par. Osuchów] 1.1a.3.3. Jan Michałowski, ur. ok. 1837 Ruda +(29.01.1861 Piotrowina) Florentyna Horszfald, ur. ok. 1829 Skierniewice, ojciec: Karol, matka: Elżbieta Owsińska [par. Tarczyn; par. Skierniewice; par. Wiskitki] 1.1b.4. Maciej Bajerski, ur. 19.09.1799 Krze [par. Radziejowice] 1.1b.5. Małgorzata Bajerska, ur. ok. 1802 Krze +(21.11.1823 Wilków) Walenty Stelmaski, ur. ok. 1802 Korytów, ojciec: Jakub, matka: Marianna Mikołowska [par. Radziejowice; par. Wilków] 1.1b.5.1. Marianna Stelmaska, ur. 30.11.1824 Zalesie [par. Wilków] 1.1b.5.2. Tekla Stelmaska, ur. 23.09.1827, zm. 10.05.1830 Zalesie [par. Wilków] 1.1b.5.3. Julianna Stelmaska, ur. 03.01.1830 Zalesie +(05.11.1845 Osuchów) Franciszek Sankowski, ur. 26.03.1825 Budy Zaklasztorne, ojciec: Łukasz, matka: Katarzyna Wątrobska [par. Wilków; par. Osuchów] 1.1b.5.4. Walenty Stelmaski, ur. 01.08.1839 Osuchów [par. Osuchów] 1.1b.5.5. Katarzyna Antonina Stelmaska, ur. 01.11.1840 Osuchów [par. Osuchów] 1.1b.5.6. Piotr Stelmaski, ur. 06.08.1843 Osuchów [par. Osuchów] 1.1b.6. Franciszek Bajerski, ur. 27.03.1806 Krze +(11.11.1835 Wilków) Katarzyna Wylezińska, ur. ok. 1805, ojciec: Józef, matka: Anna; (1-v. Sebastian Zieliński, zm. 1835 Zalesie) [par. Radziejowice; par. Wilków] 1.1b.6.1. Wiktoria Bajerska, ur. 16.12.1836 Zalesie +(06.02.1854 Chodnów) Szymon Stańczak, ur. 27.10.1834 Załuski, ojciec: Joachim, matka: Marianna Sokołowska [par. Wilków; par. Biała Rawska] 1.1b.6.1.1. Marianna Stańczak, ur. 25.11.1855 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.1.2. Józef Stańczak, ur. 20.01.1858 Chodnów +(28.10.1912) Józefa Bartosiak, ojciec: Michał, matka: Rozalia Grabowska [par. Biała Rawska] 1.1b.6.1.3. Franciszek Stańczak, ur. 28.02.1860 Chodnów +(26.10.1884 Szwejki Duże) Józefa Jędrzejczak, ojciec: Andrzej, matka: Krystyna Sobczak [par. Biała Rawska] 1.1b.6.1.4. Walenty Stańczak, ur., zm. 26.02.1865 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.1.5. Franciszka Stańczak, ur. 17.08.1866 Chodnów +(08.02.1887 Chodnów) Józef Gawryła, ur. 29.01.1866 Stara Wieś, ojciec: Jacenty, matka: Wiktoria Bednarek [par. Biała Rawska] 1.1b.6.2. Paulina Bajerska, ur. 17.05.1838 Zalesie +(1)(21.11.1858 Chodnów) Wojciech Chmielewski, ur. 01.04.1839 Janów, ojciec: Franciszek, matka: Elżbieta Kącka +(2)( 20.07.1898 Sobików) Tomasz Sikorski, ur. ok. 1824, ojciec: Marcin, matka: Franciszka Duch [par. Wilków; par. Biała Rawska; par Sobików] 1.1b.6.2a.1. Antoni Marcin Chmielewski, ur. 1859 Sobików +(01.01.1884 Sobików) Katarzyna Bonikowska, ur. 30.04.1865 Sobików, ojciec: Jakub, matka: Józefa Bińczyk [par. Sobików] 1.1b.6.2a.2. Ignacy Chmielewski, ur. 28.02.1866 Sobików, zm. 11.01.1901 Sobików +(04.09.1888 Sobików) Marianna Bonikowska, ur. 24.03.1868, ojciec: Jakub, matka: Józefa Bińczyk [par. Sobików] 1.1b.6.2a.3. Waleria Marianna Chmielewska, ur. 30.03.1871 Sobików +(05.01.1888 Sobików) Andrzej Kobza, ur. ok. 1867, ojciec: Kazimierz, matka: Józefa Dziwińska [par. Sobików] 1.1b.6.2a.4. Franciszek Chmielewski, ur. 19.10.1875 Sobików [par. Sobików] 1.1b.6.3. Antoni Bajerski, ur. 31.05.1840 Zalesie, zm. 15.08.1840 Zalesie [par. Wilków] 1.1b.6.4. Ignacy Bajerski, ur. 28.06.1841 Zalesie, zm. 25.12.1904 Chodnów +(1)(30.01.1860 Mogielnica) Tekla Dudek, ur. 13.09.1843 Wólka Dańkowska, zm. 21.09.1893 Chodnów, ojciec: Stanisław, matka: Józefa Bachowicz, +(2) Ludwika Lubera, ur. ok. 1852 , [par. Wilków; par. Biała Rawska; par. Mogielnica] 1.1b.6.4a.1. Jan Jakub Bajerski, ur. 22.06.1862 Chodnów, zm. 05.09.1863 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2. Mariana Bajerska, ur. 28.01.1864 Chodnów +(04.02.1884 Chodnów) Franciszek Nogański, ur. ok. 1858 Wola Chojnata, ojciec: Józef, matka: Józefa Dobrosz [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.1. Antoni Nogański, ur. 15.03.1887, zm. 14.04.1888 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.2. Wojciech Nogański, ur. 07.03.1889 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.3. Józefa Nogańska, ur. 03.03.1891 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.4. Ignacy Nogański, ur. 23.01.1893 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.5. Wincenty Nogański, ur. 11.01.1895 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.6. Feliks Nogański, ur. 17.11.1896, zm. 01.03.1897 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.7. Walenty Nogański, ur. 20.01.1898 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.8. Katarzyna Nogańska, ur. 06.03.1900, zm. 25.12.1900 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.9. Waleria Nogańska, ur. 03.11.1901 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.10. Marianna Nogańska, ur. 02.04.1906 Chodnów, zm. 08.08.1908 Chrząszczew [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.3. Józefa Bajerska, ur. 12.03.1866 Chodnów, zm. 20.03.1866 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4. Antoni Bajerski, ur. 25.04.1867 Chodnów, zm. 11.01.1953 Chodnów +(19.01.1890 Rosławowice) Balbina Kaczmarska, ur. 23.01.1873 Rosławowice, ojciec: Jan, matka: Agnieszka Bator [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.1. Marianna Bajerska, ur. 13.08.1891, zm. 11.10.1894 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.2. Józefa Bajerska, ur. 24.04.1893 , zm. 02.12.1894 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3. Władysław Bajerski, ur. 27.10.1895 Chodnów, zm. 07.09.1982 Chodnów +(15.11.1922 Biała Rawska) Antonina Rutkowska, ur. 14.05.1894, zm. 20.05.1932 Biała Rawska, ojciec: Wawrzyniec, matka: Marianna Jakubiak [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3.1. Jan Bajerski, ur. 21.09.1923 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3.2. Władysław Bajerski, ur. 07.04.1925 Chodnów +(16.02.1950 Łódź Śródmieście) Marta Gos, ur. 12.01.1927 Wola Chojnata, zm. 09.11.2013 Łódź, ojciec: Józef, matka: Józefa Skrzeczyńska [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3.3. Stanisława Bajerska, ur. 15.12 1926 Chodnów +(03.01.1953 Biała Rawska) Antoni Urbański [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3.4. Eugeniusz Stanisław Bajerski, ur. 23.04.1928 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3.5. Józef Stanisław Bajerski, ur. 02.08.1929, zm. 28.07.1830 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.4. Stanisław Bajerski, ur. 16.04.1898 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.5. Jan Bajerski, ur. 20.11.1900 Chodnów, zm. 23.04.1985 Chodnów +(26.11.1923 Biała Rawska) Wiktoria Brzozowska, ur. ok. 1897, zm. 30.01.1975 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.5.1. Marianna Bajerska, ur. 06.09.1925 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.5.2. Jan Bajerski, ur. 17.12.1927 Chodnów +(07.03.1964 Raszyn) Ewa Marianna Bielecka [par. Biała Rawska; par. Raszyn] 1.1b.6.4a.4.5.3. Władysław Bajerski, ur. 15.11.1929 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.5.4. Józef Bajerski, ur. 16.01.1932 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.6. Aleksander Bajerski, ur. 14.05.1903 Chodnów, zm. 12.03.1971 +(19.10.1927 Biała Rawska) Helena Czarnecka, ur. 10.04.1902 Kaplin, ojciec: Jan, matka: Franciszka Babicka [par. Biała Rawska; par. Mogielnica] 1.1b.6.4a.4.7. Helena Bajerska, ur. ok. 1904 Chodnów, zm. 20.08.1978 Biała Rawska [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.8. Józef Bajerski, ur. 31.01.1906 Chodnów, zm. 21.11.1911 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.9. Ignacy Bajerski, ur. 14.04.1908 Chodnów , zm. 04.06. 1910 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.10. Michał Bajerski, ur. 30.09.1910 Chodnów., zm. 28.11.1911 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.11. Marianna Bajerska, ur. 24.11.1912 Chodnów +(05.08.1935 Chodnów) Jan Ostrowski, ur. ok. 1901 Oleśnik [par. Biała Rawska; par. Błędów] 1.1b.6.4a.5. Anna Bajerska, ur. 12.07.1870 Chodnów +(19.11.1893 Chodnów) Jan Boniecki, ur. ok. 1840 Wólka Gołoska, ojciec: Antoni, matka: Elżbieta Pietrzak [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.5.1. Marianna Boniecka, ur. 17.08.1894 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.5.2. Stefan Boniecki, ur. 14.08.1898 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.6. Jan Jakub Bajerski, ur. 22.06.1871 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.7. Józef Bajerski, ur. 13.01.1873 Chodnów, zm. 26.09.1916 Warszawa + Józefa Marankiewicz, ur. ok. 1881 [par. Biała Rawska; par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1b.6.4a.7.1. Tadeusz Bajerski, ur. 18.08.1906 Warszawa [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1b.6.4a.7.2. Stefan Bajerski, ur. 24.01.1908 Warszawa [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1b.6.4a.7.3. Józefa Bajerska, ur. ok. 1909 Warszawa [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1b.6.4a.8. Franciszka Bajerska, ur. 26.07.1884 Chodnów +(24.09.1905 Chodnów) Antoni Rutkowski, ur. 18.03.1869 Chodnów, ojciec: Walenty, matka: Marianna Dziuba [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.8.1. Aleksander Rutkowski, ur. 15.09.1906 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.8.2. Marianna Rutkowska, ur. 06.10.1907, zm.14.10.1907 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.8.3. Helena Rutkowska, ur. 09.09.1908 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.8.4. Wacław Rutkowski, ur. 07.01.1911 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.8.5. Anna Rutkowska, ur. 14.03.1914 Chodnów, zm. 21.4.1978 Józefów +(02.02.1937 Chodnów) Franciszek Cichocki, ur. 1914 Józefów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.9. Stanisław Bajerski, ur. 28.02.1875 Chodnów, zm. 13.02.1888 Chodnów 1.1b.6.4a.10. Jadwiga Bajerska, ur. 02.10.1877 Chodnów +(15.11.1896 Chodnów) Jan Gnatowski, ur. ok. 1868 Kazimierki, ojciec: Jan, matka: Balbina Ślizankiewicz [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.11. Konrad Bajerski, ur. 15.02.1882 Chodnów, Chodnów +(25.02.1906 Lipie) Zofia Rusinowska, ur. ok. 1883 Jamno, ojciec : Walenty + Marianna Kabas [par. Biała Rawska; par. Radom] 1.1b.6.4a.11.1. Jan Bajerski, ur. 23.02.1908, zm. 28.02.1908 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.11.2. Marianna Bajerska, ur. 19.04.1909 , zm. 30.08.1911 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.11.3. Michał Bajerski, ur. 21.07.1911, zm. 22.08.1911 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.11.4. Mieczysław Bajerski, ur. 08.02.1920 Chodnów +(27.11.1946 Wilków) Stanisława Rusinowska [par. Biała Rawska, par. Wilków] 1.1b.6.4a.12. Walenty Bajerski, ur. 29.10.1879 Chodnów, zm. 23.04.1930 Chodnów +(16.06.1907 Błędów) Zofia Kępka, ur. 10.10.1889 Golianki, zm. 06.04.1965 Chodnów, ojciec: Stanisław, matka: Elżbieta Grochocka [par. Biała Rawska, par. Błędów] 1.1b.6.4a.12.1. Marianna Bajerska, ur. 13.08.1908 Chodnów, zm. 31.05.1982 Chodnów +(21.05.1928 Chodnów) Andrzej Potrzebowski, ur. 03.08.1902 Chodnów, zm. 15.05.1982 Chodnów, ojciec: Andrzej, matka: Łucja Lachowicz[par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.12.2. Wacław Bajerski, ur. 08.01.1911 Chodnów, zm. 03.10.1983 Warszawa +(1) Stanisława Chała, ur. 1917 Porady Dolne, ojciec: Walenty, matka: Marianna Szóstakiewicz +(2)(13.11.1948 Lipie) Stanisława Pelagia Pariaszewska (Paryaszewska), ur. 13.06.1926 Załuski, zm. 05.05.2005 Warszawa [par. Biała Rawska; par. Lipie; par Wilków; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.2.1. Barbara Stanisława Bajerska, ur. 04.12.1941 Chodnów +(04.12.1964 Warszawa) Jerzy Podsiadły, ur. ok. 1940 [par. Biała Rawska, inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.2.2. Andrzej Ryszard Bajerski, ur. 29.03.1943 Chodnów +(02.09.1967 Warszawa) Halina Jadwiga Przeor, ur. 01.03.1941 [par. Biała Rawska, inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.2.3. Mieczysław Bajerski, ur. 13.01.1951 Głudna + Halina Jakubczyk, ur. 15.06.1958 [par. Lipie; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.2.4. Roman Bajerski, ur. 10.07.1952 Głudna + Grażyna Jakubowska, ur. 14.12.1953 [par. Lipie; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.2.5. Waldemar Bajerski, ur.15.02.1955 Warszawa, zm. 13.11.2004 Warszawa, bzż. [inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.3. Ignacy Bajerski, ur. 19.01.1913 Chodnów + Bolesława [par. Biała Rawska; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.3.1. Krystyna Bajerska, ur. ok. 1952 Szepietowo [inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.4. Stanisław Bajerski, ur. 14.11.1914. Chodnów, zm. 26.09.1944, Powstanie Warszawskie., ps. "Walek", A.K.- zgrupowanie \"Kryska\", Górny Czerniaków, pluton żandarmerii PKB + Helena Sobiepanek, ur. ok. 1917, (1-v. Tadeusz Grudzień, zm. ok. 1939) [par. Biała Rawska; Muzeum Powstania Warszawskiego; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.4.1. Krystyna Bajerska, ur. ok. 1942 Warszawa [inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.5. Genowefa Bajerska, ur. 08.02.1920 Chodnów, zm. 05.04.2004 Chodnów +(25.01.1939 Biała Rawska) Kazimierz Potrzebowski, ur. 07.03.1916 Chodnów, zm. 05.06.1998 Chodnów, ojciec: Józef, matka: Agnieszka Rosołek [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.12.5.1. Mirosław Potrzebowski, ur. 15.12.1940 Chodnów +(15.08.1962 Biała Rawska) Aleksandra Stępień, zm. 28.07.2005 Szczuki [par. Biała Rawska; par. Szczuki] 1.1b.6.4a.12.5.2. Eugeniusz Potrzebowski, ur. 06.02.1947 Chodnów +(20.11.1971 Błędów) Zofia Bińkiewicz [par. Biała Rawska; par. Błędów] 1.1b.6.4a.12.5.3. Roman Potrzebowski, ur. 06.02.1947 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.12.6. Jan Bajerski, ur. 01.01.1922 Chodnów, zm. 14.05.1990 Chodnów +(03.06.1945 Błędów) Zofia Pietrzak, ur. 20.05.1918 Gołosze, zm. 01.02.2004, ojciec: Andrzej [par. Biała Rawska; par Błędów] 1.1b.6.4a.12.6.1. Tadeusz Kazimierz Bajerski, ur. 01.01.1946 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.12.6.2. Wiesław Sylwester Bajerski, ur. 01.02.1951Chodnów +(04.10.1975 Błędów) Mirosława Zofia Soból [par. Biała Rawska; par Błędów] 1.1b.6.4a.12.6.3. Halina Bajerska, ur. Chodnów, ur. 1956 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.12.7. Władysław Bajerski, ur. 20.03.1924 Chodnów, zm. ok. 1944 Palmiry, bzż. [par. Biała Rawska; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.8. Tadeusz Bajerski, ur. 01.05.1927 Chodnów +(29.02.1955 Warszawa) Marianna Królikowska, ur. 21.09.1930 Golianki, ojciec: Stanisław, matka: Józefa Stefaniak [par. Biała Rawska; par. Błędów; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.8.1. Sylwester Bajerski, ur. 1957 Warszawa + Beata Kwitkiewicz, ur. 1964 Warszawa, ojciec: Walenty, matka: Janina Adamczyk [inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.8.2. Grażyna Bajerska, ur. 1959 Warszawa + Krzysztof Tula, ur. 1955 Warszawa [inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.13. Michał Bajerski, ur. 03.09.1888 Chodnów, zm. 05.09.1957 Biała Rawska +(19.10.1913 Warszawa) Antonina Kozińska [par. Biała Rawska; inf. rodzinne] 1.1b.6.4b.14. Waleria Bajerska, ur. 08.05.1898 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.5. Józefa Bajerska, ur. 06.02.1847 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.7. Józef Bajerski, ur. ok. 1808, zm. 03.03.1851 Warszawa + Scholastyka Wiśniewska, ur. ok. 1808 Czyste [par. Sochaczew; par. Św. Aleksandra Warszawa] 1.1b.7.1. Józefa Maryanna Bajerska, ur. ok. 1833 Czyste +(30.10.1864 Warszawa) Feliks Żygliński, ur. ok. 1838 Raszyn, ojciec : Tadeusz, matka : Marianna Olecka [par. Św. Krzyża Warszawa] 1.1b.8. Emilia Bajerska, ur. ok. 1812 Sobików +(29.01.1837 Warszawa) Łukasz Arczyński, ur. 1805 Olbórz, ojciec : Paweł, matka Zuzanna Cieszkowska [par. Św. Krzyża Warszawa] 1.1b.8.1. Wiktor Mikołaj Arczyński, ur. 03.11.1840 Warszawa [par. Św. Jana Warszawa] 1.2. Małgorzata Bajerska, ur. ok. 1772 Parole [par. Tarczyn] 1.3. Jan Bajerski, ur. ok. 1773 Parole + Katarzyna, ur. ok. 1778 [par. Tarczyn] 1.3.1. Jan Bajerski, ur. ok. 1794 Trzylatków +(25.02.1824 Tarczyn) Józefa Gertruda Krupska, ur. ok. 1785 Tarczyn, ojciec: Walenty, matka: Marianna [par. Błędów; par. Tarczyn] 1.3.1.1. Teofila Magdalena Bajerska, ur. 20.02.1824 Suchodół [par. Tarczyn] 1.3.2. Franciszek Bajerski, ur. 02.06.1800, zm. 10.01.1841 Warszawa +(1)(27.11.1834 Warszawa) Karolina Homelka, ur. ok. 1816 Krośniewice, ojciec : Franciszek, matka : Regina Ritter +(2)(09.01.1841 Warszawa) Marianna Sławińska, ur. ok. 1809 Lublin, ojciec : Wojciech, matka : Salomea Wojciechowska [Min.; par. NNMP Warszawa; par. Św. Aleksandra Warszawa] 1.4. Józef Bajerski, ur. 26.03.1775 Parole [par. Tarczyn] 1.5. Michał Bajerski, ur. 23.09.1778 Parole, zm. 15.01.1841 Krze +(1) Jadwiga Sokołowska, ur. ok. 1781 Nadarzyn, zm. 10.01.1824 Krze, ojciec: Marcin +(2)(16.06.1824 Krze) Katarzyna Buczyńska, ur. 20.11.1803 Skuły, zm. 22.12.1863 Faszczyce, ojciec: Stanisław, matka: Elżbieta Ogidla [par. Tarczyn; par. Radziejowice; par. Nadarzyn; par. Piaseczno] 1.5a.1. Maciej Bajerski, ur. 23.02.1803 Lipnik, zm. 22.10.1880 Nadarzyn +(1)(16.07.1828 Żabiniec) Marianna Zwolińska, ur. 20.01.1810 Nadarzyn, zm. 06.12.1836 Nadarzyn, ojciec: Antoni, matka: Helena Bogdalska +(2)(14.02.1838 Nadarzyn) Ludwika Krawucka, ur. 02.09.1817 Nadarzyn, zm. 03.12.1885 Nadarzyn, ojciec: Wawrzyniec, matka: Marianna Osińska [par. Tarczyn; par. Radziejowice; par. Nadarzyn; par. Piaseczno] 1.5a.1a.1. Anna Bajerska, ur. 25.07.1830 Nadarzyn, zm. 30.05.1831 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2. Jan Stanisław Bajerski, ur. 05.05.1832 Nadarzyn +(30.10.1855 Nadarzyn Marianna Pawłowska ur. ok. 1839 Pruszków, ojciec: Tomasz, matka: Helena [par. Nadarzyn; par. Pruszków] 1.5a.1a.2.1. Walenty Jakub Bajerski, ur. 18.07.1858 Nadarzyn +(22.10.1882 Nadarzyn) Stanisława Hagowska, ur. 23.05.1863 Nadarzyn, ojciec: Karol, matka: Marianna Pożarska [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.1.1. Roman Bajerski, ur. 09.02.1887 Nadarzyn +(15.01.1911 Brwinów) Ewa Matusiak, ur. ok. 1890 Nowa Wieś, ojciec: Stanisław, matka: Józefa Celińska [par. Nadarzyn; par. Brwinów] 1.5a.1a.2.1.2. Jan Bajerski, ur. 06.05.1892 Nadarzyn +(25.02.1927 Wiskitki) Marianna Tondera, ur. ok. 1894 (1-v. Tkacz)[par. Nadarzyn; par. Wiskitki] 1.5a.1a.2.1.3. Wacław Bajerski, ur. 09.08.1893 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.1.4. Feliksa Bajerska, ur. 08.06.1896 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.1.5. Jan Bajerska, ur. 03.06.1899 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.1.6. Zygmunt Bajerski, ur. 02.05.1902 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.2. Magdalena Bajerska, ur. 24.12.1860, zm. 16.12.1862 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3. Józef Bajerski, ur. 18.10.1863 Nadarzyn +(16.11.1887) Jadwiga Zalewska, ur. 11.10.1865 Nadarzyn, ojciec: Franciszek, matka: Magdalena Głodkiewicz [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.1. Stefan Bajerski, ur. 20.09.1888 Nadarzyn, 18.05.1890 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.2. Apolonia Bajerska, ur. 21.06.1890 Nadarzyn +(23.10.1910 Pęcice) Edward Banasiewicz, ur. ok. 1886 Słomin, ojciec: Antoni, matka: Józefa Jagodzińska [par. Nadarzyn; par. Pęcice] 1.5a.1a.2.3.3. Władysław Bajerski, ur. 14.05.1892 Nadarzyn +(22.09.1913 Warszawa) Ewa Banaszek, ur. ok. 1891 Barucza/ Radzymin, ojciec : Józef, matka : Marianna Dziadziuło [par. Nadarzyn; par. Radzymin; par Wsz. Św. Warszawa] 1.5a.1a.2.3.4. Anna Bajerska, ur. 05.07.1894 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.5. Franciszek Bajerski, ur. 02.04.1897 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.6. Marianna Bajerska, ur. 16.07.1899 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.7. Natalia Bajerska, ur. 15.07.1901 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.8. Wincentyna Bajerska, ur. 28.08.1903 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.4. Klemens Bajerski, ur. 21.11.1865 Nadarzyn +(1) Franciszka Marianna Zakrzewska, ur. 06.08.1858 Nadarzyn, ojciec: Jan, matka: Julianna Rudnicka; (1-v. Grzegorz Czajkowski, zm. 21.11.1892 Warszawa) [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.4.1. Rozalia Bajerska, ur. 23.08.1896 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.4.2. Jan Bajerski, ur. 04.04.1899 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.4.3. Julian Bajerski, ur. 31.01.1903 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5. Anna Bajerska, ur. 20.07.1868 Nadarzyn +(20.08.1890 Nadarzyn) Nikodem Miradzki, ur. ok. 1868, ojciec: Tomasz, matka: Małgorzata Szpotowicz [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5.1. Małgorzata Miradzka, ur. 07.01.1891 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5.2. Jan Miradzki, ur. 24.02.1897 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5.3. Edmund Miradzki, ur. 03.12.1898 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5.4. Bolesław Miradzki, ur. 25.05.1901 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5.5. Pelagia Miradzka, ur. 01.02.1903 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.6. Agnieszka Bajerska, ur. 09.01.1871 Nadarzyn, zm. 23.03.1871 [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.7. Małgorzata Bajerska, ur. 26.06.1873 Nadarzyn, zm. 11.07.1874 [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.8. Marianna Bajerska, ur. 28.04.1876 Nadarzyn + Jakub Zatorski, ur. ok. 1877 [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.8.1. Emilia Zatorska, ur. 22.09.1901 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.8.2. Edward Zatorski, ur. 1206.1903 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.9. Władysław Bajerski, ur. 1878 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.10. Ignacy Bajerski, ur. 22.03.1880 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.11. Szczepan Bajerski, ur. 16.10.1882 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.3. Michał Bajerski, ur. 17.09.1834 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4. Anna Bajerska, ur. 06.05.1839 Nadarzyn +(1)( 16.11.1855 Nadarzyn) Wilhelm Teodor Kalwajt (Kahlwit), ur. 13.10.1836 Nadarzyn, ojciec: Efraim, matka: Józefa Pyszkiewicz +(2)( 18.09.1883 Nadarzyn) Józef Olesiński, ur. 1850 Nadarzyn, ojciec: Jan, matka: Marianna Urbańska [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.1. Franciszek Kalwajt, ur. 30.03.1860 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.2. Walerian Kalwajt, ur. 14.04.1861 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.3. Antoni Kalwajt, ur. 10.06.1862 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.4. Filip Jakub Kalwajt, ur. 25.04.1864 Nadarzyn +(20.01.1892 Nadarzyn) Marianna Strzelec, ur. ok. 1869 Zajnew/Radom, matka: Karolina Góralska; (1-v. Stanisław Strzelec) [par. Nadarzyn; par. Radom] 1.5a.1b.4a.5. Józefa Małgorzata Kalwajt, ur. 06.06.1866 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.6. Anastazja Kalwajt, ur. 20.02.1870 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.7. Franciszek Kalwajt, ur. 20.02.1870 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.5. Józef Bajerski, ur. 13.02.1842 Nadarzyn, zm. 08.10.1842 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.6. Stanisław Bajerski, ur.14.04.1844 Nadarzyn, zm. 22.08.1847 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.7. Ignacy Bajerski, ur. 06.05.1847 Nadarzyn, zm. 20.06.1848 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8. Julianna Bajerska, ur. 20.02.1850 Nadarzyn +(13.10.1871 Nadarzyn) Antoni Liberowski, ur. ok. 1845, zm. ok. 1885, ojciec: Tomasz, matka: Wiktoria Gałęzowska [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8.1. Konstanty Liberowski, ur. 12.04.1873 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8.2. Eleonora Paulina Liberowska, ur. 06.02.1875 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8.3. Remigiusz Liberowski, ur. 19.09.1876 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8.4. Maria Magdalena Liberowska, ur. 22.07.1880 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8.5. Karol Liberowski, ur. 04.10.1883 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.9. Katarzyna Bajerska, ur. 20.09.1855 Nadarzyn, zm. 22.09.1855 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.2. Józef Bajerski, ur. ok. 1804 Krze + Joanna Bartosiak ur. ok. 1830 [Min.; par. Radziejowice] 1.5a.2.1. Jakub Bajerski, ur. ok. 1853 + Rozalia Kamińska, ur. ok. 1860 [par. Nadarzyn] 1.5a.2.1.1. Feliks Bajerski, ur. 03.10.1883 Warszawa [par. św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.5a.2.2. Marianna Bajerska, ur. ok. 1860+(15/1886 Kopytów/Rokitno) Ignacy Wrocławski ur. ok. 1863, ojciec: Marcin, matka: Marianna Sieczka [Min.; par. Rokitno] 1.5a.2.2.1. Stefan Władysław Wrocławski ur. ok. 1899 [Min.; par. Rokitno] 1.5a.2.2.2. Władysław Wrocławski ur. ok. 1902 [Min.; par. Rokitno] 1.5a.2.2.3. Genowefa Wrocławska ur. ok. 1908, zm. ok. 1909 [Min.; par. Rokitno] 1.5a.3. Marianna Bajerska, ur. ok. 1806 Krze, zm. 26.08.1813 Nadarzyn [par. Radziejowice; par. Nadarzyn] 1.5a.4. Józefa Joanna Bajerska, ur. 22.03.1811 Walendów +(19.02.1832 Krze) Paweł Rzemieniewski, ur. ok. 1799, ojciec: Mateusz, matka: Franciszka Śliwka [par. Radziejowice] 1.5a.4.1. Ignacy Rzemieniewski, ur. ok. 1840, zm. 10.12.1888 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.4.2. Elżbieta Rzemieniewski, ur. 19.11.1853 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.5. Piotr Bajerski, ur. 21.08.1813 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.6. Franciszek Bajerski, ur. ok. 1815, zm. 6/1816 Żbików [par. Żbików] 1.5a.7. ?? Bajersk? ur., zm.,ok. 1816 Płochocin [par. Rokitno] 1.5a.8. Katarzyna Bajerska, ur. 24.02.1817 Krze, zm. 22.08.1890 Nadarzyn +(1) Stanisław Kiliński +(2)(16.10.1873 Nadarzyn) Tomasz Miracki, ur. ok. 1833 Nadarzyn, ojciec: Jakub, matka: Franciszka Śmiecińska; (1-v. Małgorzata Szpotowiec) [par. Radziejowice; par. Nadarzyn] 1.5b.9. Stanisław Wincenty Bajerski, ur. 25.02.1826 Krze [par. Radziejowice] 1.5b.10. Julianna Bajerska, ur. ok. 1827 Krze + Andrzej Helber ur. ok. 1830 [par. Radziejowice] 1.5b.10.1. Ludwika Franciszka Helber, ur. 05.08.1857 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.11. Roch Bajerski, ur. 09.08.1828 Krze +(1)( 20.11.1854 Owczarnia) Marianna Nowak, ur. 01.03.1830 Brwinów, zm. 01.10.1973 Grudów, ojciec: Marcin, matka: Małgorzata Hajduk +(2)(26.10.1873 Grudów) Franciszka Morawska, ur. ok. 1831 Grudów, zm. 64/1899, ojciec: Adam, matka: Antonina Lubańska; (1-v. Wincenty Bilski)[par. Radziejowice; par. Brwinów] 1.5b.11a.1. Jędrzej Bajerski, ur. 05.12.1855 Owczarnia + Marianna Malowaniec, ur. ok. 1854 [par. Brwinów] 1.5b.11a.1.1. Józef Bajerski, ur. 25.06.1882 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.5b.11a.1.2. Marianna Bajerska, ur. 18.10.1889 Warszawa +(08.02.1909 Warszawa) Stanisław Rafałowski, ur. ok. 1888 Warszawa, matka : Anna [par. Wsz. Św. Warszawa; par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.5b.11a.2. Katarzyna Bajerska, ur. 20.01.1858 Owczarnia [par. Brwinów] 1.5b.11a.3. Paulina Bajerska, ur. 16.08.1860 Owczarnia +(05.11.1889 Grudów) Tomasz Małecki, ur. 29.12.1866 Łazy, ojciec: Jakub, matka: Zofia Gajewska [par. Brwinów] 1.5b.11a.3.1. Marianna Małecka, ur. 25.12.1890 Biskupice [par. Brwinów] 1.5b.11a.3.2. Katarzyna Małecka, ur. 22.03.1898 Żółwin [par. Brwinów] 1.5b.11a.3.3. Franciszek Małecki, ur. 28.01.1899 Milęcin, zm. 3/1899 Żuków/Milęcin [par. Brwinów] 1.5b.11a.3.4. Zofia Małecka, ur. 05.11.1901 Brwinów, zm. 11.11.1901 Brwinów [par. Brwinów] 1.5b.11a.4. Marianna Bajerska, ur. 17.01.1863 Rososza, zm. 20.09.1868 Rososza [par. Brwinów] 1.5b.11a.5. Jan Bajerski, ur. 03.04.1865 Grudów +(7.1889 Żuków) Marianna Olszewska ur. ok. 1868, ojciec: Franciszek, matka: Anna Dembkowska [par. Brwinów] 1.5b.11a.6. Antoni Bajerski, ur. 20.11.1867 Rososza +(19.09.1893 Żółwin) Tekla Kuśmirek, ur. ok. 1862 Brwinów, ojciec: Piotr, matka: Marianna Szymankiewicz [par. Brwinów] 1.5b.11a.6.1. Marianna Bajerska, ur. 15.10.1894 Żółwin [par. Brwinów] 1.5b.11a.6.2. Bolesław Bajerski, ur. 09.01.1897 Czubin [par. Rokitno] 1.5b.11a.6.3. Helena Bajerska, ur. 08.08.1899 Giełzew + Andrzej Wincenty Petrykowski, ur. 22.06.1903, zm. 04.05.1965, ojciec : Andrzej, matka : Leokadia Zygielberg [Min.; par. Rokitno] 1.5b.11a.6.3.1. Daniela Petrykowska, ur. ok. 1924, zm. ok. 1973 + ? Szpac ur. ok. 1910 [Min.] 1.5b.11a.6.4. Józef Bajerski, ur. 07.03.1902, zm. 11.06.1904 Rokitno [par. Rokitno] 1.5b.11a.7. Wiktoria Bajerska, ur. 22.03.1870 Rososza +(26.08.1890 Grudów) Stanisław Kępka, ur. 07.03.1868 Leszno, ojciec: Wawrzyniec, matka: Wiktoria Dabrowska [par. Brwinów; par. Leszno] 1.5b.11a.7.1. Marianna Kępka, ur. 28.08.1891 Grudów [par. Brwinów] 1.5b.11a.7.2. Teofil Kempka, ur. 28.10.1895 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.5b.11a.7.3. Władysław Kempka, ur. 29.12.1897 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.5b.11a.8. Michał Bajerski, ur. 26.09.1873 Grudów, zm. 21.06.1881 Grudów [par. Brwinów] 1.5b.12. Apolonia Bajerska, ur. 26.02.1830 Krze +(07.11.1852 Faszczyce) Szymon Gajek, ur. 23.10.1830 Faszczyce, zm. 21.08.1857, ojciec: Błażej, matka: Marianna Baraniak +(2)(07.03.1859 Faszczyce) Filip Franciszek Niedźwiedzki, ur. 22.08.1831 Radzików, ojciec: Szczepan, matka: Józefa Miskosiewicz [par. Radziejowice; par. Błonie] 1.5b.12a.1. Józef Gajek, ur. 19.03.1853 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.12b.2. Rozalia Niedźwiedzka, ur. ok. 1860 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.12b.3. Apolonia Niedźwiedzka, ur. 18.02.1865 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.12b.4. Maciej Niedźwiedzki, ur. 18.02.1865 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.12b.5. Marianna Niedźwiedzka, ur. 28.01.1867 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.13. Wojciech Bajerski, ur. ok. 1831 Krze + Katarzyna Rokicka, ur. ok. 1842 [par. Radziejowice] 1.5b.13.1. Marianna Franciszka Bajerska, ur. 11.09.1863 Bramki + Kacper Misiak, ur. 04.01.1863 Gaj, ojciec: Jan, matka: Marianna Tomczyk [par. Błonie; par Szymanów] 1.5b.13.1.1. Franciszka Misiak, ur. ok. 1882 Szymanów +(05.11.1906 Bramki) Józef Kubiak, ur. ok. 1885, ojciec: Jan, matka: Agnieszka Pankiewicz [par. Błonie; par. Szymanów] 1.5b.13.2. Józef Bajerski, ur. 05.01.1866 Pass [par. Błonie] 1.5b.14. Agnieszka Ludwika Bajerska, ur. 18.03.1833 Krze [par. Radziejowice] 1.5b.15. Marianna Bajerska, ur. 04.06.1836 Krze, zm. ok. 1867 Bramki +(23.05.1864 Piorunów) Łukasz Marczak, ur. 12.10.1824 Izdebno Kościelne, ojciec: Stanisław, matka: Marianna Chenkowska; (1-v. Józefa Zielińska) [par. Radziejowice; par. Błonie; par. Izdebno Kościelne] 1.5b.15.1. Marcjanna Marczak, ur. 10.01.1860 Pass [par. Błonie] 1.5b.15.2. Antonina Marczak, ur. 01.01.1865 Bramki [par. Błonie] 1.5b.15.3. Wincenty Marczak, ur. 21.01.1867 Bramki [par. Błonie] 1.5b.16. Józef Bajerski, ur. ok. 1837 Krze + Katarzyna Sobańska, ur. ok 1837 (1-v. Michalczewski) [par. Radziejowice; par. Błonie] 1.5b.16.1. Julianna Bajerska, ur. 13.02.1867 Krzyżów +(18.11.1888 Kopytów) Stanisław Pietrzak, ur. ok. 1864, ojciec: Andrzej, matka: Klara Szczęsna [par. Błonie] 1.5b.16.1.1. Władysław Pietrzak, ur. 26.01.1891 Kopytów [par. Błonie] 1.5b.17. Marcjanna Franciszka Bajerska, ur. ok. 1838, zm. 28.04.1894 Pass +(10.11.1861 Błonie) Adam Muszyński, ur. 24.12.1840 Radonie, ojciec: Wojciech, matka: Apolonia Kałęcka [par. Błonie] 1.5b.17.1. Tomasz Muszyński, ur. 10.11.1862 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.17.2. Paulina Muszyńska, ur. 05.06.1865 Faszczyce, zm. 12.03.1916 Warszawa [par. Błonie; par. Wsz. Św. Warszawa ] 1.5b.17.3. Andrzej Muszyński, ur. 04.04.1868 Faszczyce +(24.01.1893 Faszczyce) Antonina Nadolna, ur. ok. 1874, ojciec: Adam, matka: Marianna [par. Błonie] 1.5b.17.4. Waleria Muszyńska, ur. 22.02.1871 Faszczyce +(16.01.1894 Pass) Stanisław Jasiński, ur. ok. 1872 Sokołów/Gostynin, matka: Feliksa Walecka [par. Błonie] 1.5b.17.5. Stanisław Muszyński, ur. 13.07.1873 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.17.6. Emilia Muszyńska, ur. 18.01.1876 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.17.7. Józef Muszyński, ur. 06.11.1878 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.17.8. Aniela Muszyńska, ur. 27.02.1884 Faszczyce +(10.05.1910 Warszawa) Franciszek Matuszewski, ur. ok. 1882 Sieraków, ojciec : Roch, matka : Anna Janczewska [par. Błonie; par. Św. Michała Warszawa] 1.5b.18. Marianna Karolina Bajerska, ur. 01.11.1839 Krze [par. Radziejowice] 1.5b.18.1. Marcjanna Bajerska, 15.01.1860 Faszczyce +(06.11.1887 Borzęcin) Karol Reinhardt, ur. ok. 1869, ojciec: Jakub, matka: Apolonia Sigler [par. Błonie; par. Borzęcin] 1.5b.18.1.1. Stanisław Reinhardt, ur. 11.10.1888 Borzęcin [par. Borzęcin] 1.6. Marianna Bajerska, ur. ok. 1783 Parole + Błażej Olczak, ur. ok. 1783 [par. Tarczyn] 1.6.1. Stanisław Olczak, ur. 03.05.1825 Młochów [par. Młochów] 1.6.2. Rozalia Olczak, ur. 28.09.1828 Młochów [par. Młochów] 2. Andrzej Bajerski, ur. ok. 1751 +(07.10.1771 Warszawa) Rozalia Górecka, ur. ok. 1752 [par. Tarczyn; par. Św. Krzyża Warszawa] 2.1. Augustyn Bajerski, ur. ok. 1773 Tarczyn + Rozalia ?, ur. ok. 1775 [par. Św. Krzyża Warszawa] 2.1.1. Maciej Bajerski, ur. ok. 1792 Tarczyn, zm. 17.06.1831 Warszawa + Józefa Gabel, ur. ok. 1808 [par. Tarczyn; par. Św. Jana Warszawa; par. Św. Krzyża Warszawa] 2.1.1.1. Dominik Bajerski, ur. 03.08.1831, zm. 30.04.1832 Warszawa [par. Św. Krzyża Warszawa] 2.1.2. Barbara Bajerska, ur. ok. 1795 Tarczyn + Stanisław Kowalski, ur. ok. 1788 [par. Tarczyn] 2.1.2.1. Kazimierz Woyciech Kowalski, ur. 03.03.1838 Warszawa [par. Św. Krzyża Warszawa] 1. Maciej Bajerski ur. ok. 1735 Monice + Małgorzata Wiąz ur. ok. 1738 Monice, zm. 12.08.1828 Monice, ojciec : Maciej, matka : Marianna [par. Sieradz] 1.1. Łucja Bajerska ur. ok. 1752 Monice + Wojciech Mitutka ur. ok. 1749 Monice [par. Sieradz] 1.1.1. Walenty Mitutka ur. ok. 1770 Monice, zm. 04.01.1850 Monice + Urszula Gołąb ur. ok. 1773, zm. 01.11.1846 Monice, ojciec : Jakub, matka : Regina [par. Sieradz] 1.1.1.1. Anastazja Mitutka ur. ok. 1811 Monice + Karol Balcerzak ur. ok. 1808 Jeziory, ślub 09.11.1828 Monice, ojciec : Sebastian, matka : Marianna [par. Sieradz] 1.1.1.1.1. Małgorzata Balcerzak ur. 21.12.1829 Monice [par. Sieradz] 1.1.1.1.2. Antoni Balcerzak ur. 16.01.1832 Monice + Elżbieta Bartosiewicz ur. 30.10.1841 Monice, ślub 26.11.1863 Monice, ojciec : Andrzej, matka : Justyna Górniak [par. Sieradz] 1.1.1.1.3. Józefa Balcerzak ur. 12.03.1834 Monice [par. Sieradz] 1.1.1.1.4. Marianna Balcerzak ur. 20.05.1838 Monice [par. Sieradz] 1.1.1.1.5. Wojciech Balcerzak ur. 10.04.1848 Monice + Józefa Płachta ur. 14.02.1865 Monice, ślub 17.01.1887 Monice, ojciec : Maciej, matka : Katarzyna Nowak [par. Sieradz] 1.1.1.1.6. Paweł Balcerzak ur. 11.01.1853 Monice [par. Sieradz] 1.1.1.2. Urszula Mitutka ur. ok. 1821 Monice, 06.03.1889 Monice [par. Sieradz] + ( Urszula) Piotr Olasek ur. ok. 1821 Monice, zm. 29.01.1856 Monice, ojciec : Józef, matka : Agnieszka Garbala [par. Sieradz] + ( Urszula) Ignacy Gołąb ur. 26.07.1832 Monice, ślub 01.02.1861 Monice, ojciec : Wawrzyniec, matka : Katarzyna Chlebicz [par. Sieradz] 1.1.1.3. Monika Mitutka ur. 15.05.1830 Monice + Antoni Ożeg ur. ok. 1827 Monice, ślub 13.02.1854 Monice, ojciec : Kazimierz, matka : Rozalia Włodarczyk [par. Sieradz] 1.2. Piotr Bajerski ur. ok. 1760 Monice + Marianna ur. ok. 1774 [par. Sieradz] 1.2.1. Maciej Bajerski ur. ok. 1792 Monice, zm. 13.10.1834 Monice + Magdalena Jasek ur. ok. 1794 Monice [par. Sieradz] 1.2.2. Klara Bajerska ur. ok. 1808 Monice + Mikołaj Kubik ur. ok. 1806 Monice [par. Sieradz] 1.2.2.1. Salomea Kubik ur. ok. 1826 Monice, zm. 10.02. 1832 Monice [par. Sieradz] 1.3. Jędrzej Bajerski ur. ok. 1767 Kłocko + Marianna Kulawiak ur. ok. 1771, zm. 164/1814 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.1. Irena Bajerska ur. ok. 1783, zm. 301/1813 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2. Jan Bajerski ur. ok. 1788 Sieradz, zm. 03.02.1839 Kłocko + Jadwiga Chezan ur. ok. 1776 Szadek, zm. 18.09.1850 Kłocko, ślub 08.02.1812 Janiszewice, ojciec : Jędrzej, matka : Rozalia Jurczan [par. Sieradz; par. Korczew] 1.3.2.1. Katarzyna Bajerska ur. 72/1812 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2. Marianna Bajerska ur. 112/1814 Kłocko, zm. 30.04.1850 Kłocko + Łukasz Balcerzak ur. ok. 1805 Jeziory, ślub 06.02.1830 Kłocko, ojciec : Kazimierz, matka : Brygida [par. Sieradz] 1.3.2.2.1. Anna Balcerzak ur. 11.06.1833 Kłocko, zm. 17.10.1846 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.2. Wincenty Balcerzak ur.03.04.1836 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.3. Wojciech Balcerzak ur. 15.04.1839 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.4. Ignacy Balcerzak ur. 14.07.1842 Monice, zm. 15.03.1894 Kłocko + Klara Kulawiak ur. 15.08.1843 Kłocko, ślub 14.02.1865 Kłocko, ojciec : Szczepan, matka : Gertruda Miłek [par. Sieradz] 1.3.2.2.4.1. Rozalia Balcerzak ur. 26.08.1878 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.4.2. Józefa Balcerzak ur. 17.04.1880 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.4.3. Wiktoria Balcerzak ur. 15.01.1884 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.4.4. Józef Balcerzak ur. 07.08.1887 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.5. Franciszka Balcerzak ur. 16.09.1848 Kłocko, zm. 25.08.1853 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.3. Jan Bajerski ur. ok. 1817 Kłocko, zm. 02.03.1827 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.3. Katarzyna Bajerska ur. ok. 1792 Kłocko + Jakub Wulf ur. ok. 1787 Kalisz, ślub 10/1812 Sieradz, ojciec : Jan, matka : Marianna Olbińska [par. Sieradz; par. Kalisz] 1.4. Marcin Bajerski ur. ok. 1772 Brączynno + Marianna ur. ok. 1775 [par. Brzeźnio] 1.4.1. Wawrzyniec Bajerski ur. ok. 1794 Brączynno, zm. 16.05.1830 Pustelnik+ Anastazja Pustelnik ur. ok. 1797 Pustelnik, ojciec : Karol, matka : Zofia Grobelna [par. Brzeźnio] 1.4.1.1. Anastazja Bajerska ur. 15.12.1825 Brzeźnio + Jan Kmietczyk ur. 09.05.1823 Brzeźnio, ślub 06.02.1842 Brzeźnio, ojciec : Stanisław, matka : Józefa Banach [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.1. Magdalena Kmietczyk ur. 05.1850 zm. 14.08.1852 Brzeźnio [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.2. Józefa Kmietczyk ur. 06.03.1851, zm. 17.08.1852 Brzeźno [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.3. Stanisław Kmietczyk ur. 04. 05.1852 zm. 06.01.1854 Brzeźnio [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.4. Apolonia Kmietczyk ur. 14.04.1857 Brzeźnio + Stanisław Świątek ur. 02.05.1850 Stanisławów, ślub 29.01.1877 Brzeźnio, ojciec : Michał, matka : Wiktoria Zientara [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.5. Marianna Kmietczyk ur. 24.03.1859 Brzeźnio [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.6. Wawrzyniec Kmietczyk ur. 05.08.1863 Brzeźnio [par. Brzeźnio] 1.4.2. Katarzyna Bajerska ur. ok. 1795 Kłocko + Jakub Wilczyński ur. ok. 1785 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.2.1. Wojciech Wilczyński ur. 63/1814, zm. 78/1814 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.2.2. Antoni Wilczyński ur. 88/1815 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.2.3. Jan Wilczyński ur. ok. 1825 Kłocko + Marianna Jobczyk ur. 03.09.1831 Drzązna, ślub 25.11.1850 Drzązna , ojciec : Łukasz, matka : Tekla Toboła [par. Chrupia Wielka; par. Sieradz] 1.4.2.4. Marianna Wilczyńska ur. 31.08.1828 Kłocko + Bartłomiej Kubik ur. 1816 Kłocko, ślub 04.11.1844 Kłocko, ojciec : Grzegorz, matka : Józefa Wojtczak [par. Sieradz] 1.4.2.5. Paweł Wilczyński ur. 13.01.1831 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.2.6. Magdalena Wilczyńska ur. 19.07.1833, zm. 28.08.1834 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3. Jakub Bajerski ur. ok. 1796 Kłocko, zm. 24.01.1848 Kłocko [par. Sieradz] + ( Jakub ) Gertruda Kowalska ( wdowa po Jaworskim) ur. ok. 1798 Kłocko, zm. 13.02.1843 Kłocko, ojciec : Maciej, matka : Marianna [par. Sieradz] 1.4.3.1. Agnieszka Bajerska ur. ok. 1825 Kłocko, zm. 01.06.1861 Zapusta Wielka + Marcin Kaczmarek ur. ok. 1823 Zapusta Wielka, ślub 23.01.1842 zm. 07.02.1852 Zapusta Wielka, ojciec : Grzegorz, matka : Elżbieta Helena Jasek [par. Sieradz] 1.4.3.1.1. Józef Kaczmarek ur. 11.02.1844 Zapusta Wielka [par. Sieradz] 1.4.3.1.2. Franciszek Kaczmarek ur. 31.08.1846, zm. 04.04.1849 Zapusta Wielka [par. Sieradz] 1.4.3.1.3. Paweł Kaczmarek ur. ok. 1850, zm. 05.09.1851 Zapusta Wielka [par. Sieradz] 1.4.3.1.4. Ignacy Kaczmarek ur. 01.01.1854 Zapusta Wielka [par. Sieradz] 1.4.3.2. Marianna Bajerska ur. 04.01.1826 Kłocko, zm. 17.02.1859 Kłocko + Wincenty Jasek ur. ok. 1820 Kłocko, zm. 18.10.1869 Kłocko, ślub 30.01.1843 Kłocko, ojciec : Paweł, matka : Franciszka Balcerzak [par. Sieradz] 1.4.3.2.1. Józefa Jasek ur. 01.03.1845 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.2.2. Wojciech Jasek ur. zm. 24.06. 1849 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.2.3. Andrzej Jasek ur. 23.10.1850, zm. 14.12.1852 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.2.4. Salomea Jasek ur. 04.10.1853 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.3. Tekla Bajerska ur. 02.08. 1829 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.4. Małgorzata Magdalena Bajerska ur. 02.06.1833, zm. 11.07.1833 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.5. Piotr Bajerski ur. 07.06.1834, zm. 25.07.1834 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.6. Zofia Bajerska ur. ok. 30.04.1836 Kłocko, zm. 13.02.1853 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.7. Józefa Bajerska ur. 28.12.1838 Kłocko, zm. 02.03.1892 Kłocko + Paweł Krawczyk ur. 17.01.1827 Kłocko, ślub, ojciec : Maciej, matka : Marcjanna Bednarek [par. Sieradz] + (Jakub) Marianna Bartos ur. ok. 1817 Jeziory, ślub 11.09.1843 Jeziory, zm. 24.01.1886 Kłocko, ojciec : Adam, matka : Urszula Klimczyk [par. Sieradz] 1.4.3.8. Antoni Bajerski ur., zm. 16.01.1847 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.9. Antoni Bajerski ur. 01.06.1848 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.4. Marianna Bajerska ur. ok. 1806 Kłocko + Paweł Kuzaik ur. ok. 1794 Masłowice [par. Sieradz; par. Ruda] 1.4.4.1. Marianna Kuzaik, ur. 26.12.1831 Masłowice [par. Ruda] 1.5. Jan Bajerski ur. ok. 1775 Brączynno + Anna Pniewska ur. ok. 1785 [par. Pszczonów] 1.5.1. Piotr Bajerski ur. 28.06.1810 Wierzbienie [par. Pszczonów] 1.6. Małgorzata Bajerska ur. ok. 1778 + Mikołaj Musiał ur. ok. 1774 Brączynno [par. Brzeźnio] 1.6.1. Mateusz Musiał ur. ok. 1799 Brzeźnio [par. Brzeźnio] + ( Mateusz) Elżbieta Cieślak ur. ok. 1805 Cieszecin, ślub 18.09.1825 Charłupia Wielka, zm. 17.10.1827 Chrupia Wielka, ojciec : Adam, matka : Apolonia Skorupa [par. Sieradz; par. Chrupia Wielka] + ( Mateusz) Elżbieta Kwasniewska ur. ok. 1798 Drzązna, ślub 26.02.1829 Chrupia Wielka, ojciec : Tomasz, matka : Helena [par. Sieradz; par. Chrupia Wielka] 2. Antoni Bajerski ur. ok. 1741 Rdutów + Elżbieta ur. ok. 1744 [par. Imielno] 2.1. Michał Bajerski ur. 28.09.1763 Bowyczyny + Marianna ur. ok. 1772 [par. Imielno] 2.1.1. Piotr Bajerski ur. 1786 Grochów + Marianna Stęborowska ur. ok. 1787 [par. Grochów] 2.1.1.1. Roch Bajerski ur. 16.08.1810 Chrosno [par. Grochów] 2.1.2. Jakub Bajerski ur. ok. 1791 Bzówki + Józefa ur. ok. 1795 [par. Krośniewice] 2.1.2.1. Marianna Bajerska ur. ok. 1819 Bzówki, zm. 29.10.1821 Bzówki [par. Krośniewice] 2.1.3. Marcin Bajerski ur. ok. 1792 Zalesie + Wiktoria Adamska ur. ok. 1795 [par. Krośniewice] 2.1.3.1. Rozalia Bajerska ur. ok. 1812 Zalesie [par. Krośniewice] 2.1.4. Józefa Bajerska ur. ok. 1794 Gostynin + Józef Ostrowski ur. ok. 1792 Gąbin [par. Gostynin; par. Gąbin] 2.1.4.1. Salomea Ostrowska ur. ok. 1815 Śleszyn [par. Śleszyn] + ( Salomea) Marceli Sułkowski ur. ok. 1814, zm. 07.04.1837 Redecz Krukowy [par. Brześć Kujawski] + ( Salomea) Piotr Kostecki ur. ok. 1804 Sołek, zm. 21.01.1856 Borówek, ślub 18.10.1842 Buszków, ojciec : Józef, matka : Katarzyna [par. Oszkowice; par. Opoczno; par. Żychlin ] 2.1.4.1.1. Karol Kostecki ur. 01.10.1843 Buszków [par. Żychlin] 2.1.4.1.2. Marianna Kostecka ur. 29.12.1845 Kaczkowizna [par. Żychlin] 2.1.4.1.3. Emilia Kostecka ur. 05.05.1849 Buszków [par. Żychlin] 2.1.4.1.4. Bronisława Kostecka ur. 25.12.1852 Dębowa Góra [par. Żychlin; par. Bąków Górny ] + (Salomea) Józef Popławski ur. ok. 1807 Orłów, ślub 19.03.1857 Borówek, ojciec : Maciej, matka : Julianna Nowakowska [par. Żychlin; par. Oszkowice] 2.1.5. Jan Bajerski ur. ok. 1796 Krośniewice + Anna Dryzner ur. ok. 1808 [par. Krośniewice] 2.1.5.1. Bogusław Bajerski ur. 14.11.1833 Pniewy [par. Krośniewice] 2.1.6. Piotr Bajerski ur. ok. 1798 Wola Pierowa + Marcjanna Pawlak ur. ok. 1801 Wola Pierowa, zm. 14.01.1886 Nowa Wieś [par. Krośniewice; par. Imielno] 2.1.6.1. Antoni Bajerski ur. ok. 1818 Wola Pierowa, zm. 09.04.1902 Ostrowy + Marianna Walczak ur. ok. 1818 Wola Pierowa, zm. 30.11.1894 Ostrowy, ojciec : Adam, matka : Magdalena [par. Krośniewice; par. Imielno] 2.1.6.1.1. Tomasz Bajerski ur. ok. 1840 Wola Pierowa [par. Krośniewice] + ( Tomasz) Marianna Wiśniewska ur. 24.01.1839 Kajew, ojciec : Franciszek, matka : Anna Starczewska [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.1. Antonina Bajerska ur. ok. 1862 Wola Pierowa + Józef Kalinowski ur. 21.01.1868 Nowa Wieś, ślub 06.02.1891 Nowa Wieś, ojciec : Michał, matka : Marianna Pokorska [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.1.1. Andrzej Bajerski ur. 13.11.1889 Nowa Wieś [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.1.2. Jan Kalinowski ur. 13.05.1894 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.1.3. Marianna Kalinowska ur. 20.01.1897 Nowa Wieś [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.1.4. Michalina Kalinowska ur. 14.08.1899 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.2. Józefa Bajerska ur. 16.08.1865 Wola Pierowa, zm. 19.10.1890 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.3. Józef Bajerski ur. ok. 1866 Wola Pierowa + Józefa Siniarska ur. ok. 1866 Gawendów, ślub 13.06.1886 Łódź NMP, ojciec : Wincenty, matka : Marianna Obrębska [par. Krośniewice; par. Opoczno; par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.3.1. Teofil Bajerski ur. 03.11.1889 Łódź [par. Łódź NMP] + (Tomasz) Marianna Szymańska ur. 27.11.1846 Franki, ojciec : Adam, matka : Zofia Budner [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.4. Michał Bajerski ur. ok. 1871 Wola Pierowa + Agnieszka Kulig ur. ok. 1872 Krzyżanów, ślub 02.08.1896 Bałuty, ojciec : Wojciech, matka : Marianna Sik [par. Krośniewice; par. Piotrków Trybunalski; par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.1. Leokadia Bajerska ur. ok. 1897, zm. 11.03.1899 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.2. Marianna Bajerska ur. ok. 1898 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.3. Józef Bajerski ur. ok. 1900, zm. 30.09.1902 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.4. Leon Bajerski ur. 20.03.1904 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.5. Regina Bajerska ur. 14.07.1909, zm. 15.09.1909 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.6. Józefa Bajerska ur. 11.1911, zm. 21.08.1912 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] + (Tomasz) Marianna Krajewska ur. 31.08.1844 Kajew, ojciec : Andrzej, matka : Franciszka Grzelak [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.5. Bronisława Bajerska ur. 27.07.1875, zm. 10.04.1877 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.6. Jan Bajerski ur. 05.05.1878 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.7. Antoni Bajerski ur. 25.05.1882 Ostrowy + Antonina Cichacz ur. 14.05.1885 Kajew, ślub 20.01.1907 Ostrowy, ojciec : Jakub, matka : Franciszka Antczak [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.7.1. Janina Bajerska ur. 20.10.1907 Ostrowy, zm. 07.07.1910 Bałuty [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.7.2. Marianna Bajerska ur. 01.04.1909 Ostrowy, zm. 04.06.1910 Bałuty [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.8. Franciszka Bajerska ur. 08.09.1884, zm. 30.04.1885 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.9. Andrzej Bajerski ur. , zm. 26.11.1889 Nowa Wieś [par. Krośniewice] 2.1.6.1.2. Mateusz Bajerski ur. ok. 1843 Wola Pierowa, zm. 18.03.1860 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.3. Agnieszka Bajerska ur. ok. 1846 Wola Pierowa + Józef Kołodziejczyk ur. 20.12.1838 Ostrówek, ślub 10.10.1864 Błonie, ojciec : Michał, matka : Agnieszka Sochacka [par. Krośniewice] 2.1.6.1.3.1. Antoni Kołodziejczyk ur. 27.05.1868 Lisice + Józefa Cichacz ur. 02.09.1871 Kajew, ślub 20.11.1893 Dąbrowice , ojciec : Józef, matka : Marianna Szulczkowska [par. Krośniewice] 2.1.6.1.3.2. Wojciech Kołodziejczyk ur. 04.04.1874 Kajew + Antonina Chlebos ur. 17.05.1882 Włodarza, ślub 29.01.1902 Dąbrowice, ojciec : Wawrzyniec, matka : Józefa Jankowska [par. Krośniewice; par. Żakowiec] 2.1.6.1.4. Franciszka Bajerska ur. 24.09.1848 Wola Pierowa/Imielno + Melchior Czajka ur. ok. 1858 Zawodzie, ślub 17.02.1878 Ostrowy, ojciec : Marcin, matka : Marianna Mikołajczak [par. Krośniewice; par. Imielno] 2.1.6.1.4.1. Stanisław Czajka ur. 13.04.1888 Dąbrowice [par. Kutno] 2.1.6.1.5. Stanisław Bajerski ur. 04.05.1855 Wola Pierowa + Antonina Nowak ur. 04.02.1861 Ostrowy, ślub 23.01.1881 Ostrowy, ojciec : Adam, matka : Monika Siwińska [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.1. Józef Bajerski ur. 03.02.1882 , zm. 02.05.1882 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.2. Marianna Bajerska ur. 30.01.1888 Ostrowy + Józef Chojnacki ur. 29.09.1884 Pierna, ślub 21.04.1907 Ostrowy, ojciec : Antoni, matka : Antonina Koniuszy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.2.1. Helena Chojnacka ur. 06.09.1891, zm. 13.12.1892 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.2.2. Stefania Chojnacka ur. 1897, zm. 30.10.1913 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.2.3. Anna Chojnacka ur. 05.06.1912 zm. 09.01.1994 Ostrowy + Wróblewski [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.3. Stefania Bajerska ur. 30.08.1897 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6. Jan Bajerski ur. 24.04.1858 Błonie zm. 06.05.1896 Ostrowy + Marianna Stelmaszczyk ur. 30.09.1861 Ostrówki, ślub 03.08.1884 Ostrówki, ojciec : Wojciech, matka : Antonina Wojciechowska [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.1. Marianna Bajerska ur. 29.08.1885, zm. 09.07.1886 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.2. Stanisława Bajerska ur. 15.01.1887 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.3. Michalina Bajerska ur. 19.09.1888, zm. 04.12.1901 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.4. Józef Bajerski ur. 26.02.1891 Ostrowy, zm. 05.06.1900 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.5. Anna Bajerska ur. 20.06.1893, zm. 29.12.1901 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.6. Zofia Bajerska ur. 30.09.1895 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.7. Bolesław Bajerski ur. 01.08.1897, zm. 24.06.1900 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.8. Stanisław Bajerski ur. 17.04.1900 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.7. Józef Bajerski ur. 31.01.1861 Błonie [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8. Grzegorz Bajerski ur. 05.05.1863 Błonie + Józefa Mielczarek ur. 10.03.1863 Ostrowy, ślub 08.02.1885 Ostrowy, ojciec : Wawrzyniec, matka : Józefa Korput [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.1. Józef Bajerski ur. 16.02.1886 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.2. Stanisław Bajerski ur. 13.03.1888 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.3. Anna Bajerska ur. 25.05.1890 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.4. Feliks Bajerski ur. 30.05.1892 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.5. Józefa Bajerska ur. 05.02.1894 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.6. Stanisława Bajerska ur. 13.10.1895 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.7. Antona Bajerska ur. 30.04.1900 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.8. Marianna Bajerska ur. 05.06.1902 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.9. Jan Bajerski ur. 13.06.1904 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.10. Stefan Bajerski ur. 28.07.1897 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.11. Aleksander Bajerski ur. 22.08.1909 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.9. Antonina Bajerska ur. 27.04.1866 Błonie, zm. 05.01.1867 Błonie [par. Krośniewice] 2.1.6.2. Andrzej Bajerski ur. ok. 1826 Wola Pierowa + Rozalia Balcerzak ur. 1827 Kutno- Łąkoszyn, [par. Krośniewice; par. Kutno- Łąkoszyn] 2.1.6.2.1. Józef Bajerski ur. 05.10.1863 Szubsko Małe Kutno- Łąkoszyn [par. Kutno- Łąkoszyn] 2.1.6.3. Maciej Bajerski ur. ok. 1828 Wola Pierowa + Marianna Małecka ( wdowa po Józefie Lewandowskim zm. 17.01.1873 Grodno) ur. ok. 1836 Łęczyca, zm. 17.09.1876 Grodno, ślub 05.11.1873 Grodno, ojciec : Józef, matka : Tekla [par. Krośniewice; par. Grochów; par. Łęczyca] 2.1.6.3.1. Piotr Bajerski ur. 22.06.1876, zm. 13.10.1876 Grodno [par. Grochów] 2.1.6.4. Leon Bajerski ur. 14/1840 Sołek-Śleszyn + Antonina Studzińska ur. ok. 1845 Luszyn, ślub 3/1865 Luszyn [par. Sołek-Śleszyn; par. Płock ] 2.1.6.4.1. Walentyna Bajerska ur. 11.02.1869 Sędki [par. Żychlin] 2.1.6.4.2. Wawrzyniec Bajerski ur. ok. 1879 Sędki + Teodora Rączkiewicz ur. ok. 1891 [par. Żychlin] 2.1.6.4.2.1. Bronisław Bajerski ur. 23.02.1911 Grzybów [par. Sołek-Śleszyn] 2.1.6.4.3. Władysław Bajerski ur. 17.06.1881 Zgoda + Aniela Felicja Tomczyńska ur. ok. 1880 Władysławów, ślub 27.05.1901 Mszczonów, ojciec : Józef, matka : Aniela Wiśniewska [par. Sołek-Śleszyn; par. Bedlno; par. Mszczonów] 2.1.6.4.3.1. Józef Bajerski ur. 14.03.1902 Mszczonów, zm. 20.03.1909 Żychlin [par. Żychlin; par. Mszczonów] 2.1.6.4.3.2. Władysława Bajerska ur. 07.01.1907 Zgoda [par. Sołek-Śleszyn] 2.1.6.4.3.3. Antonina Bajerska ur. 16.06.1908 Biała [par. Sołek-Śleszyn] 2.1.6.4.3.4. Aniela Bajerska ur. 12.1908, zm. 30.08.1909 Żychlin [par. Żychlin] 2.1.6.4.3.5. Stanisław Bajerski ur. 12.03.1910 Żychlin [par. Żychlin] 2.1.6.4.4. Anna Bajerska ur. 16.05.1884 Sołek-Śleszyn [par. Sołek-Śleszyn] 2.1.6.5. Józefa Bajerska ur. ok. 1842 + Tomasz Jabłoński ur. ok. 1837, ślub 4/1858 [par. Sołek-Śleszyn] 2.1.7. Roch Bajerski ur. ok. 1806 Wola Pierowa + Marianna Pawlak ur. ok. 1817 Wilkowia [par. Imielno] 2.1.7.1. Marianna Bajerska ur. ok. 1836 zm. 26.06.1870 Stanisławice + Szczepan Krukowski ur. ok. 1838 [par. Bedlno] 2.1.7.1.1. X Krukowska ur. zm. 31.03.1862 Stanisławice/Bedlno [par. Bedlno] 2.1.7.1.2. Jan Krukowski ur. 23.05.1863 Stanisławice [par. Bedlno] 2.1.7.1.3. Marianna Krukowska ur. 01.08.1868 Stanisławice [par. Bedlno] 2.1.7.2. Jan Bajerski ur. 22.06.1837 Wola Pierowa [par. Imielno] 2.1.8. Rozalia Bajerska ur. ok. 1808 Wola Pierowa [par. Imielno] + ( Rozalia) Jan Komornik ur. 1797 Rdutów [par. Imielno] 2.1.8.1. Mateusz Komornik ur. 08.09.1827 Wola Pierowa [par. Imielno] + ( Rozalia) Jan Florczak ur. 1802 Wola Pierowa [par. Imielno] 2.1.8.2. Antonina Florczak ur. 17.06.1832 Wola Pierowa [par. Imielno] 2.1.8.3. Józef Florczak ur. 15.02.1838 Wola Pierowa [par. Imielno] 2.1.8.4. Wojciech Florczak ur. 1841 Lubień Kujawski + Marianna Katarzyna Szołańska ur. 20.11.1843 Wilkowia, ślub : 20.10.1861 Wilkowia, ojciec : Tomasz, matka : Marianna Lach [par. Imielno; par. Lubień Kujawski] 2.2. Mikołaj Bajerski ur. ok. 1764 Modlna + Krystyna Bieńkowska ur. ok. 1763 zm. 31.03.1829 Skotniki, ojciec : Idzi, matka : Julianna [par. Modlna; par. Zgierz] 2.2.1. Mateusz Bajerski ur. ok. 1783 + Marianna Kowalewska ur. ok. 1785 zm. 25.12.1860 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.1. Grzegorz Bajerski ur. ok. 1803 Krasnodęby + Zuzanna Spychalska ur. ok. 1803 [par. Bełdów] 2.2.1.1.1. Marianna Bajerska ur. ok. 1821 Bałdrzychów [par. Poddębice] + (Marianna) Andrzej Domański ur. ok. 1820 Łęczyca, zm. ok. 1856 [par. Łęczyca] + (Marianna) Antoni Szadkowski ur. ok. 1840 Jastrzębia, ślub 01.07.1861 Jastrzębia , ojciec : Ksawery, matka : Tekla Gajewska [par. Zgierz] 2.2.1.2. Antoni Bajerski ur. ok. 1805 Poddębice + Agnieszka ur. ok. 1808 [par. Poddębice] 2.2.1.2.1. Jan Bajerski ur. ok. 1835 Biernacice + Marianna Grabińska ur. ok. 1845 Ostrowsko, ślub 28.02.1859 Brodnia-Glinno. ojciec : Walenty, matka : Krystyna Urban [par. Uniejów; par. Brodnia-Glinno] 2.2.1.2.1.1. Franciszek Bajerski ur. 02.09.1875 Zakrzew [par. Jeziorsko] 2.2.1.2.1.2. Józef Bajerski ur. 02.09.876, zm. 28.07.1877 Zakrzew [par. Jeziorsko] 2.2.1.2.1.3. Stanisława Bajerska ur. 19.03.1877 Zakrzew + Władysław Jaruga ur. ok. 1871 Feliksów, ślub 02.10.1898 Zagórki, ojciec : Franciszek, matka : Katarzyna Olczyk [par. Jeziorsko; par. Brodnia-Glinno] 2.2.1.2.1.3.1. Marianna Jaruga ur. 05.08.1899 Zagórki [par. Brodnia-Glinno] 2.2.1.2.1.3.2. Joanna Józefa Jaruga ur. ok. 1901 Borzewisko, zm. 20.04.1905 Lubola [par. Jeziorsko; par. Brodnia-Glinno] 2.2.1.2.1.4. Ignac Bajerski ur. 01.06.1879 Zakrzew + Franciszka Kalecka ur. ok. 1891 [par. Jeziorsko] 2.2.1.2.1.4.1. Bolesława Bajerska ur. 25.02.1912 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.1.2.1.5. Józefa Bajerska ur. 03.01.1884 Zakrzew, zm. 24.01.1960 Jeziorsko + Józef Szałek ur. 05.02.1882 Ostrów, ślub 04.06.1906 Dzierzązna, ojciec : Stanisław, matka : Marianna Misiak [par. Jeziorsko; par. Brodnia-Glinno] 2.2.1.2.1.5.1. Józefa Szałek ur. 14.03.1909 zm. 14.04.1909 Pęczniew [par. Pęczniew] 2.2.1.2.1.5.2. Stanisława Zofia Szałek ur. 14.05.1910, zm. 07.02.1911 Pęczniew [par. Pęczniew] 2.2.1.3. Konstancja Bajerska ur. ok. 1806 Poddębice + Michał Majewski ur. ok. 1802 Poddębice [par. Poddębice] 2.2.1.3.1. Apolinary Majewski ur. 08.01.1824 Poddębice [par. Poddębice] 2.2.1.3.2. Agnieszka Majewska ur. 15.01.1826 Poddębice [par. Poddębice] 2.2.1.3.3. Wincenty Majewski ur. 09.07.1829, zm. 11.03.1831 Poddębice [par. Poddębice] 2.2.1.3.4. Józef Majewski ur. 07.03.1832 Poddębice [par. Poddębice] 2.2.1.4. Józef Bajerski ur. ok. 1809 Dalików + Helena ur. ok. 1819 [par. Dalików] 2.2.1.4.1. Katarzyna Bajerska ur. ok. 1839 Dalików + Wojciech Matusiak ur. ok. 1824 Złotniki, zm. 4/1863 Złotniki, ojciec: Jan, matka : Brygida Kowalska [par. Dalików] 2.2.1.4.1.1. Marianna Matusiak ur. 05.05.1859 Sarnów [par. Bełdów] 2.2.1.5. Jakub Bajerski ur. 1813 Sokolniki, zm. 29.02.1894 Sobień [par. Bełdów] + (Jakub) Marianna Szotarska ur. ok. 1814 Łęczyca [par. Łęczyca] 2.2.1.5.1. Andrzej Bajerski ur. ok. 1833 Dalików [par. Dalików] + (Andrzej) Rozalia Wojciechowska ur. ok. 1820 Jesionka, zm. 09.01.1873 Szpital/Kutno [par. Szczawin Kościelny; par. Kutno] 2.2.1.5.1.1. Marianna Bajerska ur. ok. 1861 Rzadka Wola + Marcin Lewandowski ur. 31.01.1840 Nierzaków, ślub 24.04.1899 Żychlin, ojciec : Bartłomiej, matka : Zuzanna Wojciechowska [par. Brześć Kujawski; par. Strzelce; par. Żychlin] 2.2.1.5.1.2. Andrzej Bajerski ur. ok. 1863 Rzadka Wola + Marianna Pawlicka ur. 22.03.1863 Dobrzelin, ojciec : Stanisław, matka : Józefa Warzyńska [par. Brześć Kujawski; par. Żychlin] 2.2.1.5.1.2.1. Stanisław Bajerski ur. 29.09.1901 Raków [par. Brześć Kujawski; par. Żychlin] + (Andrzej) Józefa Ziółkowska ur. 08.03.1843 Raków, ślub 03.02.1876 Żychlin, ojciec : Józef, matka : Katarzyna Grobelna [par. Żychlin] 2.2.1.5.1.3. Agnieszka Bajerska ur. 01.10.1876 Żychlin [par. Żychlin] 2.2.1.5.1.4. Katarzyna Bajerska ur. ok. 1879, zm. 19.12.1893 Żychlin [par. Żychlin] 2.2.1.5.1.5. Franciszka Bajerska ur. 1884, zm. 09.09.1892 Żychlin [par. Żychlin] + (Jakub) Teofilia Karczmarek ur. ok. 1817 Sobień, ojciec : Mikołaj, matka : Franciszka Jabramczyk [par. Bełdów] 2.2.1.5.2. Stefan Bajerski ur. ok. 1855 Dalików + Anna Sobczak ur. ok. 1859 Złotniki, ojciec : Piotr, matka : Marianna Komorek [par. Dalików] 2.2.1.5.3. Franciszek Bajerski ur. ok. 1858 Dalików zm. 01.06.1879 Sarnówek [par. Dalików] + (Jakub) Marianna Aleksandrowicz ur. 26.11.1827 Krasnodęby, zm. 15.08.1862 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.5.4. Apolonia Bajerska ur. 13.10.1860 Krasnodęby + Józef Błaszczyk ur. ok. 1865 Krzemieniew, ślub 13.02.1884 Krasnodęby, ojciec : Stefan, matka : Agnieszka Olejniczak [par. Bełdów] 2.2.1.5.4.1. Władysława Błaszczyk ur. 03.11.1891 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.5.4.2. Stanisław Błaszczyk ur. 07.05.1894 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.5.4.3. Władysław Błaszczyk ur. 04.04.1896 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.5.4.4. Józef Błaszczyk ur. 16.04.1898, zm. 25.07.1899 Ustronie [par. Parzęczew] 2.2.1.5.4.5. Feliks Błaszczyk ur. 21.09.1900 Ustronie [par. Parzęczew] 2.2.1.5.4.6. Zofia Błaszczyk ur. 16.05.1905 Ustronie [par. Parzęczew] 2.2.1.6. Tomasz Bajerski ur. 05.11.1817 Krasnodęby , zm. ok. 1859 Krasnodęby + Marianna Aleksandrowicz ur. 26.11.1827 Krasnodęby, zm. 15.08.1862 Krasnodęby, ślub 07.11.1846 Krasnodęby, ojciec : Walenty, matka : Marianna Pieniążek [par. Bełdów] 2.2.1.6.1. Marianna Bajerska ur. 06.02.1850 Krasnodęby + Ignacy Borkowski ur. ok. 1843 Piotrowo, ślub 03.02.1869 Krasnodęby Nowe, ojciec : Jakub, matka : Marianna Barańska [par. Bełdów] 2.2.1.6.1.1. Kazimierz Borkowski ur. 03.03.1870 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.6.1.2. Margarita Borkowska ur. 10.06.1876 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.6.1.3. Feliksa Borkowska ur. ok. 1877 Zelgoszcz, zm. 24.06.1912 Łódź, Św. Wojciech + Jan Nowak ur. ok. 1875, ślub 20.11.1898 Sarnówek, ojciec : Michał, matka : Anna Urbańska [par. Bełdów; par. Sarnówek; par. Łódź, Św. Wojciech] 2.2.1.6.1.4. Jakub Borkowski ur. 01.05.1886 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.6.2. Marceli Bajerski ur. 28.11.1852 Krasnodęby zm. 31.03.1900 Bałuty/Radogoszcz + Magdalena Mrówczyńska ur. 1857 Wojciechów, ślub 17.06. 1879 Prawęcice, ojciec : Marceli, matka : Teofila Kużawińska [par. Bełdów; par. Łódź NMP; par. Łęczyca] 2.2.1.6.2.1. Tomasz Augustyn Bajerski ur. 28.08.1880 Prawęcice + Marianna Stolarska ur. 15.08.1886 Zgierz, ślub 29.10.1907 Bałuty/Radogoszcz, ojciec : Wincenty, matka : Marcjanna Kuźmińska [par. Bełdów; par. Łódź NMP; par. Łęczyca] 2.2.1.6.2.1.1. Feliks Bajerski ur. 02.04.1909 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.1.6.2.2. Józef Bajerski ur. 22.02.1883 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.6.2.3. Marianna Bajerska ur. 29.08.1889 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.1.6.2.4. Anna Bajerska ur. 08.04.1894 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.1.6.3. Walenty Bajerski ur. 13.02.1855 Krasnodęby [par. Bełdów] + (Walenty) Marianna Matusiak ur. ok. 1855 Wilczków, zm. 07.09.1880 Sędów, ojciec : Antoni, matka : Apolonia Pietrzak [par. Niewiesz; par. Wartkowice] + (Walenty) Antonina Studzińska ur. 11.06.1864 Karnice, ślub 21.01.1882 Karnice, ojciec : Franciszek, matka : Antonina Pigwa [par. Niewiesz; par. Wartkowice] 2.2.1.6.3.1. Józef Bajerski ur. 16.02.1883 Karnice [par. Niewiesz] 2.2.1.6.3.2. Władysław Bajerski ur. 06.01.1885 Karnice[par. Niewiesz] 2.2.1.6.3.3. Tomasz Bajerski ur. ok. 1890 Zadzim + Bronisława Rosiak ur. ok. 1890 Łódź, ślub 07.01.1911 Bałuty/Radogoszcz, ojciec : Paweł, matka : Eugenia Sobańska [par. Sieradz; par. Łódź NMP] 2.2.1.6.3.3.1. Tadeusz Bajerski ur. 12.11.1911 Łódź, Św. Anny, 31.12.1912 Łódź, Św. Anny [par. Łódź, Św. Anny] 2.2.1.6.4. Józef Bajerski ur. 21.02.1858 Krasnodęby + Marianna Walencikiewicz ur. 08.05.1864 Krasnodęby, ślub 04.02.1885 Krasnodęby, ojciec : Konstanty, matka : Marianna Zielińska [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.1. Adam Bajerski ur. 13.11.1885 Krasnodęby zm. 03.11.1895 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.2. Maciej Bolesław Bajerski ur. 18.02.1888 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.3. Franciszek Bajerski ur. 30.09.1890 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.4. Władysław Bajerski ur. 07.02.1893 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.5. Kazimierz Bajerski ur. 12.08.1895 zm. 16.09.1895 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.6. Stefania Bajerski ur. 29.05.1897, zm. 26.06.1897 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.7. Władysława Bajerski ur. 09.09.1898 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.8. Stefan Bajerski ur. 06.02.1899, zm. 02.12.1900 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.9. Helena Bajerska ur. 19.01.1902 Dzierżanów + Władysław Jaworski ur. ok. 1892, ślub. 26.12.1926 Łódź, Św. Anny [par. Bełdów; par. Łódź, Św. Anny] 2.2.1.6.4.10. Władysław Bajerski ur. 11.09.1904 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.7. Franciszka Bajerska ur. 01.06.1821 Krasnodęby [par. Bełdów] + (Franciszka) Michał Rybasiński ur. ok. 1815 Piotrów, ślub 18.10.1843 Krasnodęby, ojciec : Jakub, matka : Agnieszka Niewiadomska [par. Bełdów; par. Zadzim] 2.2.1.7.1. Marianna Rybasińska ur. 29.07.1844 Krasnodęby + Ignacy Borkowski ur. ok. 1843 [par. Bełdów] + (Franciszka) Michał Grodziński ur. ok. 1815 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.7.2. Tomasz Grodziński ur. 11.12.1845 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.8. Ewa Bajerska ur. 30.05.1824, zm. 07.06.1825 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.9. Adam Bajerski ur. 30.05.1824, zm. 27.06.1824 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.10. Wojciech Bajerski ur. 15.04.1826, zm. 25.08.1827 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.11. Franciszek Bajerski ur. 07.04.1836 Sokółka, zm. 15.03.1848 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.12. Katarzyna Bajerska ur. 06.11.1845, zm. 11.07.1846 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.2. Grzegorz Bajerski Lućmierz ur. ok. 1785 + Rozalia ur. ok. 1788 [par. Zgierz] 2.2.2.1. Dominik Bajerski ur. 1805, zm. 11.02.1832 Lućmierz + Łucja Krawczyk ur. ok. 1803, zm. 24.09.1852 Lućmierz [par. Zgierz] 2.2.2.1.1. Andrzej Bajerski ur. 12.11.1829 Lućmierz [par. Zgierz] 2.2.2.1.2. Marianna Bajerska ur. 09.01.1831 Zgierz, zm. 20.06.1836 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.2.1.3. Józefa Bajerska ur. 03.05.1839 Lućmierz + Bartłomiej Stobczyk ur. ok. 1835 Wielka Wieś, ślub 29.10.1860 Lućmierz, ojciec : Wojciech, matka : Katarzyna Sędzicka [par. Zgierz] 2.2.3. Tekla Bajerska ur. ok. 1787 Skotniki + Józef Dumański ur. ok. 1785 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.3.1. Magdalena Dumańska ur. ok. 1803 Zgierz + Jan Skowroński ur. ok. 1803 Zgierz, ślub 11.02.1825 Zgierz, ojciec : Stanisław, matka : X Wasiak [par. Zgierz] 2.2.3.1.1. Katarzyna ur. 18.10.1830 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.3.1.2. Marianna Emilia ur. 29.06.1833 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.4. Bogumił Bajerski ur. ok. 1789 Skotniki + Rozalia Schneider ur. ok. 1791 Kazimierz [par. Kazimierz] 2.2.4.1. Rozalia Bajerska ur. ok. 1811 Krzucz [par. Wrzeszczewice] + (Rozalia) Antoni Sibilski ur. ok. 1771 Kazimierz, ślub 07.11.1831 Kazimierz, ojciec : Krzysztof, matka : Apolonia Wałowska [par. Kazimierz] 2.2.4.1.1. Andrzej Sibilski ur. 14.11.1832 Kazimierz + Marianna Wałowska ur. 16.06.1835 Kazimierz, ślub 12.02.1855 Kazimierz, ojciec : Michał, matka : Antonina Mrugalska [par. Kazimierz] 2.2.4.1.2. Scholastyka Sybilska ur. 09.02.1835, zm. 19.12.1840 Kazimierz [par. Kazimierz] 2.2.4.1.3. Józef Sibilski ur. 27.02.1845 Kazimierz + Antonina Czechowicz ur. 20.04.1842 Kazimierz, ślub 20.02.1865 Kazimierz, ojciec : Jan, matka : Scholastyka Kornowska [par. Kazimierz] 2.2.4.1.4. Scholastyka Apolonia Sybilska ur. 09.02.1842 Kazimierz [par. Kazimierz] + (Scholastyka) Antoni Czerwiński ur. 17.05.1839 Kazimierz, ślub 21.02.1859 Kazimierz, ojciec : Augustyn, matka : Marianna Kurasik [par. Kazimierz] + (Scholastyka) Piotr Paweł Delicki ur. 24.06.1836 Pnie, ślub 04.03.1878 Kazimierz, ojciec : Jan, matka : Monika Bartłomiejak [par. Kazimierz] + (Rozalia) Augustyn Czerwiński ur. ok. 1802 Kazimierz ( wdowiec po Mariannie Kurkowskiej,) ślub 08.02.1858 Kazimierz, ojciec : Jakub, matka : Brygida Ślązak [par. Kazimierz] 2.2.5. Antoni Bajerski ur. ok. 1791 Skotniki [par. Zgierz] + (Antoni) Helena Zaborowska ur. ok. 1798, zm. 03.09.1835 Skotniki, ojciec : Norbert + Zofia [par. Zgierz] 2.2.5.1. Marianna Bajerska ur. 20.03.1822 Skotniki + Walenty Grochowski ur. 11.02.1817 Jędrzejów, ślub 14.01.1844 Szczawin, ojciec : Wojciech, matka : Katarzyna Rutkowska [par. Zgierz; par. Smardzew; par. Mileszki - Łódź] 2.2.5.1.1. Józef Grochowski ur. 23.02. 1845 Szczawin [par. Smardzew] 2.2.5.1.2. Julianna Grochowska ur. 15.05.1849 Skotniki [par. Zgierz] 2.2.5.1.3. Wawrzyniec Grochowski ur. 05.08.1852 Skotniki [par. Zgierz] 2.2.5.1.4. Piotr Grochowski ur. 05.06.1860 Gieczno [par. Śladków Górny] 2.2.5.1.5. Zofia Grochowska ur. 06.04.1863 Gieczno [par. Śladków Górny] 2.2.5.1.6. Wiktoria Grochowska ur. 12.12.1865 Gieczno [par. Śladków Górny] + (Antoni) Eleonora Dąbrowska ur. ok. 1803 Sładków, ślub 09.11.1835 Skotniki, zm. 04.02.1877 Zgierz, ojciec : Maciej, matka : Katarzyna [par. Zgierz; par. Cieciałów] 2.2.5.2. Łukasz Bajerski ur. 04.10.1836 Skotniki, zm. 15.10.1836 Skotniki [par. Zgierz] 2.2.5.3. Marcin Bajerski ur. 17.10.1837 Szczawin, zm. 08.08.1898 Zgierz [par. Zgierz, par. Smardzew] + (Marcin) Józefa Pińska ur. 10.02.1833 Biała, ślub 29.08.1859 Zgierz, ociec : Marcin, matka : Rozalia Różalska [par. Zgierz; par. Gieczno] 2.2.5.3.1. Wojciech Bajerski ur. 06.04.1863 zm. 18.09.1864 Zgierz [par. Zgierz] + (Marcin) Zuzanna Biskupska ur. 31.07.1830 Dąbrówka, ślub 04.07.1864 Zgierz, zm. 09.07.1892 Łódź, ojciec : Jan, matka : Rozalia Tadeusiak [par. Zgierz] 2.2.5.3.2. Józef Bajerski ur. 19.03.1865 Zgierz, zm. 29.08.1881 Zgierz [par. Zgierz] + (Marcin) Anna Wiśniewska ur. 22.07.1857 Bąków Górny, ślub 17.10.1892 Zgierz, ojciec : Łukasz, matka : Zofia Baran ( + Wawrzyniec Walczak, ślub 23.05.1899, ojciec : Jan, matka : Konstancja Banaszek [par. Zgierz] 2.2.5.3.3. Stanisław Bajerski ur. 16.10.1886 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.5.4. Maciej Bajerski ur. 21.01.1841 Maciejów, zm. 20.02.1844 Szczawin [par. Zgierz; par. Smardzew] 2.2.5.5. Józef Bajerski ur. 15.02.1844 Maciejów + Józefa Grochowska ur. 06.03.1840 Sokołów, ślub 16.01.1866 Zgierz, ojciec : Józef, matka : Marianna Borzeńska [par. Zgierz, par. Smardzew] 2.2.5.5.1. Władysław Bajerski ur. 01.11.1866 Zgierz [par. Zgierz] + (Władysław) Franciszka Jaskólska ur. ok. 1877 Chełmża , ślub 25.05.1986 Bałuty, ojciec : Piotr, matka : Helena Wojciechowska [par. Chełmża; par. Łódź NMP] 2.2.5.5.1.1. Zofia Bajerska ur. ok. 1890 Łódź + Leon Kozłowski ur. 1890 [par. Łódź NMP] 2.2.5.5.1.1.1. Jan Kozłowski ur. 13.12.1911 Łódź, św. Kazimierz [par. Łódź, św. Kazimierz] + (Władysław) Wiktoria Popiołek ur. ok. 1868 Dmosin 2.2.5.5.1.2. Czesława Józefa ur. ok. 1894, zm. 24.07.1895 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] + (Władysław) Franciszka Jankiewicz ur. ok. 1878 Góra św. Małgorzaty [par. Góra św. Małgorzaty] 2.2.5.5.1.3. Władysław Bajerski ur. 21.06.1897, zm. 03.06.1899 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] 2.2.5.5.1.4. Stanisław Bajerski ur. 09.11.1898 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] 2.2.5.5.1.5. Alfred Bajerski ur. 24.11.1902 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] 2.2.5.5.1.6. Helena Bajerska ur. 05.04.1905 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] 2.2.5.5.1.7. Maria Bajerska ur. 02.02.1908 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] 2.2.5.5.1.8. Zygmunt Bajerski ur. 21.03.1913 Łódź, ul. Krucza 28, [par. Łódź, św. Stanisława Kostki] 2.2.5.5.2. Antoni Bajerski ur. 25.04.1869 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.3. Antonina Bajerska ur. 10.05.1871 Zgierz + Ludwik Szymczak ur. ok. 1867 Konin, ślub 23.07.1895 Zgierz, ojciec : Wojciech, matka : Katarzyna Pawłowska 2.2.5.5.3.1. Lucjan Szymczak ur. 28.12.1895, zm. 22.07. 1896 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.3.2. Stanisław Szymczak ur. 16.04.1897 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.3.3. Edward Szymczak ur. 19.08.1898 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.3.4. Łucja Józefa Szymczak ur. 24.11.1899 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.3.5. Alfons Szymczak ur. 04.04.1905 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.4. Teofil Bajerski ur. 03.04.1874 Zgierz, zm. 08.04.1877 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.5. Leon Bajerski ur. 08.04.1877 Zgierz, zm. 22.09. 1877 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.6. Michał Bajerski ur. ok. 1793 Skotniki, zm. 26.02.1824 Modrzew + Dorota Sikora ur. 1803 Modlna , ślub 16.01.1820 Skotniki, ojciec : Mikołaj, matka : Jadwiga [par. Modlna; par. Zgierz] 2.2.6.1. Franciszek Bajerski ur. 15.09.1821 Skotniki + Marianna Kraska ur. ok. 1808 Imielno, ślub 23.01.1848 Kiełmina, ojciec : Filip, matka : Rozalia [par. Zgierz; par. Dobra] 2.2.6.1.1. Zofia Bajerska ur. 10.04.1849, zm. 07.02.1850 Kiełmina [par. Dobra] 2.2.6.1.2. Józefa Bajerska ur. 03.02.1851 Kiełmina [par. Dobra] 2.2.6.1.3. Marianna Bajerska ur., zm. 17/1855 Kiełmina [par. Dobra] 2.2.6.2. Piotr Bajerski ur. 1823 Skotniki + Marianna Piekarska ur. ok. 1824 [par. Zgierz] 2.2.6.2.1. Joanna Bajerska ur. ok. 1845 Chodów, zm. 23.12.1890 Łódź, Św. Krzyż [par. Chodów; par. Św. Krzyż ] 2.2.7. Walenty Bajerski ur. ok. 1798 Zgierz + Marianna Rzepecka ur. ok. 1806 Mikułujewice, ślub 12.11.1823 Łagiewniki, ojciec : Jan, matka : Marianna [par. Zgierz] 2.2.7.1. Andrzej Bajerski ur. 21.11.1824 Łagiewniki Małe zm. 16.02.1898 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] + Apolonia Leonowicz ur. 14.05.1829 Szczawin, ślub 25.11.1846 Łagiewniki Małe. zm. 06.04.1870 Łagiewniki, ojciec : Piotr, matka : Marianna Siubińska [par. Zgierz] 2.2.7.1.1. Wojciech Bajerski ur. 30.05.1851 Łagiewniki Małe, zm. 25.03.1902 Bałuty/Radogoszcz [par. Zgierz; par. Łódź NMP] + (Wojciech) Teodozja Trzcińska ur. 1860 Łagiewniki, ślub 10.05.1880 Łagiewniki, zm. 22.04.1889 Bałuty/Radogoszcz, ojciec : Antoni, matka : Klementyna Plucińska [par. Zgierz; par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.1. Stanisław Bajerski ur. 24.04.1881, zm. 11.12.1881 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.1.2. Józef Bajerski ur. 31.11.1882, zm. 05.01.1883 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.1.3. Helena Bajerska ur. 26.02.1884 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.1.4. Franciszek Bajerski ur. 23.11.1886 Łagiewniki Małe, zm. 09.01.1887 Radogoszcz [par. Zgierz; par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.5. Irena Bajerska ur. 26.02.1888, zm. 30.05.1888 Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.6. Antoni Bajerski ur. 05.1889, zm. 01.06.1889 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] + (Wojciech) Bronisława Sinocha ur. ok. 1869 Brzeziny, zm. 15.10.1908 Bałuty/Radogoszcz, ślub 13.02.1893 Łódź, ojciec : Andrzej, matka : Antonina Łuczak [par. Dobra; par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.7. Antoni Bajerski ur. 16.02.1894 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.8. Teodozja Bajerska ur. 30.07.1895 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.9. Franciszek Bajerski ur. ok. 1898, zm. 17.09.1898 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.10. Marianna Bajerska ur. ok. 1899, zm. 21.03.1902 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.11. Józef Bajerski ur. 19.12.1901, zm. 15.06.1902 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.2. Aniela Bajerska ur. 20.05.1854 Łagiewniki Małe + Antoni Kachelski ur. 13.05.1858 Zgierz , ojciec : Kazimierz, matka : Julianna Piórska [par. Zgierz] 2.2.7.1.3. Antoni Bajerski ur. 07.06.1857 Łagiewniki Małe, zm. 18.10.1899 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.4. Ignacy Bajerski ur. 29.01.1859 Łagiewniki Małe + Marianna Jędrzejewska/Andrzejewska ur. 12.12.1864 Łagiewniki, ślub 31.06.1880 Łagiewniki, ojciec : Franciszek, matka : Petronela Jurek [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.1. Adolf Bajerski ur. 13.10.1882 Łagiewniki Małe + Katarzyna Nowak ur. ok. 1889 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.1.1. Kazimierz Bajerski ur. 08.08.1907, zm. 05.09.1907 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.1.2. Franciszka Bajerska ur. 04.09.1908 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.1.3. Paweł Bajerski ur. 27.12.1912 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.2. Helena Bajerska ur. 21.12.1884 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.3. Józef Bajerski ur. 01.1887, zm. 14.01.1887 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.4. Stanisława Bajerska ur. ok. 1888 + Stanisław Lewandowski ur. 1881 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.4.1. Irena Lewandowska ur. 11.09.1910 Bałuty [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.4.4.2. Bolesław Lewandowski ur. 25.01.1912 Bałuty [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.4.5. Józef Bajerski ur. 26.02.1891 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.6. Stefan Bajerski ur. 14.01.1894, zm. 08.01.1897 Piaskowice/ Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.7. Teodora Bajerska ur. 03.11.1896 Piaskowice/ Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.8. Stefania Bajerska ur. 06.08.1899 Łagiewniki Małe, zm. 07.02.1902 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.9. Tomasz Bajerski ur. 19.11.1901 Łagiewniki Małe, Św. Antoniego Pade, zm. 22.06.1906 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.10. Marianna Bajerska ur. 28.06.1904 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.5. Wawrzyniec Bajerski ur. 10.08.1863, zm. 08.05.1896 Łagiewniki Małe + Marianna Chylińska ur. 08.09.1875 Łagiewniki, ślub 03.11.1891 Łagiewniki, zm. 22.07.1953 Zgierz, ojciec : Antoni, matka : Antonina Antczak, (+ Władysław Piaskowski ur. 1868, ojciec : Antoni, matka : Alicja Kwiatkowska, ślub 26.02.1897 Łagiewniki Małe ) [par. Zgierz] 2.2.7.1.5.1. Władysław Bajerski ur. 04.08.1892, zm. 02.10.1892 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.5.2. Anna Bajerska ur. 26.07.1893, zm. 11.09.1893 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.5.3. Stefan Bajerski ur. 09.11.1894 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.5.4. Władysław Bajerski ur. 17.01.1897 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.6. Paweł Bajerski ur. 30.06.1866 Łagiewniki Małe + Teresa Tekla Malinowska ur. 1875 Wola Góra/Łęczyca, ślub 21.08.1897 Zgierz, ojciec : Jan, matka : Franciszka Graczyk [par. Zgierz; par. Łęczyca] 2.2.7.1.6.1. Franciszek Ksawery Bajerski ur. 03.12.1899 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.2. Marianna Bajerska ur. 01.10.1902 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.3. Stanisław Bajerski ur. 06.04.1904 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.4. Teodor Bajerski ur. 14.11.1906, zm. 16.07.1907 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.5. Kazimierz Bajerski ur. 03.09.1908 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.6. Zygmunt Bajerski ur. 13.05.1911 Zgierz, zm. 16.07.1985 Ahaus/BRD ( nr. 169/85) [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.7. Jan Bajerski ur. 13.05.1911, zm. 21.12.1912 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.7. Wacław Bajerski ur. ok. 1867 Łagiewniki + Anna Latos ur. ok. 1879 [par. Zgierz] 2.2.7.1.7.1. Piotr Bajerski ur. 29.06.1911 , zm. 16.08.1912 [par. Zgierz; Łódź, Św. Wojciech] 2.2.7.1.7.2. Henryk Bajerski ur. 16.09.1913 [Łódź, Św. Wojciech] 2.2.7.1.8. Antonina Bajerska ur. 09.05.1869 Łagiewniki + Walenty Ambroziak ur. 08.02.1864 Lućmierz, ślub 27.01.1890 Łagiewniki, ojciec : Piotr, matka : Anna Eliasik [par. Zgierz] 2.2.7.1.8.1. Stefania Mroziak ur.29.09. 1890 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.2.7.1.8.2. Stanisław Mroziak ur. 31.03.1893, zm. 29.12.1895 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.2.7.1.8.3. Józef Mroziak ur. 18.03.1896 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.2.7.1.8.4. Marianna Mroziak ur. 13.07.1898 Łagiewniki [par. Zgierz] + (Andrzej) Katarzyna Libert ur. 25.03.1854 [par. Dalików] 2.2.7.1.9. Feliks Bajerski ur. 28.07.1871 Łagiewniki + Marianna Placek ur. 02.02.1881 Zegrzanki, ślub 08.05.1898 Łagiewniki, ojciec : Antoni, matka : Franciszka Rębowska [par. Zgierz] 2.2.7.1.9.1. Anna Bajerska ur. 08.07.1900, zm. 23.02.1901 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.2.7.1.9.2. Stanisław Bajerski ur. 04.04.1903 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.9.3. Stefan Bajerski ur. 24.01.1906 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.9.4. Bronisława Bajerska ur. 28.02.1909 zm. 25.04.1909 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.9.5. Roman Bajerski ur. 29.06.1910 Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.9.6. Bolesław Bajerski ur. 01.11.1913 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.10. Berta Bajerska ur. 13.06.1874 Łagiewniki Małe , zm. 07.02.1942 + Wawrzyniec Mereć ur. 24.06.1868 Skotniki, ślub 16.02.1897 Łagiewniki Małe, ojciec : Franciszek, matka : Teofila Sobczak [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.10.1. Helena Mereć ur.21.01. 1898 Łagiewniki Małe [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.10.2. Genowefa Mereć ur. 12.11.1899 Łagiewniki Małe [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.11. Stanisław Bajerski ur. 02.04.1877 Łagiewniki Małe + Marianna Cybertowicz ur. ok. 1887 Zduńska Wola, ślub 15.09.1906 Bałuty/Radogoszcz, ojciec : Apolinary, matka : Antonina Marczewska [par. Łódź NMP; par. Sieradz] 2.2.7.1.11.1. X Bajerski ur., zm. 22.04.1908 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.11.2. Antoni Bajerski ur. 13.06.1909 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.11.3. Kazimiera Bajerska ur. 01.04.1912 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.12. Ignacy Bajerski ur. ok. 1879 Łódź + Franciszka Kalecka ur. ok. 1891 [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.12.1. Bolesława Bajerska ur. 25.02.1912 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.2. Julianna Bajerska ur. 01.01.1827 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.2.7.3. Katarzyna Bajerska ur. 25.11.1828 Łagiewniki Małe + Ignacy Siciński ur. 29.07.1826 Łagiewniki Małe , ślub 24.11.1845 Łagiewniki Małe, ojciec : Kacper, matka : Łucja Gralewska [par. Zgierz] 2.2.7.3.1. Teofilia Sicińska ur. 25.02.1850 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.3.2. Marcjanna Sicińska ur. 05.01.1862 Łagiewniki Małe + Józef Dynek ur. 42/1844 Modrzew, ślub 22.06.1882 Łagiewniki Małe, ojciec : Marcin, matka : Katarzyna Czerwińska [par. Zgierz] 2.2.7.3.3. Balbina Sicińska ur. 29.03.1864 Łagiewniki Małe + Jan Eliasik ur. ok. 1846, ślub 29.09.1884 Łagiewniki Małe, ojciec : Wojciech, matka : Izabela Chylińska [par. Zgierz] 2.2.7.3.4. Wiktoria Sicińska ur. 15.12.1865 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.8. Katarzyna Bajerska ur. ok. 1804 Łagiewniki Małe/Zgierz + Tomasz Kapa ur. ok. 1806 Grzmiąca [par. Brzeziny] 2.2.8.1. Ludwik Kapa ur. 20.08.1834 Tadzin [par. Brzeziny] 2.2.8.2. Marianna Kapa ur. 24.08.1837 Szymaniszki + Jakub Buldecki ur. 22.07.1827 Grzmiąca, ślub 14.11.1853 Grzmiąca, ojciec : Łukasz, matka : Marianna Loba [par. Brzeziny] 2.2.8.2.1. Antonina Buldecka ur. 31.05.1859 Grzmiąca [par. Brzeziny] 2.3. Franciszek Bajerski ur. ok. 1772 + Teresa Dbałowska ur. ok. 1774 Łęczyca, zm. 09.03.1827 Nagawki [par. Zgierz; par. Łęczyca; par. Dmosin] 2.3.1. Franciszek Bajerski ur. ok. 1792 + Marianna Czajczyńska ur. ok. 1791, zm. 15.10.1861 Kaznów [par. Grodzisko] 2.3.1.1. Tomasz Ksawery Bajerski ur. ok. 1822 Piaskowice, zm. 01.02.1891 Łódź, + Michalina ur. ok. 1824 [par. Łęczyca; par. Łódź, Św. Krzyż] 2.3.2. Walenty Bajerski ur. ok. 1795 Łęczyca, zm. 22.05.1825 Sobota + Urszula Świerkowicz ur. ok. 1791 Witonia, ślub 03.07.1820 Sobota, zm. 02.09.1852 Sobota [par. Łęczyca; par. Witonia; par. Sobota] 2.3.2.1. Jan Bajerski ur. 21.06.1821, zm. 14.01.1823 Sobota [par. Sobota] 2.3.2.2. Marianna Bajerska ur. 22.08.1823 Sobota + Walenty Sadowski ur. 02.02.1826 Ktery, ślub 27.05.1844 Sobota, ojciec : Jacenty, matka : Marianna Jaroszewska [par. Sobota; par. Strzegocin] 2.3.2.2.1. Konstanty Sadowski ur. 04.09.1845 Dębowa Góra [par. Bąków Górny ] 2.3.2.2.2. Józef Sadowski ur. 14.03. 1850 Gnojno [par. Gnojno] 2.3.2.2.3. X Sadowska ur. 1851, zm. 20.09.1852 Sobota [par. Sobota] 2.3.2.2.4. Konstancja Sadowska ur. 01.08.1852, zm. 29.03.1853 Sobota [par. Sobota] 2.3.2.2.5. Aleksandra Marcjanna Sadowska ur. 28.02.1854 Sobota [par. Sobota] 2.3.2.2.6. Hipolit Sadowski ur. 13.08.1857 Budzyń, zm. 19.08.1857 Budzyń [par. Żychlin] 2.3.2.3. Walenty Bajerski ur. 10.09.1825, zm. 22.10.1827 Sobota [par. Sobota] 2.3.3. Ignacy Bajerski ur. ok. 1798 Wąkczew [par. Łęczyca] + (Ignacy) Józefa Barańska ur. ok. 1804 Domaniewice, ślub 22.10.1823 Sobota [par. Domaniewice; par. Sobota] 2.3.3.1. Jan Bajerski ur. 02.09.1824, zm. 05.09.1824 Walewice [par. Bielawy] 2.3.3.2. Teresa Bajerska ur. 02.04.1826 Bąków Górny [par. Bąków Górny] 2.3.3.3. Franciszek Bajerski ur. ok. 1828 zm. 24/1856 Głowno + Marianna Kraska ur. ok. 1836 [par. Głowno] 2.3.3.3.1. Józefa ur. zm. 20/1855 Zabrzuśnia [par. Głowno] + (Ignacy) Zuzanna Płażewska ur. 1806 ok. Żychlin [par. Żychlin] 2.3.3.4. Józef Aleksander Bajerski ur. ok. 1834 Oporów, zm. 01.02.1904 Zagaj + Julianna König ur. ok. 1825 Konstantynów, zm. 03.09.1889 Janów/Sługi, ślub 03.02.1853 Oszkowice, ojciec : Jan, matka : Magdalena Borowin [par. Oporów; par. Góra Św. Małgorzaty; par. Bedlno] 2.3.3.4.1. Franciszek Bajerski ur. 25.11.1855 Sługi [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.2. Florentyna Bajerska ur. ok. 1862 Sługi + Bartłomiej Milczarek ur. ok. 1859, ślub 23.09.1885 Sługi, ojciec : Andrzej, matka : Marianna Olczak [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3. Marianna Bajerska ur. ok. 1863 Sługi + Jakub Szczepaniak ur. 09.07.1856 Sługi, ojciec : Józef, matka : Katarzyna Boczkowska [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.1. Józef Szczepaniak ur., zm. 21.10..1885 Janów [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.2. Stanisława Szczepaniak ur. 28.1.1888 Janów [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.3. Marianna Szczepaniak ur. , zm. 10.09.1890 Janów [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.4. Florentyna Szczepaniak ur. 14.08.1897 Zagaj [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.5. Stefan Szczepaniak ur. 24.10.1900 Zagaj [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.6. Franciszek Szczepaniak ur. 25.09.1903 Zagaj [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.5. Józefa Magdalena Bajerska ur. 19/1838 Śleszyn, zm. 13.01.1894 Orłów + Tomasz Jabłoński ur. 1835 Żychlin [par. Śleszyn; par. Orłów; par. Żychlin] 2.3.3.6. Michał Bajerski ur. ok. 1847 Kopiec/ Żychlin, zm. 05.12.1849 Kopiec [par. Żychlin] 2.3.3.7. Franciszek Walenty Bajerski ur. 14.02.1849 Kopiec , zm. 05.12.1849 Kopiec [par. Żychlin] 2.3.4. Helena Nepomucena Bajerska ur. 18.05.1803 Wilczkowice + Kazimierz Szczygielski ur. ok. 1798 Sobota Gorzelany, ślub 05.03.1821 Sobota, [par. Łęczyca; par. Sobota] 2.3.4.1. Józefa Eleonora Szczygielska ur. 16.02.1822 Sobota [par. Sobota] 2.3.4.2. Józef Szczygielski ur. 23.07.1824 Sobota + Małgorzata Smolińska ur. 10.07.1829 Sobota ślub 21.01.1849, ojciec Jan, matka : Elżbieta [par. Sobota] 2.3.4.3. Anna Szczygielska ur. 61/1827 Nagawki + Józef Janiszewski ur. 104.07.830 Głowno, ślub 17.10.1852 Sobota, ojciec : Szczepan, matka : Marianna Kacprzak [par. Dmosin; par. Głowno; par. Sobota] 2.3.4.4. Piotr Szczygielski ur. 7/1830 Lubianków [par. Dmosin] 2.3.4.5. Mateusz Szczygielski ur. 10.09.1833 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.4. Joanna Bajerska ur. ok. 1777 Sokolniki [par. Modlna]

Bajerscy nie powiązani genealogicznie

1. August Bajerski 1.1. Antoni Bajerski, zginął, 11.9.1944, szeregowy WP [www.stankiewicz.e.pl] 1. Antoni Bajerski 1.1. Michał Najerski, ur. 1925 Nieklańcem, pow. Mościska, poległ 5.2.1945 w rejonie Nadarzyc, szer 6 komp 2 baonu 18 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty [www.stankiewicz.e.pl] 1. Andrzej Bajerski + Marianna Olesińska 1.1. Bolesław Bajerski, ur. 1883, Warszawa, zm. po 1937. Grabarz, bojowiec PPS ps. "Bystry". Po 1918 mieszkał w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Niepodległości z mieczami [ŻN] Athalia Bajerska, 1835 mieszka Poznań, ul. św. marcina 49

bajerski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Bajerski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Bajerski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Bajerski. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Bajerski.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Bajerski
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Bajerski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Bajerski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Bajerski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Bajerski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Bajerski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma mogił lub epitafiów związanych z nazwiskiem Bajerski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.